rok_wiary_biuletyn_201210 - Parafia św. Tomasza Apostoła w

Transkrypt

rok_wiary_biuletyn_201210 - Parafia św. Tomasza Apostoła w
Ta, która uwierzyła…
Ponad 2000 lat temu żyła pewna kobieta. Prosta, zwyczajna, kobieta
jak każda inna, zwyczajna, a zarazem wyjątkowa – Maryja. Co uczyniło Ją
wyjątkową? Co sprawiło, że Bóg wybrał Ją na Matkę Swego Syna?
Kiedy Anioł staje przed Maryją, Ona wierzy w Jego słowa. A przecież
mogłaby pomyśleć: „może to mi się tylko przyśniło” bądź „coś mi się
wydawało”. Maryja wierzy. Czy ja uwierzyłbym/-abym, gdyby dziś, teraz
przede mną stanął Anioł i powiedział słowa podobne jak skierował do Maryi?
Czy uwierzyłbym/-abym, że to Wysłannik Boga, że to, co mówi jest prawdą?
Maryja uwierzyła, nie miała wątpliwości.
W dziewiątym miesiącu ciąży Maryja z mężem udaje się pieszo do
Betlejem w związku z przeprowadzanym wówczas spisem ludności. W sercu
Maryi zapewne rodzą się różne pytania, ale nie traci wiary, idzie, bo ufa
Bogu. Czy którakolwiek kobieta w ostatnim miesiącu ciąży odważyłaby się
pójść pieszo ponad 100 km? Maryja poszła.
Maryja wiedząc, że ma urodzić Syna Boga, czyż nie myślała, żeby
zapewnić Mu jak najlepsze warunki. I kiedy przychodzi moment rozwiązania
nie dość, że nie ma miejsca nigdzie w żadnym domu, to rodzi Go w miejscu
schronienia zwierząt. Czy rodząc w takich warunkach Syna Bożego, można
wierzyć i ufać Bogu? Wydaje się to takie nieludzkie, że Bóg jest nieludzki.
Maryja nadal wierzy.
Prześladowanie Heroda, ucieczka do Egiptu, życie na obczyźnie, nie
zabijają w Niej wiary. Również lata przeżyte w zupełnym ukryciu i prostocie,
pośród obowiązków, jakie musi wypełniać, nie osłabiają Jej ufności
i wierności Bogu.
W wydarzeniu Golgoty wiara Maryi osiąga szczyt bezgranicznego
zawierzenia. Doświadcza wówczas największej próby wiary – przekracza
próg śmierci Swojego Syna i nadal wierzy, że On jest Zbawicielem świata.
Gdy trzyma umarłego Boga – Człowieka w Swych ramionach i wielki smutek
wypełnia Jej serce, nie traci wiary.
Można zauważyć, że Maryja nie miała łatwego życia, codzienność
przynosiła Jej wiele trudu, zmartwień, niezrozumienia, ale nigdy nie
zachwiała się w wierze.
Wiara rodzi się ze słuchania, wiara rodzi się z bólem. Aby osiągnąć
taki stopień dojrzałości wiary, Maryja musiała pracować nad sobą przez całe
życie. Była to praca wymagająca ogromnego wysiłku ducha, kształtowanego
pośród prób i doświadczeń. By się z nimi zmierzyć nie wystarczyły ludzkie
siły, to nie Ona kształtowała Siebie, lecz Bóg Ją kształtował.
Dziś na progu Roku Wiary poproś Maryję, Tą która uwierzyła
pierwsza, Kobietę wiary, aby Ona nauczyła Cię wierzyć.
PARAFIA
p.w. ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W EŁKU
BIULETYN PARAFIALNY
październik 2012
KTO? Ojciec Święty Benedykt XVI
CO? Ogłosił Rok Wiary listem apostolskim PORTA FIDEI.
KIEDY? 11 października 2012 r. – 24 listopada 2013 r.
DLACZEGO?
Upamiętnienie dwóch
wielkich wydarzeń,
które ukształtowały
oblicze
współczesnego
Kościoła: 50 rocznica
otwarcia Soboru
Watykańskiego II,
20 rocznica
ogłoszenia
Katechizmu Kościoła
Katolickiego.
PO CO?
By każdy
chrześcijanin mógł
„na nowo odkryć
w wierzeniu radość
i odnaleźć zapał do
przekazywania
wiary”.
LOGO ROKU WIARY przedstawia łódź unoszącą się na falach, z żaglem,
który ma postać hostii. Masztem jest krzyż. Obraz jest symbolem Kościoła,
któremu nadaje kierunek Jezus Chrystus, ukryty w Najświętszym
Sakramencie. Od Jezusa eucharystycznego płynie moc, która pozwala łodzi
Kościoła
płynąć
w wyznaczonym celu, pokonując wszelkie przeszkody.
Propozycje na Rok Wiary
List w pigułce
Papieska inicjatywa ma dwa cele: z jednej strony –
pomóc w osobistym spotkaniu z Chrystusem,
nawiązaniu osobowej relacji z Nim, a z drugiej – lepiej
poznać treść wiary chrześcijańskiej, tego, w co
wierzymy.
 Wiarę odkrywać
Papież wskazuje na poznawanie jej treści, czyli
poszczególnych prawd, katechizmu, dogmatów itp. Ten
wymiar wiąże się z rozumem, z racjonalnym
poznaniem Tego, któremu zaufałem. To uznanie całej
prawdy, którą Bóg objawił.
 Wiarę celebrować
Rok ten jest okazją, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę
w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii, która jest szczytem, do którego zmierza
działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego
moc.
 Żyć wiarą na co dzień
Ojciec Święty przypomina, że wiara wyraża się poprzez świadectwo. Dlatego
należy troszczyć się, aby nie było bolesnego rozdźwięku pomiędzy wiarą
wyznawaną ustami, a wiarą praktykowaną w sposobie życia. Należy stale
kształtować w sobie wewnętrzną harmonię pomiędzy myśleniem, mówieniem
i działaniem. Tylko w ten sposób można być przekonującym i autentycznym
świadkiem Chrystusa.
Potrzebna jest nam w dzisiejszych czasach wiara na wzór św. Piotra –
Skały: wiara prosta, odważna i zdecydowana. Potrzebna jest nam wiara
Apostoła Pawła: wiara inteligentna i głęboka, nie bojąca się konfrontacji
z coraz to trudniejszymi wyzwaniami współczesności. Potrzebna jest nam
taka wiara, która może być fundamentem, na którym można oprzeć całe
życie.
Warto przeczytać
List apostolski Benedykta XVI „Porta Fidei”
Katechizm Kościoła Katolickiego http://www.katechizm.opoka.org.pl/
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
Youocat (Katechizm dla młodych)
II edycja Szkoły Animatorów Biblijnych – rozpoczęcie 13 października
2012r,. godz. 9:45 Sala Konferencyjna w Centrum Pastoralno –
Administracyjnym przy Placu Katedralnym 1 w Ełku (zajęcia raz w miesiącu,
w sobotę). Zgłoszenia tel.: 87 621-68-14 lub kom. 501-142-057.
W pierwszej edycji uczestniczył nasz parafianin:
W latach 2010 – 2012 wraz z małżonką Lucyną i kilkoma osobami z naszej
parafii uczestniczyłem w zajęciach Szkoły Animatorów Biblijnych. W gronie
ok. 100 osób, w każdą drugą sobotę m-ca, w sympatycznej atmosferze,
czerpałem z wiedzy znanych wykładowców, którzy z poczuciem humorem
przybliżali nam Słowo Boże. Analizowaliśmy treści Pisma Świętego wraz
z jego kontekstem historycznym, geograficznym i społecznym. Uzyskana
wiedza oraz umiejętności w bardzo dużym stopniu zmieniły moje metody
czytania i medytacji oraz skłoniły do szukania odpowiedzi w komentarzach
biblijnych oraz innych opracowaniach. Gorąco polecam uczestniczenie
w zajęciach, wszystkim pragnącym pogłębić swoją wiedzę. (Teodor)
Wiara i ja
„Wyznanie wiary w Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego – oznacza
wiarę w jednego Boga, który jest miłością.”
Benedykt XVI
WIERZYSZ W BOGA,
KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ?
„Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on
stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać
człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę
i szczęście, których nieustannie szuka.”
Katechizm Kościoła Katolickiego
CZEGO PRAGNIE TWOJE SERCE?
„Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem,
jedna pozwala bowiem drugiej się urzeczywistniać.”
Benedykt XVI