1. Projekt: Budowa drogi gminnej w Łopienniku Nadrzecznym 2

Transkrypt

1. Projekt: Budowa drogi gminnej w Łopienniku Nadrzecznym 2
1. Projekt:
Budowa drogi gminnej w Łopienniku Nadrzecznym
2. Realizacja:
W ramach projektu wybudowano 898m drogi gminnej w Łopienniku
Nadrzecznym o nośności 100kN/oś. Ponadto wybudowano ponad 900m
chodników, parking przy ośrodku zdrowia oraz barierki ochronne.
3. Okres realizacji:
04.03.2010 - 20.05.2011
4. Finansowanie:
Wartość projektu – 1 331 080,59 zł
w tym kwota dofinansowania – 626 612,04 zł
5. Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
6. Zdjęcia: