Prowadzący

Transkrypt

Prowadzący
ANALIZA INSTRUMENTALNA – podział prowadzących ra. 2016/17
Sem.
zimowy
ĆWICZENIE
Nr
1 połowa
Metoda
2 połowa
KONSULTACJE
PROWADZĄCY
NR POKOJU
GODZINY
52
49
Czw. 9.00-10.00
Pt. 10.00-11.00
1
FAAS
Dr hab. Stanisław Walas
Dr Anna Tobiasz
2
Analiza przepływowa
Dr Małgorzata Herman
Wydz. Fizyki
38
Pt. 9.00-10.00
Śr. 8.00-9.00
3
Potencjometria i amperometria
Dr inż. Paweł Knihnicki
43
Czw. 14.00-15.00
4
Wysokosprawna chromatografia
cieczowa
Dr Paweł Nowak
Mgr Magdalena Snamina
202
202
Pt. 11.00-12.00
5
Spektroskopia FT-IR
z użyciem technik ATR/FTIR, µSR/FTIR, PAS/FTIR w badaniach ciał stałych
Dr hab. Joanna Łojewska
Mgr Magdalena Chrzan (asysta)
Mgr Ewelina Piwowarczyk (asysta)
28
Czw. 14.00-15.00
6
Spektrofotometria UV/VIS
Dr Małgorzata Herman
Mgr Justyna Paluch
Wydz. Fizyki
38
Pt. 9.00-10.00
Czw. 9.00-10.00
7
Chromatografia gazowa
Dr Michał Woźniakiewicz
Mgr Marta Gładysz
Mgr Monika Ciechomska
200A
202
202
Czw. 8.15-9.15
Pt. 10.00-11.00
Czw. 10.00-11.00
8
Woltamperometria cykliczna
Dr Marcin Wieczorek
Dr inż. Paweł Knihnicki
38
43
Pt. 9.00-10.00
Czw.14.00-15.00
9
Spektroskopia rozproszenia Ramana,
mapowanie ramanowskie
Dr hab. Agnieszka Kaczor
158
Czw. 11.00-12.00
10
Fluorescencja rentgenowska
Dr Dominika Pawcenis
Mgr Damian Chlebda (asysta)
28
28
Śr. 12.00-13.00
Śr. 12.00-13.00

Podobne dokumenty