pobierz

Transkrypt

pobierz
Rodos 6.0.16.21 [5427] - Rekomendacja SKB
Strona 1/2
Przedmiar
Nr
Podstawa
Opis robót
1
KNR 4-01
0354/04
2
KNR 4-01
0354/05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
3
KNR 4-01
0339/01
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
4
KNNR 3
0403/01
Rozbiórka elementów betonowych
5
KNNR 3
0403/02
Rozbiórka elementów żelbetowych
6
KNR 4-01
0108/17
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
7
KNR 4-01
0108/20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
8
kalkulacja
własna
Opłata za wysypisko + na rzecz ochrony środowiska - gruz
10
KNNR 1
0303/04
11
KNR 4-01
0108/06
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
12
KNR 4-01
0108/08
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
13
kalkulacja
własna
Opłata za wysypisko + na rzecz ochrony środowiska - ziemia
m2
2,060
m
2,160
m3
2,330
m3
1,660
m3
3,990
m3
3,990 x19
t
7,200
m3
6,320
m3
6,320 x9
m3
6,320
m3
6,320 x19
t
12,640
m3
2,030
m2
8,790
m3
4,400
m2
17,040
m2
1,560
m3
1,000
m2
9,930
m2
2,060
Fundamentowanie CPV 45262210-6
Podkłady betonowe pod ławy i stopy fundamentowe
KNNR 2
1201/01
15
KNNR 2
0101/01
Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych
16
KNNR 2
0107/01
Betonowanie B-15 ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton gęstoplastyczny
17
KNNR 2
0601/09
Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych
18
KNNR 2
0101/02
Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych betonowych
19
KNNR 2
0106/02
Betonowanie płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
KNNR 3
0604/03
1,850
Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za każde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy
wys.przy przew.w górę lub z góry na odl. 10 m
14
21
szt.
Roboty ziemne CPV 45111200-0
Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III
KNNR 1
0303/02
KNR 4-01
0711/03
Ilość
Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
9
20
Jm
Roboty tynkarskie CPV 45324000-4
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2 - tynki nakrapiane
cementowe
Roboty konstrukcyjne CPV 45223100-7
Rodos 6.0.16.21 [5427] - Rekomendacja SKB
Strona 2/2
Przedmiar
Nr
22
Podstawa
kalkulacja
własna
Opis robót
Dostarczenie belek stalowych
23
kalkulacja
własna
Dostawa i montaż kotw HILTI śr. 10
24
KNNR 3
0302/01
25
KNNR 2
1503/02
26
KNNR 2
0802/06
27
KNNR 2
1402/03
Jm
29
wycena
dostawcy
30
wycena
dostawcy
0,390
szt
4,000
m3
1,250
m2
38,000
m2
9,930
m2
m2
192,970
192,970
m2
2,060
kpl.
1,000
kpl.
1,000
Ustawienie i rozebranie rusztowań
Roboty malarskie CPV 45442100-8
Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych
razem
KNNR 2
1405/02
t
Roboty murarskie CPV 45262500-6
Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną kl. 150 na zaprawie
cementowo-wapiennej
9,93+183,04
28
Ilość
Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi
Instalowanie wind CPV 45313100-5
Dostawa i montaż dźwigu Q=1600kg
Dostawa klapy dymowej 100x100 cm