Berni Zambail, 5-Star Master Instructor and Master

Transkrypt

Berni Zambail, 5-Star Master Instructor and Master
Berni Zambail, 5-Star Master Instructor and Master
Horse Development Specialist
Anka Rancho, 15-17 września, 2017
Dziękujemy za zgłoszenie!
Aby dokonad rezerwacji wypełnił poniższy formularz i odeślij go na
[email protected]
Twoje dane:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu w razie wypadku:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Rezerwacja i wpłata zaliczki po 15 czerwca 2017:
Piątek, 15 września
☐ Jeździec 590zł
☐ Słuchacz 190zł
Sobota, 16 września
☐Jeździec 590zł
☐ Słuchacz 190zł
Niedziela, 17 września
☐Jeździec 590zł
☐ Słuchacz 190zł
Rezerwacja i wpłata zaliczki do 15 czerwca 2017:
Piątek, 15 września
☐ Jeździec 540zł
☐ Słuchacz 150zł
Sobota, 16 września
☐Jeździec 540zł
☐ Słuchacz 150zł
Niedziela, 17 września
☐Jeździec 540zł
☐ Słuchacz 150zł
Rezerwacja i wpłata zaliczki do 15 czerwca 2017:
Wszystkie trzy dni:
☐ Jeździec 1470zł (490zł/dzieo)
☐ Słuchacz 390zł (130zł/dzieo)
Berni Zambail, 5-Star Master Instructor and Master
Horse Development Specialist
Anka Rancho, 15-17 września, 2017
Bezzwrotna zaliczka w wysokości 40% kosztu szkolenia potwierdza rezerwację.
Zaliczki, z dopiskiem „Berni+imię i nazwisko uczestnika” np. „Berni Jan
Kowalski”, proszę wpłacad na:
86 1050 1025 1000 0091 0580 2343
Ing Bank Śląski
Julia Opawska
Ul. Bukowa 2
05-126 Michałów-Grabina
Pozostałą częśd kwoty proszę uiszczad przelewem przed szkoleniem lub
gotówką w dniu szkolenia.
Opłatę za wyżywienie, noclegi i boks uiszczad proszę gotówką, na miejscu.
Wyżywienie – czwartek 14 września
Kolacja
☐10zł
Wyżywienie – piątek 15 września
Śniadanie
☐10zł
Obiad
☐25zł
Kolacja
☐10zł
Wyżywienie – sobota, 16 września
Śniadanie
☐10zł
Obiad
☐25zł
Kolacja
☐10zł
Wyżywienie – niedziela, 17 września
Śniadanie
☐10zł
Obiad
☐25zł
Kolacja
☐10zł
Czy jest coś czego nie jesz?
Berni Zambail, 5-Star Master Instructor and Master
Horse Development Specialist
Anka Rancho, 15-17 września, 2017
Nocleg
Z czwartku, 14 września, na piątek, 15 września
Z piątku, 15 września, na sobotę, 16 września
Z soboty 16 września na niedzielę, 17 września
Z niedzieli, 17 września, na poniedziałek 18 września
☐35zł
☐35zł
☐35zł
☐35zł
Chcę wypożyczyd konia z Anka Rancho
Piątek, 15 września
☐80zł /dzieo
Sobota, 16 września
☐80zł /dzieo
Niedziela, 17 września
☐80zł /dzieo
Boks dla konia:
Piątek, 15 września
Sobota, 16 września
Niedziela, 17 września
Logistyka:
Adres:
☐30zł /doba
☐30zł /doba
☐30zł /doba
Anka Rancho
Glinianka II nr 25
http://www.ankarancho.pl/index.php
Osoby do kontaktu:
Gospodarz: Anna Gnass
0 602 304 861
mail: [email protected]
Julia Opawska, 2-Star Instructor
[email protected]
Godziny szkolenia:
9:30-16:30
Na terenie Anka Rancho obowiązuje zakaz palenia
Berni Zambail, 5-Star Master Instructor and Master
Horse Development Specialist
Anka Rancho, 15-17 września, 2017
Ze względu na psy mieszkające w gospodarstwie prosimy o nie
przyprowadzanie własnych psów
Informacja dla
jeźdźców
Konie biorące udział w szkoleniu muszą byd zdrowe i
posiadad aktualne szczepienie przeciw grypie.
NIE PRZYJMUJEMY OGIERÓW
Bardzo prosimy o poinformowanie Anny Gnass o
godzinie przyjazdu i wyjazdu konia.
Oświadczenie:
Ja niżej podpisany oświadczam, że zdając sobie sprawę z ryzyka związanego z
uprawianiem jazdy konnej i innych form kontaktu z koomi i nie będę rościł
pretensji do organizatorów ani instruktora w przypadku doznania przeze mnie
lub osoby mi towarzyszące szkody materialnej lub niematerialnej wskutek
uczestniczenia w szkoleniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią formularza zgłoszeniowego i zgadzam
się na warunki dokonania rezerwacji i uczestniczenia w szkoleniu.
Imię i nazwisko:
Podpis*
Data:
*Na uczestnictwo w kursie osób niepełnoletnich zgodę wyrazid musi rodzic lub opiekun prawny.
Dziękujemy! 