Opłata za wymianę uszkodzonych wodomierzy ze względu na

Komentarze

Transkrypt

Opłata za wymianę uszkodzonych wodomierzy ze względu na
Opłata za wymianę uszkodzonych wodomierzy ze względu
na niedotrzymanie warunków umowy
Średnica
wodomierza
1
Cena netto
wodomierza
( zł / szt. )
2
Opłata za czynności
związane z
wymontowaniem
i
zamontowaniem
wodomierza
Ogółem opłata
ryczałtowa netto
3
4
(zł / szt.)
Ogółem opłata
ryczałtowa
brutto
( zł / szt. )
2+3
5
Ø 15
138,00 zł
68,36 zł
206,36 zł
253,82 zł
Ø 20
178,00 zł
68,36 zł
246,36 zł
303,02 zł
Ø 25
489,00 zł
68,36 zł
557,36zł
685,55 zł
Ø 32
495,00 zł
68,36 zł
563,36 zł
692,93 zł
Ø 40
840,00 zł
68,36 zł
908,36 zł
1 117,28 zł
Ø 50
1 357,00 zł
68,36 zł
1 425,36 zł
1 753,19 zł
Ø 65
1 938,00 zł
68,36 zł
2 006,36 zł
2 467,82 zł
Ø 80
2 352,00 zł
68,36 zł
2 420,04 zł
2 977,04 zł
Ø 100
3 162,00 zł
68,36 zł
3 230,36 zł
3 973,34 zł
Ø 150
8 160,00 zł
68,36 zł
8 228,36 zł
10 120,88 zł
Ø 50/20 sprzężony
2 470,00 zł
68,36 zł
2 538,36 zł
3 122,18 zł
Ø 80/20 sprzężony
2 609,00 zł
68,36 zł
2 677,36 zł
3 293,15 zł
Ø 100/20 sprzężony
2 892,00 zł
68,36 zł
2 960,36 zł
3 641,24 zł
wodomierz
hydrantowy
2 086,00 zł
68,36 zł
2 154,36 zł
2 649,86 zł