Terminy postępowania rekrutacyjnego: Lp Nazwa etapu data

Transkrypt

Terminy postępowania rekrutacyjnego: Lp Nazwa etapu data
Terminy postępowania rekrutacyjnego:
Lp
Nazwa etapu
data rozpoczęcia
data zakończenia
1
Rekrutacja dla dzieci z obwodu szkoły.
03.03.2014 r.
21.03.2014 r.
2
Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły.
24.03.2014 r.
11.04.2014 r.
3
Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .
4
Potwierdzenie woli i dostarczenie dokumentów.
16.04.2014 r.
godz. 9.00
16.04.2014 r.
25.04.2014 r.
5
Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych.
6
Rekrutacja uzupełniająca
30.04.2014 r.
godz. 9.00
02.06.2014 r.
13.06.2014 r.
7
Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w rekrutacji uzupełniającej.
Potwierdzenie woli i dostarczenie dokumentów.
17.06.2014 r.
godz. 9.00
18.06.2014 r.
25.06.2014 r.
8
9
Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji 26.06.2014 r.
uzupełniającej
godz. 9.00