1. Geneza i rozwój nauki organizacji 2. Podstawy metodologiczne

Komentarze

Transkrypt

1. Geneza i rozwój nauki organizacji 2. Podstawy metodologiczne
Nauka o organizacji
- 2015 -
Dr inż. Edmund Pawłowski
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
PROGRAM WYKŁADÓW 1. Geneza i rozwój nauki organizacji
2. Podstawy metodologiczne badań organizatorskich.
 Klasyczny paradygmat nauki. Cykl organizacyjny
 Systemowy paradygmat nauki.
 Metody eksperymentów naukowych w
organizacji
 Organizacja jako system.
3. Metody modelowania organizacji
– Metody analityczno opisowe
– Metody symulacyjne
4. Metody projektowania organizacji
PROGRAM WYKŁADÓW 5. Metody planowania i kontroli
6. Rodzaje i typy organizacji
7. Formy organizacyjno prawne i własnościowe
działalności.
8. Kapitał i majątek organizacji
9. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją
10. Społeczna odpowiedzialność organizacji
LITERATURA PODSTAWOWA
• 1. Nauka o organizacji, B. Kożuch, Cedewu.pl, W-wa,
• 2. Podstawy zarządzania organizacjami, R.W. Griffin, PWN,
• 3. Zarządzanie. Teoria i Praktyka, A.K Koźmiński. W.
Piotrowski, PWN,
Warunki zaliczenia przedmiotu
• Pozytywna ocena z ćwiczeń
• Egzamin – pisemny,
• max 100 pkt, ocena dost. od 60 pkt.
• Egz. - O
• Egz. - 1
• Egz. - poprawkowy

Podobne dokumenty