przedmiarrob ó t - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Transkrypt

przedmiarrob ó t - Kuratorium Oświaty w Poznaniu
"Technus-bud" - Poznań
STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT
Temat nr : KOS-03P-006
PRZEDMIAR ROBÓT
Obiekt :
Pomieszczenia Kuratorium Oświaty - III p. budynku
Adres :
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93
/ al. Niepodległości 16/18
Remont pomieszczeń - etap VI (wg rev.4)
Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Inwestor :
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93
Jednostka autorska : "Technus-bud" - Poznań
Opracował : Przemysław Tomkowiak
/ al. Niepodległości 16/18
Data : 2013-08-22
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
"Technus-bud" - Poznań
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU
Temat nr : KOS-03P-006
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Remont pomieszczeń - etap VI (wg rev.4)
Obiekt : Pomieszczenia Kuratorium Oświaty - III p. budynku
Adres : 61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93 / al. Niepodległości 16/18
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU
Data : 2013-08-22
Lp.
Str: 1
Kod CPV
1
1.1
Opis działu
ETAP VI - pom. nr 304-306, 320-322
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Numer specyfikacji : STB 01.00
1.2
45421152-4 Ścianki działowe
Numer specyfikacji : STB 02.00
1.3
45431000-7 Tynki i okładziny wewnętrzne
Numer specyfikacji : STB 03.00
1.4
45421131-1 Stolarka drzwiowa
Numer specyfikacji : STB 04.00
1.5
45432100-5 Podłoża, posadzki, podłogi
Numer specyfikacji : STB 07.00
1.6
45442000-7 Malowanie
Numer specyfikacji : STB 06.00
1.7
45450000-6 Różne pozostałe
- - - Koniec wydruku - - -
"Technus-bud" - Poznań
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : KOS-03P-006
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Remont pomieszczeń - etap VI (wg rev.4)
Obiekt : Pomieszczenia Kuratorium Oświaty - III p. budynku
Adres : 61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93 / al. Niepodległości 16/18
Data : 2013-08-22
Lp.
Str: 1
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
Jedn. miary
1 ETAP VI - pom. nr 304-306, 320-322
1.1 Roboty rozbiórkowe
Numer specyfikacji : STB 01.00
Kod CPV : 45111300-1
1 Kalk. ind.
29,965 m2
Rozbiórka biurowych szaf wnękowych z pawlaczami (głęb. ok. 45 cm)
Numer specyfikacji : STB 01.00
zabudowa ściany drzwiowej:
((2.88 + 2.78 + 2.85 ) * 2 - 1.0 * 2 ) * 2.75 - 0.9 * 2.1 * 6 =
Razem =
2 Kalk. ind.
29,965
29,965 m2
30,000 m
Demontaż drewnianych listew opaskowych drzwi
Numer specyfikacji : STB 01.00
strona wewnętrzna:
(2.1 * 2 + 0.8) * 6 =
Razem =
3 Kalk. ind.
30,000
30,000 m
9,600 m
Demontaż listew odbojowych z płyt stolarskich mocowanych do ścian
Numer specyfikacji : STB 01.00
4 Kalk. ind.
6,000 szt
Demontaż verticali lub rolet okiennych
Numer specyfikacji : STB 01.00
5 KNR 401-0426-04-00 IGM Warszawa
120,450 m2
Rozebranie obicia ścian drewnianych: z płyt stolarskich [kalk. ind. - anal.]
Numer specyfikacji : STB 01.00
5.2 * 2.75 * 2 * 4 + 1.1 * 2.75 * 2 =
Razem =
6 KNR 401-0427-05-00 IGM Warszawa
120,450
120,450 m2
60,225 m2
Rozebranie konstrukcji ścianek działowych: z łat i rygli [kalk. ind. - anal.]
Numer specyfikacji : STB 01.00
5.2 * 2.75 * 4 + {podkonstrukcja okładzin} 1.1 * 2 * 2.75 * (0.5) =
Razem =
7 KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa
60,225
60,225 m2
82,935 m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oderwaniem listew lub pasów cokołowych - wykładzina dywanowa
Numer specyfikacji : STB 01.00
5.18 * (2.88 + 2.78 + 2.85) * 2 - 0.45 * (1.98 + 1.88 + 1.95) * 2 =
Razem =
8 KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa
82,935
82,935 m2
88,164 m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCW
Numer specyfikacji : STB 01.00
5.18 * (2.88 + 2.78 + 2.85) * 2 =
Razem =
9 KNR 401-0428-04-00 IGM Warszawa
88,164
88,164 m2
20,800 m
Usunięcie z podłoży listew drewn. zabetonowanych w posadzkach - kalk.ind.-anal.
Pod ściankami działowymi:
5.2 * 4 =
Razem =
20,800
20,800 m
"Technus-bud" - Poznań
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : KOS-03P-006
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Remont pomieszczeń - etap VI (wg rev.4)
Data : 2013-08-22
1. ETAP VI - pom. nr 304-306, 320-322
1.1. Roboty rozbiórkowe
Lp.
Str: 2
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
10 KNR 401-0804-06-00 IGM Warszawa
Jedn. miary
88,164 m2
Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem, z oczyszczeniem - przygotowanie pod wylewki wyrównawcze [kalk. ind. - anal.]
Numer specyfikacji : STB 01.00
11 KNR 217-0146-01-00 WACETOB Warszawa
6,000 szt
Demontaż dyfuzorów ściennych prostokątnych, o obwodzie: do 1300 mm [kalk.ind.-anal.]
12 KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa
0,264 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem
-z rozbieranych konstrukcji: żwirobetonowych i żelbetowych, wraz z kosztami utylizacji
Numer specyfikacji : STB 01.00
88.164 * 0.003 =
Razem =
13 KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa
0,264
0,264 m3
0,264 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego
[krotność=....]
Numer specyfikacji : STB 01.00
14 Kalk. ind.
171,099 m2
Koszty wywozu wykładzin z rozbiórki, z utylizacją
Numer specyfikacji : STB 01.00
82.935 + 88.164 =
Razem =
15 Kalk. ind.
171,099
171,099 m2
6,340 m3
Koszty wywozu elementów drewnianych z rozbiórki, z utylizacją
Numer specyfikacji : STB 01.00
29.965 * 0.02 * 2.3 + 30 * 0.1 * 0.02 + 8.5 * 0.2 * 0.02 + 60.225 * 0.08 + 20.8 * 0.08 * 0.03 =
Razem =
6,340
6,340 m3
1.2 Ścianki działowe
Numer specyfikacji : STB 02.00
Kod CPV : 45421152-4
16 KNR 012-0103-04-00 ATHENASOFT Warszawa
53,600 m2
Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym - [ wg system NIDA Ściana 100A50 /50-02/]
Numer specyfikacji : STB 02.00
5.2 * 2.75 * 4 - 0.9 * 2.0 * 2 =
Razem =
17 Kalk. inyw.
53,600
53,600 m2
2,000 otwór
Dopłata za wzmocnienie otworów drzwiowych profilami ościeżnicowymi gr. 2 mm
Numer specyfikacji : STB 02.00
18 Kalk. ind.
10,000 szt.
Obudowy ścienne z płyt gips-kartonowych o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowym [wg system NIDA Tynk 62A50 /50-01/] - uzupełnienie zabudowy
podokiennej o wym. 0,3*0,75 m [kalk. ind. - anal.]
Numer specyfikacji : STB 02.00
19 KNNR 004-0142-03-00 MRRiB
4,000 kpl
Montaż drzwiczek rewizyjnych w płycie g-k, o wymiarach: 20/25 cm
zabudowy podokienne:
4=
Razem =
4,000
4,000 kpl
"Technus-bud" - Poznań
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : KOS-03P-006
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Remont pomieszczeń - etap VI (wg rev.4)
Data : 2013-08-22
1. ETAP VI - pom. nr 304-306, 320-322
1.3. Tynki i okładziny wewnętrzne
Lp.
Str: 3
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
Jedn. miary
1.3 Tynki i okładziny wewnętrzne
Numer specyfikacji : STB 03.00
Kod CPV : 45431000-7
20 Kalk. ind.
1,880 m2
Przygotowanie ścian (uzupełnienie ubytków i wyrównanie) pod wywinięcie wykładziny na ścianę
Numer specyfikacji : STB 03.00
4.7 * 4 * 0.1 =
Razem =
21 KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
1,880
1,880 m2
42,550 m2
Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na
podłożu z tynku
powierzchnie za rozebranymi szafami i okładzinami:
(8.7 * 2 + 0.5 * 4) * 2.75 - 0.9 * 2.0 * 6 =
Razem =
22 KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
42,550
42,550 m2
42,550 m2
Nakłady uzupełniające do tynków z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na
ścianach - krotność = 4 - wyrównanie krzywizn ścian
23 KNR 202-2009-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
9,570 m2
Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na belkach i pasach
strop.,na podłożu beton.
(0.5 + 0.05) * 8.7 * 2 =
Razem =
24 KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
9,570
9,570 m2
9,570 m2
Nakłady uzupełniające do tynków z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach
- krotność = 4 - wyrównanie krzywizn ścian
25 KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa
22,900 m
Narożniki ochronne aluminiowe na narożach wypukłych - [kalk.ind.-anal.]
8.7 * 2 + 2.75 * 2 =
Razem =
26 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa
22,900
22,900 m
6,000 szt
Obsadzenie w ścianach drobnych elementów: kratek wentylacyjnych (20/20 plastyk.)
1.4 Stolarka drzwiowa
Numer specyfikacji : STB 04.00
Kod CPV : 45421131-1
27 Kalk. ind.
3,600 m2
Ościeżnice i skrzydła drzwiowe obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - fabrycznie wykończone
- pełne, okleina CPL drewnopodobna (olcha), ościeżnica regulowana z obustronnymi opaskami, zamek z
wkładką patentową, klamki metalowe w kolorze srebrnym
Numer specyfikacji : STB 04.00
wg wym. w świetle [ D1 ]:
0.9 * 2.0 * 2 {szt.} =
Razem =
3,600
3,600 m2
1.5 Podłoża, posadzki, podłogi
Numer specyfikacji : STB 07.00
Kod CPV : 45432100-5
28 NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
88,164 m2
Gruntowanie podłoży poziomych preparatem ograniczającym i wyrównującym chłonność
Numer specyfikacji : STB 07.00
(2.88 + 2.78 + 2.85 ) * 2 * 5.18 =
Razem =
88,164
88,164 m2
"Technus-bud" - Poznań
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : KOS-03P-006
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Remont pomieszczeń - etap VI (wg rev.4)
Data : 2013-08-22
1. ETAP VI - pom. nr 304-306, 320-322
1.5. Podłoża, posadzki, podłogi
Lp.
Str: 4
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
29 NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
Jedn. miary
88,164 m2
Warstwy wyrównujące i wygładzające z cementowej zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm
Numer specyfikacji : STB 07.00
30 Kalk. indyw.
89,000 m
Przyklejenie listew podkładowych przyściennych, wklęsłych PVC lub PE do wyoblenia narożników
posadzka-ściana
Numer specyfikacji : STB 07.00
(5.18 * 6 + 2.88 * 2 + 2.78 * 2 + 2.85 * 2) * 2 - 0.9 * 8 =
Razem =
31 Kalk. indyw.
89,000
89,000 m
97,064 m2
Posadzki z wykładziny PVC obiektowej rulonowej, układanej z wywinięciem pasów cokołowych wys. 10 cm na
ściany
Numer specyfikacji : STB 07.00
88.164 + 0.1 * 89.0 =
Razem =
32 KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
97,064
97,064 m2
97,064 m2
Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC
Numer specyfikacji : STB 07.00
33 KNNR 007-0507-04-00 MRRiB
5,400 m
Montaż drobnych elementów aluminiowych: progi i listwy osłaniające, z dostawą listwy
Numer specyfikacji : STB 07.00
0.9 * 6 =
Razem =
5,400
5,400 m
1.6 Malowanie
Numer specyfikacji : STB 06.00
Kod CPV : 45442000-7
34 KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa
50,866 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby
Numer specyfikacji : STB 06.00
powierzchnie za szafami i obudowami:
0.55 * (2.88 + 2.78 + 2.85) * 2 + (2.88 + 2.78 + 2.85) * 2 * 2.75 - 0.9 * 2.0 * 6 + 0.5 * 4 * 2.75 =
Razem =
35 NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
50,866
50,866 m2
194,765 m2
Gruntowanie podłoży ścian i sufitów preparatem ograniczającym i wyrównującym chłonność
Numer specyfikacji : STB 06.00
sufity:
ściany:
5.18 * (2.88 + 2.78 + 2.85) * 2 =
(5.18 * 2 + 2.88 + 2.78 + 2.85) * 2 * 2.75 - 0.9 * 2.0 * 6 + (2.88 + 2.78 + 2.85) * 2 * 0.8 =
Razem =
36 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
88,164
106,601
194,765 m2
9,570 m2
Malowanie farbą lateksową, odporną na szorowanie podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem: na sufitach w kol. białym
Numer specyfikacji : STB 06.00
37 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Malowanie farbą lateksową (barwioną), odporną na szorowanie podłoży gipsowych: dwukrotne, z
przygotowaniem i gruntowaniem
Numer specyfikacji : STB 06.00
42,550 m2
"Technus-bud" - Poznań
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : KOS-03P-006
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Remont pomieszczeń - etap VI (wg rev.4)
Data : 2013-08-22
1. ETAP VI - pom. nr 304-306, 320-322
1.6. Malowanie
Lp.
Str: 5
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
38 KNR 202-1505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Jedn. miary
107,200 m2
Malowanie farbą lateksową, odporną na szorowanie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych:
dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Numer specyfikacji : STB 06.00
53.6 * 2 =
107,200
Razem =
107,200 m2
39 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa
142,112 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
uszkodzeń i nierówności
Numer specyfikacji : STB 06.00
sufity + ściany:
79.654 + 62.458 =
Razem =
40 KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa
142,112
142,112 m2
79,654 m2
Malowanie dwukrotne farbą lateksową, odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych: na sufitach w
kol. białym
Numer specyfikacji : STB 06.00
(5.18 - 0.5) * (2.88 + 2.78 + 2.85) * 2 =
Razem =
41 KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa
79,654
79,654 m2
62,458 m2
Malowanie dwukrotne farbą lateksową (barwioną), odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych: na
ścianach
Numer specyfikacji : STB 06.00
(5.18 - 0.5) * 4 * 2.7 + (2.88 + 2.78 + 2.85) * 2 * 0.7 =
Razem =
42 PKZ 015-0402-33-00 PP PKZ
62,458
62,458 m2
14,400 m2
Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.).
Numer specyfikacji : STB 06.00
drzwi korytarzowe:
0.8 * 2.0 * (1.5) * 6 =
Razem =
43 PKZ 015-0600-52-00 PP PKZ
14,400
14,400 m2
14,400 m2
Szlifowanie pumeksem na mokro lakierowanych powierzchni.
Numer specyfikacji : STB 06.00
44 PKZ 015-0600-51-10 PP PKZ
14,400 m2
Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich pierwszy raz
Numer specyfikacji : STB 06.00
45 PKZ 015-0600-51-20 PP PKZ
14,400 m2
Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drugi raz
Numer specyfikacji : STB 06.00
46 KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa
140,000 m2
Zabezpieczenie folią z oklejeniem taśmami posadzek i pozostałych elementów budowlanych (ściany okienne,
drzwi, grzejniki itp.) w obrębie wykonywanych robót
Numer specyfikacji : STB 06.00
1.7 Różne pozostałe
Kod CPV : 45450000-6
47 Kalk. ind.
Montaż odbojników drzwi - naściennych samoprzylepnych 40 mm
6,000 kpl
"Technus-bud" - Poznań
PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : KOS-03P-006
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.4
Remont pomieszczeń - etap VI (wg rev.4)
Data : 2013-08-22
1. ETAP VI - pom. nr 304-306, 320-322
1.7. Różne pozostałe
Lp.
Str: 6
Podstawa kalkulacji / opis pozycji
Ilość
Jedn. miary
48 Kalk. ind.
6,000 kpl
Zabudowa stolarska progu podokiennego dla instalacji c.o. (wg rys. nr 3) - element pionowy z płyty OSB,
element poziomy z płyty okleinowanej wraz z elementami podkonstrukcji oraz przykrywanymi otworami
rewizyjnymi do zaworów instal. c.o. - średnia długość 2,85 m/kpl
49 Kalk. ind.
6,000 kpl
Zabudowa stolarska - montaż nowej płyty maskownicy podparapetowej mocowanej wierzchnie do istniejącej
(wg rys. nr 3) - element z płyty okleinowanej - średnia długość 2,85 m/kpl
50 403-0606-05-00
12,000 szt
Dopłata do robót malarskich na sufitach za wyluzowanie i mocowanie opraw oświetleniowych oraz ich
zabezpieczenie foliami na czas wykonywania prac - [kalk.ind. - modyf. p.anal.]
Numer specyfikacji : STB 06.00
51 KNNR 005-1105-07-00 MRRiB
5,200 m
Korytka PCW (25/10) montowane przez przykręcenie do ściany - kalk.ind.
52 KNNR 005-0301-03-00 MRRiB
12,000 szt
Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie kołków plastikowych w
podłożu: betonowym
53 KNNR 009-0305-01-00
10,400 m
Układanie istniejących przewodów kabelkowych w korytkach
54 Kalk. ind.
12,000 szt
Wymiana gniazd wtykowych teletefonicznych na gniazda podwójne (2xRJ11) p/t mocowane do nowej płyty
maskownicy pod oknem, z uporządkowaniem ułożenia przewodów
2 szt. / segment:
2*6=
Razem =
55 KNR 403-0507-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
12,000
12,000 szt
12,000 szt
Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 2x2P+Z, 10/16 A, 250V (z klapką), mocowanych do nowej płyty
maskownicy podokiennej, wraz z uporządkowaniem ułożenia przewodów
2 szt. / segment:
2*6=
Razem =
56 KNR 403-1124-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
12,000
12,000 szt
6,000 szt
Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A
łącznik mocowany na płycie bocznej szafy:
6=
Razem =
57 KNNR 005-0301-11-00 MRRiB
6,000
6,000 szt
6,000 szt
Mocowanie osprzętu instalacyjnego - wykonanie ślepych otworów w podłożu: z cegły
dla łączników oświetlenia przy drzwiach:
6=
Razem =
58 KNNR 005-0302-01-00 MRRiB
6,000
6,000 szt
6,000 szt
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: pojedyncze
59 Kalk. ind.
6,000 kpl
Przełożenie przewodów - dostosowanie instalacji do nowej lokalizacji łącznika oświetlenia, z wykuciem i
zaprawieniem bruzd w tynku
60 KNNR 005-0306-03-00 MRRiB
6,000 szt
Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łaczników seryjnych podtynkowych oświetlenia
61 Kalk. ind.
14,000 pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy (oświetlenia i gniazd)
- - - Koniec wydruku - - -