streszczenie ofert - trener pracy

Transkrypt

streszczenie ofert - trener pracy
Sępólno Krajeńskie, 20 lipiec 2010r.
OPS. 341/1/POKL/6/10
Wg rozdzielnika
Streszczenie z rozstrzygnięcia ofert w ramach zapytania o cenę na przeprowadzenie cyklu
szkoleń i konsultacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących
beneficjentami ostatecznymi projektu systemowego ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!"
- warsztaty z trenerem pracy dla 30 osób
Termin składania ofert upłynął w dniu 16 lipca 2010 roku.
W wyznaczonym terminie ofertę złożyła:
Oferta nr 1 Agencja Szkolenia i Promocji Kadr „SUPRA”
ul. Staromiejska 42
84-300 Lębork
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 lipca 2010 roku o godzinie 9.30, oceny ofert
dokonała komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 0152/3/2010.
Każdy z członków komisji oceniał samodzielnie
poszczególne kryteria, które podlegały ocenie
ofertę
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert
Nazwa i adres oferenta
Nr
oferty
1
Agencja Szkolenia i Promocji Kadr
ul. Staromiejska 42
84-300 Lębork
i
przyznawał
punkty
Kwota
w PLN
1.860,00
Dodatkowe kryteria podlegające ocenie:
1. proponowana kwota należności za realizację zadania- cena pkt 100
Nr
oferty
1.
Ilość punktów
Cena
100
Suma
punktów
100
za