FORMULARZ CENOWY ZESTAW MEBLI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Transkrypt

FORMULARZ CENOWY ZESTAW MEBLI ZE STALI NIERDZEWNEJ
Załącznik 1a do postępowania znak: ZP/2503/18/2013
FORMULARZ CENOWY
ZESTAW MEBLI ZE STALI NIERDZEWNEJ
Lp.
Nazwa towaru
Jed.
miary
Ilość
1
2
3
4
1 Stół przyścienny z rantem o wymiarach 2800x850x600mm (dł.x wys.x szer.)
szt.
1
2 Stół przyścienny z rantem z dolną półką o wymiarach 2000x850x600mm (dł. x wys. szer.)
szt.
1
3 Szafa na pieczywo z drzwiami dwuskrzydłowymi uchylnymi, otworami wentylacyjnymi
w górnej części drzwi o wymiarach 1200x2000x600mm (dł. x wys. x gł.)
szt.
1
4 Szafa na artykuły spożywcze z drzwiami dwuskrzydłowymi uchylnymi z przegrodą
w środku o wymiarach 1200x2000x600mm (dł. x wys. x gł.)
szt.
1
5 Szafka z rantem, drzwiami dwuskrzydłowymi uchylnymi z półką w środku o wymiarach
900 x 850 x 600mm (dł. x wys. x gł.)
szt.
1
Cena całkowita
Cena Jedn.
Wartość ogółem
netto (kolumna
netto
brutto
4 x 5)
5
6
7
RAZEM
…………………………., dnia ………………………
……………………………………
/Pieczątka i podpis Wykonawcy/