ZESPOŁY ZADANIOWE W DIAKONII MODLITWY RUCHU ŚWIATŁO

Transkrypt

ZESPOŁY ZADANIOWE W DIAKONII MODLITWY RUCHU ŚWIATŁO
„Zasady życia wewnętrznego i wspólnotowego Diakonii Modlitwy Ruchu Światło–Życie
z parafii pw. bł. Karoliny w Tychach” (załącznik nr 2).
ZESPOŁY ZADANIOWE
W DIAKONII MODLITWY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
Z PARAFII PW. BŁ. KAROLINY W TYCHACH
1. Zespół do spraw formacji dorosłych
•
Seminarium Odnowy Wiary
 prowadzenie,
 przepracowanie materiałów,
•
Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło – Życie
 prowadzenie,
 przygotowanie materiałów formacyjnych (teksty),
 prowadzenie grupy cotygodniowej,
•
Rodzina
 naturalne planowanie rodziny (kursy, szkolenia),
 przygotowanie do życia w rodzinie (dla młodzieży),
2. Zespół do spraw formacji młodzieży
•
Oaza Młodzieżowa
 formacja modlitewna,
 prowadzenie modlitw,
 ewangelizacja
•
Animatorzy
 formacja animatorów,
 prowadzenie modlitwy animatorów,
3. Zespół do spraw informacji
•
Strona internetowa
 uaktualnianie,
 zbieranie intencji,
•
Aktualności




•
obchodzenie i przygotowywanie urodzin,
zapisywanie i opracowywanie proroctw z modlitwy,
zbieranie intencji,
dary w Eucharystii
Budżet diakonii
 zbieranie pieniędzy,
 wydatki,
•
Kiermasz
 przygotowywanie,
 czuwanie nad przebiegiem,
•
Przepływ informacji w obrębie diakonii
 przekazywanie informacji.
11