Biała Podlaska, 19.08.2013 r. DA.K.3321.16a.2013 W odpowiedzi

Transkrypt

Biała Podlaska, 19.08.2013 r. DA.K.3321.16a.2013 W odpowiedzi
Biała Podlaska, 19.08.2013 r.
DA.K.3321.16a.2013
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 16/2013 z dnia 31.07.2013 r.
W odpowiedzi na postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego
na zakup węgla klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej wraz
z dostawą na terenie Białej Podlaskiej i rozładunkiem, do dnia 16 sierpnia 2013 r. do godz.
15:00 wpłynęły 2 oferty:
1/ Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „IMAGE” Sebastian Girgiel, 43-186 Orzesze
Gardowice ul. Dojazdowa 53
Oferta zawiera ceny węgla za 1 tonę wraz z dowozem (brutto); orzech - 651,90 zł/t ,
groszek – 621,15 zł/t, kostka – 707,25 zł/t
2/ Tomaszuk Łukasz PHU TOM-POL, 21-500 Biała Podlaska Aleja Jana Pawła II 42
Oferta zawiera ceny węgla za 1 tonę wraz z dowozem (brutto); orzech - 630 zł/t, groszek
– 590 zł/t, kostka – 650 zł/t.
Wszystkie złoŜone oferty spełniają warunki określone w „Zapytaniu ofertowym”.
Po przeanalizowaniu kalkulacji cenowych wybrano ofertę złoŜoną przez firmę
Tomaszuk Łukasz PHU TOM-POL, 21-500 Biała Podlaska Aleja Jana Pawła II 42 z ceną
przedmiotu zapytania ofertowego; węgiel orzech - 630 zł /brutto/ za 1tonę.
DYREKTOR MOPS
Renata Jaroszuk