Wspólnoty i grupy parafialne, które działają przy naszej parafii

Transkrypt

Wspólnoty i grupy parafialne, które działają przy naszej parafii
Księża Pallotyni - Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rynie
Wspólnoty i grupy parafialne, które działają przy naszej parafii
SCHOLA DZIECIĘCA
Niedzielną Msze dla dzieci uświetnia śpiew naszej scholi. Schola istnieje od kilku lat i założył ją ks. Paweł
Marniak SAC, który był wikariuszem w naszej parafii. Od początku scholę prowadziła Pani Alicja
Cieślińska. Obecnie scholę prowadzi Teresa Piątek. Próby scholi odbywają się w każdy piątek o godzinie
16:00 (prócz świąt, postu - w tym okresie spotkania są ustalane w innych godzinach).
GRUPA PARAFIALNA: OAZA
Kilkanaście dobrych duszyczek, które chcą od życia "czegoś więcej" - członkowie Ruchu Światło - Życie
(dla mniej zorientowanych oaza:)). Co robimy? Spotykamy się, aby rozmawiać o Bogu, o kwestiach
etycznych, o problemach, które nas dręczą, o zwykłym życiu, studiujemy Pismo Święte, uczestniczymy
we Mszach Świętych, czuwaniach. Dzięki temu uczymy się współpracy, zrozumienia i życia we
wspólnocie. W miarę możliwości podejmujemy różne akcje, np. sprzedajemy własnoręcznie wykonane
palmy, czy kartki świąteczne.
Każdego roku czekają również na nas rekolekcje oazowe w wakacje, które nie tylko zbliżają nas do
Boga, ale pozwalają zdobyć nowe doświadczenie i poznać ludzi z innych wspólnot na terenie całej Polski.
Na terenie naszej parafii działają również:
- KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
- CARITAS PARAFIALNY
- GRUPA AA
- GRUPA MINISTRANTÓW
http://www.pallotyni.ryn.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 21:43
Księża Pallotyni - Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rynie
http://www.pallotyni.ryn.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 21:43