Tomasz Krzysztof

Komentarze

Transkrypt

Tomasz Krzysztof
Tomasz
Dziura
AL FA
Moja historia kulinarna zaczęła się od praktyk w Hotelu Francuskim, gdzie
pod okiem Andrzeja Paździery i Franciszka Trzyszczyka uczyłem się fachu.
Potem przyszedł czas na restaurację Chimera, a w końcu, na dziesięć lat
trafiłem do hotelu Copernicus. Po pięciu latach pracy w restauracji tego hotelu
awansowałem na stanowisko zastępcy Szefa Kuchni.
W swojej karierze miałem okazję pracować z najlepszymi, z Rafałem
Targoszem, Marcinem Filipkiewiczem i Markiem Widomskim. Zdobywając
doświadczenie uczestniczyłem w rożnych konkursach kulinarnych gdzie
zdobywałem czołowe miejsca. Miałem zaszczyt przygotowywać potrawy dla
Jana Pawła II, Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii Karola i Prezydenta
Stanów Zjednoczonych George W. Busha.
My culinary journey began during internship at the Francuski Hotel, where I trained
under the watchful eyes of Andrzej Paździera and Franciszek Trzyszczyk. Then I had the
opportunity to work at the Chimera Restaurant. Next, I was employed at the Copernicus
Hotel for ten years and I was promoted to the position of sous–chef after five years.
In my professional career I have had the privilege to work with the best: Rafał
Targosz, Marcin Filipkiewicz and Marek Widomski. While pursuing my career, I have
participated in many culinary competitions and came in top places. I have also had the
honour to prepare and serve meals to Pope John Paul II, His Royal Highness Charles,
Prince of Wales and U.S. President George W. Bush.
Krzysztof
Urbanczyk
Pasję do gotowania odkryłem w sobie wiele lat temu, gdy trafiłem do
wietnamskiej restauracji Tao-Tao. Jestem kucharzem amatorem, ale zdobyte
doświadczenie pozwala mi na profesjonalne prowadzenie kuchni. Swoją
profesję doskonaliłem w położonej przy krakowskim Rynku restauracji Taco
Mexicano. Potem przyszła pora na doskonalenie umiejętności w kuchni polskiej
w hotelu Logos oraz w wyróżnionej przez przewodnik Michelin w 2008 i 2009
roku „Miód Malinie”.
Doświadczenie zdobyte na stanowisku Szefa Kuchni pozwoliło mi na
kontynuowanie kariery i sprostanie nowym zadaniom. Od czterech lat jestem
szefem zmiany Restauracji Andromeda w krakowskim Hotelu Galaxy.
I discovered my passion for cooking quite a long time ago, while working at the
Tao-Tao Vietnamese Restaurant. I started my career as an amateur cook, but the
experience I have gained enables me to run the kitchen in a professional way. I continued
developing my culinary skills at the Taco Mexicano Restaurant, located just off the
Krakow’s Central Market Square. After that I had the opportunity to learn new skills at
the Logos Hotel Restaurant, which specializes in cooking Polish cuisine and at Miod
Malina (Honey Raspberry) Restaurant, which was recommended in the Michelin
Guide in 2008 and 2009.
The experience I got as an executive chef has made it easier for me to
continue my career and manage new tasks. For the last four years I have been
working as a sous – chef at the Krakow’s Galaxy Hotel Andromeda Restaurant.
Jedzenie
Eating
„Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości
niż odkrycie nowej gwiazdy…”
„The discovery of a new dish confers more happiness on humanity
than the discovery of a new star.”
Anthelme Brillat-Savarin
Każdy posiłek to podróż w krainę smaku, a każda noc powinna mieć swoje menu
– kierując się tym mottem zapraszamy Państwa w podróż kulinarną przygotowaną
przez naszych Kucharzy, którzy pragną zaskoczyć odstępstwem od normy i nie
narzucać schematycznego wyboru dań.
Tomasz Dziura i Krzysztof Urbańczyk pragną poczęstować swoich gości ich
inwencją i kulinarną twórczością dając możliwość odkrywania nowych dań, smaków
i wrażeń kulinarnych aranżując codziennie nową autorską selekcję potraw, których
całość tworzy niezapomniane kompozycje mające pobudzić Państwa zmysły.
Each meal is a journey into the world of taste and each night ought to have its menu
- this is the motto we live by. Therefore, we would like to invite you to join us on a culinary
journey. Our Cooks wish to surprise you with a little deviation from the norm and not imposing
a schematic choice of dishes.
Our Chefs Tomasz Dziura and Krzysztof Urbańczyk would like to treat the Guests to their
invention and culinary creativity by offering the possibility to discover new dishes, tastes and
dining experiences and arranging on a daily basis a new authorial selection of cuisine dishes
which altogether create unforgettable compositions that stimulate the senses.
KOLACJA SZEFA KUCHNI
CHEF’S DINNER
Wino
139 PLN
Wine
„Wino czyni każdy posiłek uroczystością, każdy stół wspanialszym,
każdy dzień bardziej udanym...”
„Wine makes every meal an occassion, every table more elegant
and every day more civilised.”
Andre L. Simon
Nawet jedna kropla wina potrafi zabarwić całą szklankę wody na różowo – zdanie
to idealnie oddaje wpływ wina na dopełnienie posiłku. Jako zespół profesjonalistów
wielbiących bogate doznania smakowe pragniemy podzielić się z Państwem naszą
indywidualną sugestią selekcji win.
Nasi Sommelierzy postarają się wzbogacić podróż kulinarną, subtelnie
podkreślając każde danie starannie dobranym winem, które razem współtworzą
harmonijną całość pozostawiając niepowtarzalne wrażenia.
Even one drop of wine can dye a glass of water pink – this sentence perfectly captures
the influence of wine on the flavours of food. As a team of professionals who adore rich taste
sensations we wish to share with you our individual suggestion of wine selection.
Our Sommeliers will strive to enrich the culinary journey by emphasizing subtly the flavours
of each cuisine dish with a carefully selected wine, thus creating harmonious completeness
which will give you unforgettable memories.
SELEKCJA WIN (5 KIELISZKÓW)
SELECTION OF WINES (5 GLASSES)
59 PLN

Podobne dokumenty