UWAGA!!! UWAGA!!!

Transkrypt

UWAGA!!! UWAGA!!!
UWAGA!!! UWAGA!!!
Rada Rodziców starosądeckiej "Jedynki" zaprasza wszystkie klasy
do udziału w całorocznej zbiórce makulatury pod nazwą:
„Zbierając makulaturę oszczędzasz naturę”
Zasady:
1. Każda klasa stara się pozyskać jak najwięcej makulatury, którą przynosi do szkoły w następujących terminach:
28 października 2016 r. (piątek), 25 listopada 2016 r. (piątek), 27 stycznia 2017 r. (piątek), 24 luty 2017 r.
(piątek), 31 marzec 2017 r. (piątek), 28 kwiecień 2017 r. (piątek), 26 maj 2017 r. (piątek).
2. Osobno pakujemy: gazety, czasopisma, katalogi, foldery, a osobno: karton, tekturę i opakowania tekturowe. Paczki
ważymy i opisujemy symbolem klasy (np. 1D, 5C, 3A itd.). Wagę i symbol klasy umieszczamy na paczce czytelnie
w widocznym miejscu.
2. Każda klasa pracuje na swoje konto, gdyż na swoje potrzeby otrzyma 30% z kwoty uzyskanej za zebraną
makulaturę oraz współuczestniczy w społecznej akcji dofinansowania działalności Rady Rodziców, na którą zostanie
przeznaczone 70% pozyskanych funduszy.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dwóch turach: 13.02.2017 r. (poniedziałek) i 02.06.2017 r. (piątek) przez
radiowęzeł, a wypłata pozyskanej kwoty zostanie zrealizowana do 09.06.2017.
Klasa, która zbierze najwięcej makulatury, otrzyma dodatkowo nagrodę niespodziankę!!!
Zaangażujcie rodzinę, sąsiadów, znajomych!!