Nowe przepisy chroniące konsumentów – konsekwencje dla

Komentarze

Transkrypt

Nowe przepisy chroniące konsumentów – konsekwencje dla
Nowe przepisy chroniące konsumentów – konsekwencje dla przedsiębiorców
Debata Gazety Bankowej i kancelarii Hansberry-Tomkiel
na temat nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
19 kwietnia 2016 r. (wtorek), godz. 14.00 – 17.30
Hotel Sheraton w Warszawie
13:30 Rejestracja
14:00 – 14:15 Powitanie gości, otwarcie debaty, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Prowadzenie: Wojciech Surmacz, redaktor naczelny Gazety Bankowej
14:15 – 15:00 PANEL I:
Nowy model kontroli postanowień wzorców umów – praktyczne różnice
między dotychczasowym a obecnym trybem z punktu widzenia sądów,
konsumentów i przedsiębiorców.
15:00 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 16:00 PANEL II
Nowe narzędzia kontroli - wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta”. W
jakich okolicznościach przedsiębiorca może zostać skontrolowany? Dla jakiej
kategorii spraw (jakich rodzajów naruszeń) może być stosowana tego typu
kontrola? Jakie w takiej sytuacji prawa i obowiązki przysługują przedsiębiorcy?
16:00 – 15:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:00 PANEL III
Szczególna kategoria praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów –
misselling. Czy dotyczy wyłącznie sektora usług finansowych? Czy i jak
wprowadzenie tej nowej praktyki może zmienić model działania
przedsiębiorców?
17:00 – 17:15 DYSKUSJA
17:15 – 17:30 Podsumowanie seminarium