Załącznik nr 2 ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY

Transkrypt

Załącznik nr 2 ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY
Załącznik nr 2
ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka
.............................................................................................................................
w Konkursie „MAM TALENT” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w
Barcianach..
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć z udziałem mojego dziecka i
wykorzystanie danych osobowych w celu promocji imprezy MAM TALENT w mediach.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.
Podpis rodzica: ………………………………………………………………….