KURS: PROSPECTING – sposób na zdobycie klienta

Transkrypt

KURS: PROSPECTING – sposób na zdobycie klienta
KURS:
PROSPECTING
– sposób na
zdobycie
klienta
1.Czym jest Prospecting i do czego słu y.
Sprawd Nasz
ofert na
www.effekt.biz.pl
Zapoznaj si
z Naszymi
aktualnymi
promocjami
odwied :
www.facebook.com
/Effekt.Katowice
2. Planowanie przebiegu działa Prospectingowych
3. Zdefiniowanie profilu Klienta - rynek pocz tkowy,
wtórny, rozwini ty
4. Metody budowania bazy potencjalnych Klientów
Ń. Metody „zdobywania” Spotkania z Klientem
6. Odzyskiwanie Klientów – sposoby odnawiania relacji
handlowych
Pami taj liczba
miejsc jest
ograniczona!!
Nie czekaj i zrób
rezerwacje!!
7. Niestandardowe sposoby „zdobywania” Klientów –
burza mózgów (praca zespołowa).
8. Metody radzenia sobie z obiekcjami przy
pozyskiwaniu zlece
9. Budowanie długofalowych relacji z Klientami
PO UKO CZONYM KURSIE OTRZYMASZ:
- ZA WIADCZENIE MEN
- CERTYFIKAT
Zadzwo lub
napisz
Effekt Sp. z o.o.
ul. Staromiejska
6/2
40-013 Katowice
Tel. 32 203-41-75
Kom. 720-820-804
Mail:
[email protected]
[email protected]