Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem w

Transkrypt

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem w
DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W RUDNIKU NAD SANEM
w 2012roku w liczbach
www.mokrudnik.pl
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY KULTURALNEJ MOK – 19 255
(Liczba ta nie obejmuje osób korzystających z oferty 3 bibliotek.)
Wernisaże…………………..……………………………………. . 2 spotkania – 185 osób
Zajęcia taneczne………………… ………………………………. 7 0 spotkań – 2718 osób
Aerobic……………………………………………………….……. 60 spotkań – 642 osoby
Próby szkolne…………………………………………………....... 31 spotkań – 760 osób
Imprezy okolicznościowe:
Koncert Bożonarodzeniowy………………………………………. 1 spotkanie – 250 osób
Dzień Babci ……………………………………………………… 1 spotkanie – 250 osób
Jasełka……………………………………………………………….1 spotkanie – 250 osób
Bal z Panią Zimą……………………………………………….……1 spotkanie –
30 osób
Show Walentynkowy……………………………………….….……1 spotkanie –
60 osób
Koncert z okazji Dnia Kobiet ……………………………………...1 spotkanie – 200 osób
Koncert dla młodzieży………………………………………….….. 2 spotkania – 300 osób
Misterium Męki Pańskiej………………………………………….. 1 spotkanie – 100 osób
Występ – Jan Paweł II …………………………………………….. 1 spotkanie – 150 osób
Koncert z okazji 80 – lecia Domu Oświatowego…………………. 1 spotkanie – 300 osób
Dzień Matki …………………………………………………………1 spotkanie – 300 osób
Zakończenie Sezonu Artystycznego ………………………….……1 spotkanie – 200 osób
Światowy Dzień Seniora ……………………………………………1 spotkanie – 200 osób
50 – lecie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego…………..…… 1 spotkanie – 250 osób
Koncert z okazji Dnia Niepodległości…………………………… 1 spotkanie – 200 osób
II Festiwal Piosenki Wojskowej, Harcerskiej.. …….....................................................250 osób
Międzypokoleniowa Wielkanoc Pachnąca Tradycją…………… 1 spotkanie – 200 osób
Koncert Wojskowy…………………………………………………..1 spotkanie – 250 osób
Spotkania TMZR………………………………………………….. 1 spotkanie –
50 osób
Seanse kinowe ……………………………………………………….. 44 seanse – 1341 osób
Pokazy firm (pościeli zdr., sprzętu rehab., badania słuchu)….… 12 spotkań – 600 osób
Zajęcia plastyczne………………………………………………
14 spotkań – 160 osób
Próby teatralne………………………………………………………4 spotkania –
70 osób
Spotkania dotyczące hist. Domu Oświatowego……………..…… 3 spotkania –
15 osób
Spektakle teatralne…………………………………………………..4 spotkania – 660 osób
Próby Chóru „Zgoda”……………………………………………….2 spotkania – 24 osoby
Przegląd Piosenek Oddziałów Przedszkolnych…………………….1 spotkanie – 250 osób
Zwiedzanie wystawy Jan Paweł II……………………………….….1 spotkanie – 15 osób
Występ Teatru Tak – Tak………………………………………….. 2 spotkania – 600 osób
Konkurs - sztuka teatralna………………………………………….1 spotkanie – 150 osób
Spektakle teatralne w wykonaniu LO………………………………4 spotkania – 900 osób
Razem:
275 spotkań – 13.080 osób
Działalność Centrum Wikliniarstwa 2012 w liczbach
www.mokrudnik.pl
Liczba sprzedanych biletów…………………………………………………2098 szt.
Liczba osób zwiedzających nieodpłatnie ( z terenu Gminy)……….………… 2130
Pokazy wyplatania…………………………………………….5 pokazów – 161 osób
Warsztaty wikliniarskie……………………………………..….…2 grupy – 71 osób
Wernisaże…………………………………………………….…6 spotkań – 520 osób
Spotkania członków TMZR………..………………………….1 spotkanie – 55 osób
Spotkanie
przedstawicieli
placówek
oświatowo
–
wychowawczych
przed imprezą „Wiklina 2012 Rudnik nad Sanem”…….…...1 spotkanie – 15 osób
Wynajem sali…………………………….…………..….…….3 spotkania – 140 osób
Zajęcia dla dzieci (ferie i wakacje)…………………………………… …….550 osób
V Rocznica Centrum Wikliniarstwa………………………………………..100 osób
Dni otwarte podczas imprezy „Wiklina 2012 Rudnik nad Sanem”.……...285 osób
Wyjazdowe pokazy wiklinowej mody (Krzeszów, Jarosław, Święty Krzyż,
Uniejów, Osiek Jasielski, Rzeszów)…………… ………….. …6 pokazów – 50 osób
Razem zwiedzających: osób 6175
Statystyka nie obejmuje imprezy „Wiklina 2012 Rudnik nad Sanem” na obiektach MOSiR.
Wizyty mediów: TVP 1, Telewizja Rzeszów, Telewizja Miejska Stalowa Wola, Telewizja
Stella, Polskie Radio Rzeszów, „Sztafeta”, „Echo Dnia”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Gość
Niedzielny”.
Udział delegacji MOK:
- w 2 Pikniku Średniowiecznym w Hucie Szklanej u stóp Świętego Krzyża
- w 2 dniowym Festiwalu "Królestwo Lilii" w Uniejowie
- w imprezie plenerowej w Osieku Jasielskim
- w Ogólnopolskiej Konferencji "Nowe atrakcje turystyczne województwa podkarpackiego"
w Rzeszowie
- w pokazie wiklinowej mody w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
- w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zorganizowanej w Zespole Szkół w Krzeszowie
Staż w Miejskim Ośrodku Kultury odbył: Maciej Skiba.
Biblioteka Publiczna w 2012r. w liczbach
Czytelnictwo (stan na 31.12.2012)





wypożyczenia 22 138 wol.
czytelnicy 1 249
odwiedziny w wypożyczalni 11 725
odwiedziny w czytelni 2 220
liczba udzielonych informacji 694
Zbiory (stan na 31.12.2012)
Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem z filiami liczy 34 184 wol.
w tym:



literatura piękna dla dorosłych 15 300
literatura dla dzieci i młodzieży 10 201
literatura popularno-naukowa 8 683
W 2012 r. do 3 bibliotek w gminie zakupiono 500 książek na łączna kwotę 9 734 zł
Środki na zakup zbiorów (w 2012 roku)


5 434,00 zł ze środków organizatora
4 300,00 zł z dofinansowania w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup
nowości wydawniczych dla bibliotek"
Działalność upowszechnieniowa (w 2012 roku)



ilość zorganizowanych form promocji książki i bibliotek: 43
ilość uczestników: 723
plakaty, wystawki, gazetki 54
Powyższą informację opracowano na podstawie obowiązującej dokumentacji bibliotek za 2011r. tj. Dziennika Biblioteki
Publicznej, Rejestru Czytelników, Rejestru Udzielonych Informacji, Rejestru Użytkowników Czytelni. Wszystkie źródła
są do wglądu w bibliotece.