Opis techniczny. - Wrota Podkarpackie

Transkrypt

Opis techniczny. - Wrota Podkarpackie
Załącznik Nr 2
I. OPIS TECHNICZNY
dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń mieszkania służbowego pod potrzeby oddziału
przedszkolnego przy Zespole Szkół Nr 4 w Ropczycach
1.Opis stanu istniejącego.
Istniejący budynek szkoły, piętrowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.
Ściany konstrukcyjne gr. 1 ½ cegły murowane z cegły pełnej.
Ścianki działowe gr. 12 cm i gr. 6 cm murowane z cegły dziurawki.
Strop prefabrykowany z płyt kanałowych.
Schody monolityczne wylewane.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna i drzwi wejściowe do budynku typowe, drewniane, pełne
zawieszone na ościeżnicach metalowych. Stolarka okienna i drzwi na taras z profili PCV.
Tynki wewnętrzne cem-wap., kat. III.
Okładziny wewnętrzne ścian:
- płytki ceramiczne w sanitariatach i kuchni wokół urządzeń sanitarnych,
- lamperie olejne w kuchni i na korytarzach,
- malowanie emulsyjne pozostałej powierzchni ścian i stropów.
Posadzki:
- wykładziny rulonowe z PCV,
Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje:
- wodociągową z rur stalowych układanych podtynkowo,
- kanalizacyjną z rur żeliwnych,
- urządzenia kanalizacji sanitarnej: ceramiczne umywalki i miski ustępowe,
- elektryczną, oprawy oświetleniowe, kontakty i gniazdka, pojemnościowy podgrzewacz wody,
2.Opis projektowanych robót remontowych.
1. Instalacja kanalizacyjna, przewidziany zakres robót obejmuje:
a/ demontaż istniejących urządzeń kanalizacyjnych, podejść do tych urządzeń i wybranych
odcinków wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej łączącej urządzenia z kolektorem zbiorczym
odprowadzającym ścieki na zewnętrz budynku,
2. Instalacja wodociągowa, przewidziany zakres robót obejmuje:
a/ demontaż baterii umywalkowych,
b/ demontaż podejść do urządzeń instalacji wodociągowej,
3. Instalacje elektryczne:
a/ demontaż istniejących opraw oświetleniowych włączników i gniazdek w pomieszczenia
przedszkola i zaplecza kuchennego, sanitarnego i gospodarczego,
b/ wymiana okablowania wewnętrznego budynku na przewody z miedzi układane w rurach
osłonowych (peszlach) podtynkowo,
c/ wymiana osprzętu elektrycznego: puszek instalacyjnych podtynkowych, gniazd wtyczkowych,
włączników oświetlenia,
d/ montaż nowych opraw oświetleniowych, rastrowych, przykręcanych do sufitu, do źródeł światła
4x18W (świetlówki),
d/ wykonanie badań i pomiarów nowej instalacji,
4. Rozebranie istniejącej ścianki działowej.
5. Wymiana drzwi wewnętrznych w ściankach działowych. Wykucie starych drzwi i ościeżnic,
poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie nowych nadproży z kątowników 40x40x3 nad
powiększonymi otworami, osadzenie ościeżnic, montaż nowych skrzydeł drzwiowych, wykonanie
robót naprawczych wokół nowych drzwi (szpalety, malowania). Skrzydła drzwiowe pełne. Kolor
biały, wyposażone w okucia: zawiasy, klamki z szyldami, zamki (wkładki YALE). Skrzydła
drzwiowe płytowe.
6. Pomieszczenie dawnej kuchni:
a/ rozebranie istniejących posadzek z wykładziny PCV wraz z warstwami wyrównawczymi i
izolacjami,
b/ zeskrobanie ze ścian i stropów starych powłok malarskich,
c/ wykonanie na posadzkach nowych izolacji przeciwwilgociowych z folii PE, izolacji termicznych
z płyt styropianowych EPS gr. 5 cm, warstw wyrównawczych o gr. ok. 4,0 – 4,5 cm z zaprawy
cementowej,
d/ ułożenie posadzek gresowych z płytek 30x30 cm (korytarz przed kuchnią, magazyny),
f/ malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi w kolorze białym,
7. Remont klatki schodowej:
a/ zeskrobanie ze ścian i stropów starych powłok malarskich,
b/ malowanie olejnymi lamperii i rur instalacji c.o. i gazowej,
c/ malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi w kolorze białym,
8. Remont balkonów:
a/ rozebranie posadzki z wykładziny PCV i warstw wyrównawczych,
b/ wykonanie warstw wyrównawczych,
c/ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zespolonej,
d/ ułożenie nawierzchni i cokolików z płytek gres,
e/ malowanie farbami olejnymi balustrady balkonu.