Budowanie zespołu. Coaching i mentoring.

Transkrypt

Budowanie zespołu. Coaching i mentoring.
Projekt „Aktywni na rynku pracy” realizowany zgodnie z umową nr UDA – POKL. 04.01.01-00-371/09-00
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNYCH
„ZOSTAŃ NOWOCZESNYM LIDEREM”
zapraszamy studentów
i absolwentów UKSW
na bezpłatne szkolenia
Budowanie zespołu. Coaching i mentoring.
Szkolenia odbędą się na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3
TERMINY: 01-02.06.2011
04-05.07.2011
01-02.09.2011
Dowiesz się o:
• zespole i procesie grupowym
rozwoju zespołu
• zachowaniach w zależności od etapu
w zespole
• strukturze wewnętrznej i zewnętrznej
e zespołu
ac
pr
h
yc
ąc
iaj
dn
ru
ut
i
h
yc
jąc
ulu
m
sty
h
• czynnikac
konfliktu
zy
fa
ie
jśc
ze
pr
lne
yś
m
po
na
m
cy
ają
• komunikacji, jako czynniku wpływ
• rodzajach coachingu
j na mentoringu
te
ar
op
ji
lac
re
nie
wa
do
bu
h
yc
ąc
iaj
liw
• czynnikach umoż
• ABC pracy mentora
• komunikacji w coachingu i mentoringu
więcej na stronie www.aktywni.uksw.edu.pl
Zapisy na szkolenia: Biuro Karier UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, pok. 222 Budynek Auditorium Maximum, 01-938 Warszawa
email: [email protected] (w treści maila proszę wpisać „Budowanie zespołu oraz data szkolenia”)
tel. 22 569 97 98
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Aktywni na rynku pracy” realizowany zgodnie z umową nr UDA – POKL. 04.01.01-00-371/09-00
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNYCH
„ZOSTAŃ NOWOCZESNYM LIDEREM”
zapraszamy studentów
i absolwentów UKSW
na bezpłatne szkolenia
Zarządzanie w konflikcie. Zarządzanie zmianą.
Szkolenia odbędą się na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3
TERMINY: 06-07.06.2011
08-09.09.2011
Dowiesz się o:
z nim związanych
h
jac
oc
em
i
h
iac
an
ow
ch
za
ch
za
fa
o
• konflikcie i jeg
• źródłach konfliktów
aniu konfliktu
iąz
zw
ro
h
yc
jąc
yja
rz
sp
ch
jny
cy
ika
un
m
• technikach ko
nfliktu interesu
ko
ia
an
yw
iąz
zw
ro
ch
zia
ęd
rz
na
ch
cja
• mediacjach, negocja
esie zmiany
• zmianie i dynamice motywacji w proc
ądzania zmianą
rz
za
h
ac
ap
et
ą,
ian
zm
ze
y
ac
pr
h
ac
at
• schem
• technikach pracy ze zmianą
• źródłach i kierunkach zmian
więcej na stronie www.aktywni.uksw.edu.pl
Zapisy na szkolenia: Biuro Karier UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, pok. 222 Budynek Auditorium Maximum, 01-938 Warszawa
email: [email protected] (w treści maila proszę wpisać „Zarządzanie w konflikcie oraz data szkolenia”)
tel. 22 569 97 98
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty