LIDER INNOWACJI® 2016

Transkrypt

LIDER INNOWACJI® 2016
Katowice, 15 czerwca 2016, Międzynarodowe Targi Innowacji
Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016
WYNIKI
XIV EDYCJI KRAJOWEGO KONKURSU
LIDER INNOWACJI® 2016
pod honorowym patronatem
Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosława Gowina
Tytuł Lidera Innowacji 2016 otrzymali:

w kategorii INSTYTUCJA

Województwo Łódzkie
za działalność na rzecz promocji osiągnięć naukowo-badawczych na arenie międzynarodowej i wspieranie
inicjatyw proinnowacyjnych podmiotów Województwa Łódzkiego

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
za innowacyjną działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową na rzecz promocji zdrowia i świadomego
żywienia, a w szczególności za opracowanie produktów o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
za wieloletnie osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii dla przemysłu energetycznego
o dużym znaczeniu dla gospodarki i ekologii

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
za szczególne osiągnięcia na rzecz ratowania życia i promocji zdrowia

Instytut Chemii Przemysłowej
za innowacyjne badania rozwojowe i przemysłowe dla przedsiębiorstw przemysłu chemicznego,
przezwyciężające istotne bariery rozwoju polskiej gospodarki przez tworzenie zrównoważonego przemysłu
chemicznego

Główny Instytut Górnictwa
za kreowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych dla górnictwa, energooszczędnych i czystych technologii
o dużym znaczeniu dla gospodarki, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości środowiska
naturalnego

w kategorii OSOBOWOŚĆ

Pani dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW, Dyrektor Instytutu Włókiennictwa
za młodzieńczy entuzjazm połączony z rozwagą doświadczonego naukowca, za radość tworzenia inspirującą
kolejne pokolenia wynalazców, za promocję nauki polskiej i wynalazczości, za optymizm i uśmiech
w codziennym działaniu

w kategorii KOBIETA WYNALAZCA

Pani dr Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. IBWCh, z Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych w Łodzi
za wieloletnie, wybitne osiągnięcia w dziedzinie opracowania innowacyjnych rozwiązań o szczególnym
znaczeniu dla ochrony środowiska

w kategorii PRODUKT

Instytut Spawalnictwa
autorzy: mgr inż. Krzysztof Kwieciński, dr inż. Piotr Sędek, Mariusz Welcel
tytuł rozwiązania: „System do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
autorzy: zespół inżynierów
tytuł rozwiązania: „Moduł sterownika MSU-103”