Ulotka informacyjna - Dar-mar

Transkrypt

Ulotka informacyjna - Dar-mar
MARKER 2000
MARKER 2000
Elektroniczna maszyna znakująca klucze i
wkładki metodą mikropunktowania
Marker 2000 jest pierwszą profesjonalną
maszyną elektroniczną grawerującą metodą
mikropunktowania dzięki czemu nie usuwa
materiału z grawerowanej powierzchni.
W szczególności zaprojektowana do
znakowania:
kluczy;
wkładek;
plakietek i medali.
ZALETY
konstrukcja innowacyjna i praktyczna;
szybka i prosta w obsłudze;
Marker 2000 graweruje na różnorodnych
materiałach (silver nickel, mosiądzu, stali...)
zapewniając przy tym wysoką jakośd i precyzję;
menu obsługuje pięd różnych języków:
angielski, włoski, niemiecki, francuski i
hiszpaoski;
z poziomu menu jest dostępny duży wybór
czcionek i grafik;
współpracuje z ponad 15 typami różnych
opcjonalnych szczęk;
Marker 2000 może współpracowad z
frezarkami do kluczy.
Znakowanie
Proces znakowania jest oparty o innowacyjną
technologię umożliwiającą pisanie bez
usuwania materiału z grawerowanego
przedmiotu i zmieniania jego powierzchni.
Znakowanie
Użytkownik może wybrad jedną spośród
ośmiu stref o różnych wymiarach(1) i
kształtach. Dalsze strefy można dodać
z szybko wymiennych dysków maszyny.
Użytkownik ma do dyspzycji szeroki zakres
różnych wymiarów i typów czcionek
(pogrubione, kursywa, wersaliki)
za pomocą których można ułożyd tekst w 4
liniach o długości 30 znaków każda.
Marker 2000 może automatycznie
centrować tekst w wybranym obszarze
zgodnie z parametrami wprowadzonymi
przez operatora.
Marker 2000 można zaprogramowad by
znakował wkładki, czy klucze kolejnymi
numerami.
(1) Wymagana powierzchnia: 35 x 50 mm
Marker 2000 został zaprojektowany do
pracy w dwóch trybach:
trybie pracy samodzielnej i do współpracy
z komputerem.
MARKER 2000 SAMODZIELNIE
Marker 2000 obsługuje się z poziomu
klawiatury dowolnego komputera(1).
Jest niezwykle łatwa w obsłudze i nie
wymaga szczególnych umiejętności czy
długiego ustawiania i przygotowao.
Pamięd maszyny obejmuje do 50 modeli,
które można przenieśd do komputera.
(1) SILCA nie dostarcza klawiatur komputerowych, co jest preferowane przez większośd
użytkowników, którzy wybierają model klawiatury, który najbardziej im odpowiada. Można
wybrad dowolny model klawiatury kompatyblilny ze standardami IBM*.
• IBM jest zastrzeżonym znakiem handlowym International Business Machines Corporation.
Mechanizm udarowy Markera
Widiowy stop udarowy osiąga częstotliwośd
80 uderzeo na sekundę.
Głębokośd udaru jest łatwo regulowana przy
pomocy specjalnego pierścienia regulacyjnego.
Narzędzie udarowe jest łatwe przy wymianie
i może byd dobrane stosownie do potrzeb
(“płaski” kształt do niestandardowego
znakowania).
Ekran
Podświetlany ekran ciekłokrystaliczny jest
ustawiony u szczytu urządzenia i zapewnia
użytkownikowi doskonałą czytelnośd.
Opatentowany automat śledzący
Opatentowany laserowy system śledzący
zapewnia szybkie i precyzyjne ustawienie strefy
znakowania i można ją przestawiad przy
pomocy dysku śledzącego.
PATENT
SZCZĘKA
Standardowa szczęka C1 zapewnia szybki i
pewny uchwyt dla większości typów kluczy.
Marker 2000 został zaprojektowany do
współpracy z ponad 15 rodzajami szczęk
różnych typów, w tym także
z podajnikiem automatycznym.
MARKER 2000 w połączeniu z komputerem PC
Podłączenie maszyny Marker 2000 do
komputera niezwykle zwiększa jej możliwości
dzięki specjalnie zaprojektowanemu przez Silca
programowi “Marker 2000”.
Zapamiętanie do 500 różnych tekstów i
modeli.
Dynamiczne wyświetlanie generowanych
modeli.
Możliwośd ustawienia rosnących
progresywnie sekwencji
alfanumerycznych.
Dynamiczne
wyświetlanie
generowanych
modeli.
Oprogramowanie
Program pracuje w środowisku Windows
Ochrona poprzez hasło i “Silca Hardware
Protection”
Interfejs graficzny Windows
Predysponowany do rozszerzeo funkcji i
ustawiania wg. potrzeb
Oprogramowanie jest przyjazne dla
użytkownika, dostępne w 5 wesjach
językowych i regularnie
aktualizowane.
Dane techniczne
ZASILANIE: 230V – 50Hz – 80 Watt – 0.4A
110V – 60 Hz – 90Watt – 0.6A
UDAR: Wymienny, wykonany ze stopu widiowego
MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ UDERZEŃ: 80 uderzeo na sekundę
POSUW: w 2 osiach
SZCZĘKA: standardowa C1
ZAKRES RUCHO: oś X: 50 mm - oś Y: 35 mm
EKRAN: podświetlany, 4 linie po 20 znaków
KLAWIATURA: kompatybilna ze standardową IBM
WYMIARY: szerokośd 220mm, głębokośd 320mm, wysokośd 450mm
WAGA: 20 kg
* IBM jest zastrzeżonym znakiem handlowym International Business Machines Corporation.
www.silca.biz
Dar-Mar
ul. Hubala 11
05-230 Kobyłka
tel. +48 22 771 01 18
fax +48 22 781 00 60
www.dar-mar.pl
[email protected]
INFORMACJA
Wszelkie dane techniczne oraz ilustracje zawarte w tej prezentacji mają charakter orientacyjny. Firma Silca zastrzega sobie prawo do zmiany w wyglądzie maszyn, w ich wymiarach, lub do wprowadzenia udoskonaleo
podwyższających jakośd produktu. Zawartośd dokumentu jest chroniona prawem autorskim i w żadnej formie nie może byd kopiowana ani reprodukowana. Naruszenie tych praw będzie karane.
Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym własności przemysłowej niniejszym oświadczamy że użyte nazwy i znaki handlowe są wyłączną własnością odpowiednich producentów zamków. Wspomniane znaki
handlowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych by można było łatwo rozpoznad zamek do którego maszyna nacina odpowiedni klucz. Ta prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych
kluczykarzy używających produktów firmy Silca