„Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności

Transkrypt

„Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności
OFERTA
Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie
Szkoła oferuje szkolenie sportowe w dyscyplinach:








piłka siatkowa dziewcząt
piłka siatkowa chłopców
piłka nożna
akrobatyka – taniec – fitness
lekkoatletyka
piłka ręczna dziewcząt
piłka ręczna chłopców
piłka koszykowa dziewcząt
Szkoła zapewnia możliwość rozwijania talentów i zainteresowań
poprzez:







samorząd uczniowski
przedmiotowe koła zainteresowań
szkołę fotografii
zespół taneczny – cheerleaders
szkolne koła PCK, LOP, PTTK, Caritas
udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
organizację wycieczek, wyjazdów na narty, wyjść do kina, teatru, filharmonii
Szkoła oferuje:







10 godz. zajęć sportowych tygodniowo
sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrę trenerską
dofinansowanie do obiadów
dresy i stroje sportowe
udział w zawodach w kraju i za granicą
obozy sportowe latem i zimą
sportową rywalizację w duchu „fair play”
Szkoła dysponuje:







halą sportową
salą gimnastyczną
boiskiem do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią
siłownią
salą do tenisa stołowego
bieżnią lekkoatletyczną
w ramach zajęć sportowych organizowane są zajęcia na obiektach sportowych
Stadionu Miejskiego w Rzeszowie, CWKS Resovia oraz ROSiR
Sport to nie wszystko. Szkoła zapewnia:






zajęcia lekcyjne w 20-25 osobowych klasach
obowiązkowy język angielski – kontynuacja ze szkoły podstawowej
język niemiecki lub język francuski jako drugi język obcy nauczany od podstaw
wysoki poziom nauczania ze wszystkich przedmiotów
nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe
świetnie wyposażoną bibliotekę, czytelnię i centrum multimedialne
Szkoła wolna od patologii, bezpieczna i przyjazna uczniowi dzięki:





życzliwej atmosferze
pomocy w rozwiązywaniu problemów
partnerskiej współpracy z rodzicami
stałemu 24-godzinnemu monitoringowi
stałej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, psychologiem
i pedagogiem szkolnym
Do dyspozycji uczniów:





gabinet lekarski – codzienny dyżur higienistki
stołówka szkolna oferująca smaczne obiady
sklepik szkolny
indywidualna szafka w szatni dla każdego ucznia
bezprzewodowa sieć wi-fi dla wszystkich uczniów
Internat:
 uczniowie zamieszkali poza Rzeszowem mogą ubiegać się o miejsce
w internatach na terenie Rzeszowa, podanie o przyjęcie do internatu należy
złożyć w sekretariacie szkoły w czerwcu 2016 r.
Po ukończeniu Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie:
 absolwenci będą mogli kontynuować naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im.
K.K. Baczyńskiego Szkole Mistrzostwa Sportowego w klasach sportowych
również z 10 lub 16 godzinami wychowania fizycznego