Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej LANZANIA

Transkrypt

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej LANZANIA
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej LANZANIA
Formularz zgłoszeniowy
Wiosenny Rajd Pieszy po Wysoczyźnie Elbląskiej 2016
1. Imię i nazwisko………………………………………
2. Data urodzenia……………………………………….
3. Miejsce zamieszkania………………………………..
4. Telefon kontaktowy………………………………….
5. PESEL………………………………………………..
6. Zgoda rodzica/opiekuna na udział w rajdzie:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Wiosennym Rajdzie Pieszym po
Wysoczyźnie Elbląskiej 2016, który odbędzie się w dniach 10 - 11 czerwca 2016 r.
…………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna
7. Zgoda rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka
na potrzeby organizacji i promocji projektu.
…………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna
ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
STAROSTWA POWIATU ELBLĄSKIEGO