Największy kontrakt Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A.

Transkrypt

Największy kontrakt Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A.
Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
Największy kontrakt Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A.
Autor: Cezary
17.11.2004.
Zmieniony 17.06.2011.
Na drodze do niedawno podpisanego, największego w swej dotychczasowej historii jednostkowego
kontraktu - Gdańska Stocznia Remontowa S.A. wyszła zwycięsko w rywalizacji z ośmioma największymi,
specjalistycznymi stoczniami europejskimi, które o ten kontrakt się ubiegały. Wartość tego kontraktu
opiewa na niebagatelną kwotę 60 milionów euro. I już został on określony mianem królewski, bowiem
zawarty został z brytyjskim armatorem Trinity House Lighthouse, firmą założoną jeszcze przez
angielskiego monarchę Henryka VIII, czyli przed 500 laty.
Wspomniany kontrakt dotyczy zbudowania przez Gdańską Stocznię Remontowa S.A. trzech jednostek:
tzw. statku interwencyjnego, będącego połączeniem holownika ze statkiem ratowniczym - jego długość
wyniesie 36 m i ma być oddany do eksploatacji pod koniec 2005 roku, natomiast dwa pozostałe statki,
każdy o długości 84 m będą przeznaczone do obsługi torów wodnych, np. do stawiania boi, obsługi latarni
morskich, a także prac naukowo-badawczych. Wartym odnotowania jest tu fakt, że statki te zostaną
zaprojektowane w biurach konstrukcyjnych tejże stoczni. (ski)
http://archiwum.oficynamorska.pl
Kreator PDF
Utworzono 8-03-2017, 22:07