Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów ogłasza

Transkrypt

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów ogłasza
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów ogłasza konkurs ofert na stanowisko
trenera pierwszoligowego zespołu piłki ręcznej mężczyzn na sezon sportowy
2015/16 r.
I. Podstawowe cele i zadania szkolenia:
1. Przygotowanie zawodników do rozgrywek sezonu sportowego 2015/16r
2. Uczestniczenie wraz z zespołem w rozgrywkach ligowych sezonu 2015/16r
II. Warunki zatrudnienia:
1. Praca na zasadzie umowy – zlecenia.
2. Stanowisko trenera obejmowane jest na czas określony. Po każdym roku
szkolenia dokonywana będzie ocena pracy szkoleniowej i wyników
sportowych. Kontynuacja pracy w następnym sezonie jest uzależniona od
ogólnej, pozytywnej oceny pracy trenera w danym roku szkolenia.
III. Przebieg i warunki konkursu:
1. Kandydaci winni do dnia 15.06.2015r przesłać na adres SPR Tarnów (na
adres e-mailowy: [email protected]) wypełnioną ankietę - ofertę
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
2. Ankieta i zawarte w niej informacje będą podstawą do oceny i typowania
kandydatów . Komisja konkursowa może wnioskować o dodatkowe
wyjaśnienia lub informacje dotyczące poszczególnych kandydatów, w tym
również o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert przedstawi swoje kandydatury do
zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Tarnowie.
Prezes SPR Tarnów - mgr inż. Janusz Terlecki