MAŁGORZATA CZAJKOWSKA, JOHN CZOP, JANUSZ SKOWRON.

Transkrypt

MAŁGORZATA CZAJKOWSKA, JOHN CZOP, JANUSZ SKOWRON.
JUŻ DOŚĆ KŁÓTNI I PROBLEMÓW W NASZEJ UNII KREDYTOWEJ!
JUŻ CZAS ZABRAĆ SIĘ RZETELNIE DO PRACY
DLA DOBRA CZŁONKÓW I NASZEJ UNII!
GŁOSUJCIE NA KANDYDATÓW WSPIERANYCH
PRZEZ KOMITET SPOŁECZNY:
MAŁGORZATA CZAJKOWSKA, JOHN CZOP,
JANUSZ SKOWRON.
Dla czwartej osoby – pozostawiamy to do uznania członków,
ale nasze wskazania są następujące w kolejności:
Bożena Kajewska-Pielarz, Franciszek Piwowarczyk,
Józef Guzik, Iwona Podolak
*************************************************************
OŚWIADCZENIE KANDYDATA JOHNA CZOPA
Chciałbym stanąć w obronie naszej demokratycznej Unii Kredytowej dla naszej polskosłowiańskiej społeczności przeciwko tym, którzy chcą ją zmienić w prywatny bank.
Wszystkim członkom Unii przysługuje jeden głos, w przeciwieństwie do banku, gdzie tylko
mała grupa udziałowców ma prawo do głosu. W realizacji tego celu musimy pamiętać o
zasadach, jakimi kierował się założyciel i organizator Unii Kredytowej ksiądz Longin Tołczyk,
który pragnął równouprawnienia naszej społeczności w otrzymywaniu pożyczek. Unie
Kredytowe zarabiają poprzez udzielanie pożyczek dla ciężko pracujących ludzi, nie poprzez
dokonywanie ryzykownych inwestycji. Chciałbym, w zgodzie z odpowiednimi przepisami
prawnymi przeznaczyć maksymalnie duże kwoty na pożyczki dla członków Unii. Ponadto,
jestem przeciwko przekazywaniu składek członkowskich przez Unię do Centrum PolskoSłowiańskiego.
I want to defend our democratic credit union for our Polish and Slavic community against
those who want to transform it into a private bank. All members have one vote in a credit
union; only a small number of shareholders vote in a bank. To realize this goal we need to
rededicate ourselves to the principles of our founder Rev. Longin Tolczyk, who wanted
affirmative action on loans for our community. Credit unions make money by making loans
to hard working people, and not by making risky investments. I want to maximize the
amount of money, consistent with regulatory requirements, made available for loans to
members. Moreover, I oppose the transfer of dues to the PSC. I want to continue our credit
union's support for the Kosciuszko Chair in Polish Studies at the Institute of World Politics in
Washington, DC, because the incumbent of this Chair, Professor Marek Jan Chodakiewicz
puts forward the truth about Poland and the Poles during the World War II era. This will
raise our economic level by redressing discrimination against us in the American economy
on the false grounds that we Poles are preternatural anti-Semites and perpetrated the
Holocaust in partnership with Nazi Germany.