Post-pay - Karty paliwowe E100

Transkrypt

Post-pay - Karty paliwowe E100
27,9 rubli za litr
dla taryfy Extra na 27.06.2013 w Smoleńsku
9,2 hrywny/litr (0.86 Euro)
dla taryfy Extra na 27.06.2013
Е100 Power MAX w ROSJI:
RU588 «Мираж»: Е105/М10 Moskwa - S. Petersburg, 296 km, m. Wysznij Wołoczok, niebiesko-żółta, po lewej
RU589 «Мираж»: Е105/М10 Moskwa - S. Petersburg, 294 km, m. Wysznij Wołoczok, niebiesko-żółta, po prawej
RU526 «Стиль»: E30/M1 Moskwa – Brześć, 408 km, wieś Jermaki, po prawej, niebiesko-pomarańczowa
RU539 «Стиль»: E30/M1 Moskwa-Brześć, 408 km, wieś Jermaki, po lewej, niebiesko-pomarańczowa
RU340 «АЗС 386км»: E30/M1 Moskwa - Brześć, 386 km, wieś Lipuny, z lewej, niebiesko-biała
RU303 «Нефтика»: E30/M1 Moskwa - Brześć, na wjeździe do miasta Jarcewo, z prawej, czerwono-niebieska
RU155 «АЗСТРЕЙД» M1/E30 Moskwa - Brześć, 332 km rejon Smoleński, biało - niebeska, zajazd z 2 stron
Е100 Power MAX na UKRAINIE:
UA116 «AVT»: Kijów-Czop, Mukaczewo, ul. Automobilistów 35, 774 km, czerwono-szara, kierunek na
Bieriegowo, po lewej
Power MAX
teraz także
na Ukrainie
2
Nowa stacja paliw, która dołączyła do sieci Е100 Power MAX
zlokalizowana jest na Ukrainie.
Mieści się niedaleko granicy z
Węgrami, na 774 km drogi
Е58/М06 Kijów – Czop w mieście Mukaczewo.
Ukraińska stacja paliw sieci
Е100 Power MAX posiada
wygodny podjazd, szybki
dystrybutor paliwa, ogromny
parking strzeżony, serwis samochodowy dla samochodów
ciężarowych i toalety.
Paliwo sprzedawane na stacji
pochodzi z Omskiego Zakładu
Do sieci Е100 Power MAX
należy 6 stacji w Rosji i
jedna na Ukrainie.
Cena za 1 litr paliwa jest
najatrakcyjniejsza w
całej sieci Е100 i znacznie
niższa niż u konkurencji.
Petrochemicznego. Dostarczane jest na stacje z bazy
„Zakarpatnefteprodukt”, po
czym wlewane jest do oddzielnych zbiorników w obecności
pracownika E100. Jakość
produktów ropopochodnych
na nowej stacji Power MAX
jest regularnie kontrolowana
i spełnia wymogi standardów
pa stwowych.
W celu kontroli stacji i rozstrzygania ewentualnych spornych sytuacji na stacji działa
videomonitoring.
Доброе дело Е100
Nowe pokolenie z Е100
Na początku 2013 roku w białoruskim Brześciu
„Zapadgazserwis” i „Info-Centrum” zostały głównymi sponsorami fundacji charytatywnej „Nowe
pokolenie”. Do swoich stałych partnerów
przyłączyła się również firma E100, która także
zaczęła aktywnie uczestniczyć w działalności
charytatywnej.
Fundacja „Nowe pokolenie”
stworzona została w celu
niesienia pomocy potrzebującym, czyli wielodzietnym,
ubogim rodzinom , osieroconym dzieciom, oraz niepełnosprawnym. Fundacja ma
na celu także wspieranie
dzieci w rozwoju ich talentów.
Teraz „Nowe pokolenie” realizuje trzy programy charytatywne, w ramach których
świadczona jest pomoc
szkole z internatem, Centrum Socjalno-Pedagogicznemu w Brześciu, szpitalowi
dziecięcemu i kilku placówkom oświaty.
Absolwenci szkoły z internatem dla osieroconych
dzieci w Pińsku otrzymali
od fundacji „Nowe pokolenie” produkty niezbędne do
rozpoczęcia samodzielnego
życia. Dla szpitala brzeskiego fundacja zakupiła specjalne gotowe mieszanki dla
wcześniaków. Ze środków
fundacji przeprowadzany
jest także rremont Centrum
Socjalno-Pedagogicznego w
Brześciu.
Dla kilku uczniów szkół
średnich w Brześciu pochodzących z wielodzietnych,
ubogich rodzin, zakupiona
została odzież, obuwie, żywność i inne produkty pierwszej potrzeby.
Pod koniec roku szkolnego,
na uroczystości w jednym z
gimnazjów objętych opieką
fundacji, najzdolniejszym
uczniom wręczone zostały
certyfikaty przyznające stypendium.
„My już wcześniej przepro-
wadzaliśmy akcje i imprezy
charytatywne. Utworzenie
fundacji „Nowe pokolenie”
umożliwiło uczynienie tej
pracy bardziej efektywną.
Jesteśmy przekonani, że
w życiu dzieci, którym nie
jest łatwo, powinni znaleźć
się ludzie gotowi przyjść
zzzz pomocą”, - powiedziała
NewsE100 dyrektor fundacji
„Nowego pokolenia” Jeliena
Zacharowa.
Szczegółowe informacje na temat fundacji „Nowe
pokolenie” i przedsięwzięciach przez nią organizowanych
można znaleźć na stronie n-p.by.
Czasopismo NewsЕ100 w każdym ze swoich numerów będzie
opisywało wszystkie dobre uczynki „Nowego pokolenia”.
3
BelToll:
dodatkowy miesiąc
do startu systemu
Wprawdzie pobór opłat za przejazd płatnymi drogami
rozpocznie się dopiero 1 sierpnia, jednak już od 21
czerwca wydawane są urządzenia pokładowe w trybie
pre-pay. Przypominamy, że przy wyborze formy prepay urządzenia są wydawane tylko za gotówkę , a
płatności mogą być dokonywane wyłącznie w rublach
białoruskich.
System będzie działał w trybie testowym od 1 lipca.
W praktyce oznacza to, że każda firma transportowa
musi do 1 sierpnia zarejestrować się w systemie i
otrzymać urządzenie pokładowe. Rozliczanie przy
pomocy kart paliwowych nastąpi po zatwierdzeniu
przez Ministerstwo Transportu listy dot. operatorów kart
paliwowych, którzy będą akceptowani jako narzędzie
płatnicze w systemie Bel Toll
Е100 radzi:
Prosimy pamiętać o przekazaniu upoważnienia do odbioru urządzenia pokładowego każdemu
z Państwa kierowców jeszcze przed wyjazdem na
Białoruś.
Biorąc pod uwagę, że post –pay jest najbardziej
wygodną formą rozliczenia, proponujemy wstrzymać sie z rejestracją w systemie pre-pay, co pozwoli
uniknąć Państwu przygotowania całego pakietu
dokumentów oraz wymiany sporej ilości gotówki na
ruble białoruskie.
W celu uiszczenia opłaty za przejazd białoruską
częścią trasy M1 w jedną stronę, kierowca będzie
musiał wymienić 200 euro na ruble białoruskie. 50
euro to kaucja za urządzenie, a 150 euro to opłata
za przejazd. Płatność za pomocą kart E100 pozwoli
Państwu uniknąć wszelkich działań związanych z
opłatą gotówkową oraz wymianą walut.
Post-pay lub Pre-pay?
Opłata za przejazd płatnymi drogami w systemie elektronicznego poboru opłat dokonywana jest na podstawie umowy w
trybie pre-pay lub post-pay.
Ze wszystkich kart, które będą akceptowane w
systemie Bel Toll, E100 jako jedyna posiada 10 – letnie doświadczenie w obsłudze firm transportowych
na terenie Europy Wschodniej
Kontrola płatności
Nadzór nad korzystaniem z płatnych dróg będzie
przeprowadzany przez stacjonarne i mobilne punkty kontroli
białoruskiej inspekcji drogowej. Wobec osób nie stosujących się
do wymogów będą stosowane sankcje karne. Mobilne grupy
inspekcji drogowej mogą zatrzymać pojazd do kontroli, a w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – zatrzymać i (lub)
odholować pojazd na parking strzeżony.
4
Pre-pay
W razie wyboru sposobu płatności pre-pay użytkownik
powinien zawrzeć osobną umowę na każdy pojazd.
Kierowca powinien kontrolować konto urządzenia pokładowego
i w momencie, gdy sygnalizuje ono niski stan konta – uzupełniać
środki w punktach obsługi zlokalizowanych wzdłuż płatnych
dróg.
Post-pay
W przypadku zawarcia umowy w trybie post-pay
użytkownik ma prawo do:
Zawarcia jednej umowy obejmującej całą flotę samochodową.
Nie ma konieczności zatrzymywania się w punktach obsługi i
uzupełniania konta urządzenia.
Umowa na korzystanie z płatnych dróg w trybie postpay zawierana jest za pośrednictwem kart paliwowych, w
szczególności Е100.
W celu rejestracji
potrzebne są następujące
dokumenty:
• umowa BelToll,
• wniosek o rejestrację do usługi BelToll poprzez Е100,
• dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela
osoby prawnej (dowód tożsamości właściciela firmy lub
przedstawiciela podpisującego umowę),
• upoważnienie lub inny dokument potwierdzający
pełnomocnictwo przedstawiciela osoby prawnej (jeżeli
umowy nie podpisuje właściciel firmy),
• oryginał lub kopia potwierdzenia rejestracji osoby
prawnej,
• oryginał lub kopia potwierdzenia rejestracji osoby
prawnej,
• oryginał lub kopia dokumentu potwierdzającego
klasę emisji spalin pojazdu, w razie jego posiadania (dla
każdego pojazdu).
Po rejestracji na dokonywanie płatności
za drogi w trybie post-pay do odbioru
urządzenia kierowca potrzebuje:
- dowód tożsamości
- oryginał dowodu rejestracyjnego
- upoważnienie do odbioru urządzenia
pokładowego.
Rosja
e-mail: [email protected]
tel: +7 4812 535100
Białoruś
e-mail: [email protected]
tel: +37517 2886555
tel: +375172860202
Ukraina
e-mail: [email protected]
tel: +38-067-246-17-34
Polska
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel: 48 22 441 98 18
tel: 48 881 202 110
Litwa
e-mail: [email protected]
tel: +37064527706
Dokumenty
do rejestracji w systemie
BelToll z pomocą
Е100 będą dostępne
na koncie użytkownika
w języku rosyjskim, polskim
i litewskim.
Е100 gwarantuje
kompleksową pomoc!
Porady Е100:
Płatności za białoruskie drogi najlepiej dokonywać w trybie post
-pay. Umowa zawarta z trybem płatności post –pay oznacza, że
muszą Państwo odwiedzić punkt obsługi klientów tylko raz – w
celu zawarcia umowy i odbioru urządzenia.
Fakturę opłaca się po skorzystaniu z sieci płatnych dróg.
Dzięki temu kierowca nie zatrzymuje się w drodze w celu uzupełnienia konta, a środki na rachunku nigdy się nie kończą.
Ponadto płatność w trybie post-pay, jak pokazuje doświadczenie, pomaga uniknąć niepotrzebnych mandatów.
Urządzenie pokładowe do dokonywania opłat za przejazd
można odebrać w punktach kontaktowych. Z czasem ich odbiór
będzie możliwy również w punktach przygranicznych.
Punkty kontaktowe:
Homel, ul. Fiediunińskiego 11А, GPS: 52.476531, 30.989167
Mogilew, ul. Czeliuskinców, 105, GPS: 53.890510,
30.293810
Witebsk, Szosa Bieszenkowicka, 12, GPS: 55.152880,
30.159300
Grodno, ul. Suworowa, 143, GPS: 53.645600, 23.774880
Brześć, ul. Lejtanta Riabcewa, 45, GPS: 52.147430,
27.684150
Mińsk, ul. Przemysłowa, 11, GPS: 53.850600, 23.689150
Wszystkie punkty kontaktowe czynne są od poniedziałku
do piątku w godzinach 09.00 - 22.00, a w weekendy – od
10.00 do 18.00
Łotwa
e-mail: [email protected]
tel: +371 27227712
Estonia
e-mail: [email protected]
tel: +372 55 55 11 88
Aby nie tracić
czasu później,
pomyśl o rejestracji
już teraz!
5
Nowe stacje
w Rosji: Region
Smoleński i Briański
W czerwcu na zachodzie Rosji w obwodzie
smoleńskim i briańskim do sieci Е100 dołączyło
12 stacji paliw pod marką „Газпром”.
6
Gorąca linia Е100
Porady gorącej linii Е100
Codziennie na gorącą linię Е100, która stworzona została w celu udzielania pomocy
klientom, ich kierowcom i personelowi stacji paliw, wpływają telefony z najróżniejszymi prośbami o pomoc. NewsE100 kontynuuje publikowanie najczęstszych pytań i
odpowiedzi udzielanych przez specjalistów gorącej linii.
Dlaczego kierowca nie
może zatankować paliwa,
jeżeli karta paliwowa
przypisana jest do innego
auta lub kierowcy?
Jeżeli na karcie paliwowej
wytłoczony jest numer
rejestracyjny jednego
samochodu ciężarowego,
a próbuje się na nią nabyć
paliwo dla innego pojazdu,
trzeba zwrócić się do
przedstawiciela regionalnego
z prośbą o możliwość
zatankowania takiego auta,
a na przyszłość, w celu
uniknięcia problemów,
wymienić kartę paliwową.
Inaczej wygląda sytuacja, jeśli
ulegają zmianie jakieś dane
kierowcy - umieszczone na
jego koncie internetowym. Na
przykład – numer dowodu.
Dane te może zmienić sam
szef firmy lub na jego prośbę
przedstawiciel regionalny
E100.
Wystarczy wejść w „Panel
zarządzania kartami”, wybrać
„numer osobisty” i usunąć (lub
zmienić) dane kierowcy.
Kierowca zapomniał
lub nie zna PINu
do karty.
Dość często na gorącą linię
Е100 wpływają zgłoszenia
od kierowców z prośbą o
podpowiedzenie im kodu
PIN do karty. Jednakże ze
względów bezpieczeństwa
pracownicy gorącej linii
nie mogą udzielić takiej
informacji. Natomiast dane te
może podać kierowcy sam szef
firmy. PIN jest widoczny po
zalogowaniu się na stronie w
zakładce „status karty”. Może
go także podać przedstawiciel
regionalny, ale tylko osobiście
samemu klientowi.
Co zrobić, gdy kierowca
trzykrotnie wprowadził
błędny PIN i karta została
zablokowana?
Karta paliwowa Е100
blokowana jest po
trzykrotnym wprowadzeniu
nieprawidłowego kodu PIN.
Aby odblokować kartę szef
firmy powinien zgłosić taką
potrzebę przedstawicielowi
regionalnemu E100.
Porada gorącej linii:
Nie należy trzymać karty wraz z PINem w tym samym miejscu, ani zostawiać ich bez
nadzoru. W przypadku kradzieży karty należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
przedstawiciela regionalnego lub pracownika gorącej linii E100.
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt
pod numerem gorącej linii Е100!
Kontrola kierowcy
bezpośrednio poprzez konto
użytkownika na stronie
Kierowcom samochodów ciężarowych zdarza się odlewanie na
stacjach paliwa na swoje potrzeby kosztem zatrudniającej ich firmy
przewozowej. Firma E100 w trosce o środki swoich klientów oferuje
specjalny rodzaj kontroli – transmisję online ze stacji paliw. Obecnie
dla klientów E100 dostępny jest monitoring z czterech stacji sieci
Е100 – RU295, RU312, RU313, RU387. Praktycznie na wszystkich
stacjach działa kilka kamer video, które dostępne są po zalogowaniu
się na stronie w zakładce «Camera». Jednocześnie wykaz stacji, na
których dla klientów E100 dostępny jest videomonitoring, stale się
rozrasta. Zapisy z kamer są przez miesiąc przechowywane. Na życzenie klienta nagranie może zostać udostępnione do obejrzenia.
Telefony
na gorącą linię:
Rosja:
+7 9107100440 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.) free
Białoruś:
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.) free
Gorąca linia Е100 –
wszelka pomoc
w dzień i w nocy!
Technologie IT
Na koncie klienta po
zalogowaniu dostępne są również:
• Bilans (historia wszystkich operacji na kartach klienta)
• Bieżące transakcje (wszystkie transakcje z bieżącego
miesiąca. Dane te można ściągnąć i wydrukować)
• Faktury (rachunki do zapłaty, które można zapisać w
formacie PDF. W tym dziale podane są ceny paliwa dla
taryfy maksymalnej)
• Panel zarządzania kartami (zarządzanie kartami
paliwowymi)
• Wniosek zamówienia usługi (holowanie i naprawa
ciężarówki na terenie Europy)
7
Wszystkie skontrolowane
dystrybutory działają prawidłowo
Pracownicy E100 przeprowadzili kolejną kontrolę jakości paliwa. Tym razem
pod lupę wzięto stacje na Ukrainie.
„Do naszej firmy wpłynęło kilka zgłoszeń od klientów ze
skargą, że na ukraińskich stacjach zdarza się, że paliwo nie
jest dolewane do pełna i wielu operatorów jest nieuczciwych.
Naturalnie, naszym obowiązkiem było sprawdzenie sytuacji”
– mówi szef grupy kontrolingowej - Dymitr.
Kontrola przeprowadzona została na stacjach «WOG», ponieważ tych stacji w sieci E100 jest najwięcej.
Skontrolowano szereg stacji zlokalizowanych wzdłuż granicy,
wszystkie stacje należące do sieci
Power oraz stacje mieszczące się na głównych ukraińskich
drogach. Kontroli poddana została również pierwsza na Ukra-
8
inie stacja Е100 Power MAX (UA116).
Na każdej ze stacji pracownicy Е100 obserwowali pracę operatorów, dystrybutorów i terminali Е100.
„Najwięcej skarg na niedolewanie paliwa dotyczyło stacji
UA38 znajdującej się niedaleko miasta Kowel. Na początku
grupa kontrolerów czekała obok stacji na klienta posługującego się kartą Е100. Po około dwóch godzinach na stację
przyjechał kierowca TIRa z zamiarem zatankowania paliwa na
naszą kartę. Po zatankowaniu mężczyzna, na prośbę pracowników E100, zmierzył „linijką” ilość paliwa w baku. Pomiar nie
wykazał ubytku paliwa. Jednak poddając stację drobiazgowej
Kontrola jakości Е100
Druga strona medalu
Jadąc przez Ukrainę, pracownicy E100 niejednokrotnie widzieli wzdłuż
drogi ogłoszenia typu „Kupię ON”. Widać, że nielegalny handel olejem
napędowym kwitnie i nierzadko produkt ten jest odsprzedawany właśnie
przez kierowców. Aby tego uniknąć szefowie firm przewozowych powinni
żądać od swoich kierowców nie tylko zwykłych rachunków, ale także
rachunków fiskalnych. Na nich właśnie widać nie za ile litrów kierowca
zapłacił, ale ile paliwa wydał dystrybutor. Taka kontrola uniemożliwia
kierowcom oszukiwanie przełożonego, a jemu pozwala zapobiec utracie
pieniędzy.
kontroli, poczekaliśmy na kierownika firmy oraz naczelnika
zmiany i zaczęliśmy sprawdzać urządzeniem pomiarowym
dystrybutor po dystrybutorze. Okazało się, że wszystkie
działają dokładnie i żadnego niedolewania nie stwierdzono” objaśnia szef kontroli.
Na zakończenie Dymitr podkreślił, że na wszystkich stacjach
«WOG» zainstalowany jest nowoczesny sprzęt, a pracownicy
stacji regularnie przeprowadzają jego kontrolę. Spotykani
podczas kontroli kierowcy klientów Е100 nie skarżyli się ani
razu na pracę ukraińskich stacji.
Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z jakości
paliwa, pracy operatorów lub mają
Państwo inne uwagi dotyczące stacji prosimy przekazać te informacje swojemu
przedstawicielowi regionalnemu.
Każde zgłoszenie zostanie przez nas
sprawdzone.
9
10
Wokół Moskiewskiej Obwodnicy (MKAD) pojawia się wiele
sporów i rodzi mnóstwo pytań. Dla klientów Е100 podstawowe
pytanie brzmi - czy ich ciężarówki mogą przejeżdżać Moskiewską
Obwodnicą w ciągu dnia od 1 maja. NewsE100 postarało się znaleźć
odpowiedź na to istotne pytanie.
Międzynarodowy transport
ciężarowy może przejeżdżać przez
Moskiewską Obwodnicę bez zezwoleń
Jak wszystko
się zaczęło?
Przypominamy, że 1 marca
zaczął obowiązywać zakaz przejazdu Moskiewską
Obwodnicą dla ciężarówek o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakaz
obowiązuje codziennie w
godzinach 6 - 22.00. Od 1
maja dotyczy on wszystkich
pojazdów ciężarowych o
masie powyżej 12 ton.
Ponadto, w obecnym sezonie, od maja do października,
w piątki, soboty, niedziele i w
przeddzień świąt oraz w dni
świąteczne zakaz przedłużony jest do godziny 24.00.
Od 1 lipca kara za złamanie
zakazu wynosi 5 tysięcy rubli
(125 Euro).
Od każdej
zasady
jest wyjątek
Zakaz wjazdu na MKAD
zgodnie z przepisami nie
dotyczy niektórych kategorii
pojazdów. Są to samochody
służb operacyjnych, komunalnych i zarządu paliwowo
-energetycznego, pojazdy
pocztowe, holowniki, samochody posiadające przepustki oraz samochody objęte
umowami międzynarodowymi przewidującymi zezwolenie na przejazd transportu
ciężarowego.
Wychodzi na to, że samochodów biorących udział w
międzynarodowych przewozach samochodowych zakaz
nie dotyczy. Potwierdza to
wyjaśnienie moskiewskiego
Departamentu Transportu
i Rozwoju Infrastruktury
Drogowo-Transportowej z 7
marca 2013 roku, o którym
pisaliśmy w kwietniowym
wydaniu NewsE100.
Ponadto na corocznej konferencji ASMAP w Rosji, która
odbyła się 22 maja 2013 r.
rozpatrywana była kwestia
wprowadzenia ograniczenia
ruchu dla pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej
12 ton na terenie Moskwy i
MKAD.
W konferencji wzięli udział
przedstawiciele moskiew-
skiego Departamentu Transportu i Rozwoju Infrastruktury Drogowo-Transportowej
oraz Centrum Organizacji
Ruchu Drogowego w Moskwie. W swoim wystąpieniu
przedstawiciel Departamentu potwierdził przepisy
rozporządzenia Moskiewskiego Rządu z 22 sierpnia 2011
roku nr 379-PP o nieobejmowaniu wprowadzonymi
ograniczeniami przewoźników międzynarodowych oraz
poinformował, że wykaz pojazdów posiadających kartę
dopuszczającą do realizacji
przewozów międzynarodowych, przedstawiony przez
ASMAP, zostanie dołączony
w najbliższym czasie do rejestru „Specjalny transport”.
Czy
potrzebna jest
przepustka?
W ostatnim czasie w Internecie pojawiło się dużo
ofert sprzedaży przepustki
na wjazd na MKAD. Cena za
półroczną przepustkę wynosi średnio 25 tysięcy rubli
(prawie 600 Euro), za roczną
– 50 tysięcy rubli (1160 Euro).
Handel kwitnie, chociaż
oficjalne zezwolenia wydawane są bezpłatnie. Trzeba
tylko przedstawić komplet
dokumentów i uzasadnić
dlaczego TIRy muszą realizować przewóz właśnie w ciągu
dnia. Jeżeli kierowca może
jeździć w nocy, to przepustka
nie zostanie mu wydana.
Wśród pośredników oferujących przepustki jest wielu
oszustów. Jedna z bardzo
dużych firm zajmujących się
handlem produktami kupiła
400 podrobionych przepustek w cenie 40 tysięcy rubli
każda (930 Euro). Przedstawiciele firmy przyszli do departamentu transportu z pretensją, że z jakiejś przyczyny
nie ma ich w bazie danych i
poprosili o ich wprowadzenie. Naturalnie, firma została
odesłana z kwitkiem.
Samochodom ciężarowym
uczestniczącym w międzynarodowych przewozach
samochodowych przepustki
nie są potrzebne.
Kierowca realizujący przewozy międzynarodowe powinien posiadać przy
sobie następujące dokumenty:
а) list przewozowy (CMR)
b) karnet TIR (TIR Сornet)
c) zezwolenie (jednorazowe, wielokrotne, specjalne, wielostronne)
11
Z kartą Е100 po Europie
Z kartą Е100 w Holandii
Informacje ogólne
Paliwo
Holandia – państwo położone w zachodniej części Europy. Na
wschodzie graniczy z Niemcami, na południu – z Belgią.
W Holandii klienci Е100 mogą tankować na 8 stacjach marki DC
Berkel. Wszystkie te stacje należą do ulgowej sieci Е100, co oznacza
6 eurocentów zniżki od każdego zakupionego litra zgodnie z siatką
taryfową. W dodatku stacje mieszczą się blisko granicy niemieckiej i
belgijskiej oraz przy portach Rotterdam i Hoek van Holland. Jakość
oleju napędowego sprzedawanego w sieci stacji DC Berkel odpowiada standardom europejskim.
Drogi
Przejazd drogami w Holandii płatny jest w zależności od całkowitej
masy pojazdu, liczby osi oraz posiadania lub braku przyczepy, a
także innych czynników. Opłaty można dokonywać za pomocą
Eurowiniety. W systemie Е100 opłaty można dokonywać po otrzymaniu dodatkowej karty.
W Holandii płatne są trzy odcinki dróg: tunel pomiędzy Dordrecht i
Hoeksche Vaart,
most Willem-Alexander i tunel na Terneuzen.
W kraju znajduje się wiele kempingów, na których można bezpiecznie zatrzymać się na nocleg. Dostępne są różne kempingi –
od najprostszych i tanich (toaleta, ciepły prysznic) po drogie.
Od 1 września 2012 roku na niektórych odcinkach autostrad została zwiększona maksymalna prędkość do 130 km/h:
A7 Wognum – Zurich
A6 Almere Buiten-Oost – Joure
A16 Moerdijk – Breda
A2 Everdingen – Deil
A17 Moerdijk – Bergen op Zoom
A58 Bergen op Zoom – Vlissingen
A32 Steenwijk – Heerenveen
A37 Hoogeveen – Klazienaveen
Łączna długość autostrad, na których obowiązują nowe ograniczenia prędkości wynosi ok. 1,400 km (ponad 60% wszystkich holenderskich autostrad). Ponadto od 1 lipca 2012 maksymalna prędkość
na autostradach w pobliżu większych miast zwiększona została z
80 do 100 km/h.
Ponadto w Holandii kierowca znajdujący się w problematycznej
sytuacji może skorzystać w trasie z pomocy Klubu.
12
Strefy ekologiczne
W Holandii znajduje się 13 stref ekologicznych, w których obowiązuje zakaz przejazdu środków transportu emitujących zbyt dużo
spalin. Są to – Amsterdam, Breda, Hertogenbosh, Haga, Eindhoven,
Leiden, Maastricht, Rotterdam, Rijsvijk, Tilburg, Utrecht. Od 1 lipca
2013 roku do stref ekologicznych mogą wjeżdżać tylko ciężarówki
z silnikami spełniającymi normy Euro 4 i wyższe. Wysokość kary za
nieprzestrzeganie tych przepisów wynosi - € 220.
Porty
Szczególnie ważne w Holandii są porty Rotterdam i Hoek van Holland. Właśnie na drogach prowadzących do tych głównych portów
zlokalizowane są stacje sieci Е100.
NL2 Rotterdam Columbusstraat 1, road A15 (51.86944, 4.42694)
NL3 Rotterdam Columbusstraat 1, road A15 (51.86944, 4.42694)
NL4 Rotterdam Europort Moezelweg, road A15 (51.93889, 4.13972)
NL8 port Vulkaan, m. Vlaardingen city, szara, road A4 (51.90610, 4.35995)
WAŻNE!
W Holandii w niedziele i święta zakaz ruchu
dla pojazdów ciężarowych nie obowiązuje
Informacje dotyczące zwrotu VAT
Od 1 czerwca zwrot VAT z państw
Europy Zachodniej zależał będzie od
ilości nabytego paliwa. W tabeli podane
są terminy zwrotu VAT.
Przypominamy!
Ilość litrów w jednym kraju
Rodzaj zwrotu
Poniżej 1000
1000 – 2000
Powyżej 2000
6 miesięcy
1 raz na kwartał
1 raz na miesiąc
Kraje, z których można uzyskać zwrot VAT:
Zwrot VAT z tych państw na podstawie faktur nie jest możliwy. W krajach, w których zwrot VAT nie jest możliwy na podstawie
faktur, należy kupować paliwo na kartę E100. Tylko w takim przypadku możliwe będzie odzyskanie pieniędzy.
W celu uzyskania możliwości fakturowania netto, prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym.
Nowe stacje – czerwiec 2013
Rosja
RU570 – ПТК, E18/М10 Petersburg- Wyborg,160 km, wyjazd z
Wyborga (skręt na miejsc. Otradnoje), czerwono-biała, po prawej
RU596 - «Газпром», Е101/M3, Żeleznogorsk - Trojebortnoje,
500 m od granicy z Ukrainą», po lewej, niebiesko-biała
RU587 - «Петролит», Р200 Kursk - Sudża, miejsc. Gołolewka,
100m od terminala celnego «Sudża» (granica Ukrainy), po
prawej, niebiesko-biała
RU611 - «Сургутнефтегаз», Е28/Р156, Kaliningrad – przejście
graniczne „Grzechotki”, obok przejścia granicznego, Rejon
Bagrationowski, miejsc. Nowosiełowo nr 140, po prawej,
niebiesko-biała
Polska
PL576 - «Arge», Chyżne 297A, 34-481 Chyżne
PL569 - Naftohurt, Modła Kolonia 5F, koło ESA TRUCKS, Konin
PL578 - IPO, DK92, Warszawa - Poznań, Łowicz, Poznańska 112
PL579 - STIV, DK7, Warszawa - Radom, przed Radomiem, po
prawej
PL580 - Targopal, DK9, Miejsce Piastowe, Lublin - Barwinek,
po lewej
Węgry.
Elektroniczne
opłaty za przejazd
Belgia
BE29 - GROUP BRUNO/ Brim NV, okolice drogi E314, Rijksweg
471, 3630 Maasmechelen Belgium
BE30 - GROUP BRUNO/ Brim NV, pomiędzy E313 i E314, na
terenie parkingu, Kruisbosstraat 2, 3740 Bilzen Belgium
BE31 - GROUP BRUNO/ Brim NV, okolice drogi E313, Kanaalweg
57, 3980 Tessenderlo Belgium
Od 1 lipca 2013 roku na Węgrzech na poszczególnych odcinkach sieci
dróg o łącznej długości 6513 km zostanie wprowadzony elektroniczny
system poboru opłat za przejazd (UD).
System nazywa się HU-GO. Opłatą za przejechaną odległość objęte
będą samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.
Wysokość opłaty będzie również zależna od rodzaju drogi, typu oraz
klasyfikacji ekologicznej pojazdu.
13
Klub pomocy
Klub pomoże
niezależnie od sytuacji
W ciągu ubiegłego miesiąca do Klubu Pomocy wpłynęły 184 zgłoszenia od
klientów Е100. Większość z nich dotyczyło prac naprawczych i konieczności
użycia specjalistycznych pojazdów. Było jednak też kilka niestandardowych
sytuacji, które, mimo trudności, udało się rozwiązać pracownikom Klubu.
Temperatury
Od połowy maja do końca
sierpnia na głównych białoruskich drogach obowiązują
letnie ograniczenia ruchu.
Przy temperaturze powyżej
25ºC pojazdy ciężarowe o
masie przekraczającej 12 ton
mają zakaz jazdy w godzinach
11 - 21. Trzech kierowców
będących klientami E100
zapomniało o tym zakazie, po
czym zadzwonili do Klubu z
prośbą o pomoc.
Kara za złamanie zakazu
jest dość wysoka i zależy od
odległości przejechanej przez
ciężarówkę.
Dzięki szybkiemu powiadomieniu Klubu udało się
uniknąć wysokich mandatów,
kierowcy musieli zapłacić
tylko od 400 dо 500 Euro.
NewsE100 przypomina, że
informacje o ograniczeniach drogowych wynikających z podwyższonych
temperatur są dostępne
po zalogowaniu na stronie internetowej e100.eu.
W celu uniknięcia kar prosimy o poinformowanie o
tym swoich kierowców.
Bezgraniczna
gościnność Klubu
Pod koniec maja na przejściu
granicznym „Bruzgi – Kuźnica” białoruscy celnicy podczas kontroli dokumentów
jednego z kierowców polskiej
ciężarówki stwierdzili, że nie
zapłacił on mandatu. Ciężarówka odjechała więc z dru-
14
gim kierowcą. Natomiast niesubordynowanemu kierowcy
została anulowana białoruska
wiza i nie wypuszczono go do
Polski do momentu uiszczenia mandatu.
Pracownik Klubu po telefonie
od kierownika firmy przewozowej wyjechał na granicę i
odebrał stamtąd kierowcę. W
hotelu z anulowaną wizą nie
można być zameldowanym,
więc Klub Pomocy znalazł dla
kierowcy czasowe miejsce
pobytu. Następnie, po zapłaceniu kary, czekano aż obywatel Polski zostanie usunięty
z rejestru dłużników, gdyż
dopiero wtedy mógł opuścić
kraj. W ogólnym rozrachunku polski kierowca musiał
zatrzymać się na Białorusi cały
tydzień.
Zdążył
dzięki interwencji
Klubu Pomocy
Niedaleko Niżniego Nowgorodu polska ciężarówka
uległa poważnej awarii, w
związku z czym nie mogła
jechać dalej. Na prośbę pracownika Klubu do usunięcia
awarii wyjechał doświadczony mechanik. Przeprowadził
czasową naprawę, aby ciężarówka mogła dojechać do
urzędu celnego i serwisu w
Niżnim Nowogrodzie. Dzięki
Klubowi kłopotów udało się
uniknąć: kierowca ciężarówki
zdążył do urzędu celnego, a
następnie w serwisie awaria
została całkowicie usunięta.
Kradzież
z minimalnymi
skutkami
Na jednej z baz wypoczynkowych dla kierowców TIRów
na Białorusi polski kierowca
ukradł innemu kierowcy w
barze telefon komórkowy.
W czasie kolejnego kursu
złodziej został zatrzymany,
gdyż kamery video wyraźnie zarejestrowały moment
dokonania przestępstwa.
Szef firmy poprosił o pomoc
Klub i tylko rozsądne działania pracowników pomogły
złodziejowi uniknąć więzienia. Poszkodowany dostał
rekompensatę finansową za
telefon i uszczerbek moralny.
Po uiszczeniu kary sprawca
został wypuszczony. Rozwiązanie całego problemu zajęło
Klubowi Pomocy zaledwie
tydzień.
Gdy zdrowie
zawodzi
Zdarzenie miało miejsce
niedaleko Smoleńska. Kierowca samochodu ciężarowego
poczuł się na tyle źle, że nie
mógł wysiedzieć za kierownicą. Zaniepokojony szef firmy
zadzwonił do Klubu Pomocy
i na miejsce od razu wyjechał pracownik Klubu. Jak
się okazało przyczyną złego
samopoczucia kierowcy było
kiepskiej jakości jedzenie. Pracownik Klubu odwiózł kierowcę swoim samochodem do
szpitala. Po kilku godzinach
od leczenia kierowca ciężarówki mógł kontynuować
kurs.
Klub łączy
klientów
Na terenie Polski w samochodzie prowadzonym przez
kierowcę TIRa z zagranicy pojawiły się problemy z układem
paliwowym. Konieczne było
dostarczenie części do naprawy, której kierowca miał sam
dokonać. Aby część zamienna
jak najszybciej trafiła do kierowcy, Klub poprosił swojego
zaufanego klienta z Polski o
zakup i dostarczenie części na
miejsce awarii. Klient należący do Klubu nie odmówił
pomocy i już po kilku godzinach kierowca otrzymał potrzebną część do samochodu,
dokonał jej wymiany i mógł
kontynuować kurs.
Kierunek zachodni
Kierunek wschodni
Usługa pomocy w Europie Zachodniej nie wymaga
wstępnej rejestracji, aby z niej skorzystać należy
wykonać zaledwie trzy kroki
15
Jak zostać klientem
1. Skontaktujcie się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy
Warszawa: +48 22 441 98 00 • +48 22 441 98 16 fax • +48 22 536 10 94
2. Wymagane dokumenty po skompletowaniu należy wysłać
na adres: ul. Pory 78/9, 02-757 Warszawa, faksem: +48 22 441 98 16
albo zeskanowane kopie na adres:
[email protected]
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedstawiciel E100
skontaktuje się z Państwem i dostarczy do Państwa biura umowę oraz karty
Odwiedźcie Państwo nasze biuro w
Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, +48 (22) 536 10 94
Kontakty
Polska
E100 Polska
• Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
[email protected]
Rosja
E100 Vostok
Moskwa, 109431,
ul. Priwolnaja , 70/827
+ 7 499 500 2 881 fax
+7 926 000 9 777
do korespondencji:
109431, Moskwa,
skr.poczt. nr 50
[email protected]
Biuro w Smoleńsku:
+7 910 721 73 24
[email protected]
Reklama
Estonia
GPS MONITORING I KONTROLA TRANSPORTU
W CZASIE RZECZYWISTYM Z NAJLEPSZYM,
STAŁYM ABONAMENTEM
od Portugalii po Kazachstan
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75
+372 630 99 95
+372 62258 76 fax
[email protected]
Litwa
• Sczytywanie danych z cyfrowych tachografów
• Mapy aktualizowane co 3 miesiące
• Podłączenie do komputera pokładowego
bez względu na markę samochodu
• Kontrola paliwa
Klaipėda, Šilutes pl. 27
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 36
+370 684 318 60
+370 684 318 65
+370 683 232 11
[email protected]
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dopasowaną do Ciebie!
Telefon: +48 22 206 21 97, mail: [email protected], www.ruptela.pl
+371 27227712
[email protected]
Łotwa
Ukraina
ul. Swiatoszynskaja 1, Kijów
+38 067 504 80 83
+38 067 325 0 100
+38 044 449 74 73 fax
[email protected]
Białoruś
Miejsce
Miejsce
na
naTwoją
Twoją
reklamę
reklamę
Минск, ул. Кульман 9, п. 25
+375 17 286 02 02
+375 17 288 65 55
[email protected]
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
[email protected]
Słowacja
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
[email protected]
Kazachstan
+7 701 994 44 00
[email protected]
Gorące linie
skontaktuj się z nami
[email protected]
+7 910 7 100 440 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
Klub Pomocy
+375 296 911 000
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)
08 00 309 100 (UA)

Podobne dokumenty

Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100

Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100 samoobsługowych w Europie klient Е100 powinien zalogować się na stronie i w zakładce „Panel zarządzania kartami” w ostatniej kolumnie „Telefon” wpisać dla karty, na którą będą dokonywane transakcje...

Bardziej szczegółowo

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5%

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5% Polska: +48 669 300 100 (24 h) Ukraina: 08 00309 100 (Pn. – Pt.) free +380 44 3921 443 (24 h) Kazachstan:

Bardziej szczegółowo

Sieć Power - Karty paliwowe E100

Sieć Power - Karty paliwowe E100 robocze problem ten można spróbować rozwiązać na osobistą prośbę klienta, natomiast w godzinach wolnych od pracy, w weekendy i święta procesu nie można przyspieszyć. W przypadku płatności za autost...

Bardziej szczegółowo