INSTRUKCJA OBSŁUGI CIĄGNIKÓW

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI CIĄGNIKÓW
MAJOR
INSTRUKCJA OBSŁUGI CIĄGNIKÓW
01/2014
60
80
Ciagnik to Zetor. Od 1946 roku.
ZETOR
Niniejsza instrukcja obsługi ciągników Zetor umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją
nowego ciągnika.
Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia w eksploatacji innych ciągników,
prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Można w niej znaleźć wiele nowych informacji i uzyskać doskonały przegląd najlepszych sposobów
eksploatacji ciągnika w różnych sytuacjach.
Przy przestrzeganiu zawartych w niej zasad obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa jazdy nowy
ciągnik będzie niezawodnym i wieloletnim partnerem.
Wiele zadowolenia z tysięcy przepracowanych godzin życzy producent ciągnika.
ZETOR
Brno
Dane techniczne dotyczące konstrukcji, wyposażenia, materiału, wyglądu zewnętrznego są obowiązujące w chwili druku
instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
1
2
SPIS TREŚCI
Umieszczenie numerów fabrycznych .............................................................................................................. 9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika .................................................................................. 11
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy ......................................................................................................... 11
Prawidłowa odzież........................................................................................................................................ 11
Uruchamianie silnika .................................................................................................................................... 11
Jazda ciągnikiem .......................................................................................................................................... 12
Transport osób, obsługa............................................................................................................................... 12
Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego .............................................................................................. 13
Codzienna obsługa techniczna .................................................................................................................... 14
Siedzenie pasażera ...................................................................................................................................... 15
Ochrona kabiny przeciw erosolom ............................................................................................................... 15
Poziom hałasu zewnętrznego ciągnika ........................................................................................................ 16
Poziom hałasu wewnętrznego ciągnika ....................................................................................................... 16
Poziom drgań na siedzeniu kierowcy ........................................................................................................... 16
Ciągniki wyposażone w ładowacz czołowy .................................................................................................. 17
Zasady eksploatacji ciągników wyposażonych w ładowacz czołowy........................................................... 17
Ciągniki zetor stosowane do pracy w lesie................................................................................................... 19
Codzienna obsługa techniczna ...................................................................................................................... 21
Codzienna obsługa techniczna .................................................................................................................... 21
Szczelność układu paliwowego .................................................................................................................... 21
Poziom oleju w silniku .................................................................................................................................. 21
Układ chłodzenia .......................................................................................................................................... 21
Hydrostatyczny układ kierowniczy................................................................................................................ 22
Hamulce przyczepy ...................................................................................................................................... 22
Układy zawieszenia ...................................................................................................................................... 22
Po pracy z maszynami zawie¬szonymi z przodu i w razie zanieczyszczenia chłodnic ............................... 22
Opony i koła.................................................................................................................................................. 23
Krótka próba funkcjonalna............................................................................................................................ 23
Zapoznanie się z ciągnikiem .......................................................................................................................... 25
Kabina bezpieczeństwa................................................................................................................................ 25
Otwieranie drzwi z zewnątrz......................................................................................................................... 25
Otwieranie drzwi od wewnątrz...................................................................................................................... 25
Okno tylne..................................................................................................................................................... 26
Okno tylne dolne........................................................................................................................................... 26
Okno boczne ................................................................................................................................................ 26
Luk dachowy................................................................................................................................................. 26
Siedzenie kierowcy....................................................................................................................................... 27
Kierownica z regulacją kąta nachylenia ....................................................................................................... 27
Panel włączników w dachu kabiny ............................................................................................................... 27
Włączniki i sterowniki na tablicy przyrządów................................................................................................ 27
Przełącznik kierunkowskazów ...................................................................................................................... 28
Przełącznik świateł głównych ....................................................................................................................... 28
Włącznik przedniej wycieraczki i spryskiwacza szyby przedniej.................................................................. 28
Kluczyk stacyjki w pozycji (0) ....................................................................................................................... 28
Kluczyk stacyjki w pozycji (I) ........................................................................................................................ 29
Kluczyk stacyjki w pozycji (II) ....................................................................................................................... 29
Ogrzewanie kabiny ....................................................................................................................................... 29
Dmuchawy ogrzewania kabiny ..................................................................................................................... 29
Klimatyzacja kabiny ...................................................................................................................................... 30
Tablica przyrządów....................................................................................................................................... 30
Wyświetlacz informacyjny - podstawowy widok ........................................................................................... 31
Wyświetlacz informacyjny - komuniaty serwisowe ....................................................................................... 31
Wyświetlacz informacyjny - komunikaty błędów........................................................................................... 31
Dźwignia ręcznej regulacji dawki paliwa ...................................................................................................... 31
Sterowanie hydrauliki ................................................................................................................................... 32
Sterowanie dodatkowym rozdzielaczem hydraulicznym .............................................................................. 32
Pedały........................................................................................................................................................... 32
Blokada mechanismu różnicowego.............................................................................................................. 32
Dźwignia włączania rewersu ........................................................................................................................ 33
Dźwignia włączania biegów.......................................................................................................................... 33
Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych.......................................................................................... 33
Dźwignia hamulca ręcznego i wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy ...................................................... 33
Dźwignia włączania przedniego mostu napędowego................................................................................... 34
3
SPIS TREŚCI
Dźwignia włączania napędu tylnego wału odbioru mocy ............................................................................ 34
Dźwignia zmiany prędkości obrotowej wału odbioru mocy 540 i 1000 obr./min ......................................... 34
Odłącznik akumulatora ................................................................................................................................. 35
Zbiornik paliwa.............................................................................................................................................. 35
Jazda ciągnikiem ............................................................................................................................................. 37
Przed rozruchem silnika ............................................................................................................................... 37
Uruchamianie silnika .................................................................................................................................... 37
Próba ponownego rozruchu ......................................................................................................................... 38
Manipulacja rozrusznikiem ........................................................................................................................... 38
Bezpośrednio po rozruchu............................................................................................................................ 38
Rozgrzewanie silnika.................................................................................................................................... 38
Ograniczenie wydajności silnika................................................................................................................... 39
Ruszanie z miejsca....................................................................................................................................... 39
Zmiana biegów drogowych i polowych......................................................................................................... 40
Włączanie biegów głównych......................................................................................................................... 40
Wybór kierunku jazdy - Dźwignia włączania rewersu .................................................................................. 40
Zmiana biegu z niższego na wyższy ............................................................................................................ 40
Zmiana biegu z wyższego na niższy ............................................................................................................ 41
Jazda pod górę............................................................................................................................................. 41
Jazda z góry ................................................................................................................................................. 41
Blokada mechanizmu różnicowego.............................................................................................................. 41
Sterowanie przednim mostem napędowym ................................................................................................. 42
Jazda z włączonym przednim mostem napędowym .................................................................................... 42
Pedały hamulców nożnych ........................................................................................................................... 42
Hamulce pneumatyczne przyczep i naczep ................................................................................................. 43
Sygnalizacja ostrzegawcza spadku ciśnienia powietrza .............................................................................. 43
Hamulce jednowężowe dla naczepy ............................................................................................................ 43
Hamulce hydrauliczne przyczep .................................................................................................................. 44
Podłączanie i odłączanie szybkozłącz hamulców hydraulicznych przyczepy ............................................. 44
Zatrzymanie ciągnika - hamulec ręczny ....................................................................................................... 44
Unieruchomienie silnika................................................................................................................................ 44
Wyjście z ciągnika ........................................................................................................................................ 45
Sygnalizacja ostrzegawcza usterki hydrostatycznego układu kierowniczego.............................................. 45
Ważne ostrzeżenie ....................................................................................................................................... 45
Docieranie ciągnika ......................................................................................................................................... 47
Ogólne zasady docierania nowego ciągnika w okresie do pierwszych 100 Mtg provozu............................ 47
W okresie pierwszych 10 Mtg....................................................................................................................... 47
Po przepracowaniu 100 Mtg......................................................................................................................... 47
Wykorzystanie w transporcie ......................................................................................................................... 49
Zaczep przedni ............................................................................................................................................. 49
Zaczep przesuwny........................................................................................................................................ 49
Regulacja wysokości oraz demontaż zaczepu przesuwnego ...................................................................... 49
Automatyczna szczęka zaczepu przesuwnego CBM................................................................................... 50
Łącznik wychylny ......................................................................................................................................... 50
Modularny system zaczepów do przyczep i naczep .................................................................................... 50
Moduł zaczep rolniczy wychylny .................................................................................................................. 50
Zagregowanie z naczepą lub przyczepą ...................................................................................................... 51
Maksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe zaczepów do przyczep i naczep .................... 51
Napęd maszyn rolniczych............................................................................................................................... 53
Praca z wałem odbioru mocy ....................................................................................................................... 53
Osłony wału odbioru mocy ........................................................................................................................... 53
Dźwignia ręcznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy....................................................................... 54
Dźwignia włączania napędu wału odbioru mocy .......................................................................................... 54
Dźwignia włączania obrotów wału odbioru mocy 540 i 1000 obr./min ......................................................... 54
Tylny wał odbioru mocy - obroty niezależne ................................................................................................ 55
Tylny wał odbioru mocy - obroty zależne ..................................................................................................... 55
Maksymalna przekazywana moc ................................................................................................................. 55
Napęd maszyn o większych masowych momentach bezwładności (rozdrabniarki, brony rotacyjne,
żniwiarki, itp.) ............................................................................................................................................... 56
Układ hydrauliczny .......................................................................................................................................... 57
Układ hydrauliczny ....................................................................................................................................... 57
Panel sterowania układem hydraulicznym ................................................................................................... 57
Sposoby regulacji wewnętrznego układu hydrauliki..................................................................................... 57
4
SPIS TREŚCI
Elementy sterowania wewnętrznym układem hydrauliki .............................................................................. 58
Pływająca pozycja ........................................................................................................................................ 58
Sterownik szybkości opuszczania zawieszenia trzypunktowego ................................................................. 58
Sterownik czułości układu hydrauliki ............................................................................................................ 58
Regulacja pozycyjna skoku tylnego zawieszenia trzypunktowego .............................................................. 59
Regulacja siłowa skoku tylnego zawieszenia trzypunktowego .................................................................... 60
Regulacja skojarzona skoku tylnego zawieszenia trzypunktowego ............................................................. 60
Zewnętrzny układ hydrauliki ......................................................................................................................... 61
Elementy sterowania zewnętrznego układu hydrauliki................................................................................. 61
Funkcja dźwigni sterowania zewnętrznego układu hydrauliki rozdzielacza dwusekcyjnego ....................... 61
Funkcja dźwigni sterowania zewnętrznego układu hydrauliki rozdzielacza jednosekcyjnego..................... 62
Podłączanie i odłączanie szybkozłączek...................................................................................................... 62
Podłączenie maszyn i narzędzi do zewnętrznego układu hydrauliki............................................................ 63
Układy zawieszenia ......................................................................................................................................... 65
Tylny trzypunktowy układ zawieszenia......................................................................................................... 65
Zasady bezpieczeństwa pracy z trzypunktowym układem zawieszenia (TUZ) ........................................... 65
Regulacja wysokości wieszaków.................................................................................................................. 65
Sztywne i luźne położenie dolnych cięgien podnośnika............................................................................... 66
Cięgna ograniczające ................................................................................................................................... 66
Cięgno górne ................................................................................................................................................ 66
Wybór otworów w konsoli ............................................................................................................................. 67
*Cięgna dolne z wysuwanymi końcówkami.................................................................................................. 67
*Cięgna dolne z hakami CBM....................................................................................................................... 67
Zabezpieczenie cięgieł dolnych z hakami CBM ........................................................................................... 67
Zmiana rozstawu kół ....................................................................................................................................... 69
Zmiana rozstawu kół przedniego mostu napędowego ................................................................................. 69
Ustawienie ograniczników przedniego mostu napędowego......................................................................... 70
Zbieżność kół przednich ............................................................................................................................... 70
Regulacja zbieżności kół ciągników z przednim mostem napędowym ....................................................... 71
Błotniki przedniego mostu napędowego....................................................................................................... 71
Zmiana rozstawu kół tylnych ........................................................................................................................ 72
Dodatkowe obciążniki ..................................................................................................................................... 73
Obciążniki przed przednią maską ................................................................................................................ 73
Obciążniki kół tylnych ................................................................................................................................... 73
Zawór do napełniania opon cieczą............................................................................................................... 73
Zabezpieczenie kół przednich ...................................................................................................................... 73
Procedura napełniania opon wodą............................................................................................................... 74
Procedura spuszczania cieczy z opon ......................................................................................................... 74
Roztwór mrozoodporny do napełniania opon............................................................................................... 75
Instalacja elektryczna...................................................................................................................................... 77
Podstawowe informacje serwisowe.............................................................................................................. 77
Akumulator.................................................................................................................................................... 77
Odłącznik akumulatora ................................................................................................................................. 77
Obsługa techniczna akumulatora ................................................................................................................. 78
Alternator ...................................................................................................................................................... 78
Obsługa techniczna alternatora.................................................................................................................... 78
Skrzynka bezpieczników .............................................................................................................................. 79
Umieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników .......................................................................... 79
Kontrola ustawienia świateł w masce ciągnika............................................................................................. 80
Ustawianie świateł w masce ciągnika .......................................................................................................... 80
Kontrola ustawienia świateł w dachu kabiny ................................................................................................ 81
Obsługa techniczna ciągnika ......................................................................................................................... 83
Przed rozruchem silnika ............................................................................................................................... 83
Po rozruchu silnika ....................................................................................................................................... 83
Czynności wykonywane co 100 Mtg ............................................................................................................ 83
Czynności wykonywane co 500 Mtg ............................................................................................................ 83
Czynności wykonywane poza okresem 500 Mtg.......................................................................................... 83
Wymiany płynów eksploatacyjnych i filtrów.................................................................................................. 84
Używane płyny eksploatacyjne i oleje - ilości............................................................................................... 84
Media eksploatacyjne ZETOR...................................................................................................................... 85
Oleje silnikowe.............................................................................................................................................. 85
Specyfikacja oleju do układów przekładniowych ciągników......................................................................... 85
Specyfikacja oleju do przednich mostów napędowych ................................................................................ 85
5
SPIS TREŚCI
Specyfikacja oleju do hydrostatycznego układu kierowniczego dla ciągników ............................................ 85
Inne zalecane media eksploatacyjne przetestowane w ciągnikach Zetor.................................................... 85
Oleje do mechanizmów przekładniowych ciągników ................................................................................... 85
Oleje do przedniego mostu napędowego..................................................................................................... 86
Olej do hydrostatycznego układu kierowniczego dla ciągników................................................................... 86
Smar plastyczny dla ciągnika ....................................................................................................................... 86
Płyn do układu chłodzenia ciągnika ............................................................................................................. 87
Paliwo ........................................................................................................................................................... 87
Plan smarowania ciągnika............................................................................................................................ 87
Trzypunktowy układ zawieszenia i łożyska tylnych półosi ........................................................................... 87
Wskazówki dotyczące obsługi technicznej................................................................................................... 89
Otwieranie maski przedniej .......................................................................................................................... 89
Kontrola ilości oleju w silniku ........................................................................................................................ 89
Spuszczanie oleju z silnika........................................................................................................................... 89
Wymiana pełnoprzepływowego filtra oleju silnikowego................................................................................ 90
Wlewanie oleju do silnika ............................................................................................................................. 90
Oczyszczanie paliwa .................................................................................................................................... 90
Odmulanie filtra wstępnego oczyszczania paliwa ........................................................................................ 91
Wymiana wkładu filtra wstępnego oczyszczania paliwa .............................................................................. 91
Wymiana wkładu filtra dokładnego oczyszczania paliwa ............................................................................. 91
Odpowietrzenie układu paliwowego ............................................................................................................. 92
Konserwacja filtra powietrza......................................................................................................................... 92
Regeneracja głównego wkładu filtra powietrza ........................................................................................... 92
Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra powietrza ................................................................................. 92
Ponowny montaż wkładów filtra powietrza .................................................................................................. 93
Kontrola poziomu oleju w zbiorniku hydrostatycznego układu kierowniczego............................................. 93
Wymiana oleju i wkładu filtra hydrostatycznego układu kierowniczego ....................................................... 94
Odpowietrzenie hydraulicznego obwodu hydrostatycznego układu kierowniczego..................................... 94
Wymiana węży hydrostatycznego układu kierowniczego ............................................................................ 95
Odpowietrzenie systemu ogrzewania........................................................................................................... 95
Wymiana płynu chłodzącego........................................................................................................................ 96
Kontrola oleju w skrzyni biegów, przekładni głównej i moście tylnym.......................................................... 96
Wymiana wkładu filtra oleju pompy hydrauliki.............................................................................................. 97
Korek spustowy mechanizmów przekładniowych ........................................................................................ 97
Wymiana oleju w mechanizmach przekładniowych ..................................................................................... 97
Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju przedniego mostu napędowego.............................................. 98
Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju reduktorów kół przednich ........................................................ 98
Kontrola szczelności układów pneumatycznych .......................................................................................... 98
Wkładka filtracyjna ogrzewania .................................................................................................................... 98
Wkładki fitracyjne klimatyzacji ...................................................................................................................... 99
Czyszczenie wkładek filtracyjnych ............................................................................................................... 99
Spuszczanie skroplin ze zbiornika powietrza ............................................................................................... 99
Konserwacja klimatyzacji.............................................................................................................................. 99
Obsługa techniczna i konserwacja opon .................................................................................................... 100
Odstawienie ciągnika.................................................................................................................................. 100
Regulacja........................................................................................................................................................ 101
Napięcie pasa taśmowego napędu wyposażenia ciągnika ........................................................................ 101
Naprężenie pasa klinowego kompresora klimatyzacji................................................................................ 101
Naprężenie pasa klinowego kompresora ................................................................................................... 101
Regulacja dźwigni sterowania sprzęgłem wału odbioru mocy ................................................................... 102
Regulacja pedału sprzęgła ......................................................................................................................... 102
Główne parametry techniczne...................................................................................................................... 103
Główne wymiary ciągnika (mm).................................................................................................................. 103
Masa ciągnika............................................................................................................................................. 103
Dane techniczne silników ........................................................................................................................... 104
Maks. dopuszczalne obciążenie osi przedniej (kg) .................................................................................... 104
Maks. dopuszczalne obciążenie osi tylnej (kg) .......................................................................................... 104
Maksymalna dopuszczalna masa zespołu 'ciągnik + niesiona maszyna' (kg) ........................................... 105
Nośność opon przednich ............................................................................................................................ 105
Nośność opon tylnych ................................................................................................................................ 105
Hydraulika................................................................................................................................................... 105
Prędkość ciągnika w km.h przy obrotach znamionowych silnika ............................................................... 106
Moc na tylnym wale odbioru mocy ............................................................................................................. 106
6
SPIS TREŚCI
Obroty niezależnego wału odbioru mocy .................................................................................................. 107
Zewnętrzna średnica zawracania obrysowa i po śladzie ........................................................................... 107
Skorowidz....................................................................................................................................................... 109
7
UWAGI
8
UMIESZCZENIE NUMERÓW FABRYCZNYCH
NM14D001
1.
2.
3.
4.
Tablica znamionowa ciągnika
Numer fabryczny kabiny
Numer fabryczny silnika
Numer fabryczny ciągnika
Numer seryjny silnika wybito na tabliczce znajdującej się na górnej stronie silnika.
Podczas zamawiania części zamiennych oraz podczas wszelkich kontaktów pisemnych i osobistych prosimy
posługiwać się danymi ciągnika, które należy zanotować w poniższych ramkach.
Typ ciągnika
Numer fabryczny ciągnika
Numer fabryczny silnika
9
UMIESZCZENIE NUMERÓW FABRYCZNYCH
Oznaczenie 'w prawo', 'w lewo', 'z przodu', 'z tyłu' oznacza
w kierunku jazdy.
NM13N082
10
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy
Symbol znajduje się obok wszystkich istotnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa pracy podczas
eksploatacji ciągnika. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami i zachowywać
szczególną ostrożność! O tych ostrzeżeniach należy informować współpracowników i pozostałych
użytkowników
.
Rozdziały oznaczone niniejszym symbolem należy dokładnie przestudiować przed rozpoczęciem
obsługi technicznej, wykonywaniem napraw i regulacją ciągnika.
Symbol znajduje się obok wszystkich istotnych ostrzeżeń dotyczących obsługi, regulacji i napraw
rozrusznika. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami i zachowywać szczególną
ostrożność
Tym symbolem zostały oznaczone części Instrukcji obsługi dotyczące ochrony środowiska, bądź
fragmenty opisujące sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
Tym symbolem oznaczono wyposażenie ciągnika montowane w zakładzie produkcyjnym na życzenie
klienta.
Wyposażenie, które nie zostało zamontowane przez producenta (fabrycznie) w wersji standardowej lub na życzenie klienta, nie może być przedmiotem reklamacji!
z
z
Ciągnik może użytkować wyłącznie wyszkolony pracownik posiadający ważne prawo jazdy kategorii
ciągnikowej, który dokładnie zapoznał się z zasadami eksploatacji i bezpieczeństwa pracy.
Oprócz ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w niniejszej Instrukcji obsługi, należy
bezwzględnie przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu
drogowego kraju, w którym ciągnik jest użytkowany.
Prawidłowa odzież
z
z
Podczas użytkowania ciągnika nie należy nosić luźnej, niedopiętej odzieży, długie włosy należy spiąć.
Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac należy używać odpowiednich (zalecanych) środków
ochrony osobistej (obuwie robocze, rękawice, okulary itp.).
Uruchamianie silnika
z
Silnik należy uruchamiać tylko ze stanowiska pracy kierowcy przy wciśniętym do oporu pedale
sprzęgła.
z
W przypadku uruchamiania silnika przez zwarcie zacisków rozrusznika grozi śmiertelne
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Kluczyk w stacyjce musi znajdować się w położeniu 'I'.
W przypadku podgrzewania silnika * przy pomocy grzałki elektrycznej wtyczkę sznura elektrycznego
należy podłączyć w pierwszej kolejności do gniazdka grzałki a dopiero później do gniazdka sieci
elektrycznej. Po zakończeniu podgrzewania w pierwszej kolejności należy odłączyć urządzenie od
sieci elektrycznej.
z
z
Uwaga niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
11
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
z
z
Nie wolno uruchamiać silnika za pomocą zjeżdżania ze zbocza.
Nie wolno rozruszać ciągnika w celu uruchamiania silnika za pomocą innego ciągnika lub pojazdu.
Jazda ciągnikiem
z
z
z
z
z
Węże hydrostatycznego układu kierowniczego, hamulcówi układu paliwowego należy systematycznie
sprawdzać i w przypadku stwierdzenia objawów uszkodzenia natychmiast dokonać ich
wymiany.Wśród objawów uszkodzenia węża można wymienić: - pęknięcia powierzchniowe węża,
obluzowanie połączeń węża (co można stwierdzić przez łatwe ściągnięcie przewodu z króćca) oraz
uszkodzenie mechaniczne węża. Węże, które mają zaznaczony okres żywotności, należy wymienić
bezzwłocznie po upływie podanego okresu.
Układ hamulcowy i kierowniczy zawsze muszą być w nienagannym stanie.
Podczas jazdy po drogach publicznych, z przyczepami, narzędziami pedały hamulców muszą być
połączone zapadką.
Jazda z góry bez włączonego biegu jest zabroniona!
Szczególną ostrożność należy zachowywać podczas jazdy na zboczach, terenach błotnistych,
piaszczystych, zlodowaciałych i wyboistych.
z
Zabrania się użytkowania ciągnika na zboczach o kącie pochylenia większym niż 12°w przypadku
ciągników z przednią osią napędową.
z
Proszę przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej zespołu, której wielkość podana jest na tabliczce
znamionowej ciągnika, ewentualnie na błotniku koła tylnego.
Podczas jazdy w zakręcie nie należy używać blokady mechanizmu różnicowego.
Zabrania się wsiadania i wysiadania z jadącego ciągnika.
Podczas jazdy z maszynami zawieszonymi na tylnym układzie zawieszenia należy zwracać uwagę na
to, aby obciążenie osi kierowanej nie spadło poniżej 18 % rzeczywistej masy zespołu.
Podczas jazdy ciągnika z maszynami rolniczymi zawieszonymi na przednim trzypunktowym układzie
zawieszenia prędkość jezdna ciągnika nie może przekraczać 20 km.h.
Podczas jazdy po drogach publicznych muszą być włączone główne światła drogowe (kolor biały),
natomiast z tyłu światła pozycyjne (kolor czerwony).
z
z
z
z
z
z
Podczas agregacji ciągników Zetor z maszynami i narzędziami o dużym oporze pociągowym, gdy
prędkość obrotowa silnika spada i silnik ma tendencję do zatrzymania się, nie należy używać biegów
polowych 1R, 2R (istnieje ryzyko skręcenia wałów).
Transport osób, obsługa
z
z
z
W ciągniku można transportować tylko taką ilość osób, jaka jest podana w dowodzie rejestracyjnym.
Zabrania się przebywania między ciągnikiem a maszyną zawieszoną na TUZ osób nieupoważnionych
do pracy przy maszynie (narzędziu).
Zabrania się ruszania ciągnikiem bez upewnienia się, czy w strefie jazdy nie znajdują się osoby
postronne lub inna przeszkoda.
12
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
Holowanie, pchanie
z
Do wyciągnięcia ugrzęźniętego ciągnika należy używać liny lub drążka holowniczego zamocowanego w zaczepie przednim!
z
Używanie łańcuchów jest zabronione! W przypadku zerwania łańcucha grozi śmiertelne
niebezpieczeństwo!
Przebywanie w pobliżu liny holowniczej podczas wyciągania ciągnika jest niebezpieczne.
Zabrania się używania osi ciągnika (poszczególnych kół jezdnych) jako wyciągarki ugrzęźniętego
ciągnika.
Zaczep przedni służy jedynie do holowania lub wyciągnięcia samego ciągnika, tj. bez przyczepy lub
innego urządzenia dodatkowego.
Ciągnika pod żadnym pozorem nie wolno wyciągać przy włączonych biegach polowych.
Podczas pchania ciągnikiem innych pojazdów (pociągów, przyczep itd.) zabronione jest stosowanie
luźno włożonych, nie zamocowanych belek lub drążków między ciągnikiem a pchanym przedmiotem.
z
z
z
z
z
Wyjście z ciągnika
z
z
z
z
z
z
z
Ciągnik parkuj tylko na poziomej powierzchni; jeśli nie jest to możliwe, na stoku zabezpiecz koło
klinem.
Ciągnika nie wolno parkować z zawieszonym narzędziem w położeniu podniesionym.
Do wysiadania z ciągnika zaleca się korzystać z lewych drzwi kabiny. Przed otwarciem drzwi należy
się rozejrzeć, czy ciągnik nie jest wyprzedzany przez inny pojazd zagrażający bezpiecznemu
opuszczeniu kabiny.
Przy wysiadaniu należy korzystać ze schodków kabiny i uchwytów. Zwiększoną ostrożność należy
zachować obok dźwigni biegów oraz ręcznej dźwigni gazu.
Przy wysiadaniu z ciągnika z włączonym silnikiem należy ciągnik zahamować hamulcem postojowym.
Opuszczając kabinę i oddalając się od ciągnika należy wyłączyć silnik, zaciągnąć ręczny hamulec
postojowy (włączyć bieg), wyjąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć kabinę na klucz.
W ciągnikach posiadającym rewers należy ustawić dźwignię rewersu w położeniu - jazda do przodu.
Tylko przy wyłączonym silniku
z
z
Wszelkie czynności obsługowe zwią¬zane z uzupełnianiem paliwa, czyszczeniem, smarowaniem
i regulacjami ciągnika lub zagregowanych maszyn poza czynnościami związanymi ze sprawdzaniem
działania układu hamu¬lcowego, hydraulicznego oraz ładowania akumulatora muszą być
przeprowadzane przy wyłączonym silniku i zatrzymanych ruchomych częściach ciągnika.
Silnik koniecznie należy unieruch¬mić każdorazowo przed zdemontowaniem boków maski. Silnik
ciągnika może być uruchomiony tylko w budynku lub pomieszczeniach, które posiadają dobrą
wentylację, ponieważ spaliny są niebezpieczne dla zdrowia.
Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego
z
z
z
z
z
z
Uzupełnianie paliwa należy wykonywać najlepiej po zakończeniu pracy i przy wyłączonym silniku.
W okresie letnim nie należy dopełniać paliwa po samą górę zbiornika. Rozlane paliwo należy
natychmiast wytrzeć.
Zabrania się dolewania paliwa w pobliżu otwartego ognia, podczas uzupełniania paliwa zabrania się
też palenia papierosów.
Podczas sprawdzania poziomu elektrolitu w akumulatorze zabrania się palenia papierosów i używania
otwartego ognia.
W środowisku o zwiększonym niebezpieczeństwie wybuchu pożaru (stodoły, stogi słomy lub siana)
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpoża rowego.
Ciągniki nie są fabrycznie wyposażone w gaśnicę.
13
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
Ochrona zdrowia i środowiska naturalnego
z
z
z
Ciągniki nie są wyposażone w specjalne filtry powietrza zasysanego do kabiny. Nie są zatem
przeznaczone do pracy z aerozolami lub innymi niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami.
Płyn chłodzący, płyn hamulcowy, na-fty, oleje napędowe, oleje mineralne oraz inne produkty naftowe
stosowane podczas eksploatacji i przy obsłudze technicznej ciągnika przy bezpośrednim kontakcie
z naskórkiem mogą spowodować różne schorzenia skóry oraz wywołać podrażnienie śluzówki, oczu,
układu trawiennego i górnych dróg oddechowych. Niektóre z nich, w przypadku spożycia, mogą
spowodować ogólne zatrucie.
Osoby mające bezpośredni kontakt z produktami naftowymi muszą bezwzględnie przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosować odpowiednie środki ochrony osobistej oraz
pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Praca z produktami naftowymi
z
z
Po zakończeniu pracy lub przed jedzeniem należy dokładnie umyć ręce przy pomocy niedrażniącego
środka do mycia i natrzeć je maścią reparacyjną lub kremem.
Podczas podłączania i odłączania szybkozłącz obwodów hydraulicznych resztki oleju pozostałego
w gnieździe lub wtyczce szybkozłącza należy usunąć przy pomocy dowolnej szmatki.
Utylizacja odpadów
z
Podczas utylizacji ciągnika lub jego części (w tym płynów eksploatacyjnych) po zakończeniu ich
żywotności każda osoba ma obowiązek przestrzegania właściwych postanowień aktualnie
obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych kraju, w którym ciągnik jest użytkowany. Na
podstawie ustawy o odpadach ostatni sprzedawca ciągnika ma obowiązek poinformowania
użytkownika w czasie sprzedaży o sposobie zapewnienia odbioru niektórych zużytych części
ciągnika. Chodzi o oleje i inne płyny eksploatacyjne, akumulatory i opony. Konsument powinien mieć
możliwość bezpłatnego oddania wyżej wymienionych zużytych produktów.
Codzienna obsługa techniczna
z
Należy wykonywać codziennie lub nie później niż po każdych 8 - 10 przepracowanych
motogodzinach.
Kabina bezpieczeństwa
z
Kabinę bezpieczeństwa należy bezwzględnie wymienić w przypadku uszkodzenia ramy ochronnej
kabiny na skutek korozji, awarii lub uszkodzenia w inny sposób.
Klimatyzacja
z
z
Zabrania się demontowania, obracania lub jakiejkolwiek innej manipulacji złączami śrubowymi układu
klimatyzacji. Zagraża to nagłym wyciekiem substancji chłodzącej, co może doprowadzić do
gwałtownego miejscowego ochłodzenia. W razie dotknięcia lub zamarznięcia elementu w ręce może
dojść do poważnego uszkodzenia niektórych tkanek.
Układ klimatyzacji wyposażony jest w szybkozłącza, które w razie potrzeby umożliwiają oddzielenie
kabiny od kadłuba ciągnika bez wylania płynu chłodzącego. Naprawy układu klimatyzacji należy zlecić
specjalistycznemu serwisowi.
14
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
Instalacja elektryczna
z
z
W instalacji elektrycznej ciągnika nie wolno wprowadzać żadnych dodatkowych zmian
(podłączanie dalszych odbiorników elektrycznych) z powodu niebezpieczeństwa jej
przeciążenia!
Wartości instalacji elektrycznej:
Napięcie znamionowe 12V =
Minus na masie biegun ( - )
z
Używanie wózków rozruchowych lub źródeł pomocniczych o innym napięciu lub biegunowości może
spowodować poważne usterki ciągnika.
z
Podczas manipulowania akumulato¬rem należy przestrzegać środków ostrożności i zapobiec
zwarciom. Jeżeli ciągnik wyposażono w odłącznik akumulatora, należy go wyłączyć podczas
manipulowania akumulatorem.
z
Ciągników Zetor nie można użytkować z odłączonym akumulatorem, mogłaby nastąpić poważna
usterka ciągnika.
Praca w agresywnym chemicznie środowisku
z
W przypadku pracy ciągnika w agresywnym chemicznie środowisku (np. praca z opryskiwaniem,
nawozami sztucznymi, w środowisku o większym stężeniu soli itp.), należy ciągnik każdorazowo po
zakończeniu pracy dokładnie oczyścić lub zneutralizować i oczyścić zgodnie ze wskazówkami
producenta agresywnej chemicznie substancji.
Siedzenie pasażera
UWAGA:
Przewożenie osób na siedzeniu pasażera jest możliwe
jedynie w trakcie przejazdów drogowych.
- Przewożenie pasażera poza do tego celu
przeznaczonym siedzeniem jest zakazane.
- Korzystanie z siedzenia pasażera w trakcie pracy
ciągnika (np. w trakcie pracy na polu) jest wyraźnie
zakazane.
- Stosowanie pasa bezpieczeństwa na siedzeniu
pasażera regulują ważne przepisy. Należy
przestrzegać przepisów, ważnych w kraju, w którym
ciągnik jest eksploatowany.
FH13N002
Ochrona kabiny przeciw erosolom
Kabina ciągników Zetor w standardowym wykonaniu nie
jest przeznaczona do pracy z aerozolami lub innymi
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
Poziom ochrony kabiny w standardowym wykonaniu
spełnia wymagania normy EN 15695-1:2009 - poziom
2 (jedynie pyłoszczelna kabina).
FH13N003
15
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
Poziom hałasu zewnętrznego ciągnika
Narażenie na działanie wyższych poziomów natężenia hałasu może skutkować zaburzeniami
słuchu, nawet ew. głuchotą. Chroń swój słuch korzystają ze środków ochrony osobistej takich jak
słuchawki ochronne, zatyczki do uszu.
Wyniki pomiarów poziomów hałasu w stosunku do oddziaływania na słuch osób, znajdujących się w pobliżu
ciągnika.
Według dyrektywy europejskiej 2009/63/ES - Załącznik VI.
Model
Major 60
Major 80
Prędkość jezdna
30 km/h
Poziom hałasu emitowanego przez
ciągniki w ruchu (dB)
78,0
79,0
Poziom hałasu ciągnika w stanie
spoczynku (dB)
78,0
78,5
Poziom hałasu wewnętrznego ciągnika
Narażenie na działanie wyższych poziomów natężenia hałasu może skutkować zaburzeniami
słuchu, nawet ew. głuchotą. Chroń swój słuch korzystają ze środków ochrony osobistej takich jak
słuchawki ochronne, zatyczki do uszu.
Wyniki pomiarów poziomów hałasu w stosunku do oddziaływania na słuch kierowcy.
Według dyrektywy europejskiej 2009/76/ES
Model
Major 60
Prędkość jezdna
30 km/h
Poziom hałasu - Zamknięte okna (dB)
84,0
Major 80
85,0
Poziom drgań na siedzeniu kierowcy
Ciągniki ZETOR są klasyfikowane w kategorii A w klasie I i II. Kategoria A obejmuje wszystkie ciągniki
o danym poziomie drgań dzięki podobnym cechom konstrukcyjnym.
Poniższa tabela zawiera wyniki pomiarów na stanowisku testującym według dyrektywy 78/764/EHS. Wartość
a*wS jest średnią arytmetyczną skorygowanych wartości skutecznych przyspieszenia drgań siedzenia.
Poniższa tabela jest ważna dla wszystkich typoszeregów ciągników Zetor.
Třída I & II
Marka siedzenia
Model
Układ zawieszenia
a*wS(1)
(m/s²)
a*wS(2)
(m/s²)
GRAMMER
MSG85/721
mechaniczny
1,18
0,8
GRAMMER
MSG95A/721
pneumatyczny
1,16
1,1
MARS
78/764-73xx
mechaniczny
1,25
1,23
SEARS
3008
mechaniczny
1,24
1,06
SEARS
3045
pneumatyczny
1,13
1,03
(1) Wartości odpowiednio do ciężaru kierowcy 50 kg.
(2) Wartości odpowiednio do ciężaru kierowcy 120 kg.
16
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
Ciągniki wyposażone w ładowacz czołowy
Ciągniki Zetor w standardowym wykonaniu są przeznaczone do celów rolniczych ale nie do celów
specjalnych.
Ciągniki przeznaczone do eksploatacji w Unii Europejskiej powinny być w przypadku użycia ładowacza
czołowego wyposażone w konstrukcję ochronną (FOPS - Falling Object Protective Structure) - konstrukcje
zabezpieczające przed spadającymi przedmiotami.
W krajach nie będących członkiem Unii Europejskiej, należy przestrzegać odpowiednich przepisów
lokalnych.
Na ciągniki Zetor są montowane dwa typy dachów kabiny.
1. Standardowy dach kabiny
2. Dach kabiny przeznaczony dla ciągników wyposażonych w czołowy ładowacz, spełniający warunki OECD
- kodeks 10 (FOPS).
Ciągniki ZETOR fabrycznie dostarczane już z ładowaczem czołowym są wyposażone w dach kabiny według
punktu 2.
Z powodów bezpieczeństwa nie mogą być seryjne ciągniki ZETOR dostarczane bez ładowacza czołowego
ze standardowym dachem według punktu1 wyposażone lub eksploatowane z ładowaczem czołowym.
W przypadku dodatkowego montażu ładowacza czołowego należy ciągnik wyposażyć w dach kabiny 2.
Na ciągniki ZETOR mogą być montowane tylko ładowacze czołowe zatwierdzone przez firmę
ZETOR TRACTORS.
Dodatkowy montaż ładowacza czołowego zatwierdzonego przez firmę ZETOR TRACTORS może
realizować tylko autoryzowany serwis ZETOR.
Jest zakazane korzystanie z ładowaczy czołowych nie zatwierdzonych przez firmę ZETOR
TRACTORS.
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować poważne wypadki.
Przestrzegaj starannie instrukcji przekazanych przez producenta ładowacza czołowego.
Zasady eksploatacji ciągników wyposażonych w ładowacz czołowy
Starannie zapoznaj się z instrukcją obsługi przekazaną przez producenta ładowacza
czołowego. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy Zasadami eksploatacji ciągników
wyposażonych w ładowacz czołowy a instrukcją obsługi ładowacza czołowego, przekazanego przez
producenta ładowacza czołowego, ważne jest sformułowanie zawarte w instrukcji obsługi,
przekazanej przez producenta ładowacza czołowego.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Zastosowanie ładowacza czołowego do przewożenia materiałów w miejscach publicznie dostępnych
jest zakazane.
Zastosowanie ładowacza czołowego do przewożenia materiałów w miejscach publicznie
niedostępnych jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie. W takim przypadku należy
przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi przekazanej przez producenta ładowacza
czołowego.
Zawsze przestrzegaj ważnych lokalnych przepisów.
Surowo zabrania się przewożenia i podnoszenia osób przy użyciu ładowacza.
Bez względu na to, czy ładowacz czołowy jest załadowany lub pusty, pod ładowaczem nie mogą stać
żadne osoby, jeśli ładowacz znajduje się w pozycji podniesionej. Podczas jazdy z podniesionym
ładowaczem występuje ryzyko upadku ładunku przewożonego na ładowaczu czołowym (ryzyko utraty
równowagi ciągnika).
Nigdy nie pozostawiaj ciągnika stojącego z ładowaczem w pozycji podniesionej.
W przypadku konieczności otwarcia maski silnika, najpierw odłącz ładowacz czołowy lub zabezpiecz
walce hydrauliczne ładowacza czołowego przeznaczonymi do tego celu metalowymi podporami.
Układ hydrauliczny ładowacza czołowego jest zaprojektowany w sposób, umożliwiający mu
wytrzymanie maksymalnego ciśnienia roboczego 20 MPa (200 bar). Zasadniczo nie wykonuj żadnych
zmian na złączkach węży układu hydraulicznego.
Dowolny montaż ładowacza czołowego ZETOR bez przestrzegania wskazówek ZETOR TRACTORS
ważnych z dniem dokonania kupna powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych w stosunku do całej
dostawy.
17
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Z ładowacza mogą korzystać, obsługiwać go i naprawiać tylko osoby doskonale z maszyną
zapoznane i poinformowane o możliwych ryzykach.
Podczas jazdy po drogach publicznych nie wolno przewozić na ładowaczu czołowym żadnego
materiału.
Należy przestrzegać specjalnych wskazówek dotyczących profilaktyki wypadków oraz ogólnych zasad
dotyczących bezpieczeństwa technicznego, medycyny pracy, higieny pracy oraz przepisów
regulujących ruch na drogach.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w następstwie zmian
wykonanych na ładowaczu bez jego zgody.
Nigdy we własnym zakresie nie dokonuj modyfikacji ładowacza czołowego i nie korzystaj ze
zmodyfikowanego ładowacza bez poprzedniego zatwierdzenia firmy ZETOR. W następstwie nie
przestrzegania tej instrukcji, ładowacz może być niebezpieczny. W przypadku jakiejkolwiek szkody lub
urazu ZETOR TRACTORS nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Z ładowacza czołowego korzystaj bez dodatkowych obciążników na ciągniku (ryzyko wzajemnego
kontaktu). Obciążenie przedniej i tylnej osi nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia podanego w niniejszej instrukcji. Użycie ładowacza czołowego wymaga umieszczenia
przeciwciężaru w tylnej części ciągnika.
Każde narzędzie robocze zostało skonstruowane w celu specyficznego zastosowania i posiada
własne tolerancje wytrzymałości i sztywności.
Nie wolno korzystać z ładowacza do uprawiania gleby i karczowania. Do takich prac należy stosować
specjalne maszyny, ładowacz czołowy nie jest przeznaczony do wykonywania takich prac.
Korzystanie z elementów sterowania, które uruchomiłyby ładowacz w sytuacji, gdy kierowca nie
trzymałby dźwigni zmiany biegów, jest surowo zabronione i jego skutkiem jest fakt, że instalacja nie
spełnia wymagań odpowiedniej normy.
W celu przeniknięcia do załadowywanego materiału należy raczej korzystać z energii kinetycznej
ciągnika aniżeli z siły tłoczenia, która powoduje większe obciążenie ładowacza i ciągnika.
Nie wolno przeciążać części hydraulicznych, jeśli ciężar jest za duży lub tłoki znajdują się
w krańcowych pozycjach.
Ładowaczem steruj tylko z miejsca kierowcy, siedząc na siedzeniu kierowcy.
Nie opuszczaj siedzenia, jeśli nie zablokowałeś ruchu elementów sterowania.
W przestrzeni roboczej ładowacza nie mogą się znajdować żadne osoby.
Podczas pracy z podniesionym ładowaczem uważaj na linie energetyczne i inne napowietrzne
przewody.
Zestaw ładowacz czołowy/ciągnik należy zaparkować na płaskim i stałym gruncie, ramiona
urządzenia podnoszącego powinny się znajdować w dolnej pozycji. Po użyciu ładowacza czołowego
zaparkuj
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi ładowacza czołowego.
Ważna informacja: Pracuj zawsze bezpiecznie i z rozwagą.
18
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA
Ciągniki zetor stosowane do pracy w lesie
Standardowe ciągniki Zetor nie gwarantują dostatecznego poziomu ochrony dla pracy w lesie, np. ochronę
przed upadkiem gałęzi lub drzewa na kabinę, ew. przed przedostaniem się przedmiotów do kabiny.
W przypadku, że ciągnik Zetor jest wykorzystywany do prac w lesie, powinien być ciągnik eksploatowany
w Unii Europejskiej chroniony przeciw tym ryzykom.
W krajach nie będących członkiem Unii Europejskiej, należy przestrzegać odpowiednich przepisów
lokalnych.
W celu zapewnienia takiej ochrony ochrony odpowiednie jest zamontowanie właściwej konstrukcji ochronnej
takiej jak np. FOPS / OPS (Falling Object Protective Structure / Operator Protective Structure), badanej wg.
norm dla ciągników leśnych.
Na ciągniki ZETOR mogą być montowane tylko zabudowy leśne zatwierdzone przez firmę
ZETOR TRACTORS.
W przypadku montażu dodatkowych elementów ciągnika, przeznaczonych do pracy w lesie,
odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów bezpieczeństwa (np. OPS / FOPS), wszystkich
warunków homologacji (np. pole widzenia kierowcy, wymiary, masy dopuszczalne itp.), tak samo jak za
zapewnienie należytego montażu wyposażenia ochronnego, pełną odpowiedzialność ponosi dostawca
i producent konstrukcji ochronnej. Dostawca/producent konstrukcji ochronnej powinien także przeprowadzić
wszystkie konieczne działania w kierunku validacji (zatwierdzenia), wymagane przez ustawodawstwo kraju,
w którym ciągnik jest eksploatowany.
19
UWAGI
20
CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA
Codzienna obsługa techniczna
Należy wykonywać codziennie lub nie później niż po
każdych 8 - 10 przepracowanych motogodzinach
NM13N083
Szczelność układu paliwowego
Sprawdzić szczelność układu paliwowego, w tym zbiornik
paliwa. Nieszczelności bezzwłocznie usunąć. Śruba
spustowa do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika
paliwa znajduje się w dnie zbiornika.
Poziom oleju w silniku
Kontroli należy dokonywać codziennie przed
uruchomieniem silnika, na ciągniku stojącym w położeniu
poziomym z wyłączonym silnikiem. Miarka oleju silnika (1)
znajduje się po lewej stonie silnika.
Wyciągnij miarkę (1), przetrzyj ją suchą szmatką bez
włókien i powtórnie wsuń ją do oporu na miejsce.
Po powtórnym wyciągnięciu miarki sprawdź poizom oleju.
Poziom oleju powinien się zawsze znajdywać pomiędzy
wskaźnikami MIN i MAX.
W razie potrzeby uzupełnij olej.
NM14D006
Układ chłodzenia
Sprawdzić szczelność połączeń układu chłodzenia silnika
oraz ilość płynu chłodzącego. Brakującą ilość należy uzupełnić do górnej kreski poziomu MAX. Minimalny
dopuszczalny poziom płynu chłodzącego określa kreska
MIN.
Korek ciśnieniowy odkręcać dopiero po
ochłodzeniu płynu chłodzącego! Istnieje
niebezpieczeństwo oparzenia!
21
CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA
Hydrostatyczny układ kierowniczy
z Sprawdzić poziom oleju w zbiorniczku
hydrostatycznego układu kierowniczego.
z Sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek drążków
i dźwigni kierowniczych.
z Sprawdzić stan wszystkich węży hydraulicznego
obwodu układu kierowniczego, czy nie są
uszkodzone lub nie przenika olej.
Hamulce przyczepy
Hamulce pneumatyczne naczepy
Skontroluj szczelność pneumatycznego systemu
hamulcowego i sprawność hamulców ciągnika z naczepą
Dostateczne ciśnienie powietrza w systemie
pneumatycznym hamulców wskazuje zgaśnięcie
lampki kontrolnej minimalnego ciśnienia powietrza na
tablicy przyrządów.
Hamulce hydrauliczne naczepy
Skontroluj szczelność układów hydraulicznych hamulców
naczepy i sprawność hamulców ciągnika z naczepą.
NM13N085
Układy zawieszenia
Sprawdzić stan techniczny wszystkich układów
zawieszenia i zaczepów ciągnika i przyczepy.
NM13N063
Po pracy z maszynami zawie¬szonymi z przodu i w razie zanieczyszczenia chłodnic
Po pracy z maszynami zawieszonymi z przodu:
- sprawdzić szczelność połączeń zewnętrznego obwodu
hydraulicznego sterowania przednim trzypunktowym
układem zawieszenia
Zanieczyszczenie chłodnic:
- poluzować i wysunąć chłodnicę wlewąstronęciągnika
- przy pomocy sprężonego powietrza (wdmuchiwanego
w kierunku od silnika) oczyścić przednie ściany chłodnicy
silnika (chłodnic skrzyni biegów, skraplacza układu
klimatyzacji)
- z przestrzeni pod maską usunąć resztki zanieczyszczeń,
aby nie zostały ponownie zassane
22
C113
CODZIENNA OBSŁUGA TECHNICZNA
Opony i koła
Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach przednich
i tylnych. Ciśnienie należy dostosować odpowiednio do
charakteru wykonywanej pracy. Sprawdzić, ewentualnie
dokręcić śruby kół przednich i tylnych.
Jazda z nie dokręconymi śrubami kół jest
zabroniona!
NM13N086
Krótka próba funkcjonalna
Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy zgasła lampka
kontrolna sygnalizacji usterki hydrostatycznego układu
kierowniczego, układu smarnego silnika oraz lampka
kontrolna ładowania akumulatora.
Sprawdzić działanie oraz szczelność obwodów
hydraulicznych układu kierowniczego.
23
UWAGI
24
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Użytkownik ma bezwzględny obowiązek zaznajomienia się uprzednio z postępowaniami
i zasadami bezpiecznej eksploatacji ciągnika. Podczas eksploatacji już za późno!
Kabina bezpieczeństwa
Do wsiadania i wysiadania z kabiny należy
zazwyczaj używać lewej strony ciągnika.
Podczas wsiadania i wysiadania z kabiny należy
korzystać ze schodków i przytrzymywać się
uchwytów.
Należy przestrzegać zasad ostrożności w przestrzeni
dźwigni zmiany biegów.
NM13N088
Otwieranie drzwi z zewnątrz
Lewe drzwi kabiny posiadają zamek, który można
zamykać z zewnątrz.
Prawe drzwi kabiny posiadają od zewnątrz jedynie
przycisk.
Po otwarciu zamka drzwi należy otworzyć wciskając
przycisk zamka i pociągając za uchwyt.
NM13N025
Otwieranie drzwi od wewnątrz
Naciśnięcie przycisku (1) umożliwia otwarcie drzwi kabiny
od wewnątrz. Dźwigienka (2) na prawych drzwiach służy
do zabezpieczenia zamka prawych drzwi. Zamek drzwi
jest zabezpieczony przez przesunięcie dźwigienki (2)
w kierunku strzałki. Odblokowanie wykonuje się przez
przesunięcie dźwigienki (2) w kierunku przeciwnym do
kierunku, wskazanego strzałką. Drzwi w pozycji otwartej
są przytrzymywane przy pomocy teleskopu gazowego.
Nie zalecamy jazdy z otwartymi drzwiami
z powodu ryzyka ich uszkodzenia.
NM13N026
25
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Okno tylne
Okno tylne posiada uchwyt, w położeniu otwartym jest
przytrzymywane przy pomocy teleskopów gazowych.
Przez naciśnięcie dźwigienki (1) w dół odblokowana
zostanie zapadka tylnego okna a następnie, naciskając na
uchwyt tylnego okna, tylne okno otworzymy.
W trakcie zamykania tylnego okna zapadka po
przyciągnięciu okna za uchwyt wskoczy na miejsce
automatycznie.
Podczas jazdy po wyboistym terenie zalecamy
zablokowanie okna w położeniu zamkniętymniebezpieczeństwo pęknięcia szyby. Przed
rozpoczęciem pracy z maszynami zawieszonymi na
tylnym TUZ ciągnika należy się upewnić, czy nie
istnieje ryzyko kolizji zawieszonego narzędzia przy
maksymalnym podniesieniu tylnego TUZ z otwartym
oknem tylnym. W przypadku niebezpieczeństwa kolizji
zalecana jest praca z zamkniętym oknem.
NM13N027
Okno tylne dolne
W celu otwarcia tylnego dolnego okna należy przesunąć
dźwigienkę (1) w kierunku strzałki.
Okno zamykamy w odwrotny sposób, zapadka okna
wskoczy na miejsce automatycznie.
NM13N028
Okno boczne
W celu otwarcia okna bocznego należy dźwigienkę (1)
przesunąć do tyłu a następnie w stronę okna w kierunku
strzałki. Okno boczne zamykamy w odwrotny sposób.
NM13N029
Luk dachowy
Luk otwieramy po przekręceniu dźwigienki mocującej (1)
w kierunku strzałki i wciśnięciu dźwigienki mocującej do
góry. Luk dachowy zamykamy w odwrotny sposób.
Po otwarciu luku dachowego zwiększa się
wysokość całkowita ciągnika. Dlatego luk należy
zamykać na czas podjeżdżania lub parkowania
w miejscach o mniejszej wysokości.
26
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Siedzenie kierowcy
1. Element regulacji pochylenia oparcia (przez
przekręcanie sterownika ustawia się kąt pochylenia
oparcia).
2. Dźwignia wzdłużnej regulacji siedzenia (dźwignię
odepchniemy od siedzenia, siedzenie ustawimy
w kierunku podłużnym, dźwignię poluzujemy).
3. Element regulacji amortyzacji siedzenia w zależności
od masy kierowcy (regulacja odbywa się przez
przekręcanie, kierunek według piktogramu na miechu
siedzenia).
4. Element regulacji wysokości siedzenia (regulacja
odbywa się przez przekręcanie, kierunek według
piktogramu na miechu siedzenia).
C126
Kierownica z regulacją kąta nachylenia
Dźwignię (1) poluzujemy przez obracanie w kierunku
strzałki, ustawimy kąt nachylenia kierownicy i dźwignię (1)
zabezpieczymy przez dokręcenie w kierunku przeciwnym
do kierunku zaznaczonego strzałką. Po naciśnięciu
przycisku (2) można dźwignię (1) ustawić w odpowiedniej
pozycji.
NM13N031
Panel włączników w dachu kabiny
1. Włącznik klimatyzacji
2. Włącznik światła ostrzegawczeg
3. Włącznik tylnej wycieraczki
4. Włącznik tylnych świateł roboczych na dachu kabiny
5. Włącznik przednich świateł roboczych na dachu kabiny
NM13N032
Włączniki i sterowniki na tablicy przyrządów
1. Przełącznik świateł kierunkowskazów
2. Przełącznik świateł głównych
3. Włącznik świateł awaryjnych
4. Włącznik świateł głównych
5. Włącznik ogrzewania
6. Wyłącznik światła przeciwmgielnego (wyłączone włączone). Włączenie i działanie światła
przeciwmgielnego jest sygnalizowane zapaleniem się
symbolu na wyłączniku
7. Sterownik zaworu ogrzewania
8. Stacyjka
9. Włącznik przedniej wycieraczki i spryskiwacza szyby
przedniej
27
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Przełącznik kierunkowskazów
Kierunkowskazy włącza się przez ustawienie przełącznika
(1) w pozycji (a) lub (b)
a - światła kierunkowskazów prawe
b - światła kierunkowskazów lewe
Przełącznik świateł głównych
Do przełączania świateł głównych służy przełącznik (2) po
włączeniu głównych świateł v masce ciągnika przy
pomocy przełącznika (4).
a - światła pozycyjne
b - światła mijania
c - światła drogowe
Przez wciśnięcie przełącznika (2) w kierunku kierownicy
włączymy sygnał dźwiękowy.
Włącznik przedniej wycieraczki i spryskiwacza szyby przedniej
Do włączania przedniej wycieraczki i spryskiwacza służy
włącznik (9).
a - wyłączone
b - przednia wycieraczka włączona
Spryskiwacz szyby przedniej włącza się przez wciśnięcie
dźwigienki (9) w kierunku kierownicy.
Kluczyk stacyjki w pozycji (0)
Zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych przez
stacyjkę jest wyłączone. Kluczyk można wyjąć.
S43
28
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Kluczyk stacyjki w pozycji (I)
Włączone zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych,
z wyjątkiem rozrusznika. Kluczyk znajduje się w tej pozycji
podczas pracy silnika.
S44
Kluczyk stacyjki w pozycji (II)
W tym położeniu włączony jest rozrusznik oraz zasilanie
wszystkich urządzeń elektrycznych oprócz wycieraczek,
spryskiwacza, wentylatora kabiny i klimatyzacji. Po
uruchomieniu silnika kluczyk automatycznie powróci do
pozycji 'I'.
S45
Ogrzewanie kabiny
Ogrzewanie znajduje się w panelu tablicy przyrządów. Do
włączania ogrzewania służy włącznik (5). Włącznik (5) jest
dwupołożeniowy
a - po przełączeniu włącznika do pierwszej pozycji moc
wentylatora ogrzewania jest niższa,
b - po przełączeniu włącznika do drugiej pozycji moc
wentylatora ogrzewania jest wyższa.
Do regulowania temperatury wydmuchiwanego powietrza
służy sterownik zaworu ogrzewania (7).
Przez przekręcanie sterownika (7) w kierunku strzałki
zwiększa się temperaturę wydmuchiwanego powietrza,
w kierunku przeciwnym zmniejsza.
Dmuchawy ogrzewania kabiny
Dmuchawy ogrzewania umieszczono na górnej (A)
i czołowej (B) stronie panelu tablicy przyrządów.
Dmuchawy dolne (B) otwiera się przez przesunięcie
dźwigienek (1) w kierunku strzałek. Przesunięcie
dźwigienek w odwrotnym kierunku zamyka dmuchawy.
29
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Klimatyzacja kabiny
Klimatyzacją kabiny steruje się przy użyciu włącznika (1),
umieszczonego na panelu włączników na dachu kabiny
(A).
Dmuchawy klimatyzacji (2) umieszczono w dachu kabiny
(B).
W czasie pracy klimatyzacji, należy dmuchawy
(2) ustawić pod odpowiednim kątem, aby powietrze
nie dmuchało bezpośrednio w osoby w kabinie
(ryzyko schorzenia wskutek intensywnego
schłodzenia części ciała).
NM13N039
Tablica przyrządów
1. lampka kontrolna kierunkowskazów na prawej stronie ciągnika (zielona)
2. lampka kontrolna kierunkowskazów na lewej stronie ciągnika (zielona)
3. termometr
4. lampka kontrolna rezerwy paliwa (żłóta). Zapala się przy poziomie paliwa od 1/6 do 1/10 pojemności
zbiornika paliwa.
5. lampka kontrolna usterki silnika (pomarańczowa). Zapala się przy usterce silnika.
6. lampka kontrolna ładowania (pomarańczowa). W trakcie pracy silnika zapala się przy usterce ładowania.
7. lampka kontrolna smarowania silnika (pomarańczowa). W trakcie pracy silnika zapala się przy usterce
smarowania silnika.
8. lampka kontrolna żarzenia silnika (żłóta). Sygnalizuje pracę urządzenia ułatwiającego start silnika.
9. lampka kontrolna usterki doładowywania silnika (pomarańczowa). W trakcie pracy silnika świeci przy
niedostatecznym doładowywaniu silnika powietrzem.
10. lampka kontrolna hamulca ręcznego. Zapala się przy zaciągniętym hamulcu ręcznym.
11. lampka kontrolna minimalnego ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym (pomarańczowa). Zapala się
przy spadku ciśnienia powietrza płynącego do hamulców pnaumatycznych naczepy pod granicę krytyczną.
12. lampka kontrolna sygnalizacji usterki hydrostatycznego systemu kierowniczego (pomarańczowa).
W trakcie pracy silnika świeci przy ustercę hydrostatycznego układu kierowniczego.
13. lampka kontrolna kierunkowskazów pierwszej naczepy (zielona)
14. lampka kontrolna kierunkowskazów drugiej naczepy (zielona)
15. lampka kontrolna wyłączenia wału odbioru mocy (pomarańczowa)
16. lampka kontrolna świateł pozycyjnych (zielona). Świeci się przy włączonych światłach pozycyjnych.
17. lampka kontrolna świateł drogowych (niebieska). Świeci się przy włączonych światłach drogowych.
18. termometr
19. lampka kontrolna przegrzania płynu chłodzącego. Świeci się, jeżeli temperatura płynu chłodzącego
przekroczy 110°C.
20. wyświetlacz informacyjny
30
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Wyświetlacz informacyjny - podstawowy widok
Na wyświetlaczu podstawowym wyświetlają się
następujące wartości:
1. typ ciągnika
2. obroty silnika (liczba obrotów silnika na minutę)
3. napięcie w sieci elektrycznej ciągnika
4. suma przepracowanych motogodzin
Wyświetlacz informacyjny - komuniaty serwisowe
Jeżeli ciągnik wymaga obsługi technicznej, na
wyświetlaczu pojawi się napis STOP a w prawym górnym
rogu pojawi się wymagana procedura konserwacyjna
w języku angielskim:
COOLANT LEVEL - skontroluj i uzupełnij płyn chłodzący
w zbiorniczku wyrównawczym
AIRFILTER - dokonaj konserwacji filtra powietrza silnika
W przypadku, że wystąpi powyższa sytuacja, wykonaj
procedurę wyświetloną na wyświetlaczu według rozdziału
Wskazówki dotyczące obsługi technicznej.
Wyświetlacz informacyjny - komunikaty błędów
Przy poważnych usterkach silnika na wyświetlaczu
wyświetli się napis STOP numeryczny kod usterki SPN.
Przykład na obrazku SPN: 94 to kod usterki 94.
W przypadku, że wystąpi powyższa sytuacja,
zatrzymaj ciągnik a następnie skontaktuj się
z serwisem.
Dźwignia ręcznej regulacji dawki paliwa
a - bieg jałowy
b - maksymalna dawka
Dźwignia umożliwia regulację prędkości obrotowej silnika
w obrębie całego zakresu od (a) do (b).
31
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Sterowanie hydrauliki
Panel sterowania hydrauliki z dźwigniami (A) jest
umieszczony na prawym, tylnym błotniku.
Sterowniki hydrauliki (B) są umieszczone przed
siedzeniem kierowcy.
NM13N040
Sterowanie dodatkowym rozdzielaczem hydraulicznym
Sterowanie dodatkowym rozdzielaczem hydraulicznym (2)
znajduje się na górnej części prawego błotnika.
NM13N042
Pedały
1. pedał sprzęgła jezdnego
2. pedały hamulca nożnego połączone zapadką
3. pedał nożnej regulacji dawki paliwa
C127a
Blokada mechanismu różnicowego
Blokadą steruje się przy pomocy pedału umieszczonego
po prawej stronie siedzenia kierowcy. Włączenie
następuje po wciśnięciu pedału, w czasie naciśnięcia
pedału blokada jest włączona, po zwolnieniu pedału
blokady pedał wraca do pierwotnej pozycji i blokada
zostaje rozłączona.
Podczas jazdy na zakręcie nie należy używać
blokady mechanizmu różnicowego.
Blokadę mechanizmu różnicowego należy włączać
przy niskich prędkościach obrotowych silnika.
NM13N043
32
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Dźwignia włączania rewersu
Dźwignia włączania rewersu (1) służy do zmiany kierunku
jazdy ciągnika.
F - jazda do przodu; dźwignia w przednim położeniu
N - bieg neutralny
R - jazda do tyłu; dźwignia w tylnym położeniu
Zmianę przełożeń należy wykonywać podczas postoju
ciągnika i przy naciśniętym pedale sprzęgła.
NM13N044
Dźwignia włączania biegów
Dźwignia włączania biegów służy do zmiany przełożeń
skrzyni biegów.
Zmianę przełożeń należy wykonywać podczas postoju
ciągnika.
NM13N045
Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych
Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych służy do
włączania biegów drogowych i polowych.
H biegi drogowe
M prędkości średnie
N bieg neutralny
L biegi polowe
Zmianę przełożeń należy wykonywać podczas postoju
ciągnika.
NM13N046
Dźwignia hamulca ręcznego i wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy
Dźwignie hamulca ręcznego i wyłączania sprzęgła wału
odbioru mocy znajdują się po lewej stronie siedzenia
kierowcy.
1. dźwignia ręcznego wyłączania sprzęgła wału odbioru
mocy
2. dźwignia hamulca ręcznego
NM13N047
33
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Dźwignia włączania przedniego mostu napędowego
Do włączania przedniego mostu napędowego służy
dźwignia (1) umieszczona po lewej stronie siedzenia
kierowcy.
a - przedni most napędowy wyłączony
b - przedni most napędowy włączony
Przedni most napędowy należy włączać podczas postoju
ciągnika.
Przedni most napędowy należy włączać przy
poślizgu kół tylnych, w celu zwiększenia siły uciągu
ciągnika.
Jazda ciągnikiem po drogach lub twardym terenie
z włączonym przednim mostem napędowym jest
dozwolona do prędkości maks. 15 km/h.
Jazda z włączonym przednim mostem napędowym
powoduje nadmierne zużycie opon kół przednich.
NM13N048
Dźwignia włączania napędu tylnego wału odbioru mocy
Włączenie tylnego wału odbioru mocy wykonuje się przy
pomocy dźwigni (1) umieszczonej po lewej stronie
siedzenia kierowcy.
a - obroty zależne napędu wału odbioru mocy za
pośrednictwem skrzyni biegów - ilość i kierunek obrotów
zależy od włączonego biegu
n - położenie neutralne
b - obroty niezależne napędu wału odbioru mocy - ilość
obrotów zależy od obrotów silnika
Włączenie wykonuje się przy nieruchomym ciągniku oraz
zaciśniętej dźwigni sprzęgła ręcznego.
NM13N004
Dźwignia zmiany prędkości obrotowej wału odbioru mocy 540 i 1000 obr./min
Wybór 540 lub 1 000 obrotów tylnego wału odbioru mocy
wykonuje się przy pomocy dźwigni (1) umieszczonej na
zewnątrz ciągnika nad tylnym wałem odbioru mocy.
a - 1 000 obr./min
b - 540 obr./min
Włączenie wykonuje się w pozycji dźwigni włączania
napędu wału odbioru mocy w położeniu neutralnym (n).
Prędkość obrotową wału odbioru mocy oraz typ
końcówki należy dobierać stosownie do przepisanych
prędkości obrotowych zagregowanej maszyny.
34
NM13N005
ZAPOZNANIE SIĘ Z CIĄGNIKIEM
Odłącznik akumulatora
Odłącznik akumulatora (1) znajduje się po prawej stronie
ciągnika przed kabiną.
a - akumulator podłączony
b - akumulator odłączony
W przypadku długotrwałego odstawienia,
napraw, usterki lub awarii akumulator należy
natychmiast odłączyć przy pomocy odłącznika
akumulatora.
NM13N049
Zbiornik paliwa
Zbiornik paliwa znajduje się po lewej stronie ciągnika.
W ciągniku montowany jest zbiornik z tworzywa
sztucznego o pojemności 80 litrów.
Stawanie na zbiorniku paliwa jest zabronione!
Korek spustowy zbiornika paliwa
Otwór służący do spuszczania zanieczyszczeń ze
zbiornika paliwa znajduje się w dnie zbiornika.
NM13N089
35
UWAGI
36
JAZDA CIĄGNIKIEM
Przed pierwszą jazdą nowym ciągnikiem należy zapoznać się ze schematem zmiany biegów
i wypróbować działanie poszczególnych położeń dźwigni zmiany biegów przy wyłączonym silniku.
W normalnej eksploatacji przed ruszeniem należy sprawdzić, czy stan techniczny ciągnika spełnia
warunki bezpiecznej pracy.
Przed rozruchem silnika
Przed rozruchem silnika należy upewnić się:
1. czy ciągnik jest należycie zahamowany
2. czy dźwignia włączania napędu wału odbioru mocy
znajduje się w położeniu neutralnym
3. czy główna dźwignia zmiany biegów znajduje się
w położeniu neutralnym
Jeżeli pedał sprzęgła nie jest wciśnięty, silnika nie można
uruchomić - nie jest zwarty wyłącznik zabezpieczenia
przed niepożądanym rozruchem.
NM13N050
Uruchamianie silnika
1. Zasuniemy kluczyk do stacyjki - pozycja '0'.
2. Naciśniemy pedał sprzęgła (dojdzie do włączenia zabezpieczenia przed niepożądanym rozruchem).
3. Dźwignię rewersowania przesuniemy w położenie neutralne (dojdzie do włączenia zabezpieczenia przed
niepożądanym rozruchem.).
4. Pociągniemy za dźwignię ręcznego sprzęgła (dojdzie do włączenia zabezpieczenia przed niepożądanym
rozruchem)
5. Dźwignię ręcznej regulacji paliwa ustawimy w położenie biegu jałowego.
6. Przełączymy kluczyk stacyjki z pozycji '0' do pozycji 'I'. Zapali się kontrolka żarzenia termostartu.
Poczekamy dopóki kontrolka żarzenia zgaśnie (czas zależy od temperatury płynu chłodzącego).
7. Natychmiast po zgaśnięciu kontrolki (max. 5s) przekręcimy kluczem z pozycji 'I' w pozycję 'II' (start).
8. Po uruchomieniu silnika natychmiast kluczyk zwolnimy, automatycznie wróci w pozycję 'I'. Nie
uruchamiamy powyżej 15s.
37
JAZDA CIĄGNIKIEM
Próba ponownego rozruchu
Kluczyk ustawić z powrotem w pozycji '0', odczekać przez
30 sekund i ponowić próbę rozruchu. Można wykonać
maksymalnie 6 cykli rozruchu (jeden cykl to 15 sekund
rozruch i 30 sekund przerwa). Kolejną próbę rozruchu
silnika można wykonać dopiero po ochłodzeniu się
rozrusznika do temperatury otoczenia.
Nie pomagać rozrusznikiem zatrzymującemu
się ciągnikowi. Występuje niebezpieczeństwo
uszkodzenia rozrusznika.
NM13N091
Manipulacja rozrusznikiem
Zabrania się przeprowadzania próby rozruchu
poprzez zwieranie zacisków rozrusznika! Obowiązuje
zasada uruchamiania silnika tylko z siedzenia
kierowcy! Przy jakiejkolwiek manipulacji lub naprawie
rozrusznika należy bezwzględnie odłączyć zacisk
ujemny akumulatora a wszystkie dźwignie zmiany
biegów, w tym dźwignię włączania wału odbioru mocy
ustawić w położeniu neutralnym! Zaciski rozrusznika
są osłonięte nakrywką.
NM13N093
Bezpośrednio po rozruchu
Po rozruchu ustawić prędkość obrotową na
poziomie 800 - 1 000 min-1, silnik musi pracować bez
obciążenia przez około 2 minuty.
W tym czasie należy wykonać kontrolę smarowania,
ładowania akumulatora (lampki kontrolne powinny
zgasnąć) i pozostałych funkcji zapewniających należytą
pracę silnika. Czas pracy silnika bez obciążenia winien
być przestrzegany zwłaszcza w okresie zimowym.
Rozgrzewanie silnika
Dalsze rozgrzewanie silnika należy wykonywać już podczas jazdy. Rozgrzewanie silnika
w postaci zbyt długiego ruchu na biegu jałowym lub gwałtownego zwiększania prędkości obrotowej
jest szkodliwe dla silnika. Jeżeli temperatura płynu chłodzącego nie osiągnęła 45°C, prędkość
obrotowa silnika nie powinna być większa niż 2 000 min-1.
38
JAZDA CIĄGNIKIEM
Ograniczenie wydajności silnika
Jednostka centralna silnika automatycznie ograniczy
wydajność w następujących przypadkach:
z w przypadku, że temperatura płynu chłodzącego
przekroczy 110°C - zapali się lampka kontrolna
przegrzania na tablicy przyrządów (A).
Przerwij pracę i pozostaw silnik na biegu jałowym dopóki
temperatura płynu chłodzącego nie obniży się a lampka
kontrolna nie zgaśnie.
Jeżeli temperatura płynu chłodzącego w trakcie pracy
silnika na biegu jałowym nie spadnie, zatrzymaj jego
pracę i skontroluj ilość płynu chłodzącego.
z w przypadku, że ilość płynu chłodzącego w zbiorniczku
wyrównawczym spadnie poniżej granicy krytycznej - na
wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawi się komunikat
serwisowy COOLANT LEVEL (B)
Skontroluj szczelność połączeń systemu chłodniczego
silnika i ilość płynu chłodzącego. Uzupełnij brakującą ilość
do poziomu górnej kreski oznaczonej MAX.
Korek ciśnieniowy należy poluzowáć dopiero
po wystygnięciu płynu chłodzącego! Grozi ryzyko
oparzenia!
Ruszanie z miejsca
NM13N094
1. Wcisnąć pedał sprzęgła.
2. Główną dźwignię zmiany biegów ustawić w położenie neutralne.
3. Uruchomić silnik (rozruch).
4. Prędkość obrotową silnika nastawić na 800 - 850 min-1.
5. Wybrać biegi drogowe lub polowe.
6. Dźwignię rewersu ustawić zgodnie z wymaganym kierunkiem jazdy ciągnika (do przodu lub do tyłu).
7. Włączyć odpowiedni bieg umożliwiający łagodne ruszenie z miejsca.
8. Zwiększyć nieco prędkość obrotową silnika.
9. Przygotować hamulec ręczny do odhamowania.
10. Zwolnić pedał sprzęgła do punktu, w którym nastąpi przenoszenie napędu i przy jednoczesnym
zwiększaniu prędkości obrotowej silnika kontynuować płynne zwalnianie pedału sprzęgła.
11. Hamulec ręczny odhamować do końca.
12. Ruszać płynnie i powoli.
Gwałtowne ruszanie z miejsca może spowodować przeciążenie układu napędowego, wzrost
zużycia paliwa, nadmierne zużycie opon oraz uszkodzenie ładunku. Pierwszego biegu do ruszania
z miejsca należy używać tylko przy jeździe z ciężką przyczepą pod górę oraz w trudnym terenie.
39
JAZDA CIĄGNIKIEM
Zmiana biegów drogowych i polowych
Dźwignia włączania biegów drogowych i połowych służy
do włączania grup prędkości.
H
biegi drogowe
M
bieg średni
N
bieg neutralny
L
biegi polowe
Begi włącza się na nieruchomym ciągniku i z
naciśniętym pedałem sprzęgła.
NM13N046
Włączanie biegów głównych
Dźwignia włączania biegów głównych służy do zmiany
biegu skrzyni biegów. Zmianę biegów wykonuje się przy
naciśniętym pedale sprzęgła.
Za pomocą głównej dźwigni zmiany biegów
zmienia się jedynie biegi, kierunek jazdy jest
wybierany przy pomocy dźwigni włączania rewersu.
NM13N045
Wybór kierunku jazdy - Dźwignia włączania rewersu
Dźwignia włączania rewersu (1) służy do zmiany kierunku
jazdy ciągnika.
F - jazda do przodu; dźwignia w położeniu przednim
N - bieg neutralny
R - jazda do tyłu; dźwignia w położeniu tylnym
Begi włącza się na nieruchomym ciągniku i z naciśniętym
pedałem sprzęgła.
NM13N044
Zmiana biegu z niższego na wyższy
Wcisnąć pedał sprzęgła (sprzęgło wyłączone).
Jednocześnie zwolnić pedał nożnej regulacji dawki paliwa
i włączyć odpowiedni wyższy bieg. Płynnie zwalniać pedał
sprzęgła (sprzęgło zaczyna sprzęgać) i jednocześnie
zwiększać prędkość obrotową silnika.
Uwaga: W celu zwiększenia żywotności synchronów
można zmieniać biegi z wyższego na niższy z tzw.
podwójnym naciśnięciem sprzęgła.
NM13N052
40
JAZDA CIĄGNIKIEM
Zmiana biegu z wyższego na niższy
Wcisnąć pedał sprzęgła i przesunąć dźwignię zmiany
biegów przez położenie neutralne na niższy bieg.
Uwaga: W celu zwiększenia żywotności synchronów
można zmieniać biegi z niższego na wyższy z tzw.
podwójnym naciśnięciem pedału gazu.
NM13N058
Jazda pod górę
Zmianę biegu z wyższego na niższy przy jeździe
pod górę należy przeprowadzić odpowiednio
wcześnie, aby nie nastąpił spadek prędkości
obrotowej silnika poniżej 800 min-1. Nie należy
dopuścić do zatrzymania się silnika w wyniku
przeciążenia.
NM13N095
Jazda z góry
Nie wolno zjeżdżać w dół bez włączonego
biegu. Podczas długiego zjazdu należy włączać niższe
biegi, odpowiednio do stromości terenu. Niższy bieg
należy włączyć na miarę możliwości jeszcze przed
rozpoczęciem zjazdu.
Uwaga: Bieg, na którym można bezpieczne wyjechać pod
górkę, umożliwia również bezpieczne z niej zjeżdżanie.
NM13N096
Blokada mechanizmu różnicowego
Blokadą mechanizmu różnicowego steruje się przy użyciu
pedału umieszczonego po prawej stronie siedzenia
kierowcy.
Włączenie blokady mechanizmu różnicowego wykonamy
przez naciśnięcie pedału, przez czas, w którym pedał jest
naciśnięty blokada jest włączona, po poluzowaniu pedału
blokady pedał wraca do pierwotnej pozycji i blokada
mechanizmu różnicowego zostaje odłączona.
Podczas jazdy na zakręcie nie należy używać
blokady mechanizmu różnicowego. Blokadę
mechanizmu różnicowego należy włączać przy niskich
obrotach silnika i nieruchomym ciągniku.
41
NM13N043
JAZDA CIĄGNIKIEM
Sterowanie przednim mostem napędowym
Do włączania przedniego mostu napędowego służy
dźwignia (1) umieszczona po lewej stronie siedzenia
kierowcy.
a - przedni most napędowy wyłączony
b - przedni most napędowy włączony
Przedni most napędowy należy włączać na
nieruchomym ciągniku.
NM13N048
Jazda z włączonym przednim mostem napędowym
Przedni most napędowy należy włączać przy
poślizgu kół tylnych, w celu zwiększenia siły uciągu
ciągnika. Na drodze a twardym terenie jazda
z włączonym przednim mostem napędowym
powoduje nadmierne zużycie opon przednich.
Jazda ze stale włączonym przednim mostem napędowym
jest dopuszczalna w sytuacji, gdy z przodu ciągnika jest
zawieszona maszyna lub narzędzie rolnicze. Warunek ten
znajduje się w instrukcji obsługi danej maszyny.
Maksymalna dopuszczalna prędkość takich zespołów
wynosi 15 km/h.
C220
Pedały hamulców nożnych
Hamulce nożne to hamulce tarczowe, mokre, sterowane
mechanicznie, dwupedałowe.
A - Standardowe pedały z zapadką
B - Pedały z zapadką dla hamulców pneumatycznych
przyczepy
Podczas jazdy po szosie oba pedały muszą być
połączone zapadką. Rozłączonych pedałów do
hamowania prawego lub lewego koła należy używać
tylko podczas prac terenowych i polowych.
Uwaga: Podczas jazdy ze stromego zbocza z przyczepą
lub naczepą wyposażoną w hamulce pneumatyczne lub
hydrauliczne hamowanie hamulcem nożnym koniecznie
należy rozpocząć już na samym początku pochyłości!
W przypadku hamowania jednym pedałem
hamulców nie działają hamulce przyczepy!
42
NM13N112
JAZDA CIĄGNIKIEM
Hamulce pneumatyczne przyczep i naczep
Sterowanie hamulcami pneumatycznymi przyczep
(naczep) oraz sterowanie hamulcami ciągnika jest tak
dopasowane, aby efekt hamowania obu pojazdów był
zsynchronizowany.
Podczas jazdy z zaczepioną przyczepą lub
naczepą pedały hamulca nożnego muszą być
połączone i zabezpieczone zapadką! W przypadku
hamowania jednym pedałem hamulców nie działają
hamulce pneumatyczne przyczepy.
Uwaga: W przypadku jazdy z ostrej górki z przyczepą lub
naczepą wyposażoną w hamulce pneumatyczne należy
hamować hamulcem nożnym od początku zjazdu!
NM13N097
Sygnalizacja ostrzegawcza spadku ciśnienia powietrza
Obniżenie ciśnienia powietrza w systemie hamulców
pneumatycznych jest sygnalizowane poprzez zaświecenie
się czerwonej lampki kontrolnej na tablicy przyrządów.
Ciągnik posiadający przyczepę lub naczepę
z hamulcem nie może w przypadku spadku ciśnienia
powietrza w systemie pneumatycznym (zapali się
lampka kontrolna) kontynuować transportu do czasu
podwyższenia ciśnienia powietrza.
Hamulce jednowężowe dla naczepy
Gniazdo sprzęgu hamulców jednowężowych (1) jest
umieszczona na tylnym panelu szybkozłączek.
Gniazdo sprzęgu po odczepieniu lub bez
zaczepionej przyczepy (naczepy) należy zamykać
klapkami.
Ciśnienie robocze jest poprzez zawór sterujący ustawione
na wartość 600 ± 20 kPa.
W przypadku zaczepienia przyczepy (naczepy)
o maksymalnej masie dopuszczalnej zatwierdzonej
dla danego typu ciągnika maksymalna dopuszczalna
prędkość zespołu pojazdów wynosi 30 km/h!
Maksymalna dopuszczalna prędkość zespołu jest
określona przez maksymalną dopuszczalną prędkość
wolniejszego pojazdu zespołu.
43
NM13N059
JAZDA CIĄGNIKIEM
Hamulce hydrauliczne przyczep
Hamulce hydrauliczne przyczepy lub naczepy należy
podłączyć do szybkozłącza oznaczonego strzałką.
Sterowanie hamulcami hydraulicznymi przyczep (naczep)
oraz sterowanie hamulcami ciągnika jest tak dopasowane,
aby efekt hamowania obu pojazdów był
zsynchronizowany.
Ciśnienie robocze wytwarza olej zasilany przez
niewyłączalną pompę zębatą układu hydraulicznego.
Przy maksymalnym wciśnięciu pedału hamulca ciśnienie
w gnieździe sprzęgu musi wynosić 12 - 15 MPa.
Zawór hamulcowy przyczepy uwzględnia pierwszeństwo
działania hamulców przed działaniem układu
hydraulicznego.
Jeżeli w momencie wciśnięcia pedałów hamulca nożnego
w przewodachukładu hydraulicznego występują
uderzenia, koniecznie należy odpowietrzyć wąż
prowadzący od zaworu hamulcowego do szybkozłącza.
Podczas jazdy z podłączoną przyczepą lub
naczepą pedały hamulca nożnego muszą być
połączone i zabezpieczone zapadką! W przypadku
hamowania jednym pedałem hamulców hamulce
hydrauliczne przyczepy nie działają.
Podłączanie i odłączanie szybkozłącz hamulców hydraulicznych przyczepy
Podczas podłączania i odłączania szybkozłącz należy zachowywać szczególną ostrożność ze
względu na resztki oleju pozostającego w gnieździe lub na wtyku szybkozłącza. Ze względów
ekologicznych resztki oleju po każdym rozłączaniu szybkozłącz należy usunąć przy użyciu
dowolnego materiału tekstylnego.
Zatrzymanie ciągnika - hamulec ręczny
W normalnych warunkach ciągnik należy zatrzymywać
powoli. Na moment przed zatrzymaniem należy:
1. Wcisnąć pedał sprzęgła.
2. Główną dźwignię zmiany biegów ustawić w położenie
neutralne.
3. Po każdym zatrzymaniu ciągnik należy zabezpieczyć
przed samowolnym ruszeniem z miejsca, używając
hamulca ręcznego. Zaciągnięcie hamulca ręcznego jest
sygnalizowane zapaleniem się lampki kontrolnej na tablicy
przyrządów.
NM13N060
Unieruchomienie silnika
Po zakończeniu pracy ciągnika, w trakcie której był silnik
w pełni obciążony, należy zapewnić jego ochłodzenie.
1. Przed wstrzymaniem pracy silnika obniż obroty do 800 1 000 min -1 i pozostaw go włączony bez obciażenia przez
ok. 5 minut.
2. Przesuń dźwignię ręcznej regulacji paliwa do pozycji
biegu jałowego.
3. Silnik zatzyma się po obróceniu kluczyka z pozycji 'I' do
pozycji '0'.
44
JAZDA CIĄGNIKIEM
Wyjście z ciągnika
Przed wyjściem z ciągnika wyposażonego w kabinę
bezpieczeństwa należy pamiętać o wyjęciu kluczyka ze
stacyjki w pozycji '0 (tylko przy unieruchomionym silniku musi palić się lampka kontrolna ładowania akumulatora)
i zamknąć kabinę. (kluczyka w pozycji I oraz II nie można
wyjąć.)
Ciągnik musi być zabezpieczony przed
samowolnym ruszeniem z miejsca:
1. wyłączony silnik
2. włączony I bieg
3. zahamowany hamulcem ręcznym
Jeżeli ciągnik stoi na zboczu należy dodatkowo włożyć
kliny pod koła.
NM13N062
Sygnalizacja ostrzegawcza usterki hydrostatycznego układu kierowniczego
Usterka pompy hydrostatycznego układu kierowniczego,
w przypadku spadku ciśnienia oleju poniżej 120 kPa za
pompą, sygnalizowana jest zapaleniem się
odpowiedniego symbolu na tablicy przyrządów.
Uwaga: Podczas rozruchu silnika lub przy niskiej
prędkości obrotowej silnika lampka kontrolna może migać.
Jeżeli lampka kontrolna gaśnie po rozruchu lub
zwiększeniu prędkości obrotowej silnika, układ jest
w porządku.
Ważne ostrzeżenie
Jeżeli w trakcie pracy ciągnika zapali się lampka kontrolna
smarowania, ładowania akumulatora lub sygnalizacji
usterki hydrostatycznego układu kierowniczego, ciągnik
należy natychmiast zatrzymać, wyłączyć silnik
i skontaktować się ze specjalistycznym serwisem. Można
się w ten sposób ustrzec poważnej usterki lub awarii
ciągnika.
45
UWAGI
46
DOCIERANIE CIĄGNIKA
Przed pierwszą jazdą z nowym ciągnikiem należy się zapoznać ze schematem zmiany biegów
i wypróbować poszczególne położenia dźwigni zmiany biegów przy unieruchomionym silniku.
W normalnych warunkach pracy, zanim wyruszysz, przekonaj się, czy stan techniczny odpowiada warunkom
bezpiecznej pracy.
Ogólne zasady docierania nowego ciągnika w okresie do pierwszych 100 Mtg provozu
W okresie do pierwszych 100 Mtg pracy:
z
z
z
z
z
z
z
silnik obciążaj normalnie, unikaj pracy na niskich
lub maksymalnych obrotach silnika
unikać pracy silnika z częściowym obciążeniem
unikaj nadmiernie długiej pracy na biegu jałowym
często kontroluj poziom oleju w silniku (w tym
okresie wyższe zużycie oleju jest zjawiskiem
normalnym)
sprawdzaj połączenia śrubowe zwłaszcza
konstrukcji nośnych ciągnika
natychmiast usuń stwierdzone niedociągnięcia,
zapobiegając w ten sposób ewentualnym awariom
lub zagrożeniu bezpieczeństwa pracy
w opisany wyżej sposób postępuj także po
remoncie kapitalnym ciągnika
W okresie pierwszych 10 Mtg
z docieranie należy prowadzić tylko w czasie jazdy
z dokręć nakrętki mocujące kół przednich i tylnich
łącznie z połączeniem obręczy zaleconym
momentem obrotowym
NM13N100
Po przepracowaniu 100 Mtg
Po zakończeniu docierania, można ciągnikiem pracować
bez ograniczeń.
robocza prędkość
obrotowa
1400 - 2300 min-1
prędkość obrotowa 900 min-1
biegu jałowego
ciśnienie robocze
oleju przy
prędkości
obrotowej biegu
jałowego
min. 0,14 MPa
maksymalna
temperatura płynu
chłodzącego
110°C
E256
47
UWAGI
48
WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE
Przed wyruszeniem należy upewnić się, czy stan techniczny ciągnika spełnia warunki bezpiecznej pracy.
W przypadku podłączenia przyczepy lub urządzenia dodatkowego należy sprawdzić poprawność ich
zaczepienia oraz umocowania ładunku.
Zabronione jest wysiadanie z ciągnika podczas jazdy w celu podłączenia przyczepy. Należy również
pamiętać o bezpieczeństwie pomocnika.
Zaczep przedni
Służy wyłącznie do holowania ciągnika bez podłączonej
przyczepy lub innej zagregowanej maszyny.
Do holowania ciągnika stosuj drążek
holowniczy lub linę. Nigdy nie wolno używać
łańcuchów! Ryzyko śmiertelnego urazu w przypadku
przerwania łańcucha!
Nie wolno korzystać z osi ciągnika (poszczególnych
kół jezdnych) w charakterze wyciągarki do wyciągania
zakopanego ciągnika.
NM13N023
Zaczep przesuwny
Służy do zaczepiania przyczep dwuosiowych lub lżejszych
przyczep jednoosiowych. Wysokość szczęki
naprowadzającej zaczepu można regulować. Pracując
z różnymi maszynami rolniczymi zaczep należy
przestawić w pionie w zależności od potrzeby,
ewentualnie zdemontować.
E302
Regulacja wysokości oraz demontaż zaczepu przesuwnego
Po naciśnięciu zabezpieczenia (1) dźwignia sterowania (2)
jest odbezpieczona, po przesunięciu dźwigni (2)
w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki zaczep
przesuwny zostaje zwolniony i można regulować jego
wysokość lub zdemontować go. Po ustawieniu zaczepu
przesuwnego dźwignię sterowania (2) przesuń
z powrotem do pozycji wyjściowej do momentu
poluzowania zabezpieczenia (1).
NM13N024
49
WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE
Automatyczna szczęka zaczepu przesuwnego CBM
Przesunięcie dźwigni (1) w kierunku zgodnym
z kierunkiem strzałki (a) powoduje wsunięcie sworznia (2)
w górne położenie, co jest sygnalizowane wysunięciem
się wskaźnika (3) patrz rys. (A). Po najechaniu szczęki
zaczepu na oko dyszla nastąpi samoczynne wsunięcie
sworznia zaczepu w oko dyszla przyczepy. Sworzeń
zaczepu (2) można uruchomić ręcznie przesuwając
dźwignię (1) w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki (b).
Wsunięcie sworznia jest sygnalizowane wsunięciem
wskaźnika (3) patrz rys. (B).
Po zaczepieniu przyczepy konieczne należy
sprawdzić, czy wskaźnik (3) jest wsunięty, zgodnie
z rys. (B).
E304
Łącznik wychylny
Cięgno w ułożeniu poprzeczym może zostać przestawione
do pięciu pozycji.
Zabezpieczenie w danej pozycji odbywa się za pomocą
klamry.
Modularny system zaczepów do przyczep i naczep
1. Zdemontuj śrubę zabezpieczającą (1)
2. Zabezpiecz moduł przed obsunięciem się, odbezpiecz
i zdemontuj sworznie (2)
3. Wysuń moduł z konsoli w kierunku w dół
Montaż wykonaj w odwrotnej kolejności.
NM13N064
Moduł zaczep rolniczy wychylny
Moduł zaczep rolniczy wychylny znajduje się w konsoli
zaczepu przesuwnego.
Łącznik wychylny
Demontaż:
1. Odbezpiecz i zdemontuj sworznie (1)
2. Wysuń łącznik wychylny w kierunku zgodnym
z kierunkiem strzałki
Montaż wykonaj w odwrotnej kolejności.
E306
50
WYKORZYSTANIE W TRANSPORCIE
Zagregowanie z naczepą lub przyczepą
Ciągnik można agregować jedynie z przyczepą dla
ciągników po wzajemnym wyregulowaniu hamulców
roboczych ciągnika oraz hamulców pneumatycznych lub
hydraulicznych przyczepy. W przypadku agregowania
ciągnika z naczepą obciążenie osi tylnej nie może
przekroczyć wartości obciążenia dopuszczalnego.
NM13N097
Maksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe zaczepów do przyczep i naczep
Dopuszczalne
Dopuszczalne
Ø sworznia
Ø sworznia
Typ zaczepu
Typ zaczepu
obciążenie
obciążenie
zaczepu
zaczepu
pionowe
pionowe
2 000 kg
31 mm
736 kg
31 mm
2 000 kg
38 mm
1200 kg
32 mm
Maksymalna masa zagregowanej przyczepy lub naczepy hamowanej nie może przekroczyć
masy podanej na tabliczce znamionowej ciągnika oraz informacji podanej w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu. Maksymalną prędkość zespołu określa maksymalna dopuszczalna prędkość wolniejszego
pojazdu zespołu.
51
UWAGI
52
NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH
Przed włączeniem maszyny napędzanej z WOM należy obowiązkowo sprawdzić, czy prędkości
obrotowe wału maszyny i WOM ciągnika są zgodne z wymaganiami producenta maszyny (540 lub
1 000 obr.min-1). Różnica obrotów może spowodować uszkodzenie maszyny lub wypadek.
Praca z wałem odbioru mocy
1. Podczas pracy z wałem odbioru mocy należy
zwracać uwagę na właściwe zamocowanie wszystkich
osłon.
2. Po zakończeniu pracy należy ponownie
zamontować osłonę końcówki wału odbioru mocy.
NM13N001
3. Podłączanie i odłączanie wału przegubowego
zagregowanej maszyny do tylnego wału odbioru mocy
ciągnika należy wykonywać wyłącznie przy
unieruchomionym silniku, wyłączonym sprzęgle wału
odbioru mocy oraz przy dźwigni włączania zależnych
i niezależnych obrotów wału odbioru mocy ustawionej
w położeniu (N) - neutralnym!
4. Podłączanie i odłączanie wału przegubowego
zagregowanej maszyny do przedniego wału odbioru
mocy ciągnika należy wykonywać wyłącznie przy
unieruchomionym silniku i wyłączonym sprzęgle wału
odbioru mocy!
5. Jakiekolwiek naprawy lub czyszczenie
podzespołów zagregowanych maszyn napędzanych
przez wał odbioru mocy należy wykonywać wyłącznie
przy unieruchomionym silniku, wyłączonym sprzęgle
wału odbioru mocy oraz przy dźwigni włączania
zależnych i niezależnych obrotów wału odbioru mocy
ustawionej w położeniu (N) - neutralnym.
6. Po zakończeniu pracy z tylnym wałem odbioru
mocy należy dźwignię włączania zależnych
i niezależnych obrotów wału odbioru mocy ustawić
w położeniu (N) - neutralnym.
NM13N002
Osłony wału odbioru mocy
Osłonę wału odbioru mocy (1) można zdemontować
wykręcając osłonę w kierunku zgodnym z kierunkiem
strzałki.
Osłonę wału odbioru mocy (2) należy podczas pracy
z tylnym wałem odbioru mocy wcisnąć w kierunku
zgodnym z kierunkiem strzałki o odchylić od ciągnika.
NM13N003
53
NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH
Dźwignia ręcznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy
Przez przesunięcie dźwigni ręcznego wyłączania sprzęgła
do górnej pozycji dojdzie do wyłączenia sprzęgła wału
odbioru mocy. Górną pozycję dźwigni sygnalizuje
świecąca się lampka kontrolna na tablicy przyrządów.
Dźwignia jest w górnej pozycji automatycznie blokowana
przez zapadkę blokującą. Blokadę można poluzować
i dźwignię przesunąć z powrotem do dolnej pozycji
podnosząc dźwignię i naciskając przycisk na czele
dźwigni.
Pozycja górna
- sprzęgło
wyłączone.
Pozycja dolna
- sprzęgło włączone.
Jeżeli dźwignia ręcznego wyłączania sprzęgła
jest aktywowana przez dłuższy okres czasu, następuje
zwiększone zużycie tarczy sprzęgła wału odbioru
mocy.
Dźwignia włączania napędu wału odbioru mocy
Do włączenia tylnego wału odbioru mocy służy dźwignia
(1) umieszczona po lewej stronie siedzenia kierowcy.
a-
obroty zależne napędu wału
odbioru mocyprzez skrzynię
biegów - ilość i kierunek
obrotów zależy od włączonego
biegu
n-
położenie neutralne
obroty niezależne napędu wału
odbioru mocy- ilość obrotów
zależy od obrotów silnika
Włączanie napędu wykonuje się na stojącym ciągniku
i podniesionej dźwigni sprzęgła ręcznego.
b-
NM13N004
Dźwignia włączania obrotów wału odbioru mocy 540 i 1000 obr./min
Wybór 540 lub 1 000 obrotów tylnego wału odbioru mocy
wykonuje się przy użyciu dźwigni (1) umieszczonej na
zewnątrz ciągnika nad tylnym wałem odbioru mocy.
a-
1 000 obr./min-1
540 obr./min-1
Włączanie wykonuje się na stojącym ciągniku i dźwigni
włączania wału odbioru mocy w pozycji (n).
b-
Obroty wału odbioru mocy należy wybierać
w zależności od zaleconych obrotów zagregowanej
maszyny.
54
NM13N005
NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH
Tylny wał odbioru mocy - obroty niezależne
W przypadku niezależnych obrotów tylnego wału odbioru
mocy ilość obrotów wału odbioru mocy zależy od obrotów
silnika.
Dźwignia włączania napędu wału odbioru mocy powinna
się znajdować w pozycji (b).
Do krótkiego przerwania przenoszenia momentu
obrotowego od silnika służy zaciągnięcie dźwigni
ręcznego włączania sprzęgła wału odbioru mocy.
W celu dłuższego przerwania przenoszenia momentu
obrotowego od silnika należy przesunąć dźwignię
włączania napędu wału odbioru mocy do pozycji (n).
Ilość obrotów niezależnego wału odbioru mocy patrz
rozdział. Główne parametry techniczne.
Tylny wał odbioru mocy - obroty zależne
W przypadku zależnych obrotów tylnego wału odbioru
mocy ilość i kierunek obrotów wału odbioru mocy leży od
pozycji dźwigni rewersu, włączonego biegu i grupy
prędkości, wybranych przez pozycję dźwigni reduktora.
Dźwignia włączania napędu wału odbioru mocy powinna
się znajdować w pozycji (a).
Do krótkiego przerwania przenoszenia momentu
obrotowego od silnika można nacisnąć pedał sprzęgła.
W celu dłuższego przerwania przenoszenia momentu
obrotowego od silnika należy przesunąć dźwignię
włączania napędu wału odbioru mocy do pozycji (n) lub
przesunąć dźwignię zmiany biegów lub dźwignię zmiany
biegów drogowych i polowych do pozycji (n) neutralnej.
NM13N006
NM13N007
Dźwignia ręcznego wyłączania sprzęgła wału
odbioru mocy w przypadku znajdowania się dźwigni
włączania napędu wału odbioru mocy w pozycji (a) nie
działa.
Ilość obrotów zależnego wału odbioru mocy patrz rozdział.
Główne parametry techniczne.
Maksymalna przekazywana moc
Wał odbioru
Przekazywana
mocy
moc
tylny
1000 min-1
540
min-1
pełna moc silnika
pełna moc silnika
C353
55
NAPĘD MASZYN ROLNICZYCH
Napęd maszyn o większych masowych momentach bezwładności (rozdrabniarki, brony rotacyjne,
żniwiarki, itp.)
Wał kardana służący do przekazywania napędu do tych
maszyn musi być wyposażony w sprzęgło
jednokierunkowe, które zapewni ochronę przed
przekazywaniem wstecznego momentu obrotowego
z maszyny na ciągnik.
C220
56
UKŁAD HYDRAULICZNY
Służy do podnoszenia i opuszczania maszyn rolniczych i narzędzi podłączonych w tylnym zawieszeniu
trójpunktowym.
Układ hydrauliczny
Składa się z obwodu wewnętrznego i zewnętrznego. Źródłem ciśnienia oleju jest zębata pompa olejowa. Olej
jest czerpany ze wspólnej ilości oleju skrzyni biegów i przekładni głównej.
Pompa układu hydraulicznego jest niewyłączalna. Pompa zawsze pracuje, gdy silnik jest w ruchu.
Dostarczana ilość 50 l/min.
Ciśnienie w układzie hydraulicznym wytworzone przez pompę jest ograniczone przez zawór bezpieczeństwa
do 18 MPa.
Panel sterowania układem hydraulicznym
Panel sterowania układem hydraulicznym znajduje się
w przestrzeni prawego błotnika. Zewnętrzny układ
hydrauliczny (A) umożliwia sterowanie zewnętrznymi
obwodami hydrauliki (szybkozłączami). Wewnętrzny układ
hydrauliczny (B) umożliwia sterowanie tylnym
trzypunktowym układem zawieszenia.
NM13N009
Sposoby regulacji wewnętrznego układu hydrauliki
NM13N101
Podnośnik umożliwia trzy sposoby regulacji podnoszenia tylnego TUZ.
Regulacja pozycyjna (rys. 1), przy której maszyna podłączona do tylnego TUZ utrzymywana jest w stałej
wysokości (położeniu) względem ciągnika.
Regulacja mieszana (rys. 2) jest połączeniem regulacji pozycyjnej i siłowej. Zalecana jest przy różnych
rodzajach gleby.
Regulacja siłowa (rys. 3), przy której maszyna podłączona do tylnego TUZ samoczynnie reguluje wysokość,
w zależności od rodzaju gleby.
Wszystkie regulacje podnośnika umożliwiają pracę z maszyną, która wyposażone jest w koło podporowe,
tzw. pozycja pływająca.
57
UKŁAD HYDRAULICZNY
Elementy sterowania wewnętrznym układem hydrauliki
1. dźwignia do ustawienia regulacji siłowej i pozycyjnej
2. dźwignia do ustawienia pozycji pływającej, ustawienia
wysokości TUZ przy regulacji pozycyjnej i mieszanej
3. pokrętło szybkości opuszczania TUZ
4. pokrętło czułości układu podnośnika
NM13N010
Pływająca pozycja
Pływająca pozycja umożliwia pracę z narzędziem, które
posiada koło podporowe. W tej pozycji ramiona
podnośnika są luźne.
Dźwignię (2) przesuniemy do pozycji (a).
Położenie dźwigni (1) nie ma żadnego znaczenia.
NM13N011
Sterownik szybkości opuszczania zawieszenia trzypunktowego
Sterownik szybkości opuszczania zawieszenia
trzypunktowego (3) służy do nastawienia szybkości
opuszczania ramion tylnego zawieszenia trzypunktowego.
Przy przekręcaniu sterownika szybkości opuszczania
zawieszenia trzypunktowego w kierunku (b) szybkość
opuszczania ramion tylnego zawieszenia trzypunktowego
obniża się, w kierunku (a) podwyższa się. Jeżeli
przekręcimy sterownikiem szybkości opuszczania
w kierunku (b) do oporu, ramiona tylnego zawieszenia
trzypunktowego nie można opuścić.
NM13N012
Sterownik czułości układu hydrauliki
Sterownik czułości układu hydrauliki (4) służy do
nastawienia czułości układu hydrauliki przy regulacji
siłowej lub skojarzonej. Przy przekręcaniu sterownika
w kierunku (a) czułość systemu podwyższa się w kierunku
(b) obniża.
NM13N013
58
UKŁAD HYDRAULICZNY
Regulacja pozycyjna skoku tylnego zawieszenia trzypunktowego
NM13N014
Regulacja pozycyjna skoku tylnego zawieszenia trzypunktowego jest sposobem regulacji, przy której
narzędzie przyłączone w zawieszeniu trzypunktowym jest utrzymywane w samoczynnie w stałej wysokości
(pozycji) wobec ciągnika.
Dźwignię (1) przesuniemy do przedniej pozycji (d). Dźwignią (2) wykonamy nastawienie wysokości tylnego
zawieszenia trzypunktowego z narzędziem w zakresie (b). Nastawienie wysokości jest płynne w zakresie
podziałki 1-9. W razie cyfry 1 są ramiona tylnego zawieszenia trzypunktowego w dolnej pozycji, w razie cyfry
9 w najwyższej pozycji. Pozycja (c) jest pozycją transportową, przy której jest narzędzie przyłączone
w tylnym zawieszeniu trzypunktowym maksymalnie podniesione.
W celu transportu narzędzia, które jest przymocowane w tylnym zawieszeniu trzypunktowym
używamy zawsze regulacji pozycyjnej.Po podniesieniu narzędzia do pozycji transportowej przez
przekręcanie sterownika szybkości opuszczania zawieszenia trzypunktowego (3) w kierunku strzałki
do oporu zamkniemy przepływ oleju hydrauliką. Jeżeli nie można narzędzia wiszącego w tylnym
zawieszeniu trzypunktowym w pozycji transportowej opuścić, skontrolujemy położenie sterownika
szybkości opuszczania (3) - przekręcimy nim przeciwko kierunku strzałki. Jeżeli jest narzędzie
zawieszone w tylnym zawieszeniu trzypunktowym długie i ciężkie, może podczas transportu dojść do
zablokowania ramion tylnego zawieszenia trzypunktowego w pozycji transportowej. Jeżeli jest
sterownik szybkościopuszczania (3) poluzowany a narzędzia pomimo tego nie można opuścić,
przesuniemy dźwignię (2) na krótki czas do pozycji pływającej (c) a natychmiast powrócimy do
zakresu opuszczania (d). Ramiona tylnego zawieszenia trzypunktowego zaczną obniżać się wg
nastawionej dźwigni (2)
59
UKŁAD HYDRAULICZNY
Regulacja siłowa skoku tylnego zawieszenia trzypunktowego
NM13N015
Regulacja siłowa skoku tylnego zawieszenia trzypunktowego jest sposobem regulacji, przy której narzędzie
przyłączone w tylnym zawieszeniu trzypunktowym jest samoczynnie przestawiane w wysokości w zależności
od zmiany oporu gleby.
Dźwignię (2) umieścimy w pozycję (f). Dźwignię (1) przesuniemy w pozycję (g), ruszymy ciągnikiem
a ruchem dźwigni (1) z pozycji (g) w kierunku strzałki nastawimy głębokość obróbki gleby (w pozycji (g) jest
głębokość obróbki gleby najmniejsza).
Kiedy tylko określimy głębokość obróbki gleb, należy pozostawić w stałej pozycji dźwignię (1) a na końcu
bruzdy za każdym razem podnieść narzędzie załączone w tylnym zawieszeniu trzypunktowym tylko przez
przesunięcie dźwigni (2) w pozycję (e). Z powrotem do pozycji roboczej wrócimy narzędzie przez
przesunięcie dźwigni (2) w pozycję (f).
Jeżeli wystąpią drgania tylnego zawieszenia trzypunktowego pod wpływem zmiennego oporu
obrabianej gleby, można je ograniczyć przez nastawieniem niższej czułości układu hydraulicznego
przez przekręcenie sterownika (4) w kierunku strzałki.
Regulacja skojarzona skoku tylnego zawieszenia trzypunktowego
NM13N016
Regulacja skojarzona skoku tylnego zawieszenia trzypunktowego jest sposobem regulacji, przy której
narzędzie przyłączone w tylnym zawieszeniu trzypunktowym jest samoczynnie przestawiane w wysokości
w zależności od zmiany oporu gleby, przy czym jest uniemożliwione, aby zwiększyła się głębokość
obrabianej gleby przy niższym oporze gleby.
Wykonamy nastawienie głębokości obróbki gleby dźwignią (1) jako w artykule regulacja siłowa podnoszenia
tylnego zawieszenia trzypunktowego. Później przesuwamy dźwignię (2) w kierunku strzałki aż do momentu,
kiedy ramiona tylnego zawieszenia trzypunktowego zaczną się lekko podnosić. Niniejszym jest nastawiona
regulacja skojarzona. Na końcu bruzdy podniesiemy narzędzie przyłączone w tylnym zawieszeniu
trzypunktowym tylko przez przesunięcie dźwigni (2) w pozycję (e). Z powrotem do pozycji roboczej wrócimy
narzędzie przez przesunięcie dźwigni (2) do pierwotnej pozycji.
60
UKŁAD HYDRAULICZNY
Zewnętrzny układ hydrauliki
Dostarcza olej ciśnieniowy dla odbiorników hydraulicznych
przyłączonych do zewnętrznych wyjść hydrauliki
zakończonych szybkozłączkami. Gniazdka szybkozłączek
z średnicą wewnętrzną 12,5 mm odpowiadają
międzynarodowym zaleceniom ISO.
NM13N017
Elementy sterowania zewnętrznego układu hydrauliki
Dźwignie sterownicze zewnętrznego układu hydrauliki są
umieszczone na prawym błotniku.
W zależności od wyposażenia ciągnika mogą być
montowane następujące rozdzielacze zewnętrznego
układu hydrauliki.
A - Rozdzielacz dwusekcyjny
B - Rozdzielacz jednosekcyjny
a - dźwignia (a) steruje szbkozłączkami (1) i (2)
b - dźwignia (b) steruje szbkozłączkami (3) i (4)
Szybkozłączka (0) jest bezpośrednio połączona
z przestrzenią przekładni głównej a jest przeznaczona dla
oleju zwrotnego z zewnętrznych odbiorników
hydraulicznych (np. od hydraulicznych siłowników
obrotowych itd.).
NM13N018
Funkcja dźwigni sterowania zewnętrznego układu hydrauliki rozdzielacza dwusekcyjnego
Funkcja dźwigni (a)
N - Pozycja neutralna. Wyjścia do szybkozłączki (1) i (2)
są zamknięte a olej w załączonym odbiorniku
hydraulicznym jest zablokowany. Dźwignia (a) jest w tej
pozycji usztywniona.
1 - Ciśnienie w szybkozłączce (1). Szybkozłączka (2) jest
połączona ze spływem. Po poluzowaniu dźwignia wraca
do pozycji (N).
2 - Ciśnienie w szybkozłączce (2). Szybkozłączka (1) jest
połączona ze spływem. Po poluzowaniu dźwignia wraca
do pozycji (N).
P - Pozycja pływająca. Obydwie szybkozłączki (1) i (2) są
połączone ze spływem a olej może przepływać swobodnie
NM13N019
w obu kierunkach. Dźwignia (a) jest w tej pozycji
usztywniona.
Funkcja dźwigni (b)
N - Pozycja neutralna. Wyjścia do szybkozłączki (3) i (4)
są zamknięte a olej w załączonym odbiorniku
hydraulicznym jest zablokowany. Dźwignia (b) jest w tej
pozycji usztywniona.
3 - Ciśnienie w szybkozłączce (3). Szybkozłączka (4) jest
połączona ze spływem. Po poluzowaniu dźwignia wraca
do pozycji (N).
4 - Ciśnienie w szybkozłączce (4). Szybkozłączka (3) jest
połączona ze spływem. Po poluzowaniu dźwignia wraca
do pozycji (N).
61
UKŁAD HYDRAULICZNY
Szybkozłączka (0) jest bezpośrednio połączona
z przestrzenią przekładni głównej a jest przeznaczona dla
oleju zwrotnego z zewnętrznych odbiorników
hydraulicznych (np. od hydraulicznych siłowników
obrotowych itd.).
NM13N020
Funkcja dźwigni sterowania zewnętrznego układu hydrauliki rozdzielacza jednosekcyjnego
Funkcja dźwigni (a)
N - Pozycja neutralna. Wyjścia do szybkozłączki (1) i (2)
są zamknięte a olej w załączonym odbiorniku
hydraulicznym jest zablokowany. Dźwignia (a) jest w tej
pozycji usztywniona.
1 - Ciśnienie w szybkozłączce (1). Szybkozłączka (2) jest
połączona ze spływem. Po poluzowaniu dźwignia wraca
do pozycji (N).
2 - Ciśnienie w szybkozłączce (2). Szybkozłączka (1) jest
połączona ze spływem. Po poluzowaniu dźwignia wraca
do pozycji (N).
P - Pozycja pływająca. Obydwie szybkozłączki (1) i (2) są
połączone ze spływem a olej może przepływać swobodnie
NM13N021
w obu kierunkach. Dźwignia (a) jest w tej pozycji
usztywniona.
Szybkozłączka (0) jest bezpośrednio połączona
z przestrzenią przekładni głównej a jest przeznaczona dla
oleju zwrotnego z zewnętrznych odbiorników
hydraulicznych (np. od hydraulicznych siłowników
obrotowych itd.).
NM13N022
Podłączanie i odłączanie szybkozłączek
Przy podłączaniu i odłączaniu szybkozłączek
należy przestrzegać podwyższonej ostrożności pod
względem oleju resztkowego, który pozostaje we
wtyczce ew. gniazdku szybkozłączki. Z powodów
ekologicznych należy ten olej resztkowy po każdym
odłączeniu szybkozłączek usunąć dowolnym
materiałem tekstylnym.
C220
62
UKŁAD HYDRAULICZNY
Podłączenie maszyn i narzędzi do zewnętrznego układu hydrauliki
Podłączenie siłownika dwuczynnościowego
Siłownik dwuczynnościowy podłączamy zawsze do szybkozłączek jednej sekcji.
Podłączenie maszyn i narzędzi składających się z więcej części
Przy pracy z maszynami rolniczymi, składającymi się z więcej części (kombinatory, smyki, brony), na których
są do środkowej ramy podłączone przegubowo ramy skrajne, nachylane przy przewożeniu do pozycji
pionowej oddzielnymi siłownikami hydraulicznymi, sterowanymi zewnętrznym układem hydrauliki ciągnika,
zaleca się podłączyć gałęzie podnoszące siłowników do szybkozłączek (2) lub (4), które są wyposażone
w zawór zwrotny.
Podłączenie hydraulicznego siłownika obrotowego
Jeżeli jest na zewnętrznym wyjściu hydrauliki podłączony hydrauliczny siłownik obrotowy, należy jego gałąź
zwrotną podłączyć zawsze do szybkozłączki (0).
Podłączenie rewersyjnego hydraulicznego siłownika obrotowego
Rewersyjny hydrauliczny siłownik obrotowy należy z powodu funkcji podłączyć do szybkozłączek jednej
sekcji. W przypadku podłączenia siłownika hydraulicznego muszą być do obu gałęzi włączone zawory
bezpieczeństwa, które niezawodnie ograniczą ciśnienie szczytowe przy dobiegu maszyny. Spływ z tych
zaworów należy podłączyć do szybkozłączki (0).
Przyłączone maszyny korzystające z napełnienia olejowego zewnętrznego układu hydrauliki
muszą być napełnione tym samym rodzajem oleju, który jest zalecany dla skrzyni biegów ciągnika!
Wtyczki szybkozłączek podłączanych maszyn należy przed podłączeniem starannie oczyścić.
63
UWAGI
64
UKŁADY ZAWIESZENIA
Tylny trzypunktowy układ zawieszenia
Służy do podłączania zawieszanych lub półzawieszanych
maszyn i narzędzi rolniczych o punktach zawieszenia
kategorii I lub II wg ISO, różniących się odległością
środków kul dolnych przegubów zawieszenia przy
podłączonych narzędziach.
kategoria I.
długość osi zawieszenia
728 mm
Ø otworów
podłączanychkul cięgien
dolnych wg ISO
28 mm
Ø otworu cięgna górnego 25 mm
NM13N053
kategoria II.
długość osi zawieszenia
870 mm
Ø otworów podłączanych 28 mm
kul cięgien dolnych wg
ISO
Ø otworu cięgna górnego 25 mm
1. cięgno górne
2. wieszak lewy
3. wieszak prawy
4. cięgna ograniczające
5. cięgna dolne
Zasady bezpieczeństwa pracy z trzypunktowym układem zawieszenia (TUZ)
Zabrania się przebywania między ciągnikiem
a maszyną (narzędziem) zawieszoną na TUZ osób
nieupoważnionych - (A). Ciągnika nie wolno parkować
z narzędziem w górnym położeniu - (B).Podczas jazdy
bez narzędzi cięgna dolne (5) należy połączyć
sprężynami a cięgno górne (1) założyć do zawieszenia
sprężystego! Podczas transportu narzędzi należy
wyregulować cięgna ograniczające (4) cięgien dolnych
tak, aby nie dochodziło do niechcianego wychylania
narzędzi w boki!
NM13N102
Regulacja wysokości wieszaków
W celu regulacji wieszaków pokrętło wieszaka (1)
wysunąć w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki
i wykonać regulację obracając pokrętkę.
E453
65
UKŁADY ZAWIESZENIA
Sztywne i luźne położenie dolnych cięgien podnośnika
Sztywne położenie dolnych cięgien podnośnika, rys. (A):
Główka sworznia (1) oraz podkładka (2) są zamontowane
poziomo.
Luźne położenie dolnych cięgien podnośnika, rys. (B):
Główka sworznia (1) oraz podkładka (2) są zamontowane
pionowo.
Luźne położenie umożliwia połączenie ciągnika
z narzędziem rolniczym. Obydwie końcówki cięgien mogą
się wówczas poruszać niezależnie względem siebie pod
względem wysokości.
E454
Cięgna ograniczające
Cięgna ograniczające (1) ograniczają, lub zupełnie
uniemożliwiają wychylanie się cięgien dolnych na boki.
Regulację lewego i prawego cięgna ograniczającego
wykonuje się przez włożenie kolka do jednego z otworów
(b).
Na ciągniku zawsze muszą być zamontowane
obydwa cięgna ograniczające.
NM13N054
Cięgno górne
Cięgno górne (1) jest regulowane pod względem długości.
Jest podłączane do ciągnika za pośrednictwem jednego
z czterech otworów konsoli, przenoszącej siłę
z zawieszonego narzędzia na drążek skrętny w pokrywie
regulacji podnośnika.
Podczas transportu narzędzi cięgno górne
należy umieścić w otwór (c), aby nie dochodziło do
przeciążania układu kinematycznego podnośnika lub
aby zawieszona maszyna nie upadła.
NM13N055
W przypadku przedłużania cięgna górnego
należy zwracać uwagę na to, aby obydwa przeguby
zostały wykręcone z tulei cięgna na jednakową
długość.
NM13N056
66
UKŁADY ZAWIESZENIA
Wybór otworów w konsoli
Podłączenie cięgna górnego do któregoś z otworów (a),
(b) lub (c) konsoli ma wpływ na: reakcję regulacji
podnośnika. Reakcja regulacji podnośnika jest najwyższa
w przypadku cięgna podłączonego w otworze 'a',
w otworze (c) najmniejsza.
NM13N057
*Cięgna dolne z wysuwanymi końcówkami
Cięgna dolne układu zawieszenia są wyposażone
w półautomatyczne wysuwane końcówki CBM. Ułatwiają
zaczepianie narzędzi do ciągnika. Po wyciągnięciu kołków
zabezpieczających (1) wysunąć końcówki (2). Wysunięte
końcówki przymocować do sworzni mocujących
zawieszonego narzędzia.
Po podłączeniu zawieszonej maszyny zwolnić ramiona
podnośnika. Opuszczając podnośnik i cofając ciągnikiem,
końcówki (2) wsuną się do cięgien i samoczynnie
zabezpieczą się w położeniu roboczym przy pomocy
kołków zabezpieczających (1).
Zawsze sprawdzić położenie wysuwanych
końcówek i kołków zabezpieczających, jak pokazuje
rys. (3).
*Cięgna dolne z hakami CBM
Cięgna dolne (3) i górne (4) układu zawieszenia są
wyposażone w haki CBM.
Na narzędzia należy w pierwszej kolejności założyć kule
CBM (1), a następnie przy pomocy bocznych cięgien
ograniczających ustawić odległość między cięgnami
dolnymi układu zawieszenia (3).
Cofając i następnie lekko unosząc trzypunktowy układ
zawieszenia jego cięgna dolne (3) zostają zaczepione do
narzędzia, po czym kierowca z kabiny podłącza cięgno
górne (4) trzypunktowego układu zawieszenia.
W przypadku odczepiania narzędzia należy odbezpieczyć
haki, przy pomocy linek sterujących (2) podnieść cięgno
górne (4) i opuszczając trzypunktowy układ zawieszenia
odczepić cięgna dolne (3).
E459
E460
Zabezpieczenie cięgieł dolnych z hakami CBM
W przypadku szczególnie trudnych warunków
pracy (agregacja z ciężkimi ma szynami na zboczach
lub w przypadku agregacji z maszynami o bocznym
wysięgu) zalecamy bezpiecznie zablokować hak cięgła
dolnego poprzez włożenie śruby M8 w otwór (S)
i zabezpieczenie śruby nakrętką.
X901
67
UWAGI
68
ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ
Zmiana rozstawu kół przedniego mostu napędowego
Zmianę rozstawu wykonuje się przez zmianę położenia obręczy i tarczy.
W pierwszej kolejności ciągnik należy zabezpieczyć przed ruszeniem z miejsca, oś unieść przy
pomocy podnośnika i podłożyć.
Zdemontować koła przednie.
Wykręcić nakrętki śrub łączących obręcz z tarczą koła i śruby wyjąć.
z Przeprowadzić zmianę rozstawu ustawiając wymagane położenie obręczy.
z Zamontować z powrotem śruby z podkładkami i zabezpieczyć przy pomocy nakrętek.
z Nakrętki dokręcić momentem dokręcania 270 - 300 Nm.
z Nakrętki kół przednich dokręcić momentem dokręcania 250 - 290 Nm.
z Po każdym poluzowaniu połączenia stopki śruby dokręcić wymaganym momentem.
z Po przejechaniu z nieobciążonym ciągnikiem odległości 100 m śruby dokręcić ponownie wymaganym
momentem.
z Po obciążeniu ciągnika śruby dokręcić po przepracowaniu 3 Mtg.
z Po 10 mtg ponownie sprawdzić dokręcenie nakrętek tarcz i stopek obręczy kół.
z
z
69
ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ
Ustawienie ograniczników przedniego mostu napędowego
Ustawienie ograniczników należy przeprowadzić po
każdej zmianie rozstawu kół lub wymianie opon
przedniego mostu napędowego. Ograniczniki kół
przedniego mostu napędowego należy ustawić w taki
sposób, żeby odległość pomiędzy oponami przedniego
mostu napędowego i ciągnikiem przy maksymalnym kącie
skrętu i pełnym wychyleniu mostu wokół sworznia
środkowego wynosiła przynajmniej 50 mm.
Kontrola ustawienia ograniczników kół przedniego
mostu napędowego
1. Ustaw maksymalny kąt skrętu w jedną stronę
i skontroluj, czy odległość pomiędzy oponą i najbliższym
stałym punktem na ciągniku wynosi przynajmniej 50 mm.
Kontrolę wykonaj na obu przednich oponach.
2. Ustaw maksymalny kąt skrętu w drugą stronę i wykonaj
kontrolę według punktu 1.
3. Przy pomocy podnośnika unieś jedną stronę osi
przedniej do pełnego wychylenia (dojdzie do oparcia
przedniej osi o konsolę) i wykonaj kontrolę według punktu
1 i 2.
4. Przy pomocy podnośnika unieś drugą stronę osi
przedniej do pełnego wychylenia (dojdzie do oparcia
przedniej osi o konsolę) i wykonaj kontrolę według punktu
1 i 2.
Zmiana ustawienia ograniczników (A) nastąpi po
poluzowaniu nakrętki (2) i wykręceniu lub wkręceniu śruby
(1).
F13BN033
Po wykonaniu zmiany ustawienia
ograniczników kół przedniego mostu napędowego
każdorazowo należy wykonać kontrolę ich ustawienia
według punktów 1 aż 4.
Zbieżność kół przednich
Prawidłowa wartość zbieżności kół przednich wg pomiaru
na obręczy wynosi:
z
z mostem napędowym od 0 do 4 mm
Zbieżność 'S' jest określana jako różnica zmierzonych
wartości:
S = b - a.
Przed kontrolą zbieżności należy skontrolować,
ew. wyregulować luz w łożyskach kół przednich
i napompować przednie opony do zalecanej wartości
ciśnienia.
Pomiar zbieżności wykonuje się na obręczach kół.
70
F_02_189
ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ
Regulacja zbieżności kół ciągników z przednim mostem napędowym
C507
Uwaga: ciągniki w wersji standardowej są wyposażone w hydrostatyczny układ kierowniczy.
Ustawić koła równolegle do osi wzdłużnej ciągnika
Z przodu w płaszczyźnie poziomej osi kół, dokonać pomiaru odległości między obręczami. Zaznaczyć
punkt pomiaru.
z Podjechać ciągnikiem tak, aby zaznaczone punkty znalazły się w płaszczyźnie poziomej osi kół z tyłu
(obrót o 180°) i ponownie dokonać pomiaru odległości między zaznaczonymi punktami.
z Poluzować nakrętki zabezpieczające głowic przegubów kulowych (2) poprzecznych drążków
kierowniczych przy siłowniku hydraulicznym.
z Obracając trzonek przegubu kulowego (3) wyregulować zbieżność. Regulację należy wykonywać
równomiernie dla obydwu przegubów tak, aby zachowany był jednakowy kąt skrętu kół w obydwu kierunkach
(pomiar wykonywać na boku obręczy kół).
z Nakrętki zabezpieczające głowic przegubów kulowych (2) dokręcić momentem 122 - 136 N. Górne
powierzchnie głowic (1) muszą być równoległe.
z
z
Błotniki przedniego mostu napędowego
Są montowane w nastawnych uchwytach, które można
regulować na boki (przez przemieszczanie śrub 'a' do
innych otworów) oraz w pionie (przez przemieszczanie
śrub 'b' do innych otworów) według wymaganych
rozstawów i rodzaju zastosowanych opon.
C508
71
ZMIANA ROZSTAWU KÓŁ
Zmiana rozstawu kół tylnych
C509
zastosowane szerokość nastawialny rozstaw
opony
opony
wmm
16,9-30
429
1437 - 1812
16,9R30
444
1437 - 1812
480/70R30
494
1512 - 1812
13,9R36
365
1437 - 1812
W wersji standardowej rozstaw fabryczny wynosi 1512 mm. Rozstaw kół tylnych można regulować poprzez
zmianę położenia obręczy i tarczy koła po uniesieniu tylnej części ciągnika. Należy zapewnić swobodny
obrót kół.
Przed uniesieniem ciągnika należy go zabezpieczyć przed ruszeniem przez podłożenie klinów
pod koła przednie!
Po zmianie rozstawu wszystkie śruby łączące obręcz z tarczą koła należy dokręcić momentem 270 - 300 Nm
z kolei nakrętki mocujące tarczę koła z wałem koła momentem 230 - 245 Nm.
Po każdym poluzowaniu połączenia stopki śruby dokręcić wymaganym momentem.
z Po przejechaniu z nieobciążonym ciągnikiem odległości 100 m połączenia dokręcić ponownie
wymaganym momentem.
z Po obciążeniu ciągnika śruby dokręcić po przepracowaniu 3 Mh.
z Po 10 mtg ponownie sprawdzić dokręcenie nakrętek tarcz i stopek obręczy kół.
z Do momentu przepracowania pierwszych 100 mtg należy często sprawdzać dokręcenie nakrętek tarcz
i stopek kół przednich i tylnych (co najmniej 6 razy w ciągu pierwszych 100 mtg).
z Następne kontrole dokręcenia nakrętek tarcz i stopek obręczy kół przednich i tylnych należy
przeprowadzać po przepracowaniu każdych 100 mtg.
z
72
DODATKOWE OBCIĄŻNIKI
Dodatkowe obciążniki służą do dociążenia osi ciągnika, zapewnienia kierowalności ciągnika lub zapewnienia
stabilności.
Obciążniki przed przednią maską
Rodzaje obciążników Masy obciążników
(szt.)
(kg)
4x50 + 66
4+1
266
NM13N072
Obciążniki kół tylnych
Rodzaje
Masy obciążników
obciążników (kg)
(szt.)
4+4
8x30
240
Zawór do napełniania opon cieczą
Wszystkie dętki kół tylnych są wyposażone w zawór, który
przy zastosowaniu odpowiedniej końcówki umożliwia ich
napełnianie cieczą.
Opon bezdętkowych nie napełnia się cieczą!
Napełnianie cieczą dętek opon przednich i dętek
tylnych kół bliźniaczych jest zabronione!
NM13N104
Zabezpieczenie kół przednich
Przed uniesieniemkół tylnych należy ciągnik
zabezpieczyć przed ruszeniem przez podłożenie
klinów pod koła przednie!
NM13N103
73
DODATKOWE OBCIĄŻNIKI
Procedura napełniania opon wodą
E556
1. poprzez lekkie uniesienie ciągnika odciążyć oponę i obrócić ją zaworem do góry (A)
2. spuścić powietrze i wykręcić wkładkę zaworu
3. przykręcić końcówkę do napełniania wodą i zamontować na niej wąż doprowadzający ciecz
4. oponę napełnić zalecaną ilością cieczy
5. do napełniania można skorzystać ze zbiornika grawitacyjnego (B) lub zastosować metodę napełniania pod
ciśnieniem (C
6. zdjąć wąż i wykręcić końcówkę do napełniania wodą
7. przykręcić wkładkę zaworu i napompować oponę do przepisanej wartości ciśnienia (D)
8. po napompowaniu na zawór należy przykręcić osłonę ochronną
9. w ten sam sposób napełnić również drugą oponę
Procedura spuszczania cieczy z opon
E557
1. poprzez lekkie uniesienie ciągnika odciążyć oponę i obrócić koło zaworem do góry (A)
2. spuścić powietrze i wykręcić wkładkę zaworu, koło obrócić zaworem do dołu
3. resztę cieczy należy usunąć po uprzednim przykręceniu końcówki do napełniania wodą przy pomocy
sprężonego powietrza (C)
4. ciecz należy wydmuchiwać dopóty, dopóki przez rurkę końcówki powietrznej nie przestanie ona wypływać
5. wykręcić końcówkę do napełniania wodą
6. przykręcić z powrotem część powietrzną zaworu i napompować oponę do przepisanej wartości ciśnienia
(D)
7. nakręcić osłonę ochronną na zawór
8. w ten sam sposób spuścić ciecz również z drugiej opony
Podczas spuszczania cieczy w oponie może powstać podciśnienie. Dlatego czas od czasu
należy nieco obrócić koło tak, aby zawór znalazł się w górnym położeniu (B)!
74
DODATKOWE OBCIĄŻNIKI
Roztwór mrozoodporny do napełniania opon
Woda do
Chlorek
Wapno
Gęstość
przygotowania wapnia
gaszone
roztworu w
roztworu
CaCl2
temp. 20°C
Temperatura
Objętość
krzepnięcia ok. całkowita
Dodatkowa
masa
(°C)
(l)
(kg)
(l)
(kg)
(kg)
45
11,8
0,21
1,13
-18
50
57
45
13,9
0,23
1,18
-25
50
59
45
15,4
0,25
1,21
-30
50
61
Przygotowanie roztworu:
1. Chlorek wapnia bezwodny CaCl2 należy dodawać do wody, nigdy nie odwrotnie!
2. Roztwór nie jest niebezpieczny, ale należy z nim pracować ostrożnie. Rozlane krople umyć czystą wodą.
3. Przed napełnianiem roztwór należy pozostawić do wystygnięcia. Przestrzegać zaleceń co do ilości wapna.
4. Nie wolno dopuścić do kontaktu roztworu z częściami metalowymi i instalacją elektryczną! Roztwór nie
jest szkodliwy dla zaworu dętki.
5. Roztworu mrozoodpornego przygotowanego w w/w proporcjach nie wolno używać do napełnienia układu
chłodzenia!
6. Środki przeciwzamarzające po spuszczeniu należy utylizować jako odpady specjalne!
75
UWAGI
76
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Podstawowe informacje serwisowe
Zacisk 'minus' akumulatora zawsze musi być podłączony do masy a zacisk 'plus' podłączony do alternatora.
Odwrotne podłączenie akumulatora zniszczy cały układ półprzewodnikowy alternatora. W przypadku
zastosowania akumulatora pomocniczego w celu uruchomienia ciągnika, zaciski należy podłączyć 'plus' do
'plusa' i 'minus' do 'minusa'. W razie dokonywania wymiany któregoś z elementów obwodu ładowania
akumulatora, akumulator należy odłączyć od masy ciągnika (-) przy pomocy odłącznika akumulatora.
Zapobiega się w ten sposób powstaniu przypadkowych zwarć na zaciskach.
Podczas jakiejkolwiek manipulacji lub naprawy rozrusznika, biegun minusowy akumulatora
należy odłączyć, a wszystkie dźwignie zmiany biegów, w tym dźwignię włączania wału odbioru mocy
ustawić w położenie neutralne, aby nie mógł nastąpić samowolny rozruch stanowiący zagrożenie dla
życia osoby dokonującej naprawy.
Zabrania się przeprowadzania rozruchu przez zwarcie zacisków rozrusznika! Silnik ciągnika
należy uruchamiać wyłącznie z siedzenia kierowcy.
Uwaga! Po wyłączeniu silnika jednostka centralna będzie aktywna jeszcze przez ok. 1 minutę
z powodu zapisywania danych dot. eksploatacji silnika. W trakcie trwania zapisu nie wolno odłączać
zasilania przez akumulator. Akumulator należy odłączyć dopiero po upłynięciu określonego wyżej
czasu.
Akumulator
Akumulator znajduje się w szafce na prawej stronie
ciągnika. Po wykręceniu śruby, oznaczonej symbolem
strzałki można otworzyć pokrywę szafki akumulatora ze
schodkami.
NM13N076
Odłącznik akumulatora
Akumulator znajduje się pod kabiną ciągnika po prawej
stronie.
Odłącznik akumulatora (1) znajduje się po prawej stronie
ciągnika przed kabiną.
a - Akumulator podłączony
b - Akumulator odłączony
W przypadku długotrwałego odstawienia
ciągnika, akumulator ze względu na zjawisko
samorozładowania należy doładowywać przynajmniej
raz na trzy miesiące. W przypadku odstawienia
ciągnika zalecamy odłączyć akumulator przy pomocy
odłącznika akumulatora.
NM13N77
Uwaga! Po wyłączeniu silnika jednostka centralna będzie aktywna jeszcze przez ok. 1 minutę
z powodu zapisywania danych dot. eksploatacji silnika. W trakcie trwania zapisu nie wolno odłączać
zasilania przez akumulator. Akumulator należy odłączyć dopiero po upłynięciu określonego wyżej
czasu.
77
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Obsługa techniczna akumulatora
E604
Akumulator należy utrzymywać w czystości, w ciągniku musi być dobrze zamocowany. Uchwyt mocujący
jednak nie może odkształcać obudowy akumulatora. Poziom elektrolitu w przypadku akumulatora
z polipropylenu nie może spaść poniżej wyznaczonej na obudowie kreski minimum.
Dolewać wyłącznie wodę destylowaną!
1. Podczas pracy z akumulatorem należy na wstępie się zapoznać z instrukcją, dołączoną do
akumulatora!
2. Podczas pracy z akumulatorem należy chronić oczy przy pomocy okularów lub tarczy ochronnej!
3. Elektrolit jest substancją żrącą, należy więc obchodzić się z nim ostrożnie! Naskórek zabrudzony
elektrolitem opłukać i zneutralizować mydłem i wodą, podobnie jak zabrudzoną odzież. Chronić
przed dziećmi!
4. Podczas ładowania z elektrolitu na elektrodach ulatnia się wodór, który wymieszany z powietrzem
tworzy mieszankę wybuchową. Dla tego w czasie ładowania nie wolno w pobliżu akumulatora
manipulować z otwartym ogniem!
5. Wybuch może nastąpić nawet od iskry powstałej podczas odłączania lub poluzowania zacisku przy
włączonym obwodzie ładowania!
6. Zużyty akumulator jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska - w momencie zakupu nowego
akumulatora stary akumulator należy oddać sprzedawcy, który zapewni jego bezpłatną utylizację.
7. Niedostatecznie naładowany akumulator może zimą zamarznąć!
Alternator
Jest dostępny po odchyleniu maski. Doładowywanie
wskazuje czerwona lampka kontrolna na tablicy
rozdzielczej, która musi zgasnąć po rozruchu.
Podczas wykonywania napraw ciągnika
z użyciem spawarki elektrycznej należy odłączyć od
alternatora wszystkie przewody. Przewód '+ B' chronić
przed zwarciem.
Obsługa techniczna alternatora
Podczas mycia i czyszczenia ciągnika należy chronić alternator przed wniknięciem wody lub
oleju napędowego! Podczas pracy silnika alternator nie może być odłączony od akumulatora!
Alternatora pod żadnym pozorem nie wolno uruchamiać z odłączonym przewodem od zacisku '+B'
i podłączonym zaciskiem '+D'. Taki stan może spowodować bardzo wysoki wzrost napięcia
alternatora podczas zwiększenia prędkości obrotowej silnika, co prowadziłoby do zniszczenia
półprzewodników.
W żadnym przypadku nie wolno zwierać żadnego zacisku pracującego alternatora!
Nie wolno wzbudzać alternatora. Przy takiej próbie nastąpi uszkodzenie półprzewodników!
Należy zwracać uwagę na nienaganny stan połączenia elektrycznego na zaciskach przyłączeniowych
oraz na prawidłowe podłączenie akumulatora do masy ciągnika!
Nie wolno dopuścić nawet do krótkotrwałej zmiany biegunów alternatora!
78
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Skrzynka bezpieczników
Jest dostępna po zdjęciu lewej osłony wspornika układu
kierowniczego. Osłonę można zdjąć po wykręceniu śruby
(1).
Bezpieczniki (2) są bezpiecznikami nożowymi, podczas
wymiany należy przestrzegać zalecanych wartości
bezpiecznika. W przypadku powtarzającego się spalenia
bezpiecznika należy skonsultować się z najbliższym
serwisem.
NM13N078
Umieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników
Poz.
Wartość
prądowa
Chroniony obwód
1
15A
kierunkowskazy
2
15A
światła hamowania
3
20A
Przekaźnik żarzenia wstępnego, zasilanie
tablicy przyrządów, blokada startu,
recyrkulacja
4
15A
światła drogowe z lampką kontrolną
5
15A
światła pozycyjne lewe
6
15A
światła pozycyjne prawe
7
10A
światłamijaniaprawe
8
10A
światłamijania lewe
9
15A
radio, spryskiwacz, lampa ostrzegawcza,
oświetlenie kabiny
10
15A
reflektory robocze w dachu
11
15A
ogrzewanie
12
20A
klimatyzacja, wycieraczka przednia
i tylna,
13
80A
żarzenie wstępne
14
rezerwa-wolna
15
rezerwa-wolna
16
25A
pompa podawania paliwa
17
30A
jednostka sterująca silnika
79
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Kontrola ustawienia świateł w masce ciągnika
E609
Podczas sprawdzania na ścianie kontrolnej ciągnik musi stać na płaszczyźnie poziomej, a opony powinny
być napompowane do przepisanej wartości ciśnienia. Podstawowe pionowe ustawienie świateł przy masie
ciągnika gotowego do jazdy wynosi 3,5 %. W kierunku poziomym wiązki świateł muszą być równoległe
z osią wzdłużną symetrii ciągnika.
I
-
odległość ściany kontrolnej od reflektora (5 m)
h
-
wysokość środka reflektora nad jezdnią
'h
-
kat pochylenia reflektora(-3,5 %) odległość ściany kontrolnej= 17,5
cm
D
-
podniesienie granicy światła i cienia światła asymetrycznego (15%)
Ustawianie świateł w masce ciągnika
Ustawianie należy wykonywać przy użyciu jednocześnie
wszystkich śrub zarówno w pionowym, jak i poziomym
kierunku wiązki świetlnej. W stanie wyregulowania
wszystkie sprężynki śrub nie służących do ustawiania
muszą mieć ustawione napięcie wstępne! Każdy reflektor
należy regulować oddzielnie. Wymianę żarówki
przeprowadza się po jej wyjęciu od tyłu lustra lampy.
NM13N106
80
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Kontrola ustawienia świateł w dachu kabiny
NM13N105
W kierunku pionowym żaden punkt powierzchni oświetlonej, leżący w płaszczyźnie jezdni w lewo od
podłużnej płaszczyzny pionowej przechodzącej przez środek reflektora, nie może być dalej niż 30 m od
przedniego obrysu ciągnika.W kierunku poziomym wiązki świetlne reflektora muszą być równoległe z osią
wzdłużną symetrii ciągnika.
Kontrolę ustawienia świateł należy przeprowadzać przy masie ciągnika gotowego do jazdy. Przednie
reflektory w dachu mogą być używane podczas jazdy po drogach publicznych tylko w przypadku, gdy na
przednim TUZ ciągnika zawieszone jest narzędzie lub urządzenie zakrywające reflektory główne (w masce
ciągnika).
81
UWAGI
82
OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
Przed rozruchem silnika
Kontrola ilości oleju w silniku
Kontrola ilości płynu chłodzącego i szczelności połączeń systemu chłodzenia
Kontrola ilości oleju w zbiorniczku hydrastatycznego układu kierowniczego
Kontrola ilości oleju w skrzyni biegów i przekładni głównej
Kontrola ciśnienia powietrza we wszystkich oponach
Kontrola dokręcenia kół
Kontrola stanu naczep i przyczep
Po rozruchu silnika
Kontrola działania smarowania silnika (lampka kontrolna)
Kontrola działania doładowywania akumulatora (lampka kontrolna)
Kontrola działania układu kierowniczego (lampka kontrolna)
Kontrola działania i szczelności obwodu układu kierowniczego
Kontrola działania i skuteczności hamulców ciągnika
Kontrola działania i skuteczności hamulców przyczepy lub naczepy
Czynności wykonywane co 100 Mtg
Nasmarowanie ciągnika zgodnie z planem smarowania.
Wyczyszczenie żeber chłodnicy sprężonym powietrzem.
Kontrola ilości oleju w skrzyni biegów i przekładni głównej.
Kontrola ilości oleju w reduktorach i w obudowie przedniego mostu napędowego.
Wypuszczenie kondensatu ze zbiornika powietrza.
Wyczyszczenie i nasmarowanie zacisków baterii akumulatorowej słabą warstwą smaru.
Odmulenie filtra wstępnego oczyszczania paliwa
Czynności wykonywane co 500 Mtg
Kontrola napięcia pasków klinowych
Kontrola luzów w całym hydrostatycznym układzie kierowniczym.
Kontrola luzu sworznia osi przedniej.
Kontrola regulacji luzów pedałów sprzęgła i hamulca
Kontrola działania sprzęgła ręcznego
Kontrola działania hamulców dla przyczepy
Kontrola szczelności i działania układu pneumatycznego.
Kontrola działania siedzenia kierowcy, nasmarowanie ruchomych części smarem
Czynności wykonywane poza okresem 500 Mtg
w przypadku nowego ciągnika lub ciągnika po remoncie kapitalnym
stan licznika Mtg
100
500
1000
1500
2000
2500
Wymiana węży
hydrostatycznego
układu kierowniczego
Kontrola działania hamulca
nożnego i ręcznego
co 3500 Mtg lub co 4 lata
o
o
o
o
Kontrola zbieżności kół
przednich
Wymiana pasa napędu
osprzętu
następnie zawsze po
przepracowaniu.....Mtg
o
o
o
o
o
o
o
Wymiana naprężacza
o
o
83
500
2000
o
3000
3000
OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
Wymiany płynów eksploatacyjnych i filtrów
w przypadku nowego ciągnika lub ciągnika po naprawie kapitalnej
stan licznika Mth
100
500
1000
1500
2000
następnie zawsze po
przepracowaniu...Mth
Wymiana oleju silnikowego
o
o
o
o
o
500
Wymiania wkładu filtra oleju
silnikowego
o
o
o
o
o
500
o
1000
o
500
o
1000
o
2000
Wymiana wkładu filtra wstępnego
oczyszczania paliwa
o
Wymiana wkładu filtra dokładnego
oczyszczania paliwa
o
Wymiania wkładu filtra powietrza
o
o
o
Wymiania wkładki
bezpieczeństwa filtra powietrza
Wymiania wkładki filtracyjnej
ogrzewania
zawsze po przepracowaniu 1000
Mth lub co 2 lata
Wymiana płynu chłodzącego
kapaliny
co 2 lata
Wymiana oleju w skrzyni biegów
i przekładni głównej
o
Wymiana filtra ssaawnego (filtr
ssawny pompy układu
hydraulicznego)
o
Wymiana oleju w obudowie
przedniego mostu napędowego
o
Wymiana oleju w reduktorach
przedniego mostu napędowego
o
o
o
o
1500
o
500
o
o
1000
o
o
1000
Wymiana oleju hydrostatycznego
układu kierowniczego
o
1500
Wymiana wkładki filtracyjnej
hydrostatycznego układu
kierowniczego
o
1500
Używane płyny eksploatacyjne i oleje - ilości
ilość w
litrach
Przeznaczenie
Płyn chłodzący
Płyn chłodzący z kabiną
12
Olej w silniku
8
Olej do hydrostatycznego układu kierowniczego
2,6
Olej do obudowy przedniego mostu napędowego
5,5
Olej do reduktorów planetarnych przedniego mostu
napędowego
2x0,6
Olej do skrzyni biegów i przekładni głównej
35
Paliwo
80
Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użycia mediów eksploatacyjnych
niespełniających wymogów określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
84
OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
Media eksploatacyjne ZETOR
W celu zachowania najlepszych właściwości eksploatacyjnych ciągnika zalecamy używanie oryginalnych
mediów eksploatacyjnych Zetor.
Olej do układów przekładniowych ciągników ZETOR EXTRA 10W30 STOU
Olej do przednich mostów napędowych ZETOR LS 80W
Olej do hydrostatycznego układu kierowniczego ZETOR HM 32
Oleje silnikowe
Do wymiany media olejowego silnika i jego uzupełniania używaj zawsze oleju odpowiadającego specyfikacji
DQC III-10 LA
Specyfikacja oleju do układów przekładniowych ciągników
Klasa lepkości SAE Klasa jakości API
10W - 30
GL-4
Specyfikacja oleju do przednich mostów napędowych
Klasa lepkości
Klasa jakości API
SAE
80W
80W-90
10W - 30
GL-4 / GL-5
Używaj oleju z dodatkami dla mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu.
Specyfikacja oleju do hydrostatycznego układu kierowniczego dla ciągników
Specyfikacja DIN
51524 HLP
Inne zalecane media eksploatacyjne przetestowane w ciągnikach Zetor
Oleje do mechanizmów przekładniowych ciągników
Producent
Oznaczenie oleju
Klasa lepkości
SAE
Klasa
jakościAPI
Paramo
Traktol STOU
10W - 30
GL-4
Aral
Super Traktoral
10W - 30
GL-4
ÖMV
Austrotrac
10W - 30
GL -4
Fuchs
AGRIFARM STOU 10W-30 MC
10W - 30
GL-4
85
OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
Oleje do przedniego mostu napędowego
Producent
Oznaczenie oleju
Klasa lepkości
SAE
Klasa
jakości API
Agip
Rotra Multi THT
80W
GL-4
Aral
Fluid HGS
80W
GL-4
Esso
Torque Fluid 62
80W
GL-4
Fuchs
Titan Supergear
80W/90
GL-4/GL-5
Titan Hydramot 1030MC
10W/30
GL-4
Titan Renep 8090MC
80W/90
GL-4/GL-5
ÖMV
Gear Oil LS
85W/90
GL-5
Shell
Spirax AX
80W/90
GL-5
MOL
Hykomol K 80W-90
80W - 90
GL-5
ORLEN OIL
Platinum Gear 80W-90
80W - 90
GL-5
Olej do hydrostatycznego układu kierowniczego dla ciągników
Producent
Oznaczenie oleju
Klasyfikacja
Aral
Vitam DE 32
HLP DIN 51524
Fuchs
RENOLIND10VG32
HLP DIN 51524-2
ÖMV
Hyd HLP 32
HLP DIN 51524
Shell
TELLUS DO 32
HLP DIN 51524
PARAMO
MOGUL H-LPD 32
HLP DIN 51524
MOGUL HM 32
HLP DIN 51524
MOL
Hydro HV 32
HVLP DIN 51524-3
ORLEN OIL
Hydrol L-HM 32
HLP DIN 51524-2
Hydrol L-HM 46
HLP DIN 51524-2
Smar plastyczny dla ciągnika
Typ
Klasyfikacja
Shell retinax HD2
DIN 51825 KP 2 K-20
MOGUL LA 2
ISO 6743/9 CCEB 2/3, ISO - L - XBCEA 2
MOGUL LV 2M
ISO 6743/9 CCEB 2/3
ÖMV signum
DIN 51825-K 2 C-30
MOL
Liton LT 2EP
ORLEN OIL
Liten® Premium ŁT-4 EP2
86
OBSŁUGA TECHNICZNA CIĄGNIKA
Płyn do układu chłodzenia ciągnika
Płyn chłodzący i woda demineralizowana w stosunku 1:1,5 (uzupełniaj płyn w podanym stosunku).
Do wymiany medium chłodzącego silnika i jego uzupełniania używaj zawsze płynu chłodzącego
opdowiadającego właściwym specyfikacjom.
Specyfikacja
ASTM D3306
ASTM D 4985
SAE J 1034
W przypadku ciągników nie wolno używać wody bez płynu niezamarzającego!
Po dwóch latach eksploatacji wymień płyn chłodzący.
Paliwo
Olej napędowy odpowiadający normie EN 590
Dla silników z wtryskiwaniem Common-Rail nie są dopuszczalne domieszki nafty do paliwa ani
dodawanie dodatkowych dodatków do paliwa.
Plan smarowania ciągnika
Przednia oś napędzana
numer nazwa
pozycji
liczba punktów
smarowania
1
sworznie zwrotnic
4
2
sworzeń środkowy
2
3
przegub wału napędowego
2
8P
Trzypunktowy układ zawieszenia i łożyska tylnych półosi
numer nazwa
liczba punktów
pozycji
smarowania
1
Łożyska tylnych półosi
2
2
Wieszaki
2
3
Wspornik cięgna górnego
3
NM13N073
87
UWAGI
88
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Większość czynności planowanej obsługi technicznej może wykonać sam kierowca lub użytkownik ciągnika.
Jeżeli jednak nie ma dostatecznego zaplecza technicznego, wykonanie trudniejszych czynności należy
zlecić specjalistycznemu warsztatowi.
Prace związane z czyszczeniem, smarowaniem i regulacją ciągnika lub zawieszanych maszyn
należy wykonywać jedynie po unieruchomieniu silnika i innych części ruchomych, wyjątek stanowi
kontrola hamulców, ładowania akumulatora i układu hydraulicznego.
Otwieranie maski przedniej
Otwarcie maski:
maskę należy odblokować przez pociągnięcie za cięgło
(1) w kierunku wskazówki, w miejscu strzałek maskę
chwycić i podnieść.
W uniesionym położeniu maska jest podpierana przez
teleskop gazowy.
Zamknięcie maski:
maskę podciągnąć taśmą, chwycić w miejscu strzałek
i zatrzasnąć w dół, aż zaskoczy zamek maski.
Przy mocnym uderzeniu przednią maską może
dojść do uszkodzenia włókien żarówek reflektorów
umieszczonych w przedniej masce.
NM13N107
Kontrola ilości oleju w silniku
Kontroli należy dokonywać codziennie przed
uruchomieniem silnika, na ciągniku stojącym w położeniu
poziomym z wyłączonym silnikiem.
Miarka oleju silnika (1) znajduje się po lewej stonie silnika.
Wyciągnij miarkę (1), przetrzyj ją suchą szmatką bez
włókien i powrotnie wsuń ją do oporu na miejsce.
Po powtórnym wyciągnięciu miarki sprawdź poizom oleju.
Poziom oleju powinien się zawsze znajdywać pomiędzy
wsaźnikami MIN i MAX.
W razie potrzeby uzupełnij olej.
NM14D006
Spuszczanie oleju z silnika
Spuszczanie oleju z silnika należy najlepiej wykonywać po
zakończeniu jazdy lub po rozgrzaniu silnika na
temperaturę roboczą.
Spuszczanie oleju należy wykonywać na ciągniku
stojącym w położeniu poziomym z wyłączonym silnikiem.
Przy spuszczaniu oleju poluzuj korek spustowy oleju
silnikowego lub wyjmij miarkę oleju silnikowego.
Silnik posiada dwa korki spustowe znajdujące
się po lewej i prawej stronie miski olejowej silnika.
1. umieść naczynie do pojmania oleju pod korek spustowy
(1) po lewej stronie silnika
2. wykręć korek spustowy (1) po lewej stronie silnika
3. spuść olej do naczynia
4. wyczyść korek spustowy
5. wkręć z powrotem korek spustowy (1)
Opisaną procedurę powtórz w przypadku korka
spustowego (2) po prawej stronie silnika
89
NM14D007
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Wymiana pełnoprzepływowego filtra oleju silnikowego
Pełnoprzepływowy filtr oleju (a) znajduje się po lewej
stronie silnika a dostęp do niego jest możliwy po
podniesieniu maski. Filtr należy wymieniać przy każdej
wymianie oleju silnika.
1. pod pełnoprzepływowy filtr oleju umieść naczynie do
pojmania spuszczanego oleju
2. poluzuj i wykręć filtr oleju za pomocą odpowiedniego
narzędzia
3. przed wkręceniem nowego filtra wyczyść powierzchnię
uszczelniającą korpusu (1) i flitra (2)
4. nasmaruj gumową uszczelkę nowego filtra oleju (2)
olejem, którym napełnisz silnik, a następnie wkręć filtr
5. po przylgnięciu uszczelki do powierzchni przylegającej
dociągnij ręcznie filtr
NM14D008
W przypadku dociągania filtra narzędziem
specjalistycznym należy użyć momentu dociągnięcia
15-17 Nm.
6. po uruchomieniu silnika skontroluj szczelność.
Wlewanie oleju do silnika
Silnik został wyposażony w dwa otwory wlewowe:
na górnej stronie silnika (a)
po lewej stronie silnika nad miarką poziomu oleju (b)
Do wlewania oleju wybierz odpowiedni otwór,
uwzględniając wyposażenie ciągnika.
1. wlej określoną ilość oleju przez otwór wlewowy
2. skontroluj ilość oleju za pomocą miarki
3. uruchom silnik i pozostaw go włączony przez 2 3 minuty przy ok. 800 obrotach.
4. po zatrzymaniu silnika i uspokojeniu poziomu oleju
sprawdź ilość oleju za pomocą miarki (1) i skontroluj
szczelność filtra, korków spustowych i innych połączeń
NM14D009
Oczyszczanie paliwa
Filtry paliwa znajdują się po lewej stronie ciągnika.
Oczyszczanie paliwa odbywa się dwustopniowo:
filtr wstępnego oczyszczania paliwa z osadnikiem mułu (1)
filtr dokładnego oczyszczania paliwa (2)
NM14D010
90
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Odmulanie filtra wstępnego oczyszczania paliwa
Należy wykonywać przy zatrzymanym silniku z kluczykiem
w stacyjce w pozycji O.
1. pod filtr wstępnego oczyszczania paliwa umieść
naczynie do pojmania oleju
2. poluzuj śrubę spustową (1)
3. spuszczaj ciecz, dopóki nie zacznie ciec czyste paliwo
4. dociągnij śrubę spustową momentem dokręcania 1,3 1,9 Nm
5. po uruchomieniu silnika skontroluj szczelność filtra
wstępnego oczyszczania paliwa
NM14D011
Wymiana wkładu filtra wstępnego oczyszczania paliwa
1. pod filtr wstępnego oczyszczania paliwa umieść
naczynie do pojmania oleju
2. odłącz kabel czujnika poziomu kondensatu (3) filtra
wstępnego oczyszczania paliwa
3. poluzuj i wykręć wkład filtra wstępnego oczyszczania
paliwa (2) za pomocą odpowiedniego narzędzia
4. zdemontuj śrubę spustową (4) z czujnikiem poziomu
kondensatu
5. przed wkręceniem nowego wkładu filtra wyczyść
powierzchnię uszczelniającą korpusu filtra (1)
6. nasmaruj gumową uszczelkę nowego wkładu filtra (2)
olejem a następnie wkręć wkład
7. po przylgnięciu uszczelki do powierzchni przylegającej
dociągnij ręcznie wkład filtra
8. zamontuj śrubę spustową (4) z czujnikiem poziomu
kondensatu
9. podłącz kabel czujnika poziomu kondensatu filtra
wstępnego oczyszczania paliwa (3)
10. dokonaj odpowietrzenia systemu paliwowego
11. po uruchomieniu silnika skontroluj szczelność filtra
wstępnego oczyszczania paliwa
NM14D012
Wkład filtra nie powinien być przed montażem
wypełniony paliwem, grozi niebezpieczeństwo
zanieczyszczenia.
Wymiana wkładu filtra dokładnego oczyszczania paliwa
1. pod filtr dokładnego oczyszczania paliwa umieść
naczynie do pojmania oleju
2. poluzuj i wykręć wkład filtra dokładnego oczyszczania
paliwa (2) za pomocą odpowiedniego narzędzia
3. przed wkręceniem nowego wkładu filtra wyczyść
powierzchnię uszczelniającą korpusu filtra (1)
4. nasmaruj gumową uszczelkę nowego wkładu filtra (2)
olejem a następnie wkręć wkład
5. po przylgnięciu uszczelki do powierzchni przylegającej
dociągnij ręcznie wkład filtra
6. dokonaj odpowietrzenia systemu paliwowego
7. po uruchomieniu silnika skontroluj szczelność filtra
dokładnego oczyszczania paliwa
Wkład filtra nie powinien być przed montażem
wypełniony paliwem, grozi niebezpieczeństwo
zanieczyszczenia.
91
NM14D013
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Odpowietrzenie układu paliwowego
System paliwa jest odpowietrzniany za pomocą elektrycznej pompy zasilającej paliwa.
W trakcie odpowietrzenia uruchom silnik, aby system nie zgłaszał komunikatów błędów.
1. przesuń kluczyk w stacyjce z pozycji 0 do pozycji I
2. pompa zasilająca paliwa włączy się na ok. 20 sekund, doprowadzając tymże do wypchnięcia powietrza
z systemu paliwowego i podwyższenia ciśnienia w systemie
3. zaczekaj dopóki pompa zasilająca sama się nie wyłączy
4. przesuń kluczyk w stacyjce z pozycji I do pozycji 0
5. powtórz opisaną procedurę co najmniej dwa razy
6. po uruchomieniu silnika skontroluj szczelność systemu paliwowego
Konserwacja filtra powietrza
Filtr powietrza znajduje się w przedniej części ciągnika
a dostęp do niego jest możliwy po podniesieniu przedniej
maski.
Konserwację filtra powietrza należy wykonać
w przypadku, iż system sygnalizuje jego
zanieczyszczenie.
Konserwację filtra powietrza należy wykonywać w
następujący sposób:
1. podnieś przednią maskę
2. poluzuj klamry pokrywy filtra powietrza (oznaczone
strzałkami)
3. zdejmij pokrywę filtra (1)
NM14D014
Regeneracja głównego wkładu filtra powietrza
- pociągając wyjąć główny wkład suchego filtra (2)
Jeżeli wkład główny nie jest uszkodzony (od wewnątrz
wkładu nie może znajdować się żaden kurz) wykonać
regenerację poprzez przedmuchanie wkładu od wewnątrz
sprężonym powietrzem.
Powyższą regenerację wkładu głównego można wykonać
najwyżej 3 razy. Wkład należy wymienić 1 raz w roku.
NM14D015
Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra powietrza
- pociągając wyjąć wkład zabezpieczający suchego filtra
(3)
Wkładu zabezpieczającego nie można
poddawać regeneracji. Należy go wymieniać w następujących przypadkach:
- w przypadku uszkodzenia wkładu głównego
- po przejechaniu 2 000 mtg lub
- przynajmniej raz na dwa lata
NM14D016
92
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Ponowny montaż wkładów filtra powietrza
Montaż powrotny wkładek filtra powietrza należy wykonać
w odwrotny sposób.
W trakcie montażu powrotnego wkładek pamiętaj:
- o czystości powierzchni przylegania
- w trakcie montażu nie powinno dojść do deformacji
wkładek a po zamotnowaniu nie powinny wibrować
- po zamknięciu filtra pokrywą powinna być zapewniona
doskonała szczelność całego filtra
NM14D017
Kontrola poziomu oleju w zbiorniku hydrostatycznego układu kierowniczego
Kontrolę należy wykonywać codziennie, przed
rozpoczęciem pracy, gdy ciągnik stoi na poziomej
płaszczyźnie. Odchylić maskę. Miarkę wykręcić, wytrzeć
szmatką i wkręcić. Po ponownym wkręceniu miarki
poziom nie może znaleźć się poniżej dolnej kreski.
W zależności od potrzeby uzupełnić olej po demontażu
wieczka zbiornika.
NM14D018
93
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Wymiana oleju i wkładu filtra hydrostatycznego układu kierowniczego
1. pod zbiornik hydrostatycznego układu
kierowniczego umieścić odpowiednie naczynie
2. wykręcić śrubę spustową w dnie zbiornika
3. spuścić olej
4. odkręcić nakrętkę wieczka zbiornika
5. zdemontować wieczko zbiornika hydrostatycznego
układu kierowniczego
NM14D019
6. wyjąć i wymienić wkład filtra
7. założyć z powrotem wieczko zbiornika
8. jego pozycję zabezpieczyć nakrętką
9. wkręcić śrubę spustową
10. odłączyć obydwa węże od siłownika roboczego
oraz rurkę spływu od zbiornika (pod węże siłownika
roboczego i pod rurkę spływu umieścić naczynia na zużyty
olej)
11. uruchomić silnik a przy prędkości obrotowej biegu
jałowego (maks. 10 sekund) przekręcić kierownicą 2 - 3
razy w obydwie strony, aby olej został wytłoczony
z jednostki sterowania i przewodów
12. zabezpieczyć ciągnik przed ruszeniem i podnieść oś
przednią
E721
13. pod siłownik roboczy podstawić naczynie na
olej i przekręcając koła (ręczne) wytłoczyć olej z siłownika
roboczego
14. wykonać ponowny montaż wszystkich połączeń
15. napełnić zbiornik olejem i wykonać odpowietrzenie
hydrostatycznego układu kierowniczego.
Odpowietrzenie hydraulicznego obwodu hydrostatycznego układu kierowniczego
E722
1. zabezpieczyć ciągnik przed ruszeniem i podnieść oś przednią
2. uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym przez około 1 minutę.
3. na biegu jałowym silnika skręcić kilka razy kierownicą w obydwie strony.
4. przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika obracając kierownicą skręcić koła 3 razy na zmianę powoli
i szybko w obydwie strony aż do oporu ograniczników kół.
5. zatrzymać silnik
6. po zakończeniu odpowietrzania sporządzić, ewentualnie uzupełnić poziom oleju do kreski miarki
kontrolnej. Wykonać kontrolę szczelności wszystkich połączeń i przewodów hydraulicznego obwodu
hydrostatycznego układu kierowniczego.
7. opuścić ciągnik na koła przednie.
94
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Podczas wszystkich czynności odpowietrzania
hydrostatycznego układu kierowniczego należy
śledzić poziom oleju w zbiorniku, aby nie nastąpiło
zassanie powietrza do układu kierowniczego.
E723
Wymiana węży hydrostatycznego układu kierowniczego
Przewody hydrauliczne należy wymieniać co cztery lata licząc od daty ich produkcji (data umieszczona jest
na ich powierzchni) lub po przepracowaniu przez ciągnik 3 500 Mtg, ewentualnie natychmiast po
stwierdzeniu objawów ich uszkodzenia ('pocenie się' przewodu, miejscowe wybrzuszenie, wyciek oleju wokół
końcówek i powierzchni przewodu, mechaniczne uszkodzenie warstwy powierzchniowej do metalowego
zbrojenia, uszkodzenie zewnętrznego przędzowego oplotu węży niskociśnieniowych).
W przypadku awarii pompy, lub przy nie pracującym silniku kierowalność ciągnika jest
zachowana, ale wymaga zwiększonego wysiłku kierowcy do obracania koła kierownicy. Przy
zmniejszonej prędkości jazdy ciągnikiem można dojechać do najbliższego punktu serwisowego
w celu dokonania naprawy. Koła kierownicy nie należy trzymać zbyt długo w skrajnych położeniach
(maksymalny czas to 20 sekund), gdyż prowadzi to do nadmiernego nagrzewania się oleju
w obwodzie hydrostatycznego układu kierowniczego.
Odpowietrzenie systemu ogrzewania
Zawór odpowietrzający ogrzewania (1) znajduje się po
lewej stronie ciągnika przed kabiną a dostęp do niego jest
możliwy po podniesieniu maski.
Procedura odpowietrzenia
Ustaw sterownik zaworu ogrzewania na tablicy
przyrządów na maksymum.
Na rurkę zaworu odpowietrzającego ogrzewania nasuń
wężyk, którego drugi koniec zanuż do zbiorniczku
z płynem chłodzącym.
Uruchom silnik.
Poluzuj śrubę zaworu odpowietrzającego ogrzewania.
Podwyższ obroty silnika do ok. 1500 obr/min.
Aż z zanużonego końca wężyka przestaną wypływać
pęcherzyki powietrza, dociągnij śrubę zaworu
odpowietrzającego ogrzewania.
Wyłącz silnik.
Skontroluj ilość płynu chłodzącego
w zbiorniczku wyrównawczym, w razie potrzeba
uzupełnij płyn.
Korek ciśnieniowy należy poluzowáć dopiero
po wystygnięciu płynu chłodzącego! Grozi ryzyko
oparzenia!
95
NM14D005
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Wymiana płynu chłodzącego
Kierować się następującą procedurą:
1. otworzyć kurek ogrzewania (A) i poluzować korek
ciśnieniowy na zbiorniczku wyrównawczym (B)
NM14D020
2. spuścić płyn chłodzący z chłodnicy (C). Śruba spustowa
jest dostępna po podniesieniu maski
3. spuścić płyn chłodzący z bloku silnika (D). Kurek
spustowy jest dostępny po podniesieniu maski
4. po spuszczeniu płynu chłodzącego śrubę i kurek
zamknąć (kurek ogrzewania pozostawić otwarty)
NM14D021
5. napełnij system chłodzący płynem niezamarzającym
6. uruchom silnik i pozostaw go włączony przez ok. minutę
7. uzupełnij płyn niezamarzający w zbiorniczku
wyrównawczym do poziomu górnej kreski oznaczonej
MAX
8. zamknij zbiorniczek wyrównawczy korkiem
ciśnieniowym
9. po rozgrzaniu silnika i otwarciu termostatu poczekaj na
ponowne ochłodzenie płynu chłodzącego i w razie
potrzeby ponownie go uzupełnij
10. w razie potrzeby odpowietrzyj system ogrzewania.
Korek ciśnieniowy należy poluzowáć dopiero
po wystygnięciu płynu chłodzącego! Grozi ryzyko
oparzenia!
Płyn niezamarzający wymień za nowy najpózniej co dwa
lata.
Kontrola oleju w skrzyni biegów, przekładni głównej i moście tylnym
Mechanizmy przekładniowe posiadają wspólny wkład
olejowy. Stan oleju kontrolujemy przy pomocy miarki (a),
umieszczonej w tylnej części obudowy przekładni głównej.
Otwór miarki służy jako otwór wlewowy.
Kontrolę należy wykonywać przy wyłączonym
silniku. Olej powinien się znajdować w zakresie (A)
miarki.
96
NM14D022
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Wymiana wkładu filtra oleju pompy hydrauliki
Filtr oleju znajduje się pod pokrywą na lewej stronie
ciągnika przed zbiornikiem paliwa.
Przed wymianą wkładu filtra podłóż pod ciągnik
odpowiednie naczynie do pojmania kapiacego oleju.
1. zdemontuj śruby (1) i zdejmij pokrywę (2)
2. poluzuj i wykręć wkład filtra (3) za pomocą
odpowiedniego narzędzia.
3. przed wkręceniem nowego wkładu filtra wyczyść
powierzchnię szczelną ciała filtra
4. nasmaruj gumową uszczelkę nowego wkładu filtra
olejem a następnie wkręć wkład
5. po przylgnięciu uszczelki do powierzchni przylegającej
dociągnij ręcznie wkład filtra (3)
6. skontroluj poziom oleju w skrzyni biegów, w razie
potrzeby uzupełnij go
Korek spustowy mechanizmów przekładniowych
Korek spustowy mechanizmów przekładniowych jest
umieszczony na obudowie napędu osi przedniej.
NM13N068
Wymiana oleju w mechanizmach przekładniowych
1. wykręcić korek spustowy (1), najlepiej natychmiast po
zakończeniu jazdy lub po podgrzaniu oleju do temperatury
roboczej
2. spuścimy olej (w celu ułatwienia wyjmiemy miarkę (2).
3. korek spustowy (1) oczyścić i wkręcić z powrotem
4. wymienić wkład filtra (3)
5. przez otwór miarki (2) wlać nowy olej
6. uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym przez
ok. 3 minuty.
7. po zatrzymaniu silnika i wyrównaniu poziomu oleju przy
użyciu miarki (1) skontrolujemy ilość oleju.
97
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju przedniego mostu napędowego
1 - smarownica sworznia zwrotnicy
2 - łożyska ślizgowe (2x) przedniego mostu napędowego
3 - otwór spustowy oleju przekładni głównej
4 - otwór wlewowy i kontrolny oleju przekładni głównej (po
wykręceniu śruby kontrolnej poziom oleju musi sięgać
dolnej krawędzi otworu kontrolnego)
E733
Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju reduktorów kół przednich
Kontrolę wlewania i spuszczania oleju wykonuje się przez
jeden otwór po obróceniu reduktora zgodnie z rysunkiem.
1. kontrola ilości oleju - otwór w poziomej osi reduktora
(po wykręceniu śruby kontrolnej poziom oleju musi sięgać
dolnej krawędzi otworu kontrolnego)
2. wlewanie oleju - otwór u góry
3. spuszczanie oleju - otwór u dołu
C731
Kontrola szczelności układów pneumatycznych
- napełnij zbiornik powietrza na maksymalne ciśnienie
(600 ± 20 kPa)
- przed wstrzymaniem silnika nie powinno przez 10 min
dojść do zapalenia się lampki kontrolnej minimalnego
ciśnienia powietrza
Przed jazdą z przyczepą lub naczepą należy
dokonywać kontroli codziennie!
Przy spadku ciśnienia w układzie hamulcowym
poniżej granicy krytycznej zapali się
ostrzegawcza lampka kontrolna na tablicy
przyrządów!
Wkładka filtracyjna ogrzewania
Jest umieszczona pod maską silnika przed kabiną.
Po otwarciu maski należy wykręcić śruby (2) i wyjąć
wkładkę filtracyjną ogrzewania (1).
NM13N111
98
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Wkładki fitracyjne klimatyzacji
Są umieszczone w tylnym nawisie dachu kabiny.
Należy wykręcić śruby (2) i wyjąć wkładki filtracyjne
klimatyzacji (1).
NM13N109
Czyszczenie wkładek filtracyjnych
Regenerację wkładek filtracyjnych kabiny należy wykonać
w zależności od stopnia zatkania:
- przez wytrzepanie
- przez przedmuchanie sprężonym powietrzem
Poziom zanieczyszczenia należy sprawdzać codziennie.
Mocno zanieczyszczone filtry wymienić na nowe.
Kabina bezpieczeństwa ciągnika nie jest
wyposażona w specjalne filtry powietrza zasysanego
do kabiny. Nie chroni obsługi przed działaniem
aerozoli lub innych substancji szkodliwych dla
zdrowia!
NM13N110
Spuszczanie skroplin ze zbiornika powietrza
Zbiornik powietrza jest umieszczony po prawej stronie
ciągnika pod kabiną. Spuszczanie skroplin ze zbiornika
powietrza wykonać poprzez odchylenie zaworu
odpowietrzającego, pociągając za pierścień. Zawór
znajduje się w dolnej części zbiornika powietrza.
NM13N074
Konserwacja klimatyzacji
Najważniejszym elementem obsługi układu
klimatyzacji jest czyszczenie skraplacza klimatyzacji
(jest umieszczony przed chłodnicą silnika).
Zanieczyszczony skraplacz klimatyzacji zmniejsza nie
tylko efektywność chłodzenia układu klimatyzacji, ale
również sprawność chłodzenia silnika.
Otworzyć maskę, zdemontować nakrętkę (1) i wysunąć
chłodnicę w bok, przedmuchać sprężonym powietrzem lub
wypłukać strumieniem wody (w kierunku przeciwnym do
kierunku jazdy ciągnika).
Następnie wsunąć chłodnicę z powrotem i starannie
przymocować. Należy zwracać uwagę na właściwe
prowadzenie węży do chłodnicy oleju.
99
E740
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Obsługa techniczna i konserwacja opon
Regularnie kontrolować powierzchnie zewnętrzne opon
i sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń opasania w części
bocznej lub wokół stopki oraz uszkodzonej osnowy.
Opony wykazujące wady należy wyłączyć
z dalszego użytkowania.
Pompowanie opon
Podstawowe wartości zalecanego ciśnienia powietrza
w oponach podano w rozdziale'Główne parametry
techniczne'. Ciśnienie należy regularnie sprawdzać przed
jazdą, przy zimnych oponach. Do pompowania można
wykorzystać regulator ciśnienia (A), który pełni funkcję
regulatora ciśnienia, zaworu bezpieczeństwa i służy do
napełniania opon. Nakręcić wąż do pompowania opon.
Nakrętkę węża należy dokręcić do oporu tak, aby został
wciśnięty zawór zwrotny. Jeżeli w zbiorniku powietrza jest
maksymalne ciśnienie, oponę nie można pompować.
W takim przypadku w pierwszej kolejności należy
zredukować ciśnienie przy pomocy zaworu do
spuszczania skroplin umieszczonego w dolnej części
zbiornika powietrza (B).
NM13N071
Odstawienie ciągnika
W przypadku wyłączenia ciągnika z eksploatacji na
dłuższy czas (przechowywanie), ciągnik należy ustawić na
podpórkach i zmniejszyć ciśnienie w oponach do minimum
(koła nie mogą dotykać się ziemi).
E743
100
REGULACJA
Większość prac regulacyjnych wymaga doświadczenia i odpowiedniego wyposażenia
serwisowego. Dlatego zaleca się zlecenie wykonania tych prac warsztatom autoryzowanym lub
specjalistycznym.
Napięcie pasa taśmowego napędu wyposażenia ciągnika
Naprężenie pasa płaskiego napędu wyposażenia (A) nie
trzeba ustawiać. Pas jest naprężany automatycznie
NM14D002
Naprężenie pasa klinowego kompresora klimatyzacji
Przy poprawnym naprężeniu pasa klinowego (B) ugięcie
pasa musi wynosić 5,5 mm przy odziaływaniu na pas siłą
50 N.
Naprężenie pasa klinowego na wymaganą wartość należy
wykonać po poluzowaniu śrub mocujących kompresora
klimatyzacji.
NM14D003
Naprężenie pasa klinowego kompresora
Przy poprawnym naprężeniu pasa klinowego (C) ugięcie
pasa musi wynosić 5,5 mm przy odziaływaniu na pas siłą
50 N.
Naprężenie pasa klinowego na wymaganą wartość należy
wykonać po poluzowaniu śrub mocujących naprężacze
pasa kompresora.
NM14D004
101
REGULACJA
Regulacja dźwigni sterowania sprzęgłem wału odbioru mocy
NM13N114
Regulacja luzu dźwigni sterowania sprzęgłem wału odbioru mocy(a) wykonuje się poprzez zmianę długości
bowdenu sterowania.
Po poluzowaniu nakrętki zabezpieczającej (1) należy za pomocą obracania nakrętką (2) ustawić długość
bowdenu. Po ustawieniu długości bowdenu należy dokręcić nakrętkę zabezpieczającą (1).
W trakcie regulacji należy przytrzymać sworzeń bowdenu (3), w celu zapobieżenia jego obracania razem
z nakrętką nastawczą (2).
Luz dźwigni sterowania sprzęgłem wału odbioru mocy(a) powinien wynosić 25 aż 35 mm.
Luz dźwigni sterowania sprzęgłem wału odbioru mocyoznacza skok dźwigni pomiędzy dolną pozycją dźwigni
i punktem, w którym wzrośnie siła sterowania na dźwignię.
Regulacja pedału sprzęgła
Regulacja luzu pedału sprzęgła (a) wykonuje się poprzez
zmianę długości bowdenu (1).
Luz pedału sprzęgła (a) powinien wynosić 25 aż 35
mm.
Luz pedału sprzęgła oznacza skok pedału pomiędzy
górną pozycją pedału sprzęgła i punktem, w którym
wzrośnie siła sterowania na pedale sprzęgła.
NM13N113
102
GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE
Główne wymiary ciągnika (mm)
uwaga
Długość w rzucie poziomym
- bez obciążników przed maską
silnika
3870
- z obciążnikami przed maską silnika
4 140
Szerokość przez tylne błotniki
1 840
Wysokość do wylotu rury wydechowej 2 605
Wysokość ciągnika do górnej
krawędzi kabiny
2 615
Wysokość w świetle pod belką osi
przedniej
400
Wysokość haka zaczepu
przesuwnego w najwyższej pozycji
(środek haka)
890/840/790/690
Wysokość łącznika wychylnego (do
wewnętrznej dolnej powierzchni
wideł)
418/455
Wysokość tylnego wału odbioru mocy 725
Rozstaw osi
Masa ciągnika
Masa ciągnika (kg)
2 210
3300
103
GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE
Dane techniczne silników
Typ ciągnika
Major 60
Typ silnika
TCD 2.9 L4
Wykonanie silnika
szeregowy, pionowy, chłodzony wodą
Rodzaj silnika
wysokoprężny, czterosuwowy z bezpośrednim
wtryskiem paliwa, doładowywany turbosprężarką
Oczyszczanie spalin
Katalizator utleniania (DOC)
Liczba cylindrów
4
Pojemność skokowa
cm3
2925
Średnica cylindra / skok tłoka
mm
92x110
Znamionowa prędkość obrotowa
obr/mim
2200
Maksymalna prędkość obrotowa
obr/mim
2300
Prędkość obrotowa biegu jałowego
obr/mim
900
Kolejność wtrysku
1-3-4-2
Stopień sprężania
1:17,8
Major 80
Maksymalna moc (EC24)
kW
45
55,4
Zużycie paliwa przy znamionowej
prędkości obrotowej silnika 2 200
obr/min
g.kW.h
237,77
229,67
Maks. moment obrotowy / obr/mim
Nm /
obr/mim
239/1600
300/1600
Minimalne ciśnienie oleju przy
prędkości obrotowej silnika 900
obr/min i temperaturze oleju 80°C
MPa
0,14
Maks. temperatura płynu chłodzącego °C
110
Maks. dopuszczalne obciążenie osi przedniej (kg)
Rozstaw kół (mm)
Prędkość jezdna
(km.h-1)
1525
6
4 000
8
3 500
20
3 000
30
2 000
Obciążenie obowiązuje z uwzględnieniem samej osi, dopuszczalne obciążenie z uwzględnieniem opon
przedstawia tabela 'Nośność opon przednich'.
Maks. dopuszczalne obciążenie osi tylnej (kg)
Rozstaw kół (mm)
Prędkość jezdna
-1
(km.h )
1525
8
4 000
20
3 500
30
2 300
Obciążenie obowiązuje z uwzględnieniem samej osi, dopuszczalne obciążenie z uwzględnieniem opon
przedstawia tabela 'Nośność opon tylnych'.
104
GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE
Maksymalna dopuszczalna masa zespołu 'ciągnik + niesiona maszyna' (kg)
Prędkość jezdna
Maksymalna masa zespołu
(km.h-1)
8
5500
30
4300
Nośność opon przednich
Rozmiar
Prędkość jezdna
opony
30 km.h-1
8 km.h-1
nośność opon
nośność opon
(kg)
(kg)
opona1 szt.
oś
1250
2000 240
1750
3500 240
280/85R24 1300
2000 160
1580
3500 160
11,2 R24
2000 160
1580
3500 160
11,2-24
1300
ciśnienie(kPa) opona1 szt.
oś
ciśnienie(kPa)
360/70R20 1500
2000 160
1820
3500 160
Uwaga: Wartości nośności obowiązują dla rozstawu kół przednich 1495 - 1525 mm i są zgodne z nośnością.
W przypadku pracy na twardym podłożu, ze względu na poślizg i ocieranie opon zaleca się zwiększenie
ciśnieniao 30 kPa.
Nośność opon tylnych
Rozmiar
Prędkość jezdna
opony
30 km.h-1
8 km.h-1
nośność opon
nośność opon
(kg)
(kg)
opona1 szt.
oś
2300
2300 170
3220
4000 170
480/70R30 2760
2300 160
3350
4000 160
13,6 R36
2300 160
2600
4000 160
16,9-30
2140
ciśnienie(kPa) opona1 szt.
oś
ciśnienie(kPa)
16,9 R30 2675
2300 160
3250
4000 160
Uwaga: Wartości nośności obowiązują dla rozstawu kół tylnych 1725 mm i są zgodne z nośnością.
W przypadku pracy na twardym podłożu, ze względu na poślizg i ocieranie opon zaleca się zwiększenie
ciśnienia o 30 kPa.
Hydraulika
Typ ciągnika
Major 60
Maksymalna siła podnoszenia na końcu cięgieł dolnych
tylnego trzypunktowego układu zawieszenia przy
maksymalnym możliwym do wykorzystania ciśnieniu
26
(kN)
Siła podnoszenia na końcu cięgieł dolnych tylnego
trzypunktowego układu zawieszenia w całym zakresie
podnoszenia przy maksymalnym możliwym do
wykorzystania ciśnieniu (kN)
24
Wydajność pompy hydrauliki (l/min)
50
Ciśnienie robocze (MPA)
18
105
Major 80
GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE
Prędkość ciągnika w km.h przy obrotach znamionowych silnika
Prędkość do
Redukcja
Bieg
Prędkość do tyłu
przodu
L
M
H
1L
1,43
1,20
2L
2,12
1,78
3L
3,11
2,61
4L
4,37
3,67
1M
3,64
3,05
2M
5,39
4,52
3M
7,89
6,62
4M
11,08
9,30
1H
9,65
8,11
2H
14,29
12,00
3H
20,91
17,56
4H
29,39
24,68
Moc na tylnym wale odbioru mocy
Moc na wale odbioru mocy (kW ± 2%)
- przy znamionowej prędkości obrotowej silnika
i włączonych obrotach 1000 obr/min wału odbioru mocy
Znamionowa prędkości obrotowej silnika (2200 obr/min)
Major 60
Major 80
38,4
48,6
Obroty zależnego wału odbioru mocy rzy obrotach znamionowych silnika (2200 obr/min)
Redukcja
Bieg
540
1000
L
M
H
1L
66
120
2L
96
176
3L
139
255
4L
202
369
1M
166
304
2M
242
443
3M
350
641
4M
507
928
1H
446
816
2H
650
1190
3H
941
1721
4H
1362
2492
106
GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE
Obroty niezależnego wału odbioru mocy
oznaczenie
prędkość obrotowa wału odbioru prędkość obrotowa wału odbioru
mocy / prędkość obrotowa
mocy / prędkość obrotowa
silnika
silnika
540
613 / 2200
540 / 1938
1 000
986 / 2200
1000 / 2231
Zewnętrzna średnica zawracania obrysowa i po śladzie
przedni
1502 mm
przedni
Rozmiar
Rozstaw kół
opon
tylny
1505 mm
tylny
Średnica po
śladzie(mm)
11,2 - 24
W lewo
W prawo
bez włączonego PMN
10610
10580
z włączonym PMN
11360
11270
11130
11100
11880
11790
bez włączonego PMN
Średnica
obrysowa(mm) z włączonym PMN
107
16,9 - 30
UWAGI
108
SKOROWIDZ
A
Akumulator
Alternator
Automatyczna szczęka zaczepu przesuwnego CBM
B
Bezpośrednio po rozruchu
Blokada mechanismu różnicowego
Blokada mechanizmu różnicowego
Błotniki przedniego mostu napędowego
C
Ciągniki wyposażone w ładowacz czołowy
Ciągniki zetor stosowane do pracy w lesie
Cięgna dolne z hakami CBM
Cięgna dolne z wysuwanymi końcówkami
Cięgna ograniczające
Cięgno górne
Codzienna obsługa techniczna
Codzienna obsługa techniczna
Codzienna obsługa techniczna
Czynności wykonywane co 100 Mtg
Czynności wykonywane co 500 Mtg
Czynności wykonywane poza okresem 500 Mtg
Czyszczenie wkładek filtracyjnych
D
Dane techniczne silników
Dmuchawy ogrzewania kabiny
Docieranie ciągnika
Dodatkowe obciążniki
Dźwignia hamulca ręcznego i wyłączania sprzęgła wału
odbioru mocy
Dźwignia ręcznego wyłączania sprzęgła wału odbioru mocy
Dźwignia ręcznej regulacji dawki paliwa
Dźwignia włączania biegów
Dźwignia włączania napędu tylnego wału odbioru mocy
Dźwignia włączania napędu wału odbioru mocy
Dźwignia włączania obrotów wału odbioru mocy 540 i 1000
obr./min
Dźwignia włączania przedniego mostu napędowego
Dźwignia włączania rewersu
Dźwignia zmiany biegów drogowych i polowych
Dźwignia zmiany prędkości obrotowej wału odbioru mocy
540 i 1000 obr./min
E
Elementy sterowania wewnętrznym układem hydrauliki
Elementy sterowania zewnętrznego układu hydrauliki
F
Funkcja dźwigni sterowania zewnętrznego układu
hydrauliki rozdzielacza dwusekcyjnego
Funkcja dźwigni sterowania zewnętrznego układu
hydrauliki rozdzielacza jednosekcyjnego
G
Główne parametry techniczne
Główne wymiary ciągnika (mm)
H
Hamulce hydrauliczne przyczep
Hamulce jednowężowe dla naczepy
Hamulce pneumatyczne przyczep i naczep
Hamulce przyczepy
Hydraulika
Hydrostatyczny układ kierowniczy
I
Inne zalecane media eksploatacyjne przetestowane w
ciągnikach Zetor
Instalacja elektryczna
J
Jazda ciągnikiem
Jazda ciągnikiem
Jazda pod górę
Jazda z góry
Jazda z włączonym przednim mostem napędowym
K
Kabina bezpieczeństwa
Kierownica z regulacją kąta nachylenia
Klimatyzacja kabiny
77
78
50
38
32
41
71
17
19
67
67
66
66
14
21
21
83
83
83
99
104
29
47
73
33
54
31
33
34
54
54
34
33
33
34
58
61
61
62
103
103
44
43
43
22
105
22
85
77
12
37
41
41
42
25
27
30
109
Kluczyk stacyjki w pozycji (0)
Kluczyk stacyjki w pozycji (I)
Kluczyk stacyjki w pozycji (II)
Konserwacja filtra powietrza
Konserwacja klimatyzacji
Kontrola ilości oleju w silniku
Kontrola oleju w skrzyni biegów, przekładni głównej i
moście tylnym
Kontrola poziomu oleju w zbiorniku hydrostatycznego
układu kierowniczego
Kontrola szczelności układów pneumatycznych
Kontrola ustawienia świateł w dachu kabiny
Kontrola ustawienia świateł w masce ciągnika
Korek spustowy mechanizmów przekładniowych
Krótka próba funkcjonalna
L
Łącznik wychylny
Luk dachowy
M
Maks. dopuszczalne obciążenie osi przedniej (kg)
Maks. dopuszczalne obciążenie osi tylnej (kg)
Maksymalna dopuszczalna masa zespołu 'ciągnik +
niesiona maszyna' (kg)
Maksymalna przekazywana moc
Maksymalne dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe
zaczepów do przyczep i naczep
Manipulacja rozrusznikiem
Masa ciągnika
Media eksploatacyjne ZETOR
Moc na tylnym wale odbioru mocy
Moduł zaczep rolniczy wychylny
Modularny system zaczepów do przyczep i naczep
N
Napęd maszyn o większych masowych momentach
bezwładności (rozdrabniarki, brony rotacyjne, żniwiarki, itp.)
Napęd maszyn rolniczych
Napięcie pasa taśmowego napędu wyposażenia ciągnika
Naprężenie pasa klinowego kompresora
Naprężenie pasa klinowego kompresora klimatyzacji
Nośność opon przednich
Nośność opon tylnych
O
Obciążniki kół tylnych
Obciążniki przed przednią maską
Obroty niezależnego wału odbioru mocy
Obsługa techniczna akumulatora
Obsługa techniczna alternatora
Obsługa techniczna ciągnika
Obsługa techniczna i konserwacja opon
Oczyszczanie paliwa
Odłącznik akumulatora
Odłącznik akumulatora
Odmulanie filtra wstępnego oczyszczania paliwa
Odpowietrzenie hydraulicznego obwodu hydrostatycznego
układu kierowniczego
Odpowietrzenie systemu ogrzewania
Odpowietrzenie układu paliwowego
Odstawienie ciągnika
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy
Ogólne zasady docierania nowego ciągnika w okresie do
pierwszych 100 Mtg provozu
Ograniczenie wydajności silnika
Ogrzewanie kabiny
Ochrona kabiny przeciw erosolom
Okno boczne
Okno tylne
Okno tylne dolne
Olej do hydrostatycznego układu kierowniczego dla
ciągników
Oleje do mechanizmów przekładniowych ciągników
Oleje do przedniego mostu napędowego
Oleje silnikowe
Opony i koła
Osłony wału odbioru mocy
Otwieranie drzwi od wewnątrz
28
29
29
92
99
89
96
93
98
81
80
97
23
50
26
104
104
105
55
51
38
103
85
106
50
50
56
53
101
101
101
105
105
73
73
107
78
78
83
100
90
35
77
91
94
95
92
100
11
47
39
29
15
26
26
26
86
85
86
85
23
53
25
SKOROWIDZ
Otwieranie drzwi z zewnątrz
Otwieranie maski przedniej
Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju przedniego
mostu napędowego
Otwór wlewowy, kontrolny i spustowy oleju reduktorów kół
przednich
P
Paliwo
Panel sterowania układem hydraulicznym
Panel włączników w dachu kabiny
Pedały
Pedały hamulców nożnych
Plan smarowania ciągnika
Płyn do układu chłodzenia ciągnika
Pływająca pozycja
Po pracy z maszynami zawie¬szonymi z przodu i w razie
zanieczyszczenia chłodnic
Po przepracowaniu 100 Mtg
Po rozruchu silnika
Podłączanie i odłączanie szybkozłącz hamulców
hydraulicznych przyczepy
Podłączanie i odłączanie szybkozłączek
Podłączenie maszyn i narzędzi do zewnętrznego układu
hydrauliki
Podstawowe informacje serwisowe
Ponowny montaż wkładów filtra powietrza
Poziom drgań na siedzeniu kierowcy
Poziom hałasu wewnętrznego ciągnika
Poziom hałasu zewnętrznego ciągnika
Poziom oleju w silniku
Praca z wałem odbioru mocy
Prawidłowa odzież
Prędkość ciągnika w km.h przy obrotach znamionowych
silnika
Próba ponownego rozruchu
Procedura napełniania opon wodą
Procedura spuszczania cieczy z opon
Przed rozruchem silnika
Przed rozruchem silnika
Przełącznik kierunkowskazów
Przełącznik świateł głównych
R
Regeneracja głównego wkładu filtra powietrza
Regulacja
Regulacja dźwigni sterowania sprzęgłem wału odbioru
mocy
Regulacja pedału sprzęgła
Regulacja pozycyjna skoku tylnego zawieszenia
trzypunktowego
Regulacja siłowa skoku tylnego zawieszenia
trzypunktowego
Regulacja skojarzona skoku tylnego zawieszenia
trzypunktowego
Regulacja wysokości oraz demontaż zaczepu przesuwnego
Regulacja wysokości wieszaków
Regulacja zbieżności kół ciągników z przednim mostem
napędowym
Rozgrzewanie silnika
Roztwór mrozoodporny do napełniania opon
Ruszanie z miejsca
S
Siedzenie kierowcy
Siedzenie pasażera
Skrzynka bezpieczników
Smar plastyczny dla ciągnika
Specyfikacja oleju do hydrostatycznego układu
kierowniczego dla ciągników
Specyfikacja oleju do przednich mostów napędowych
Specyfikacja oleju do układów przekładniowych ciągników
Sposoby regulacji wewnętrznego układu hydrauliki
Spuszczanie oleju z silnika
Spuszczanie skroplin ze zbiornika powietrza
Sterowanie dodatkowym rozdzielaczem hydraulicznym
Sterowanie hydrauliki
Sterowanie przednim mostem napędowym
Sterownik czułości układu hydrauliki
25
89
98
98
87
57
27
32
42
87
87
58
22
47
83
44
62
63
77
93
16
16
16
21
53
11
106
38
74
74
37
83
28
28
92
101
102
102
59
60
60
49
65
71
38
75
39
27
15
79
86
85
85
85
57
89
99
32
32
42
58
110
Sterownik szybkości opuszczania zawieszenia
trzypunktowego
Sygnalizacja ostrzegawcza spadku ciśnienia powietrza
Sygnalizacja ostrzegawcza usterki hydrostatycznego
układu kierowniczego
Szczelność układu paliwowego
Sztywne i luźne położenie dolnych cięgien podnośnika
T
Tablica przyrządów
Transport osób, obsługa
Trzypunktowy układ zawieszenia i łożyska tylnych półosi
Tylny trzypunktowy układ zawieszenia
Tylny wał odbioru mocy - obroty niezależne
Tylny wał odbioru mocy - obroty zależne
U
Układ hydrauliczny
Układ hydrauliczny
Układ chłodzenia
Układy zawieszenia
Układy zawieszenia
Umieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników
Umieszczenie numerów fabrycznych
Unieruchomienie silnika
Uruchamianie silnika
Uruchamianie silnika
Ustawianie świateł w masce ciągnika
Ustawienie ograniczników przedniego mostu napędowego
Używane płyny eksploatacyjne i oleje - ilości
W
W okresie pierwszych 10 Mtg
Ważne ostrzeżenie
Wkładka filtracyjna ogrzewania
Wkładki fitracyjne klimatyzacji
Włączanie biegów głównych
Włącznik przedniej wycieraczki i spryskiwacza szyby
przedniej
Włączniki i sterowniki na tablicy przyrządów
Wlewanie oleju do silnika
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
Wskazówki dotyczące obsługi technicznej
Wybór kierunku jazdy - Dźwignia włączania rewersu
Wybór otworów w konsoli
Wyjście z ciągnika
Wykorzystanie w transporcie
Wymiana oleju i wkładu filtra hydrostatycznego układu
kierowniczego
Wymiana oleju w mechanizmach przekładniowych
Wymiana pełnoprzepływowego filtra oleju silnikowego
Wymiana płynu chłodzącego
Wymiana węży hydrostatycznego układu kierowniczego
Wymiana wkładu filtra dokładnego oczyszczania paliwa
Wymiana wkładu filtra oleju pompy hydrauliki
Wymiana wkładu filtra wstępnego oczyszczania paliwa
Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra powietrza
Wymiany płynów eksploatacyjnych i filtrów
Wyświetlacz informacyjny - komuniaty serwisowe
Wyświetlacz informacyjny - komunikaty błędów
Wyświetlacz informacyjny - podstawowy widok
Z
Zabezpieczenie cięgieł dolnych z hakami CBM
Zabezpieczenie kół przednich
Zaczep przedni
Zaczep przesuwny
Zagregowanie z naczepą lub przyczepą
Zapoznanie się z ciągnikiem
Zasady bezpieczeństwa pracy z trzypunktowym układem
zawieszenia (TUZ)
Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Zasady eksploatacji ciągników wyposażonych w ładowacz
czołowy
Zatrzymanie ciągnika - hamulec ręczny
Zawór do napełniania opon cieczą
Zbieżność kół przednich
Zbiornik paliwa
Zewnętrzna średnica zawracania obrysowa i po śladzie
58
43
45
21
66
30
12
87
65
55
55
57
57
21
22
65
79
9
44
11
37
80
70
84
47
45
98
99
40
28
27
90
11
89
40
67
45
49
94
97
90
96
95
91
97
91
92
84
31
31
31
67
73
49
49
51
25
65
13
17
44
73
70
35
107
SKOROWIDZ
Zewnętrzny układ hydrauliki
Zmiana biegów drogowych i polowych
Zmiana biegu z niższego na wyższy
Zmiana biegu z wyższego na niższy
Zmiana rozstawu kół
Zmiana rozstawu kół przedniego mostu napędowego
Zmiana rozstawu kół tylnych
61
40
40
41
69
69
72
111
Instrukcja obsługi technicznej
Major 60
Major 80
Wydanie: 1-100-2014
Numer publikacji: 222.212.745
ZETOR TRACTORS a.s.
Dział Dokumentacji Technicznej
Trnkova 111
628 00 Brno
112
www.zetor.com
[email protected]
Made in EU

Podobne dokumenty