Pracownicy firmy Tymbark

Komentarze

Transkrypt

Pracownicy firmy Tymbark
nagrody
Grand Prix na Festiwalu Golden
Drum dla kampanii Tigera!
Z przyjemnością informujemyy, że w tegorocznej edycji prestiżowego
konkursu „Golden Drum”, Grand Prix w kategorii digital przyznano
kampanii Tigera, realizowanej pod hasłem „Game Is Not Over”.
I
dea projektu polegała na uruchomieniu specjalnej platformy, na
której dostępne były trzy gry opracowane w wyjątkowej stylistyce
automatów do gier z lat 80., które cieszyły się wtedy ogromną popularnością. Gry nawiązywały do różnych sytuacji, w których młodzi ludzie piją TIGERA oraz sposobu, w jaki spędzają swój wolny
czas. Oryginalny pomysł, unikalna stylistyka i fabuła sprawiły, że
projekt „Game IS Not Over” spotkał się ze szczególnym uznaniem
ze strony jury. Gratulujemy!
Tymbark laureatem Mixx Awards 2014
Gramofun to unikalna, muzyczna propozycja Tymbarku, która
cieszy się ogromną popularnością wśród fanów doskonałej
zabawy. Innowacyjne połączenie produktu – cenionego przez
tysiące młodych konsumentów oraz wyjątkowych efektów
dźwiękowych i świetlnych sprawiło, że Gramofun spotkał się
ze szczególnym uznaniem ze strony odbiorców.
M
obilną aplikację pobrało
ponad 125 000 użytkowników! Rekordowa liczba pobrań,
interesująca formuła i koncepcja
aplikacji sprawiły, że Gramofun
Tymbark został doceniony przez
profesjonalistów z branży, zwyciężając w kategorii „Mobile Application” w konkursie „Mixx Awards”
2014. Jury, dokonując oceny,
brało pod uwagę między innymi:
obraną strategię, wykonanie,
kreatywne wykorzystanie mediów
i możliwości technologicznych
oraz rezultaty. W prestiżowym
konkursie Mixx Awards każdego
roku zwyciężają najlepsi – kreatorzy oryginalnych pomysłów, idealnie dostosowanych do potrzeb
i oczekiwań odbiorców. Cieszymy
się, że wśród nich jest także Tymbark.
Zapraszamy do zapoznania się z filmem prezentującym aplikację Gramofun:
https://www.youtube.com/watch?v=WjygqLrNwMA
nr 71 / grudzień 2014
2
Znamy już wyniki Rankingu Polskich Marek – najdroższych, najsilniejszych i najbardziej
znanych marek 2014 roku, opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”.
R
anking został stworzony na podstawie wyceny oraz
miary rozpoznawalności marki, jej popularności
i sympatii do produktów, które wpływają na wartość
marki. Wśród najcenniejszych i najmocniejszych marek polskich, Tymbark i Lubella po raz kolejny okazały
się bezkonkurencyjne - plasując się na pierwszym miejscu w swoich kategoriach.
W kategorii „Najbardziej wartościowe marki w branży napojów bezalkoholowych” Tymbark po raz czwarty
został uhonorowany tytułem najmocniejszej marki napojowej w Polsce.
Marka Tymbark bardzo wysoko została również
oceniona w kategoriach: najczęściej wybieranych i najsilniejszych marek 2014 roku, a także pod kątem prestiżu, postrzeganej jakości oraz świadomości marki.
Ogromny sukces odniosła marka Lubella, która po
raz kolejny zajęła pierwsze miejsce wśród najbardziej
wartościowych marek w kategorii „Pozostałe produkty
żywnościowe”. Lubella zajęła również 2 miejsce w kategorii „Najsilniejszych marek 2014 roku” oraz wysoko
uplasowała się pod kątem lojalności konsumentów,
prestiżu i jakości.
Bardzo wysoką – 6 pozycję w kategorii „Najbardziej
wartościowe marki w branży napojów bezalkoholowych” zajęła również marka Kubuś, która jest najsilniejszą marką w kategorii napojów i soków dla dzieci.
W Rankingu Mocy Marek napojów bezalkoholowych, najwyżej spośród wszystkich brandów napojów
energetycznych, uplasowała się także marka Tiger.
Tymbark wśród najsilniejszych marek
wyróżnionych przez Superbrands
15 tysięcy konsumentów oraz 60 ekspertów branżowych
oceniło ponad 2400 marek. Konsumenci i eksperci w procesie
certyfikacji wskazali liderów. Uczestnicy badania odpowiadali na
pytania o znajomość marki oraz skłonność do jej polecenia.
W
śród wyróżnionych liderów rankingu znalazł się Tymbark – marka wyjątkowo lubiana i ceniona przez tysiące
polskich konsumentów, która każdego dnia towarzyszy im zarówno w codziennych, życiowych sytuacjach,
jak również w wyjątkowych chwilach i szczególnych okazjach. Tymbark uplasował się na wysokim, jedenastym
miejscu wśród 20 najsilniejszych marek obecnych na polskim rynku. W dalszej części rankingu, w swoich kategoriach wyróżnione zostały także inne brandy należące do Grupy Maspex Wadowice, takie jak: Kubuś, Lubella czy
DecoMorreno.
Superbrands wraz z firmą badawczą ARC Rynek i Opinia po raz kolejny przeprowadziło szeroko zakrojone
badanie konsumenckie dotyczące siły i wizerunku marki, obejmujące ponad 15 tysięcy respondentów. Badanie
uwzględniało ponad 2400 marek konsumenckich w 110 kategoriach produktów i usług. Skala tego przedsięwzięcia plasuje je pośród największych badań marketingowych w Polsce.
3
nr 71 / grudzień 2014
nagrody
Tymbark, Lubella, Kubuś, Tiger – nasze
marki wyróżnione w prestiżowym Rankingu
Polskich Marek dziennika „Rzeczpospolita”
pracownicy
Pracownicy firmy Tymbark
wraz z rodzinami rozdali pół miliona
jabłek w ramach ogólnopolskiej akcji
„Jabłka Tymbark z polskich sadów”
Dzień 18 października i II edycja naszej akcji, na pewno zapadnie nam
wszystkim na długo w pamięci. Był to wyjątkowy i niezwykły dzień dla całej naszej
firmy. Tego dnia – pracownicy wraz z rodzinami, a także partnerami handlowymi
naszej firmy rozdali ponad 80 ton, czyli pół miliona polskich jabłek w ramach akcji
„Jabłka Tymbark z polskich sadów”.
W akcji wzięła udział ogromna
była
Dziękujemy wszystkim Pań-
liczba osób - ponad 2000 pracow-
z pewnością niepowtarzalna i wy-
Nasza
wspólna
akcja
stwu za udział w akcji i spra-
ników wraz ze swoimi rodzinami,
jątkowa. Na wszystkich zdjęciach,
wienie, że miała ona tak niepo-
ze wszystkich naszych zakładów
które zostały nam przesłane widać
wtarzalny i unikalny charakter.
w Polsce, jak również ze struktury
jak wspaniale wszyscy Państwo
handlowej Mokrej, Suchej, Sieci
i Państwa rodziny bawiliście
Dziękujemy
i HoReCa. W projekt zaangażowali
podczas tego dnia. Uśmiechy, ra-
się pracownicy z niemal wszystkich
dość, wasza energia to wszystko
działów. Wspólnie rozdaliśmy jab-
obrazują zdjęcia i filmiki z akcji. Na
łka w prawie 50 miejscowościach
szczególne podkreślenie zasługuje
w całej Polsce. Przyłączyli się do
obecność dzieci, które były obecne
nas także nasi partnerzy handlo-
na akcji. Stworzyły wyjątkowy, nie-
wi: pracownicy firmy MAG, którzy
powtarzalny klimat, a ich uśmiechy
wspólnie z nami rozdawali jabłka
i energia wniosły bardzo dużo rado-
w Gdyni i Olsztynie a także pra-
ści i spowodowały, że konsumenci,
cownicy firmy Osama – naszego
którzy tego dnia otrzymali od nas
litewskiego partnera. Na Litwie
jabłko Tymbark na pewno miło
byliśmy w aż 4 miastach.
będą myśleć o naszej marce.
się
za
zaangażowanie
i Państwa doskonałe nastroje.
Szczególne
podziękowania
kierujemy także do wszystkich
160 team liderów, którzy podjęli
się przygotowań projektu w różnych miastach i dbali o to, aby
akcja przebiegła tam sprawnie.
Unikalność naszego projektu podkreślały również media oraz portale
społecznościowe w całej Polsce, które opisywały i pokazywały na zdjęciach jej przebieg w poszczególnych miejscowościach. Poniżej zdjęcia
z profili najpopularniejszych blogów: Segritty, Fashionelki, Kominka.
nr 71 / grudzień 2014
4
Kraków, Warszawa, Toruń, Szczecin, Łódź, Poznań, Białystok, Wrocław, Bielsko-Biała, Myślenice,
Kęty, Wadowice, Oświęcim, Andrychów, Sucha Beskidzka, Zawoja, Skawina, Zator, Nowy Sącz,
Zakopane, Mszana Dolna, Rabka, Limanowa, Tymbark, Lublin, Świdnik, Kazimierz Dolny, Tychy, Lędziny,
Mikołów, Pszczyna, Katowice, Zabrze, Gliwice, Olsztyn, Olsztynek, Ostróda, Nidzica, Stawiguda,
Szczytno, Ameryka (pod Olsztynkiem), Częstochowa, Opole, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Bydgoszcz,
Rzeszów oraz na Litwie w Wilnie i Kownie, Kłajpedzie, Szawle.
AKCJA W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH:
• Ponad 260 osób - pracowników z firmy Lubella
• Ponad 370 pracowników ze Struktury Handlowej mia-
wraz z rodzinami rozdawało jabłka w kilku lokaliza-
ło okazję wręczyć jabłka konsumentom w Gdańsku,
cjach w Lublinie a także pobliskich w Kazimierzu
Gdyni, Toruniu, Rzeszowie, Warszawie, Poznaniu, Wroc-
Dolnym i Świdniku. Akcję w mieście koordyno-
ławiu i Łodzi. Pomagali również pracownikom z pozosta-
wało 10 team leaderów.
łych zakładów w innych lokalizacjach.
• Ponad 230 pracowników z zakładu Ekoland
• Ponad 210 pracowników z Tymbarku razem ze swoimi
i M-Logistic z Tychów rozjechało się nie tylko
bliskimi rozdało kilkadziesiąt tysięcy jabłek m.in.: w No-
do kilku miejsc w Tychach, ale również rozdawali
wym Sączu, Zakopanem i kliku innych pobliskich mia-
jabłka w innych miastach na Śląsku, takich jak
stach jak: Mszana Dolna, Rabka, Limanowa oraz Tym-
Katowice, Zabrze, Gliwice, Pszczyna, Mikołów czy
bark. Pracę koordynowało łącznie 8 team liderów.
Lędziny. Pieczę nad akcją w tych lokalizacjach
sprawowało ponad 10 team leaderów.
małopolskich miejscowościach: Andrychowie, Kętach,
• Do akcji zgłosiło się również prawie 150 pracowni-
Zatorze, Oświęcimiu, Skawinie, Myślenicach, Suchej
ków z zakładu w Olsztynku. Można było ich spot-
Beskidzkiej, Zawoii, z niemal wszystkich działów z za-
kać podczas akcji rozdawania jabłek w najczęściej
kładu w Wadowicach, w sumie ponad 600 osób, spę-
uczęszczanych miejscach w Olsztynie i Olsztynku, Ni-
dziło październikowe sobotnie przedpołudnie na wspól-
dzicy, Stawigudzie, Szczytnie i Ostródzie. Nad tym,
nym rozdawaniu jabłek Tymbark i dobrej zabawie.
aby sprawnie akcja przebiegła w tych wszystkich
lokalizacjach czuwało niemal 20 team leaderów.
5
• W Bielsku - Białej, Krakowie, w Wadowicach oraz innych
• Ponad 50 pracowników naszego litewskiego partnera firmy Osama - rozdawało jabłka w 4 miastach na Litwie.
nr 71 / grudzień 2014
pracownicy
Akcja „Jabłka Tymbark z polskich sadów” była prowadzona w następujących miastach:
pracownicy
Czy wiecie, że:
Jabłka od Tymbarku, które rozdawaliśmy
konsumentom w ramach akcji to odmiana
Champion, która zalicza się do najlepszych
i najczęściej wybieranych w Polsce. Odmiana ta została wyselekcjonowana w 1970 r.
na terenie dawnej Czechosłowacji. To jedna
z tak zwanych „złotych” odmian jabłek. Charakteryzuje się dużymi owocami, o kulisto stożkowatym kształcie. Ich skórka jest gładka, sucha i delikatna, o zielonkawo - żółtej
barwie. Prawie w całości pokryta jest rozmytopaskowatym, czerwono-pomarańczowym
rumieńcem. Miąższ jest średnioziarnisty,
kruchy i ma biało - kremową barwę. Owoce
charakteryzują się słodkim, delikatnie kwaskowatym smakiem. Są bardzo aromatyczne i smaczne.
Nagroda Specjalna
dla akcji od „Pulsu Biznesu”
Akcja „Jabłka Tymbark z polskich sadów” została wyróżniona poprzez Nagrodę
Specjalną w rankingu „firmowych jabłkożerców”, zorganizowanym przez „Puls Biznesu”.
Do rankingu tego były zgłaszane firmy,
które w okresie od września do końca października zakupiły jabłka i rozdały je wśród
pracowników lub konsumentów. Z rankingu
w prawdzie zostały wyłączone firmy z branży
spożywczej i przetwórczej, które na co dzień
kupują hurtowe ilości jabłek, nie mniej jednak „Puls Biznesu” postanowił wyróżnić akcję zorganizowaną przez naszą firmę i przyznać nam nagrodę specjalną.
Nagroda Specjalna od „Pulsu Biznesu” potwierdza, że nasza akcja z pewnością była wyjątkowa i unikalna.
nr 71 / grudzień 2014
6
pracownicy
7
nr 71 / grudzień 2014
pracownicy
nr 71 / grudzień 2014
8
pracownicy
9
nr 71 / grudzień 2014
nr 71 / grudzień 2014
10
pracownicy
11
nr 71 / grudzień 2014
pracownicy
Najmłodsi
w Maspeksie
W
Wadowicach oraz w Strukturze
Handlowej urodziły się: Kalina – córka
Anny Pioterek, Mikołaj – syn Grzegorza
Olędzkiego, Stanisław – syn Krzysztofa
Nalepy, Antonii – syn Agaty Kadeli, Alina –
córka Marka Bogutyna, Gabriela i Wiktoria
– córki Sebastiana Barana, Stanisław – syn
Anny Barabasz – Sawińskiej.
Alinka Bogutyn
W Olsztynku także pojawiło się nowe
maleństwo – Hania – córka Marcina
Chojnackiego.
Hania
Chojnacka
W Lublinie powitaliśmy: Jakuba – syna
Arkadiusza Matraszka.
Dumnym Rodzicom serdecznie
gratulujemy a Dzieciaczkom życzymy,
by rosły zdrowo i szczęśliwie 
Jagoda Bik
Ach, co to był za ślub!
Ślub Oli Mikulak i Wojtka Zemrzuskiego
Ślub Sylwii Klewiado
i Marcina Chojnackiego
Ślub Kingi Ziemla
i Michał Kurowskiego
W
Olsztynku związek małżeński zawarli Ola Mikulak i Wojtek Zembrzuski,
a także Sylwia Klewiado i Marcin Chojnacki. Uroczystość pierwszej, ślubnej
pary odbyła się w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Rucianem
Nidzie, drugiej – w kościele w Skansenie w Olsztynku.
Również w Wadowicach pojawili się świeżo upieczeni nowożeńcy, wśród nich są:
Michał Żądło, Dariusz Bałuszek, Kinga (Furtak) Masternak, Ireneusz Prus oraz
Michał Kurowski.
Ślub Agnieszki Talarek
i Ireneusza Prusa
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wiele szczęścia, radości i miłości
każdego dnia.
nr 71 / grudzień 2014
12
„Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają,
ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą”
Harv Eker
W codziennej pracy często spotykamy się z oceną naszych kompetencji. Już od samego
początku, w momencie kiedy dołączamy do zespołu, jesteśmy poddawani ocenie nie tylko
ze strony przełożonego, ale również współpracowników. Jest to naturalne zjawisko, pozostali
pracownicy pragną poznać nas, to jacy jesteśmy i co potrafimy. Z czasem okazji do oceny
naszych umiejętności jest więcej. W tym momencie warto zauważyć, że ocena wiedzy,
umiejętności czy kompetencji jest pierwszym krokiem na drodze do rozwoju.
O
kreślając, w jakim punk-
Podobnie jest w codziennej pracy.
warunkujący nasz rozwój, patrzy-
cie w danym momencie się
Sytuacje oceny naszych umie-
my na takie doświadczenie z zu-
dokonać
jętności pozwalają na określe-
pełnie innej perspektywy. Przy-
porównania tego, gdzie jesteśmy
nie miejsca, w którym obecnie
kładem są tutaj takie narzędzia
obecnie, dokąd zmierzamy, a za-
się
i wyznaczają
jak ocena okresowa, informacja
razem co musimy zrobić, żeby
kierunek naszego rozwoju. Oczy-
zwrotna, której udzielają nam prze-
rozwinąć się w upragnionym kie-
wiście sytuacje, w których inne
łożeni lub współpracownicy czy
runku. Dobrym przykładem tego
osoby oceniają nasze umiejętno-
też sesje Development Center,
zjawiska są kursy językowe. Każ-
ści i kompetencje mogą budzić
w których coraz częściej uczest-
dy z nich rozpoczyna się od testu,
i nieraz budzą nasze obawy czy
niczą pracownicy poszczególnych
który określa nasz obecny poziom
stres. Mając jednak świadomość,
działów naszej firmy. Przy tej oka-
wiedzy. Dopiero po określeniu co
że jest to konieczny element
zji przyjrzymy się krótko opisanym
znajdujemy,
możemy
znajdujemy
potrafimy, możemy skupić się na
dalszej nauce, dobrać odpowiednie podręczniki, które odpowiadają naszym umiejętnościom. Taka
ocena pozwala uniknąć niedostosowania wymagań do posiadanych przez nas kompetencji. Nie
jest bowiem przyjemna sytuacja,
w której nie rozumiemy ani słowa, z tego o czym mówi lektor
w trakcie zajęć, wymagając od
nas aktywności. I odwrotnie, kiedy nic nowego do naszej wiedzy
nie wnoszą kolejne lekcje, szybko tracimy motywację do nauki
i aktywnego udziału w zajęciach.
13
nr 71 / grudzień 2014
okiem HR’u
Okiem HR’u Codzienny rozwój
kompetencji
okiem HR’u
doświadczeniom, wskazując na wartość rozwojową każdego z nich:
INFORMACJA ZWROTNA – dotyczy zwykle codziennej, bieżącej pracy i naszego działania
w zadaniach z jakimi się mierzymy. Udzielana jest zwykle
przez
przełożonych
lub
też
współpracowników. W ten sposób możemy otrzymać informację jak wykonujemy powierzane
nam zadania, jak współpracujemy i co możemy zrobić, żeby ta
codzienna praca była bardziej
efektywna. Ten rodzaj informacji zwrotnej jest przekazywany
na bieżąco i jest mniej formalny
niż opisana poniżej ocena okre-
przełożonym na tzw. rozmowie
którzy wyrażą taką chęć mają
sowa oraz sesja Development
rozwojowej. W ten sposób otrzy-
możliwość uzyskania feedba-
Center.
mujemy kompleksową informa-
cku, czyli szczegółowej infor-
cję odnośnie naszego funkcjo-
macji związanej z omówieniem
OCENA OKRESOWA METODĄ
nowania w miejscu pracy. Jest
swojego udziału i dokonanych
360 STOPNI – pozwala na oce-
to okazja do omówienia wyni-
obserwacji. Development Cen-
nę jakości naszej pracy. Taka
ków i podjęcia dalszych kroków
ter jest punktem wyjścia do dal-
informacja pochodzi zarówno
w rozwoju na danym stanowisku
szego rozwoju pracowników, po-
ze strony naszych przełożonych,
pracy.
zwala określić kierunek rozwoju
jak również współpracowników
Przed nami kolejna edycja
z tego samego działu, ale tak-
oceny okresowej - zatem warto
że innych, z którymi realizujemy
wykorzystać potencjał jaki nie-
bieżące projekty. Jest przeka-
sie we własnym rozwoju.
zywana pracownikowi w formie
lub potencjał do objęcia danego
stanowiska.
Opisane przykłady, mogą powodować różne reakcje a czasem
raportu, który następnie zosta-
DEVELOPMENT CENTER – se-
nawet skrajne emocje. Pierwszym
je omówiony z bezpośrednim
sja Development Center (DC),
odruchem w przypadku, gdy nie
nazywana jest również ośrod-
jest ona pozytywna, jest bunt, za-
kiem rozwoju. W czasie sesji
przeczenie, smutek lub złość albo
DC pracownicy mają okazję
wszystkie te emocje naraz. To zu-
uczestniczyć w różnych zada-
pełnie naturalne emocje towarzy-
niach, które pozwalają na oce-
szące momentowi uświadamiania
nę poszczególnych kompetencji
sobie braku kompetencji w jakimś
oraz diagnozę ich potencjału.
zakresie. Ale po kolei…
Już w trakcie Development
nr 71 / grudzień 2014
Center pracownicy mają oka-
Zgodnie z modelem opisanym
zję uświadomić sobie, w któ-
przez Noela Burcha w 1970 roku
rych obszarach i zadaniach
człowiek, zanim posiądzie daną
czują się dobrze, a które wyma-
kompetencję
gają dalszego rozwoju. Oczywi-
cztery kolejne etapy procesu:
ście po sesji DC pracownicy,
nieświadomej
przechodzi
przez
niekompetencji,
14
fakcji jaką odczuwamy – w końcu
nam się udało. Po pewnym czasie, stopniowo, czasem wręcz
niezauważalnie odczuwamy coraz
mniejsze zmęczenie po pokonaniu trasy z pracy do domu. Możemy nawet planować w głowie listę
zakupów z pobliskiego supermarketu. W ten oto sposób przechodzimy do poziomu nieświadomej
kompetencji.
Czynność,
która
wydawała nam się nie do opanowania przychodzi nam tak łatwo,
świadomej niekompetencji, świa-
Kiedy już podejmiemy decy-
że w większości przypadków, nie
domej kompetencji aż do nie-
zję i przebrniemy przez pierwszy
musimy się zastanawiać nad jej
świadomej kompetencji. Proces
etap nauki (a w opisanym powyżej
wykonaniem.
ten można porównać do jazdy
przypadku otrzymamy wymarzone
samochodem. W pierwszym mo-
prawo jazdy) – następuje moment
mencie, zanim jeszcze otrzymu-
świadomej kompetencji. Potra-
ces
Wiesz już jak przebiega pronabywania
kompetencji.
uprawienia
fimy wykonywać daną czynność,
Może więc warto wypróbować
wydaje nam się, że nie ma nic
ale cały czas musimy być skon-
go w praktyce? Zastanów się
prostszego niż prowadzenie auta
centrowani, wymaga to od nas
nad tym, czego nie potrafisz zro-
i moglibyśmy bez problemu to
dużego wysiłku – kluczyk, stacyj-
bić (świadoma niekompetencja)
zrobić. To nieświadoma niekom-
ka, sprzęgło, gaz, patrz w lewo,
lub, jeśli nic takiego nie przycho-
petencja – jeszcze nie wiemy, że
prawo…. stój… znowu ruszaj.
dzi Ci do głowy (nieświadoma
jemy
odpowiednie
czegoś nie potrafimy (albo wydaje
nam się, że to potrafimy). Następnie przychodzi moment zderzenia się z faktami – na pierwszej
lekcji wsiadamy do samochodu,
wsadzamy kluczyk do stacyjki,
naciskamy gaz i… silnik gaśnie.
To właśnie moment świadomej
niekompetencji. Już wiemy, że to
nie jest takie proste. Temu etapowi może towarzyszyć bunt, złość,
niechęć, obwinianie innych („bo
coś jest nie w porządku z tym samochodem, a tak w ogóle to nie
potrzebuję prawa jazdy!”). To kluczowy moment w rozwoju każdego
człowieka. Wtedy właśnie stajemy
na rozdrożu – możemy zawrócić
z drogi, albo też rozpocząć wspinaczkę pod górę w celu nabycia
nowej umiejętności.
15
nr 71 / grudzień 2014
okiem HR’u
Wysiłek jednak jest wart satys-
okiem HR’u
niekompetencja) zapytaj – prze-
• Podejmowanie nowych za-
miał? Przypomnij sobie, jak czu-
współpracownika,
dań, wychodzenie w sposo-
łeś się kiedy pierwszy raz udało
kogoś z rodziny, przyjaciela – na
bie działania poza dostępne
Ci się samodzielnie wyjechać
pewno wskażą Ci aspekty, nad
i znane już sobie schematy.
z garażu i podjechać do pobliskie-
którymi mógłbyś popracować.
Czasem szybsze wydaje się
go sklepu. Jak się wtedy czułeś?
łożonego,
Jeśli obszar do rozwoju został
przyjęcie prostego, wypróbowa-
Poza euforią, że udało Ci się nie
już przez Ciebie (lub też z drob-
nego schematu postępowania,
porysować samochodu na pew-
ną pomocą otoczenia) wybrany,
jednak poszukanie nieco innej
no odczuwałeś dumę – z siebie,
możesz przystąpić do działania…
drogi działa rozwijająco.
z tego, że się nie poddałeś, na-
I tutaj możliwości jest wiele:
• Samokształcenie – poszuki-
•Udział w szkoleniu organizo-
wanie odpowiedzi w literaturze
wanym przez firmę zewnętrzną
fachowej, zgłębianie interesu-
– to jedna z możliwych opcji,
jącego tematu. W tym zakresie
jednak nie jedyna.
pomocny może być Internet,
• Formy dzielenia się wiedzą
to
metody,
jakie
pozwalają
uczyć się poprzez nauczanie
innych. Przeczytałeś coś nowego? Coś szczególnie Cię zainteresowało? Podziel się tym z innymi. Po pierwsze sam lepiej
zrozumiesz zakres tematu, a po
drugie zapewne zainspirujesz
również innych członków zespołu.
nr 71 / grudzień 2014
ale również sprawdzone pozycje książkowe. Szukasz takich?
Z przyjemnością podzielimy się
wiedzą lub podsuniemy odpowiednie pozycje.
byłeś nową umiejętność, która
będzie Ci się przydawać do końca
życia. Może wtedy jeszcze nie wiedziałeś, że dzięki posiadaniu prawa jazdy w przyszłości pojedziesz
na wymarzone wakacje, nie spóźnisz się na rozmowę o pracę, będziesz mógł docierać do miejsc,
do których normalnie nie mógłbyś
się dostać. Po co zatem Ci nowe
umiejętności i kompetencje?
Bo ułatwią Ci życie, napełnią
NIE CZEKAJ ZATEM
– DZIAŁAJ!
pozytywną energią, sprawią, że
będziesz z siebie dumny i (mamy
nadzieję) nabierzesz ochoty na
Zapytasz może po co Ci to
wszystko? Co Ty będziesz z tego
dalszy rozwój!
Dział Human Resources
16
25 października
– Światowy Dzień Makaronu
Makaron – od tysięcy lat jest znany i ceniony
w kuchniach z różnych stron świata. W 1995 roku został
ustanowiony Światowy Dzień Makaronu – wyjątkowe
święto dla wszystkich jego smakoszy. Z pewnością jest
to jedna z najsmaczniejszych dat w kalendarzu.
Z
okazji tego święta, makaron promuje się jako danie zdrowe, szybkie, pyszne i możliwe do przyrządzenia
w nieskończonej liczbie wariantów, dostosowanych do najróżniejszych gustów i preferencji kulinarnych.
Święto wszystkich miłośników makaronu obchodziliśmy w naszej firmie, a także w telewizji i w radio. Więcej
informacji o obchodach Światowego Dnia Makaronu znajdą Państwo na kolejnych stronach.
Dzień Makaronu w naszej firmie
Święto makaronu obchodziliśmy we wszystkich oddziałach naszej firmy. Na stołach
królowały pożywne, smaczne sałatki na bazie makaronu i dodatków, które najlepiej
się z nim komponują. Każdy z pracowników otrzymał również przepis na sałatkę, aby
makaronowe świętowanie móc przenieść również do swojej kuchni. Tego dnia, w firmie
było wyjątkowo pysznie, aromatycznie, a przede wszystkim – makaronowo.
Tychy
17
nr 71 / grudzień 2014
Olsztynek
Tymbark
nr 71 / grudzień 2014
18
Wadowice
19
nr 71 / grudzień 2014
Światowy Dzień Makaronu
w telewizjach śniadaniowych i Radio Zet
W tym roku, po raz kolejny bardzo hucznie i smacznie świętowaliśmy obchody Światowego
Dnia Makaronu. W tygodniu poprzedzającym to święto obecni byliśmy z makaronami Lubella
w telewizjach śniadaniowych: w „Pytaniu na Śniadanie” i w „Dzień Dobry TVN”.
Kulinarnym atrakcjom nie było końca: gotowaliśmy z gwiazdami i znanymi blogerami, podpytywaliśmy celebrytów
o ich skojarzenia i wspomnienia związane z makaronem, gotowaliśmy w kuchniach różne potrawy z makaronu.
Anna Popek i Agata Jędraszczak
Finalnie – 25 października, w Światowy Dzień Makaronu stoczyliśmy wielką, makaronową bitwę na smaki pomiędzy
dwoma miastami - Lublinem i Krakowem.
Na antenie „Pytania na Śniadanie” emitowane były od samego rana relacje z dwóch miejsc: Głównego Rynku
w Krakowie i Starówki w Lublinie, gdzie rozstawione zostały dwie plenerowe kuchnie. Kulinarni maestro gotowali swoje
potrawy, które degustowali zaciekawieni i skuszeni aromatem i wyglądem dań przechodnie. Kulinarnym zmaganiom
przez cały czas towarzyszyli telewidzowie, którzy głosowali na makaronowe dania, gotowane przez:
w Krakowie: Sylwię Biały (uczestniczkę I edycji Hell’s Kitchen) i Katarzynę Burzyńską,
w Lublinie: Roberta Wojnarowskiego (uczestnika II edycji Top Chefa) i Tomasza Tylickiego.
W wyniku głosowania telewidzów wygrały dziewczyny z Krakowa. Poniżej przedstawiamy
Wam przepisy potraw z Krakowa i Lublina. Wypróbujcie i sprawdźcie, czy zgadzacie się
z wyborem Krakowa 
Życzymy smacznego.
W Krakowie gotowaliśmy:
Kokardki z kurczakiem, ziarnami słonecznika, pestkami dyni,
grzybami, szalotką i pomidorami
SKŁADNIKI
1 paczka makaronu Lubella Kokardki
30 g ziaren słonecznika
30g pestek dyni
250 g pomidorów koktailowych
250 g grzybów - najlepiej świeżych
2 cebule szalotki
1 czosnek
oliwa
masło klarowane
150 g szynki – chudej – dowolnej
50 g sera Grana Padano
bazylia
0,5 kg piersi z kurczaka
500 ml jogurtu naturalnego
zioła prowansalskie
Wykonanie: Pierś z kurczaka marynujemy w zalewie jogurtowej (jogurt naturalny, sól, pieprz, zioła prowansalskie
i czosnek). Makaron gotujemy zgodnie z informacją na opakowaniu. Na patelni prażymy pestki dyni i słonecznika. Na
maśle klarowanym smażymy szalotkę i grzyby, całość solimy, dodajemy odrobinę czosnku, następnie szynkę pociętą
w drobne paski dodajemy do grzybów. Dusimy jeszcze chwilkę. Na rozgrzanej patelni smażymy kurczaka na złoto - kroimy
w ładne paseczki po usmażeniu. Makaron mieszamy z resztą składników – pomidorki koktajlowe kroimy na połówki,
Całe danie skrapiamy oliwą, doprawiamy pieprzem i posypujemy serem – dekorujemy bazylia.
nr 71 / grudzień 2014
20
Zapiekane kokardki z łososiem i szpinakiem
SKŁADNIKI
1 opakowanie makaronu
Lubella Kokardki
300 g łososia świeżego – filet
300 g mrożonego szpinaku
3 cebule szalotki
1 cytryna
czosnek
2 opakowania mozzarelli
oliwa
ser Grana Padano
1 duże opakowanie śmietany 12 %
2 jajka
125 g serka Philadelphia
100 ml mleka
sól i pieprz
Wykonanie: Rozmrażamy szpinak na małym ogniu - pod koniec dodajemy czosnek, lekko solimy. Gotujemy makaron
– krócej o 2 minuty niż podano na opakowaniu. Łososia kroimy w kostkę – skrapiamy cytryną, oliwą, doprawiamy solą i pieprzem. Wykładamy na blachę i zapiekamy około 8 minut w temperaturze 190°C. Cebulę drobno kroimy i szklimy na oliwie.
Następnie robimy sos serowy: serek Philadelphia łączymy ze śmietaną, mlekiem, serem mozzarella pokrojonym w kostkę,
dodajemy jajka, doprawiamy do smaku - opcjonalnie dodajemy czosnek. Do naczynia wykładamy makaron, polewamy sosem
serowym (połową), dokładamy szpinak, dodajemy cebulę. Następna warstwa to łosoś, którego polewamy resztą sosu serowego, a następnie posypujemy tartym serem. Zapiekamy przez 15 minut w temp 190°C.
W Lublinie przyrządzaliśmy:
Penne z plasterkami wędzonego łososia, rydzami,
serkiem mascarpone, rucolą
SKŁADNIKI
400 g makaronu Lubella Penne
20 g cebuli pokrojonej w kostkę
2 ząbki czosnku
Świeży tymianek cytrynowy
50 ml białego wina wytrawnego
100 g serka mascarpone
12 średnich rydzów
100 ml śmietany kremówki do gotowania 36%
100 g wędzonego łososia w plastrach
1 opakowanie sałaty rucola
100 g masła ekstra 82 %
oliwa z oliwek
20 g pestek słonecznika
sól i pieprz do smaku
Wykonanie: Zagotowujemy wodę, solimy, dodajemy makaron i gotujemy go al dente. Odcedzamy zachowując
około pół szklanki wody z gotowania – posłuży nam do ewentualnego rozrzedzenia sosu. Rydze przed obróbką myjemy w gorącej wodzie z solą. Suszymy na papierowym ręczniku. Dusimy na masełku na wolnym ogniu, dodając parę
gałązek tymianku i czosnek. Na głębszej patelni karmelizujemy cebulę, dodajemy czosnek i chwilkę całość mieszamy.
Uważamy przy tym, aby nasz czosnek się nie przypalił. Podlewamy winem i chwilę całość gotujemy, aby wino odparowało o połowę. Wyjmujemy tymianek, podlewamy śmietaną i szybko gotujemy, dodajemy serek mascarpone i zdejmujemy z ognia, delikatnie całość mieszamy. Do sosu dodajemy drobno pokrojonego łososia, rucolę i całość delikatnie
mieszamy – podlewamy ewentualnie wodą z gotowania makaronu. Doprawiamy do smaku, posypujemy smażonymi
rydzami, prażonymi pestkami słonecznika.
Jesienna sałatka z pieczoną dynią, chrupiącymi borowikami
w miodzie, makaronem penne i soczystą piersią z kurczaka
SKŁADNIKI
makaron Lubell Penne
borowiki mrożone lub świeże 4 szt.
dynia 200 g
sałata rucola 100 g
pomidory cherry czerwone 100 g
pierś z kurczaka 4 szt.
miód 50 ml
sałata roszponka 100 g
papryka słodka 10 g
masło extra 82 % tł.
oliwa z oliwek ekstra vergin 50 ml
musztarda dijon gruboziarnista
pestki z dynii 20 g
sok z cytryny 30 ml
sól i pieprz do smaku
Wykonanie: Makaron gotujemy w osolonej gorącej wodzie na pół twardo, odcedzamy i przelewamy zimną wodą
(hartujemy). Przelewamy delikatnie oliwą z oliwek. Kurczaka nacieramy przyprawami i delikatnie obsmażamy od strony
skóry. Pieczemy około 5 min. w temperaturze około 150°C. Dynię kroimy na większą kostkę, nacieramy oliwą z oliwek
oraz solą i wkładamy razem z kurczakiem do piekarnika - pieczemy do miękkości. Borowiki kroimy na cienkie plasterki,
delikatnie obsmażamy i karmelizujemy miodem. Sałaty i pomidorki myjemy, rozdrabniamy. Pestki dyniowe prażymy
delikatnie na patelni, aby stały się chrupkie. Przygotowujemy winegrett, miksujemy oliwę z sokiem z cytryny, musztardą i miodem. Sałatkę delikatnie mieszamy, dodajemy plastry chrupiącego kurczaka, całość polewamy winegrettem
musztardowo-miodowym i posypujemy prażoną dynią.
21
nr 71 / grudzień 2014
Makaronowe świętowanie
w projekcie zbożowym
Również w ramach projektu zbożowego, prowadzonego przez Krajową Federację Producentów
Zbóż wraz z naszą firmą Lubella, świętowaliśmy obchody Światowego Dnia Makaronu.
B
yliśmy obecni w telewizji śniadaniowej DDTVN z materiałem filmowym o makaronach, któremu towarzyszyło gotowanie pysznych makaronowych dań przez blogerkę Darię Ładochę z bloga kulinarnego Mamałyga.
Poniżej przedstawiamy dwa wybrane przepisy.
KOLOROWY MAKARON W SOSIE PAPRYKOWYM
Z KURCZAKIEM
SKŁADNIKI
200 g ugotowanego al dente
makaronu kolorowego rurki
300g piersi z kurczaka
1 czerwona cebula
2 ząbki czosnku
3 kolorowe papryki
4 pomidory malinowe obrane ze skórki
1 łyżka przecieru pomidorowego
1 grillowana papryka konserwowa
szczypta przyprawy wędzona papryka
szczypta suszonych pomidorów w przyprawie
zielona pietruszka
szczypta soli i pieprzu
szczypta cukru brązowego
1 łyżka oliwy z oliwek z dodatkiem chili
Wykonanie: Na patelni rozgrzewamy oliwę. Dodajemy drobno posiekany czosnek i cebulę. Podsmażamy chwilę. Następnie dodajemy mięso i podsmażamy aż będzie gotowe. Dodajemy pokrojone w kostkę papryki, suszone
pomidory w przyprawie i posypujemy przyprawą wędzona papryka, dalej podsmażamy. Dodajemy drobno pokrojone
pomidory i dusimy pod przykryciem około 10 minut. Następnie dodajemy grillowaną paprykę, przecier pomidorowy
i zielona pietruszkę. Połowę sosu miksujemy ręcznym blenderem. Łączymy z resztą sosu, dodajemy makaron i podajemy gorące.
ŁAZANKI Z PIECZONYM BURAKIEM, RUKOLĄ I SŁONECZNIKIEM
SKŁADNIKI
200 g ugotowanego al dente
makaronu typu łazanki
4 buraki
cytryna
ocet balsamiczny (4 łyżki)
oliwa z oliwek (6 łyżek)
4 łyżki prażonego słonecznika
pół opakowania rukoli
sól, pieprz
Wykonanie: Buraki dokładnie myjemy, solimy i każdego układamy na kawałku folii aluminiowej. Solimy,
pieprzymy i polewamy 1 łyżką oliwy oraz 1 łyżką octu. Wkładamy do piekarnika i pieczemy około 1 godziny w temperaturze 180 stopni. Następnie studzimy, obieramy i trzemy na tarce lub szatkownicy. Podsmażamy je na 1 łyżce
oleju. Dodajemy makaron i mieszamy. Na sam koniec dodajemy słonecznik i rukolę, mieszamy i podajemy na
ciepło lub na zimno w formie sałaty.
nr 71 / grudzień 2014
22
Konkursowe świętowanie
Dnia Makaronu w Radio Zet
Przez cały tydzień, poprzedzający Dzień Makaronu, świętowaliśmy również w Radiu Zet. Zorganizowany
został konkurs na najlepszą potrawę makaronową w trzech kategoriach: sałatki, drugie dania i zapiekanki. Propozycji przepysznych dań przyszło wiele, co pokazuje na jak wiele sposobów i w jakich inspiracjach
można wykorzystać makaron. Podczas
Światowego Dnia Makaronu obecny na
antenie i zachęcający do makaronowego świętowania kucharz Grzegorz Łapanowski wybrał najciekawszy przepis,
który prezentujemy poniżej.
Makaron z pieczoną dynią i orzechami
SKŁADNIKI
1/2 małej dyni,
zielona natka pietruszki,
100 g orzechów ziemnych,
sól
pieprz
2 ząbki czosnku
2 łyżeczki majeranku
2 łyżeczki tymianku
100 ml śmietanki 30%
3 łyżki oleju
1 opakowanie makaronu muszle
Wykonanie: Makaron przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Orzechy wrzuć na rozgrzaną patelnię
i upraż. Do miski wlej olej oraz wsyp przyprawy oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Dynię pokrój na większą
kostkę i wrzuć do miski. Wymieszaj składniki tak, aby zioła obtoczyły całe kawałki dyni. Wysyp dynię na blaszkę i włóż
do nagrzanego piekarnika na 15-20 minut w temperaturze 190 stopni. Na patelnię wlej śmietankę. Wsyp posiekaną
natkę pietruszki i wymieszaj składniki. Wlej 2-3 łyżki wody z ugotowanego makaronu. Gotuj parę minut. Makaron przełóż do sosu z pietruszką. Dodaj upieczoną dynię i wcześniej przygotowane orzechy. Delikatnie wymieszaj składniki.
Jak dobrać wino
do dań makaronowych?
Dobór wina do makaronu zależy najczęściej od zastosowanych dodatków. Makaron jest zazwyczaj bazą wyjściową dla nowych smaków. Aby nie zginąć w gąszczu win i potraw, od lat przyjmuje się
drogę trzech prostych zasad:
Zasada nr 1:
Do dań z makaronem z dużą ilością sosu pomidorowego (nie tylko
spaghetti) najlepiej pasuje Chianti. Jest to najbardziej tradycyjne połączenie posiłku i wina.
Zasada nr 2:
Bardzo często zdarza się, że dania z makaronem łączone są z owocami morza, które pełnią rolę dodatków smakowych, często ze
względu na specyficzny smak, morski akcent zaczyna dominować
i wtedy warto dopełnić posiłek lekkim Chardonnay bądź Sauvignion
Blanc.
Zasada nr 3:
Tradycyjne posiłki makaronowe takie jak Spaghetti Carbonara czy
Fettucine Alfredo warto łączyć z winami Viognier (doskonale nadaje
się do bilansowania dań pikantnych).
23
Poniżej zestawienie najczęściej rekomendowanych win w stosunku do konkretnych dań
kuchni makaronowej:
• Fettuccine Alfredo
- Orvieto, Pinot Blanc, Pinot Noir, Sancerre
• Makaron z serem
- Cabernet Sauvignon, Chardonnay
• Makaron ze skorupiakami
- Chardonnay, Sauvignon Blanc
• Makarony z sosami Arrabiata - Shiraz
• Makaron z mięsem
- Barolo, Chianti, Zinfandel
• Primavera (makaron plus warzywa)
- Pinot Grigio, Viognier
• Makaron Puttanesca
- Bardolino, Sauvignon Blanc
• Spaghetti Carbonara
- Barolo, Viognier
nr 71 / grudzień 2014
Makaronowe
porady kulinarne
1. Podczas zapiekania lasagne lub
cannelloni najlepszym sposobem, aby nie wysuszyć potrawy,
jest wstawienie na dolną półkę
w piekarniku naczynia wypełnionego wodą. Parująca woda sprawi, że danie zachowa odpowiednią wilgotność.
2. Gotując wodę na makaron, należy pamiętać, by posolić ją dopiero, gdy będzie wrząca. Posolona
wcześniej woda potrzebuje więcej czasu, aby się zagotować.
3. Nasze babcie dodawały do gotującego się makaronu odrobinę
oleju lub oliwy. Kiedyś zapobiegało to sklejaniu się makaronu,
dziś nie jest to konieczne, bo
jakość makaronów jest zdecydowanie lepsza. Nie można jednak
zapomnieć o mieszaniu makaronu podczas gotowania.
4. Nie należy zbyt długo gotować
makaronu, aby nie tracić jego dobrego smaku i składników odżywczych. Lepiej pozostawić makaron
jędrnym i lekko twardym lub wyłączyć gaz i pozwolić mu „dojść”
pod przykrywką w celu zachowania jego cennych składników.
Porady żywieniowe
1. Makarony, obok innych produktów zbożowych, stanowią
idealne źródło węglowodanów
złożonych. Ze względu na różnorodność ich kształtów i koloru nadają się do wszelakich
potraw, ciepłych i zimnych,
wytrawnych oraz na słodko.
Dzięki temu nasz jadłospis będzie urozmaicony, a my łącząc
makaron z różnymi dodatkami,
nr 71 / grudzień 2014
dostarczymy organizmowi różnorodnych składników, które są
dla nas niezbędne.
2. Makarony są cennym produktem, idealnym na co dzień, ale
także w trakcie diety. Dzięki odpowiedniej zawartości węglowodanów złożonych, pozostawiają
na długo uczucie sytości, co
pozwala ograniczyć ilość spożywanego jedzenia. Nie jest prawdą, że są tuczące. Dania makaronowe łączone z warzywami,
to świetna propozycja dla osób
chcących dbać o linię.
3. Zdrowszy jest makaron przyrządzany na sposób al dente, czyli
na lekko twardo. Tak ugotowany
makaron zapewni nam uczucie
sytości na dłużej.
Ciekawostki o makaronie
1. Pierwsza wzmianka o stosowaniu do makaronu pomidorów pochodzi z XVII wieku. Sos pomidorowy przygotowywany ze szczyptą
soli i kilkoma liśćmi bazylii,
zaczęli stosować do makaronu
dopiero we wczesnych latach XIX
wieku uliczni sprzedawcy z południowych Włoch.
2. Makaron to produkt dobrze znany i uwielbiany na całym świecie. Był jadany jeszcze przed
naszą erą w Chinach, popularyzowali go Arabowie, którzy prawdopodobnie jako pierwsi suszyli
makaron, powstanie licznych rodzajów makaronu zawdzięczamy
XV-wiecznym europejskim mnichom, a gwałtowny wzrost jego
spożycia – Napoleonowi. Nie powinien więc dziwić fakt, iż wśród
wielbicieli makaronów było i jest
wielu słynnych ludzi m.in.: Johann Wolfgang Goethe, Thomas
Jefferson czy Harrison Ford.
3. Polacy średnio zjadają 5 kg makaronu rocznie – powoduje to,
że znajdujemy się na 19 miejscu
na świecie. Na pierwszym miejscu plasują się oczywiście Włosi
(zjadają aż 28 kg), po nich są
Wenezuelczycy (prawie 13 kg),
a pierwszą trójkę zamyka Tunezja (niemal 12 kg).
4. 25 października to Światowy
Dzień Makaronu (World Pasta
Day). Ustanowiony przez World
Pasta Congress w 1995 roku
w Rzymie, jest międzynarodowym świętem promującym konsumpcję makaronu jako dania
zdrowego, niedrogiego i bardzo
smacznego. Miłośnicy makaronu
z całego świata tego dnia dyskutują o ekonomicznej i gastronomicznej wszechstronności pasty,
dzielą się kulinarnymi pomysłami
i doświadczeniem, ale przede
wszystkim ucztują i cieszą się jej
smakiem.
5. Produkty zbożowe są podstawowym składnikiem codziennej
diety, a pierwsze ziarna, pochodzące z dziko rosnących zbóż zostały zebrane ok. 11 tysięcy lat
temu.
6. Największą porcję makaronu
ugotowano w 2010 roku we włoskiej restauracji Buca Di Beppo
w Kalifornii. Waga miski z makaronem to dokładnie 6253 kg, czyli ponad 6 ton. W Japonii z kolei
w tym samym roku wyprodukowano makaron o rekordowej długości 3776 m, a co zaskakujące
to również Japończyk - Takiru Kobayashi od 2011
roku jest rekordzistą
w jedzeniu makaronu.
Potrafi zjeść 100g
w 45 sekund.
24
Ponad ćwierć miliona dzieci
w rekordowej XV edycji
Pucharu Tymbarku
Do jubileuszowej XV edycji Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
zgłoszonych zostało ponad 270 tys.
dziewcząt i chłopców z całej Polski. Już pod
koniec października wystartowały pierwsze
mecze XV edycji i rozpoczęła się niezwykle
emocjonująca rywalizacja o udział w Wielkim
Finale na Stadionie Narodowym w Warszawie,
który odbędzie się 2 maja 2015 roku.
NAJWIĘKSZY TURNIEJ W EUROPIE
Turniej „Z Podwórka na Sta-
Tymbarku może już zagrać niemal
dion o Puchar Tymbarku” to naj-
każdy uczeń szkoły podstawowej.
większe rozgrywki piłkarskie dla
W sumie, w trakcie 14 lat, w Tur-
dzieci w Europie. W rozpoczynają-
nieju wzięło udział już ponad milion
cej się XV edycji szansę rywalizacji
dzieci. Honorowy patronat nad XV
o Puchar Tymbarku dostało ponad
edycją Turnieju objęła Małżonka
270 tys. dzieci z całego kraju. To
Prezydenta RP Pani Anna Komo-
rekord frekwencji na przestrzeni
rowska.
wszystkich edycji. Wysoki poziom
sportowy i organizacyjny, a także
stały rozwój rozgrywek owocują
rosnącą z roku na rok rzeszą
uczestników. Od obecnej edycji
po raz pierwszy Turniej rozgrywany jest aż w trzech kategoriach
wiekowych: U-8, U-10 i U-12. Po
zmianach, jakie w tym roku zaszły w formule rozgrywek o Puchar
25
nr 71 / grudzień 2014
Tu r n i e j Z p o d w ó r k a n a S t a d i o n o P u c h a r Ty m b a r k u
TYMBARK
TYMBARK
TYMBARK
dla
Dzieci
dla Dzieci
dla Dzieci
Tu r n i e j Z p o d w ó r k a n a S t a d i o n o P u c h a r Ty m b a r k u
CAŁA POLSKA GRA O PUCHAR TYMBARKU
Nowy harmonogram rozgrywek
start w pierwszym etapie rozgry-
sprawił, że już na przełomie paź-
wek jest dla najmłodszych wiel-
dziernika i listopada dzieci w ca-
kim przeżyciem i wyróżnieniem.
łej Polsce wybiegły na boiska, by
Rozgrywki Pucharu Tymbar-
rozpocząć rywalizację w XV edycji
ku sprawiają, że wiele dziewcząt
Turnieju. Jeszcze w tym roku, po
i chłopców po raz pierwszy w życiu
rozegraniu etapu gminnego i po-
może poznać smak prawdziwej
wiatowego,
sportowej rywalizacji, zwycięstwa
poznamy
drużyny,
które w marcu przyszłego roku
oraz piłkarskiej pasji.
zagrają w finałach wojewódzkich.
Dla wielu drużyn, które zawią-
Rozgrywki w gminach i powiatach
zały się na boiskach szkolnych
dostarczają dzieciom oraz rodzi-
w całej Polsce jest to dopiero
com wielu niezwykłych, piłkar-
początek drogi, która swój finał
skich emocji, a prestiż i renoma
będzie mieć na Stadionie Narodo-
Turnieju, sprawiają, że już sam
wym w Warszawie.
WIELKI FINAŁ NA STADIONIE NARODOWYM
Zwycięzców jubileuszowej XV
i młodych talentów w Polsce, czyli
edycji poznamy na Stadionie Naro-
zawodników narodowej Reprezen-
dowym w Warszawie 2 maja 2015
tacji, finalistów Pucharu Polski oraz
roku. Dziesięciolatki i dwunastolat-
finalistów Turnieju „Z Podwórka
ki rozegrają mecze finałowe na mu-
na Stadion o Pucharu Tymbarku”.
rawie, na którą kilka godzin później
Triumfatorzy w nagrodę wyjadą na
wybiegną finaliści Pucharu Polski,
jeden z meczów piłkarskiej Repre-
a kilkanaście dni później finaliści
zentacji Polski.
Ligi Europy UEFA. Prawo gry na
Więcej informacji na temat Turnie-
tym największym i najpiękniejszym
ju można znaleźć na oficjalnej stronie
stadionie w kraju jest zarezerwo-
www.zpodworkanastadion.pl
wane tylko dla najlepszych piłkarzy
nr 71 / grudzień 2014
Daniel Karaś,
Dzia Public Relations
26
To już kolejny rok, kiedy Kubuś rozpoczął nową
edycję programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
w przedszkolach.
segregując śmieci, sadząc rośliny
dzieci bierze udział w naszych
w naszych ogrodach.
programie. Także w tym roku aż
Tego szacunku do natury oraz
500 000 dzieci z 6000 przedszko-
jej darów powinniśmy uczyć rów-
li w całej Polsce zgłosiło się do
nież dzieci już od najmłodszych lat.
„Kubusiowych Przyjaciół Natury”.
Natura jest piękna. Zachwyca
Kształtując wrażliwość maluchów
Wszystkie zgłoszone przedszko-
nas na każdym kroku, czy to wscho-
na otaczający je świat oraz sza-
la otrzymują bezpłatne materiały
dzącym rano słońcem, kwitnącymi
cunek do świata zwierząt i roślin,
edukacyjne: foldery dla nauczycieli,
wiosną kwiatami, szelestem jesien-
uczymy dzieci ekologii, dajemy im
książeczki dla dzieci, płyty CD z baj-
nych liści, pięknymi płatkami śniegu
podstawy do świadomego i zrów-
kami, piosenkami i dodatkowymi
czy też zapachem i smakiem świe-
noważonego
swojej
materiałami oraz Certyfikat potwier-
żych malin. Wszyscy dostrzegamy
przyszłości. Dlatego też Kubuś już
dzający tytuł „Kubusiowi Przyjacie-
to piękno i chcemy się nim dzielić.
po raz VII przygotował program
le Natury”. Dzięki tym materiałom
Zdajemy sobie jednak sprawę, że
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
maluchy zdobywają ważną ekolo-
budowania
rozwój cywilizacji, zanieczyszczenie
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
giczną i przyrodniczą wiedzę a tak-
środowiska ma na przyrodę zgub-
to największy w Polsce ekologicz-
że informacje, jak od najmłodszych
ny wpływ. Uczymy się o nią dbać
ny program edukacyjny dla przed-
lat kształtować pozytywne nawyki
każdego dnia: oszczędzając wodę,
szkoli. Każdego roku mnóstwo
żywieniowe.
Wszystkie materiały oraz wiele innych ciekawych informacji znajdują się na stronie www.przyjacielenatury.pl
PORZĄDEK W ŚMIECIACH? SEGREGUJEMY!
Tam gdzie żyje człowiek, tam
zawsze będą odpady. Nasi przodkowie żyjąc w jaskiniach, a potem
w prymitywnych chatach już wytwarzali śmieci, ale żyjąc zgodnie z naturą, jedząc to, co stworzyła matka natura pozostawiali po sobie
odpady zupełnie naturalne i takie,
które w krótkim czasie rozkładały
się i po prostu znikały. Teraz, wraz
z rozwojem cywilizacji człowiek wytwarza coraz więcej i więcej produktów.
Są one trwalsze i doskonalsze,
ale w momencie, gdy przestają
być potrzebne i są wyrzucane na
śmietnik nie kończy się ich życie.
Przyroda nie może sobie poradzić
27
z ich szybkim usunięciem, a ich
rozkład potrafi trwać nawet kilkaset lat. My natomiast musimy cały
czas pamiętać jak ważne jest odpowiednie segregowanie śmieci
i ich recykling.
nr 71 / grudzień 2014
Kubusiowi Przyjaciele Natury
VII edycja programu
„Kubusiowi
Przyjaciele Natury”
Kubusiowi Przyjaciele Natury
CO OZNACZAJĄ TE KOLORY
Aby śmieci mogły zostać powtórnie wykorzystane lub przetworzone muszą być odpowiednio
posegregowane przed przewiezieniem na wysypisko śmieci.
Dlatego każdy musi znać zasady
segregacji odpadów i stosować
je w codziennym życiu. W śmietnikach miejskich i komunalnych
znajdują się różnokolorowe pojemniki, przeznaczone na odpady do
recyklingu. Każdy kolor oznacza
inny rodzaj śmieci. Poniżej przedstawiamy uniwersalny sposób.
Niebieskie kosze = papier
Wrzucamy: gazety, czasopisma, katalogi, papier biurowy, torebki papierowe, książki w miękkich oprawach
lub z usuniętymi oprawami, zeszyty,
papier do pakowania, opakowania
tekturowe i kartonowe.
Zielone kosze = szkło kolorowe
Wrzucamy: kolorowe szklane butelki po napojach, słoiki z kolorowego
szkła, szklane, kolorowe opakowania po kosmetykach.
Białe kosze = szkło bezbarwne
Wrzucamy: butelki po napojach ze
szkła białego, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.
Żółte kosze = plastik
Wrzucamy: plastikowe butelki, zakrętki
z plastiku, torebki i reklamówki z plastiku, plastikowe kosze po owocach.
Czerwone kosze = aluminium
Wrzucamy: kapsle, drobny złom,
puszki po napojach, puszki po konserwach spożywczych.
Czarne kosze = odpady mieszane
Wrzucamy: kapsle, drobny złom,
puszki po napojach, puszki po konserwach spożywczych.
PAMIĘTAJ!
Segregowanie odpadów zaczyna się w domu!
Dzielcie śmieci na poszczególne kategorie.
Zawsze zgniatajcie puszki, plastikowe butelki i kartonowe opakowania - zajmą mniej miejsca!
Nie myjcie pojemników, które
chcecie wyrzucić - niepotrzebnie zużyjecie wodę.
Do pojemników na szkło nie
wrzucajcie żarówek, porcelany
czy luster.
Mocno zabrudzony czy mokry
papier wrzucajcie do pojemnika
z odpadami mieszanymi.
W przypadku opakowań wielomateriałowych, np. opakowanie
po jogurcie, wieczko wyrzucajcie
do pojemnika na metal, a pudełko na plastik.
Jeżeli surowców nie da się rozdzielić, np. kartonik po soku
(składa się z tworzyw sztucznych, papieru i aluminium),
należy wrzucić je do pojemnika
z tworzywami sztucznymi.
CZY WIESZ, ŻE
Nie wszystkie śmieci możemy
wrzucić po prostu do kolorowych
kontenerów lub kosza na odpady
mieszane.
Niektóre przedmioty czy urządzenia, zostały wyprodukowane z udziałem różnorodnych związków chemicznych i innych substancji, które są
wyjątkowo szkodliwe dla środowiska
naturalnego. Jeśli taki sprzęt nie trafi
w odpowiednie do jego składowania
miejsce, a na wysypisko odpadów,
niebezpieczne substancje w nim zawarte przedostaną się do gleby, wody
i powietrza. Mogą wtedy one wywołać
choroby ludzi, zwierząt i roślin. Poniżej kilka rad, w jaki sposób możemy
pozbyć się „trudnych śmieci”.
Zużyte, niesprawne czy niepotrzebne sprzęty elektroniczne
i elektryczne należy oddać do
nr 71 / grudzień 2014
punktów zbiórki selektywnej, który znajduje się w każdej gminie.
Jeżeli kupujesz w tym samym
czasie nowy sprzęt, stary możesz
pozostawić w sklepie RTV/AGD.
Świetlówki i żarówki energooszczędne zawierają rtęć, dlatego wyrzucanie ich na wysypisko
jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Powinniśmy je oddać
do punktu zbiorki selektywnej
lub w sklepie czy hurtowni przy
zakupie nowych świetlówek najlepiej energooszczędnych.
Baterie i akumulatory mogą
być wyrzucone wyłącznie do
specjalnych pojemników, które
znajdują się w wielu sklepach,
szkołach, a nawet zakładach
pracy. Można je też zanieść do
punktu zbiórki selektywnej.
Przeterminowane leki wyrzuca
się w aptekach i przychodniach
do specjalnych białych pojemników.
Klasyczne termometry rtęciowe
najlepiej oddać do apteki. Farmaceuci przekazują je później
do utylizacji.
Odpady gabarytowe, takie jak
meble, kanapy, wózki dziecięce
należy oddać do punktu zbiórki
selektywnej.
Sprawdź również, czy w Twojej
gminie organizowane są mobilne punkty zbierania odpadów
gabarytowych
Magdalena Dąbrowska,
Dział Public Relations
28
PUCHATEK
dla Dzieci
Rekordowa liczba
pierwszoklasistów w VI edycji
„Klubu Bezpiecznego Puchatka”
oraz Ogólnopolski Test Wiedzy
o Bezpieczeństwie
300 000 uczniów klas I z 8 000 szkół podstawowych z całej Polski bierze udział
w VI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa pierwszoklasistów w każdej
sytuacji, z jaką mogą się spotkać na co dzień. Dzięki innowacyjnym metodom nauczania
połączonym z dobrą zabawą dzieci uczą się, jak być bezpiecznym w drodze do szkoły,
w szkole, w domu, podczas zabawy czy korzystania z Internetu. Najwięcej uczestników
VI edycji „Klubu Bezpiecznego Puchatka” pochodzi z województwa śląskiego. Do udziału
w programie zgłoszono tam 800 szkół podstawowych oraz aż 38 000 uczniów.
– Alarmujące statystyki wypadków drogowych z udziałem dzieci oraz rosnąca liczba uczniów mających złe doświadczenia w wirtualnym świecie, to
wyraźne sygnały wskazujące na potrzebę poprawy edukacji w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych. Jesteśmy dumni, że możemy partnerować takiej
pozytywnej akcji jak „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Każda inicjatywa, która
ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci jest niezwykle cenna – podkreśla mł. insp. Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji, współpracujący z „Klubem Bezpiecznego Puchatka”.
Szkoły podstawowe biorące udział w programie bezpłatnie otrzymały materiały edukacyjne
zdobytej podczas zajęć „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
przygotowane przez doświadczonych metodyków.
Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeń-
W skład przekazanego zestawu „Klubu Bezpiecz-
stwie był świetną okazją do sprawdzenia, cze-
nego Puchatka” wchodziły materiały dydaktycz-
go najmłodsi nauczyli się podczas zajęć „Klu-
ne dla nauczycieli (zawierające m.in. komplekso-
bu Bezpiecznego Puchatka”. To także kolejne
we scenariusze lekcji), broszury informacyjne dla
narzędzie, które oddajemy w ręce dzieci, rodzi-
rodziców oraz bogato ilustrowane książeczki edu-
ców oraz nauczycieli, służące utrwaleniu wiedzy
kacyjne dla dzieci z ćwiczeniami, zadaniami i za-
najmłodszych uczniów na temat bezpieczeństwa.
bawami oraz cennymi radami Puchatka przygotowanymi specjalnie z myślą o pierwszoklasistach,
dzięki którym maluchy mogą przyswajać i utrwalać
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.
Szkoły podstawowe biorące udział w programie, w listopadzie wzięły również udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie.
Dzięki atrakcyjnej formie opracowanej z myślą
o możliwościach i potrzebach najmłodszych uczniów, Test był ważnym sprawdzianem niezbędnej
dla maluchów wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa,
29
nr 71 / grudzień 2014
Klub Bezpiecznego Puchatka
dla Dzieci
patronat honorowy Komendanta Głównego Policji
Klub Bezpiecznego Puchatka
oraz wszystkich Kuratoriów Oświaty w Polsce. Łącznie w ciągu 5 lat trwania programu wzięło w nim
udział 600 000 tysięcy uczniów z całej Polski.
Dodatkowo, w tej edycji „Klubu Bezpiecznego
Puchatka” został rozbudowany o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki
selekcji informacji i rozwijania kreatywności. Te
kompetencje i umiejętności są szczególnie przydatTest składał się z 15 pytań w formie pisemnej
ne dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole.
i obrazkowej. Można go było wypełnić na stronie
www.bezpiecznypuchatek.pl. Dzieci miały do wyboru trzy warianty odpowiedzi, z których jedna była
prawidłowa. Po zakończeniu testu pierwszoklasiści
od razu otrzymywali informację o wyniku, jaki osiągnęli oraz mogli sprawdzić, gdzie i dlaczego popełnili
błędy. W ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie wzięło udział ponad 80 000 pierwszoklasistów!
W tym roku „Klub Bezpiecznego Puchatka”
był mocno rekomendowany przez popularnych i powszechnie cenionych w blogosferze blogerów parentingowych, którzy podkreślali wagę i znaczenie
edukacji najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa.
Na swoich blogach i profilach społecznościowych skłaniali do rozmowy na temat bezpieczeństwa maluchów,
prezentując nasz program i materiały edukacyjne przygotowane w ramach „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
Ogólnopolski program edukacyjny „Klub Bezpiecz-
Podkreślali ich atrakcyjność, jakość, wartość mery-
nego Puchatka” organizowany jest przez naszą firmę,
toryczną, a także zachęcali do udziału w programie.
we współpracy z Biurem Prewencji Ruchu Drogowego
Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych wpisów,
Komendy Głównej Policji. Akcja po raz kolejny uzyskała
które w ostatnim czasie pojawiły się w blogosferze.
Blogerzy parentingowi
o „Klubie Bezpiecznego Puchatka”
W listopadzie, w trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa
(24-28 listopada 2014 r.) w szkołach odbędzie się
Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie, tak
zwany „Test Puchatka”. Będzie to wydarzenie organizowane już po raz 6 w ramach „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Jest to inicjatywa firmy Maspex,
tej od kakao Puchatek (pełen szacun, że oprócz
sprzedawania swoich produktów są jeszcze firmy,
które działają dla ogólnego dobra) i Policji (również szacun, bo chłopaki stoją godzinami w deszczu i chłodzie, abyśmy czuli się bezpieczniej).
www.blaszanykogucik.pl
„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem
edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Program przygotowywany
jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz
z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Nauczycielami.
www.kreatywnik.bloog.pl
Z pomocą dla rodziców wyszedł Klub Bezpiecznego Puchatka tworząc program edukacyjny.
nr 71 / grudzień 2014
Program skierowany jest zarówno dla rodziców
jak i dla nauczycieli pierwszoklasistów. Nauczyciele mogą zgłaszać do klubu swoje klasy a rodzice pobierać materiały np świetne opowiadania.
www.avatea.pl
Moje szkolne lata były bardzo dynamiczne, wiele
się działo, a my ciągle gdzieś się spieszyliśmy,
jednak kiedy przychodziła niedziela, cała rodzinka
na chwilę zatrzymywała się i wspólnie wpędzała
czas. Pamiętam nasze niedzielne śniadania, kiedy to z młodszym bratem delektowałam się smakiem Puchatka. Minęło tyle lat, a moje maluchy
również dziś piją Puchatka. Można powiedzieć,
że to kakao łączy pokolenia. Teraz dodatkowo
Puchatek dba również o bezpieczeństwo mojego
pierwszoklasisty Wojtka i jego kolegów z klasy,
a to dzięki książeczkom edukacyjnym Klubu Bezpiecznego Puchatka. Poprzez gry i zabawy, maluchy uczą się zasad ruchu drogowego oraz jak
bezpiecznie spędzać czas i unikać zagrożeń. Fajna inicjatywa i smaczne kakao, dlatego Puchatek
z pewnością długo będzie gościł na naszym stole.
www.dziecijedza.com
30
Na stronie projektu, możecie przeczytać o zagroże-
„Klub Bezpiecznego Puchatka” skupia się na tema-
niach oraz o sposobach ich eliminowania. Nauka nie
tyce bezpieczeństwa w trzech obszarach aktywno-
jest nudna, gdyż oparta jest na opowiadaniach, ksią-
ści dziecka: w domu, w szkole i w drodze do szkoły.
żeczkach, zabawie. Dziecko nauczy się w jaki spo-
W ramach zajęć programu omawiane są zasady
sób, zauważać niebezpieczeństwo, jak go unikać,
bezpiecznej zabawy dzieci w domu i w szkole wraz
jakie powinno znać sposoby zapobiegania. Zresztą,
z przykładami zabaw, które mogą być dla dzieci nie-
wejdzcie na stronę bezpiecznypuchatek.pl i zobacz-
bezpieczne. Poruszana jest także tematyka bezpie-
cie sami. Fajna sprawa! Warto się zapoznać.
czeństwa w Internecie, niebezpiecznych przedmio-
www.tosinkowo.blogspot.com
tów, kontaktów z nieznajomymi osobami. W czasie
„Klub Bezpiecznego Puchatka” w prosty i przystępny sposób przekazuje informacje o bezpieczeństwie na drodze. Przekazuje i utrwala wiedzę rów-
programu dzieci uczą się podstawowych zasad ruchu
drogowego oraz reagowania w przypadku zagrożeń.
www.superdzieciaczki.blogspot.com
nież o tym jak uniknąć zagrożeń w szkole, w domu
czy internecie.
www.bajkorada.blogspot.com www.dziecijedza.com
Klub Bezpiecznego Puchatka
www.tosinkowo.blogspot.com
www.bajkorada.blogspot.com
www.superdzieciaczki.blogspot.com
www.kreatywnik.bloog.pl
www.kreatywnik.bloog.pl
blaszany kogucik
www.karlitka.blogspot.com
www.avatea.pl
31
Justyna Skrzekut,
Dział Public Relations
nr 71 / grudzień 2014
Klub Bezpiecznego Puchatka
Jak ćwiczyć pamięć pierwszoklasisty
na początku jego szkolnej drogi?
Nauka powinna być przyjemnością, szczególnie dla ucznia klasy I rozpoczynającego swoją
szkolną drogę. Pierwszoklasista ma ogromny potencjał intelektualny, ale żeby skutecznie go
wykorzystać potrzebne jest nieustanne ćwiczenie pamięci i wsparcie emocjonalne ze strony
rodziców oraz nauczycieli.
Pedagog szkolny Małgorzata Jabłońska, ekspert współpracujący z programem edukacyjnym
„Klub Bezpiecznego Puchatka” radzi, w jaki sposób pracować z dzieckiem, aby mogło efektywnie
rejestrować dużą ilość nowych informacji. Wskazuje jednocześnie techniki, dzięki którym nauka zasad bezpieczeństwa będzie nie tylko pożyteczna,
ale także przyjemna.
Pamięć dziecka
– klucz do szkolnego sukcesu
W tegorocznej edycji programu edukacyjnego
„Klub Bezpiecznego Puchatka” znacząco został rozszerzony zakres programu, między innymi poprzez
wprowadzenie do materiałów dla nauczycieli oraz
uczniów ćwiczeń, których celem jest zwiększenie
efektywności zapamiętywania treści przez najmłodszych. Umysł dziecka rozpoczynającego naukę
w szkole jest szczególnie otwarty i chłonny na
rejestrowanie nowych informacji. Dzieje się tak
dlatego, że małe dzieci mają bardzo dobrze rozwiniętą tzw. pamięć mimowolną. Potrafią na przykład
zapamiętać długi fragment wiersza, nie rozumiejąc
nawet jego treści.
Pod koniec wieku przedszkolnego u dzieci pojawia się natomiast pamięć dowolna, która w wieku
szkolnym zaczyna dominować nad mimowolną. Wraz
z pojawieniem się pamięci dowolnej intensywniej
rozwija się myślenie logiczne, wzrastają kompetencje poznawcze oraz gotowość do świadomego stosowania mnemotechnik – sposobów ułatwiających
nr 71 / grudzień 2014
zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie
sobie informacji. Z tego powodu mnemotechniki doskonale sprawdzają się w codziennym życiu dzieci.
Wprowadzając różnego rodzaju ciekawe techniki zapamiętywania do programu zajęć w ramach „Klubu
Bezpiecznego Puchatka” organizatorzy kreatywnie
wychodzą naprzeciw potrzebom i predyspozycjom
pierwszoklasistów.
Mnemotechniki
Mnemotechniki to sposoby zapamiętywania
poprzez wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Za ich pomocą dzieci łatwiej
i szybciej opanowują niezbędne informacje. Książeczka edukacyjna dla dzieci oraz folder dla nauczycieli „Klubu Bezpiecznego Puchatka” zostały
przygotowane w taki sposób, aby w największym
stopniu i w jak najciekawszy dla pierwszoklasistów
sposób wykorzystywać mnemotechniki. Szczególnie dlatego, że są to metody, które angażują
w procesy poznawcze intelekt dziecka oraz jego
aktywność, kreatywność i twórczość.
W mnemotechnikach wykorzystuje się rymowanki, obrazki szyfrowane, opowiadania, żarty,
ruch, kolor. Pozwala to uniknąć nudy. Różnorodność wykorzystywanych technik czyni lekcje
ciekawszymi, co rezultacie przekłada się na większe zainteresowanie i zaangażowanie najmłodszych uczniów oraz lepsze efekty kształcenia.
W procesie dydaktycznym efekty kształcenia są
bardzo ważne, ale nie można zapominać o tym, że
najważniejszy jest rozwój dziecka. Bardzo istotne
32
jest, aby temu rozwojowi towarzyszyły pozytywne
emocje. Do optymalnego rozwoju dziecku potrzebne są zatem miłość, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. W tym kontekście pomocne może być
wspólne wykonywanie ćwiczeń przez dzieci i rodziców, np. podczas codziennych domowych zabaw.
Nie mniej ważne jest również budowanie u dziecka
poczucia własnej wartości poprzez
dostrzeganie i docenianie jego
sukcesów oraz nieszczędzenie
mu przy tym pochwał i zachęt
do dalszej pracy.
Niewątpliwie, w przypadku
pierwszoklasistów, doskonałym
pomysłem jest uatrakcyjnianie
zajęć lekcyjnych mnemotechnikami. „Klub Bezpiecznego
Puchatka” proponuje uczniom
i nauczycielom naukę poprzez
różnorodne formy aktywności, zabawę, ruch, dźwięk.
33
Taka forma prowadzenia zajęć przynosi najlepsze
efekty poznawcze, a ponadto – jest dla dzieci przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Niezastąpionymi mnemotechnikami w procesie edukacji
są piktogramy, wierszyki i rymowanki, mapy mentalne, łańcuchy skojarzeń, pantomimy. Wszystkie
przykłady tych aktywizujących mnemotechnik oraz
sposobów ich wykorzystania w atrakcyjnej dla dzieci
formie, można znaleźć w materiałach edukacyjnych
„Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
MNEMOTECHNIKA
NA CZYM POLEGA
Piktogramy
Metoda kształcąca pamięć, wyobraźnię i kreatywność, polegająca na ilustrowaniu
treści piosenek, wierszy, bajek, opowiadań. Uczniowie wykonują schematyczne rysunki,
obrazujące tekst do zapamiętania. Podczas zajęć „Klubu Bezpiecznego Puchatka” za pomocą tej mnemotechniki pierwszoklasiści uczą się między innymi znaków drogowych. Do
wskazanych nazw znaków, dzieci przygotowują ich rysunkowe odpowiedniki.
Wierszyki
i rymowanki
Mnemotechnika kształcąca pamięć (głównie słuchową). Może być połączona z ruchem.
Polega na uczeniu się przez dzieci tekstów rymowanek, które ułatwiają zapamiętywanie. Im
wierszyk lub rymowanka bardziej zabawna i ciekawa, tym lepiej, ponieważ na dłużej pozostanie w pamięci dziecka. Przykładem jest tu rymowanka „Przejście przez jezdnię na drugą
stronę, tylko na pasach jest dozwolone”. Więcej podobnych rymowanek, sprzyjających uczeniu się przez dzieci ważnych zasad ruchu drogowego znajduje się w folderze dla nauczycieli
realizujących program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
Mapy
mentalne
Metoda przydatna do porządkowania treści. Polega na umieszczeniu na środku
kartki zagadnienia, słowa lub rysunku – klucza, a następnie dołączaniu do niego, w formie rozgałęzień, haseł, słów bądź rysunków bardziej szczegółowych. Dzięki tej mnemotechnice dzieci są w stanie przyswoić w niedługim czasie dużą ilość informacji.
W materiałach edukacyjnych „Klubu Bezpiecznego Puchatka” za pomocą tej techniki dzieci
uczą się m.in. planet układu słonecznego dopisując do odpowiednich obrazków ich nazwy.
Łańcuchy
skojarzeń
Mnemotechnika angażująca wiele zmysłów. Polega na tworzeniu kolejno własnych skojarzeń, składających się w ciąg przyczynowo – skutkowy. Elementy łańcucha
łączą się ze sobą, tworząc opowiadanie lub historyjkę. Ważne, aby historyjka rozwijała wyobraźnię i zawierała sporą dawkę fantazji. Również ta mnemotechnika jest wykorzystywana w materiałach „Klubu Bezpiecznego Puchatka” przy istotnej dla dzieci nauce numerów alarmowych do policji, straży pożarnej oraz pogotowia. W jednym
z zadań, pierwszoklasiści muszą pokolorować pojazdy wspomnianych służb, a następnie
połączyć je z prawidłowymi numerami telefonów alarmowych.
Pantomimy
Metoda polegająca na uczeniu się poprzez ruch i zabawę. Szczególnie polecam ją
pierwszoklasistom, u których potrzeba ekspresji jest bardzo duża. Metodę tę można wykorzystać do nauki cyfr czy alfabetu (np. zadaniem ucznia jest przedstawienie za pomocą
swojego ciała danej cyfry lub litery). również także z tej, szczególnie lubianej przez dzieci
metody, mogą skorzystać nauczyciele w trakcie nauki bezpiecznego zachowania w ramach „Klubu Bezpiecznego Puchatka”, np. poprzez odgrywanie przez uczniów scenek
prawidłowego przechodzenia przez jezdnię czy telefonowania na pogotowie.
nr 71 / grudzień 2014
Ćwiczenia kształcące pamięć
Sposobów na szybkie i skuteczne zapamiętywanie jest o wiele więcej i nie ograniczają się one tylko
do mnemotechnik. W materiałach edukacyjnych „Klubu
Bezpiecznego Puchatka” zostały zamieszczone także
inne, znakomite ćwiczenia kształcące pamięć dzieci. I co
więcej - nie tylko nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
ale również rodzice pierwszoklasistów mogą łatwo z nich
skorzystać. Tym bardziej, że pamięć można ćwiczyć praktycznie w każdej sytuacji. Nawet podczas drogi do szkoły, kiedy to zadaniem dziecka będzie zapamiętanie nazw
mijanych ulic, sklepów, czy znaków drogowych.
Ćwiczeniem pamięci, które może być stosowane
przez rodziców jest nawet rozmowa z dzieckiem, inicjowana pytaniem: „Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole?”
Dobrze poprowadzona rozmowa
będzie jednocześnie formą powtórki, a systematyczne powtarzanie materiału prowadzi do
jego utrwalenia. Jest to szczególnie ważne w młodszym wieku
szkolnym. Nie bez przyczyny często mówi się, że „powtarzanie
jest matką nauki”, a „trening czyni mistrza”. Metodę
powtarzania można także zastosować w odniesieniu do
ćwiczeń z książeczki edukacyjnej „Klubu Bezpiecznego
Puchatka”. Na przykład ćwiczenie dotyczące właściwego
zachowania na skrzyżowaniu (prezentowane w materiałach w formie rysunku) można powtórzyć z dzieckiem
w rzeczywistej sytuacji poprzez zadanie pytania: „W jaki
sposób teraz powinniśmy się zachować?”
ĆWICZENIE
OPIS
Głuchy
telefon
Zadaniem malucha jest dokładne, głośne powtórzenie zdania, które zostało wypowiedziane szeptem przez rodzica lub inną osobę, uczestniczącą w zabawie.
W ramach zajęć „Klubu Bezpiecznego Puchatka”, nauczyciel podczas zabawy może
zaproponować, aby dzieci głośno i wyraźnie przekazywały sobie na ucho adres swojej
szkoły, by móc bezpiecznie trafić do niej z każdego miejsca.
Zabawa polega na tym, że każdy z uczestników po kolei wypowiada pierwszą sekwencję
„Jedziemy na
zdania, dodając do niej nazwę przedmiotu, który zabiera na wycieczkę. Należy przy tym jedwycieczkę
nak uwzględnić słowa dodane przez poprzedników. Zabawa wymaga od dziecka koncentracji
i zabieramy…” i skupienia uwagi na tym, co mówią poprzednicy.
Układanie zdań
Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania, w którym wszystkie wyrazy rozpoczynają się tą
samą głoską, np. „Puchatek pomógł pierwszoklasistom prawidłowo przejść po pasach ”.
Memo
Tradycyjna gra polegająca na łączeniu obrazków w pary. Trudność polega na tym, że
wszystkie obrazki leżą odwrócone na stole tak, że widzimy jednakowe kartoniki.
Skojarzenia
Gra polega na dobieraniu w pary obrazków, które do siebie pasują lub wyszukiwaniu
w zbiorze obrazka, który nie pasuje do pozostałych. Gra rozwija pamięć, koncentrację,
spostrzegawczość i logiczne myślenie. Skojarzenia wykorzystywane są w materiałach edukacyjnych „Klubu Bezpiecznego Puchatka” przy zadaniu pokazującym pierwszoklasistom,
które przedmioty mogą być dla nich niebezpieczne (np. nożyczki są ostre i dzieci muszą
posługiwać się nimi ostrożnie).
Zagadki,
rebusy,
łamigłówki
Tradycyjna gra polegająca na łączeniu obrazków w pary. Trudność polega na tym, że
wszystkie obrazki leżą odwrócone na stole tak, że widzimy jednakowe kartoniki. Rozwijają
pamięć dziecka, abstrakcyjne kształcą zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Dodatkowo wzbogacają zasób słownictwa. Książeczka dla uczniów „Klubu Bezpiecznego Puchatka”
zawiera mnóstwo atrakcyjnych łamigłówek, przygotowanych specjalnie z myślą o najmłodszych
uczniach. Wśród nich znajdują się między innymi zadania typu „znajdź różnicę”, „labirynt” czy
„brakująca litera”, które wymagają od dzieci koncentracji, skupienia i wytrwałości.
Rymowanki
Nauka krótkich rymowanych wierszyków, które pomagają stymulować pamięć i pozwalają ćwiczyć inne umiejętności przydatne w życiu pierwszoklasisty, np. umiejętność bezpiecznego zachowania na drodze. Przykładem są rymowane, wpadające w ucho wierszyki,
zamieszczone w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli programu „Klub Bezpiecznego
Puchatka” (np. „Kolorowa wyliczanka” rozpoczynająca się słowami: „Są na ulicy takie
światełka, ten zna je dobrze, kto na nie zerka…”).
Zabawa
wyrazami
Ćwiczenie polega na tworzeniu z liter podanego wyrazu innych słów (np. ekran – kran;
koszule – kosz, ule; ulica – ul, cal, sygnalizator – tor, zator, gala). Zabawa rozwija pamięć
i świadomość językową pierwszoklasisty. Poza tym wzbogaca zasób jego słownictwa, zarówno czynnego, jak i biernego.
Więcej informacji o programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”
można znaleźć na www.bezpiecznypuchatek.pl.
nr 71 / grudzień 2014
34
Co wiedzą mamy o witaminach
i drugim śniadaniu?
Kampania Public Relations Kubusia
Witaminy oraz regularne podawanie posiłków są podstawą rozwoju dziecka, a każdy
rodzic dbający o prawidłową dietę swojej pociechy powinien o nich pamiętać. Wyniki sondy
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. „Witaminowe Wyzwanie dla Mam” , zorganizowanej przez
markę Kubuś jednoznacznie potwierdziły, że polskie mamy posiadają tą ważną wiedzę. Aż 99%
badanych mam podaje swojemu dziecku bogate w witaminy owoce, warzywa i soki, a 97% z nich
dba o to, by ich pociechy codziennie spożywały zdrowe drugie śniadanie w szkole.
A
kcja edukacyjna Kubusia pod
hasłem „Witaminowe Wyzwanie dla Mam” odbywała się na
jednym z najpopularniejszych portali parentingowych w Polsce –
BabyOnline.pl. Na platformie znajdowało wiele informacji na temat
witamin i roli drugiego śniadania.
Na platformie została również przygotowana ankieta dla mam.
Jej głównym celem było sprawdzenie wiedzy rodziców na temat
witamin i drugiego śniadania.
Dzięki przeprowadzonej ankiecie okazało się, że badane
mamy zdają sobie sprawę z tego
jak ważne są dla rozwoju dziecka
witaminy. Aż 84% z nich wie, że
ich niedobór może powodować
problemy z nauką oraz w kontaktach z rówieśnikami. 98%
mam wskazało, że owoce, warzywa, soki oraz musy owocowe są najbogatszym źródłem
witamin i jednocześnie aż 99%
z nich stwierdziło, że podaje je
swojemu dziecku, aby codziennie dostarczyć mu niezbędnych
minerałów. Także 92% badanych
odpowiedziało, iż stara się zawsze czytać składy na etykietach
kupowanych produktów i szukać
tych z dawką witamin oraz bez dodatku konserwantów. Przykładem
jest sok marchwiowo – owocowy
Kubuś GO!, który jest doskonałym
pomysłem na drugie śniadanie na
wynos. Zawiera witaminy takie jak
A i C, a Kubuś GO! w wersji multiwitamina posiada dodatkowo
35
także witaminy z grupy B oraz witaminę E. Witaminy bez konserwantów mamy mogą znaleźć także
w musach owocowych, np. Kubuś Mus. Posiłek w formie musu
z owoców i marchwi w wygodnym,
lekkim i bezpiecznym opakowaniu
to smaczna i zdrowa propozycja
do śniadaniówki, plecaka, czy na
szkolną wycieczkę.
Mamy doskonale też wiedzą,
jak istotne jest drugie śniadanie w codziennym menu dziecka.
Drugie śniadanie to dla dzieci
i dorosłych drugi najważniejszy
posiłek w ciągu dnia. To właśnie
w godzinach porannych jesteśmy
najbardziej aktywni, nasz umysł
pracuje najefektywniej, a wysiłek
fizyczny i intelektualny jest przez
kilka pierwszych godzin szkoły największy. Ankieta wykazała, że dla
aż 99% badanych mam, drugie
śniadanie jest bardzo ważnym
posiłkiem. Zaledwie 3% z nich nie
pakuje swojemu dziecku drugiego
śniadania lub pozwala, aby dziecko kupowało przekąski w szkolnych sklepiku. Mamy najczęściej
podają swojemu dziecku owoce
(26%) oraz soki (23%) i kanapki
(22%). Jedynie 0,5% przyznało, że
na drugie śniadanie daje swojemu
dziecku słodycze lub słone przekąski. 63% badanych mam wie,
że codzienne spożywanie drugiego
śniadania pełnego witamin wpływa pozytywnie na koncentrację,
dobre samopoczucie i prawidłowy
rozwój organizmu dziecka.
„Wyniki sondy są bardzo optymistyczne. Pokazują, że zdecydowana większość mam zdaje sobie
sprawę z tego, jak ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci jest odpowiednie spożycie witamin i składników mineralnych oraz regularne
podawanie posiłków, takich jak
drugie śniadanie. Co więcej, tą wiedzę mamy przekładają na praktykę,
dbając, by dzieci nie wychodziły
z domu bez drugiego śniadania, bogatego w witaminy w postaci owoców, soków lub musów owocowych
oraz innych produktów, np.: kanapek z warzywnymi dodatkami. Pozostaje mieć nadzieję, że coraz więcej
rodziców będzie postępowało w ten
sposób. W przyszłości może być to
jednym z ważnych kroków do rozwoju zdrowszego społeczeństwa”
– twierdzi dietetyk dr Zuzanna
Antecka.
nr 71 / grudzień 2014
8 listopada – Światowy
Dzień Zdrowego Śniadania!
8 listopada obchodziliśmy Dzień Zdrowego Śniadania. Z tej
okazji na wielu popularnych blogach parentingowych, takich jak:
Dzieci jedzą, Bebe&Co, Wypaplani, Mama Trójki, Tosinkowo,
Mamoholiczka zostały opublikowane ciekawe propozycje na drugie śniadanie do szkoły dla
dzieci. Blogerki podkreślały w swoich postach jak ważne jest drugie śniadanie i, że warto dbać
o to, aby było prawidłowo skomponowane. Drugie śniadanie powinno dostarczać dzieciom
witamin i energii, tak bardzo potrzebnych do aktywnego funkcjonowania w ciągu dnia. Artykuły
na temat roli drugiego śniadania mogliśmy również przeczytać na wielu popularnych portalach,
m.in.: na Onecie, urodaizdrowe czy ugotuj.to.
Dlaczego drugie śniadanie
jest tak ważne?
Drugie śniadanie to zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych, drugi
najważniejszy posiłek w ciągu dnia.
To właśnie w godzinach porannych
jesteśmy najbardziej aktywni, nasz
umysł pracuje najefektywniej, a wysiłek fizyczny i intelektualny jest największy. Badania pokazują, że dzieci, które są głodne w czasie lekcji
są bardziej rozkojarzone i trudniej
im skupić uwagę na nauce, dlatego
też drugie śniadanie to szczególnie
ważny posiłek dla dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole. Uczniowie,
którzy nie jedzą regularnie drugiego
śniadania w szkole osiągają gorsze
wyniki, częściej skarżą się na ból
głowy, brzucha, zmęczenie, złe samopoczucie i rozdrażnienie.
Dlatego w drugim śniadaniu
przeznaczonym dla dzieci muszą
znaleźć się wszystkie najważniejsze składniki odżywcze:
białka np. w postaci produktów
mlecznych, mięsa, ryb, roślin
strączkowych, jaj,
węglowodany, powinny przeważać te złożone – pieczywo
razowe, makarony, musli, płatki
owsiane, placki czy naleśniki
z mąki pełnoziarnistej,
tłuszcze łagodzą nadmierną aktywność układu nerwowego, ich
odpowiednia podaż zmniejsza
nerwowość i zmęczenie u uczniów. Ich źródłem mogą być: olej
rzepakowy, oliwa z oliwek, masło oraz orzechy i ziarna,
warzywa i owoce pod różnymi
postaciami, np.: soku lub musu.
Są źródłem wielu witamin, błonnika oraz składników mineralnych, które wspólnie chronią organizm przed chorobami i dbają
o jego prawidłowy rozwój.
Prawidłowo skomponowane
drugie śniadanie powinno dostarczać dziecku wielu cennych witamin.
„Zarówno dzieci jak i dorośli drugie śniadanie powinni zjeść wtedy, gdy pojawią
się pierwsze sygnały głodu, czyli uczucie pustki w żołądku, spadek poziomu energii,
rozdrażnienie, burczenie w żołądku, czy ból głowy. Zazwyczaj ma to miejsce od 2 do
4 godzin po śniadaniu. Warto zaplanować dziecku godzinę spożywania tego posiłku,
tak by o nim nie zapominało. Nigdy nie należy zapominać o dołączeniu do drugiego
śniadania dziecka odpowiedniej ilości płynów. Odwodniony organizm jest pozbawiony
energii, nie potrafi prawidłowo funkcjonować. Odwodnienie może wywoływać zmęczenie, senność, rozdrażnienie i ból głowy. Dlatego do śniadaniówki malucha zawsze
należy dołożyć porcję płynów w postaci np. soków marchwiowo-owocowych” – mówi
dietetyk dr Zuzanna Antecka.
nr 71 / grudzień 2014
36
KANAPKA PEŁNOZIARNISTA W CIEKAWYM KSZTAŁCIE
Składniki
2 kromki pieczywa pełnoziarnistego
serek kanapkowy naturalny typu twarogowego
pasterek chudej szynki
2 oliwki
kawałek ogórka
sałata
pomidorki koktajlowe
Sposób przygotowania:
Z jednej kromki chleba wykrój szklanką ciekawy kształt. Posmaruj chleb serkiem kanapkowym i połóż na niego
plasterek szynki. Przekrojoną oliwkę możesz wykorzystać jako oczy. Na dolnej części talerza poukładaj liście
sałaty. Na sałacie możesz położyć kilka pomidorków koktajlowych. Tak przygotowana kanapka na pewno
spodoba się dziecku. Do śniadania dodaj sok Kubuś i mus owocowy Kubuś.
KAKAOWY TWAROŻEK Z GRUSZKĄ
Składniki
150 g twarożku chudego
2 łyżki jogurtu naturalnego
1 łyżeczka miodu
1 łyżeczka kakao
1 gruszka
2 orzechy włoskie
Sposób przygotowania:
Twarożek zmiksować z jogurtem, kakao i miodem. Gruszkę pokroić w kosteczkę,
orzechy posiekać i wymieszać z twarożkiem. Do śniadania dodaj sok Kubuś, pomidorki koktajlowe i mus Kubuś
QUESADILLE Z SEREM
Składniki
2 tortille pełnoziarniste
2 łyżki startego żółtego sera
1/3 grillowanej piersi z kurczaka
(można zastąpić dobrej jakości
wędliną)
1-2 łyżki kukurydzy z puszki
1 łyżka posiekanego szczypiorku
1/3 czerwonej papryki
pokrojonej w kostkę
Sposób przygotowania:
Rozgrzać patelnię grillową. Tortillę ułożyć na talerzu. Posypać jedną łyżką sera,
ułożyć wszystkie dodatki i ponownie posypać serem. Na dodatkach ułożyć drugą
tortillę i całość delikatnie przełożyć na rozgrzaną patelnię. Grillować 3 minuty
z każdej strony. Odłożyć do ostygnięcia i pokroić w trójkąty. Można podawać ze
zmiksowanym awokado. Do śniadania dodaj Kubuś GO! Multiwitamina i 3 śliwki lu inny owoc.
Wiele innych ciekawych propozycji na drugie śniadanie znajduje się na stronie akcji, realizowanej przez
markę Kubuś „Po pierwsze drugie śniadanie” - www.popierwsze.pl
*Przepisy autorstwa dr Zuzanny Anteckiej - dietetyka, specjalista do spraw żywienia człowieka oraz psychologii.
37
nr 71 / grudzień 2014
Wizyta dziennikarzy i jednych
z najbardziej popularnych blogerek
parentingowych w Olsztynku
Na początku listopada, w ramach kampanii public
relations pod hasłem „Witaminowe wyzwanie mam”,
zaprosiliśmy do naszego zakładu w Olsztynku dziennikarki
i blogerki parentingowe. Była to z pewnością wyjątkowa
wizyta. Mogliśmy gościć autorki tak popularnych blogów
parentingowych jak: Blaszany Kogucik, Wypaplani.
pl, Mama Trójki, Bebe&Co czy Dzieci Jedzą a także
dziennikarki z portali: babyonline.pl, Republikakobiet
czy ofeminin.pl.
J
uż przy wejściu do zakładu na
gości czekał sam Kubuś, który
niemal od progu pozował do licznych
zdjęć. Dla przybyłych gości Kubuś
przygotował także pyszne Kubusiowe
ciasto, którym wszyscy się zajadali.
Po oficjalnym powitaniu,
wszyscy
gości zostali ubrani w obowiązkowe
stroje: fartuchy, czepki i maseczki
i ruszyli zwiedzać zakład. Dzienikarze i blogerki mieli okazję zobaczyć
jak wygląda cały proces produkcji
soków i musów Kubusia, zobaczyli
również jak wygląda praca laboratoriów i jak wielką wagę przykłada
się do kontroli procesu produkcji na
każdym jej etapie, na jakość naszych
produktów
oraz
bezpieczeństwo.
Rafał Kur oraz panie Urszula Zdu-
Wizyta była bardzo owocna.
Wszyscy byli również pod ogromnym
niak – Kierownik Działu Badań i Roz-
Niemal wszystkie blogerki już
wrażeniem magazynów, półek wyso-
woju oraz Anna Samsel – Kierownik
tego samego dnia na swoich
kiego składu oraz bardzo sprawnej
Działu Zapewnienia Jakości. Goście
portalach społecznościowych za-
pracy magazynierów.
byli pod ogromnym wrażeniem no-
mieściły bardzo pozytywne relacje
Po zakładzie dziennikarzy i blo-
woczesnych rozwiązań w naszej fir-
z wizyty. Na ich blogach z kolei
gerki oprowadzał prezes Jarosław
mie oraz tego jak wygląda proces
można znaleźć obszerniejsze rela-
Samsel, Dyrektor ds. Produkcji –
aspetycznego rozlewu do butelek.
cje z wizyty.
nr 71 / grudzień 2014
38
Ponad 12 500 polskich uczniów
biło Rekord Guinnessa
z programem „Śniadanie Daje Moc”
W ponad 500 polskich szkołach podstawowych uczniowie 7 listopada, z okazji Dnia
Zdrowego Śniadania, bili Rekord Guinnessa w organizacji największej lekcji gotowania zdrowego
śniadania. Niemal w tym samym czasie w ponad 7 100 szkół, 142 000 uczniów jadło razem
śniadanie. Bicie Rekordu Guinnessa miało miejsce w ramach IV edycji programu edukacyjnego
„Śniadanie Daje Moc”, którego organizatorem jest koalicja: Partnerstwo dla Zdrowia.
REKORD GUINNESSA W WALCE Z NIEDOŻYWIENIEM ILOŚCIOWYM
I JAKOŚCIOWYM WŚRÓD UCZNIÓW POLSKICH SZKÓŁ
7 listopada, punktualnie o godzinie 10.00 w całej Polsce najmłodsi
uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami rozpoczęli próbę pobicia Rekordu Guinnesa. Zadaniem wszystkich
małych kucharzy było przygotowanie
smacznych i zdrowych potraw śniadaniowych. Tym razem na ławkach
szkolnych zamiast zeszytów i książek
pojawiły się: wesołe rzeźby twarożkowe, kolorowe kanapki oraz pyszne szaszłyki owocowe. Oczywiście
wszystkie potrawy zostały przygotowane zgodnie z 12 zasadami zdrowego odżywiania, które opracowali
eksperci Instytutu Matki i Dziecka.
Prezes Krzysztof Pawiński pomaga dzieciom przygotować śniadanie
Prezes Harry Klompe (Danone),
Dyrektor Działu Zakupów Alicja Koleśnik
(Biedronka) i Prezes Krzysztof Pawiński
W biciu Rekordu Guinessa pomagali dzieciom, w jednej
z warszawskich szkół, przedstawiciele firm wchodzących w skład
Partnerstwa dla Zdrowia: Prezes
Krzysztof Pawiński z naszej firmy
(Lubella), Harry Klompe z firmy
Danone oraz Alicja Koleśnik z Biedronki.
39
Ogólnopolska próba bicia Rekordu Guinnessa przeprowadzana
była w przededniu Dnia Śniadanie
Daje Moc. Każdego roku z coraz
większym zapałem jest on obchodzony w kolejnych klasach. W IV
edycji do programu zgłosiło się ponad 7100 placówek z całej Polski.
Program przyczynia się do propagowania zdrowego żywienia wśród
uczniów a także zwraca uwagę
rodziców i kadry pedagogicznej na
rolę śniadania w żywieniu dziecka
w wieku wczesnoszkolnym.
Magdalena Dąbrowska,
Dział Public Relations
nr 71 / grudzień 2014
Świąteczna kampania
Kubusia, z udziałem
zwycięzców konkursu
„Kubusiowe Święta”
Kubuś zorganizował muzyczny konkurs dla
dzieci. By wziąć udział w zabawie należało
nagrać autorskie wykonanie Kubusiowej
świątecznej piosenki „Dzwonków Dźwięk”.
S
pośród wszystkich Nagrań – Jury wybrało zwycięzców,
doceniając pomysłowość, zaangażowanie i znajomość
piosenki. Nagrodą główną było zaproszenie do udziału
w świątecznej reklamie Kubusia!
W świątecznym spocie wzięli udział zwycięzcy konkursu.
Piosenka, która rozbrzmiewa w reklamie została wykonana
przez małych wokalistów, a formuła teledysku wprowadza
w wyjątkowy klimat i magiczny nastrój Świąt.
W taki niestandardowy sposób Kubuś życzy wszystkim
Wesołych Świąt!
Anna Siemińska, Dział Marketingu Mokrego
nr 71 / grudzień 2014
40
Nowe smaki Kubusia GO!
Jesienno – zimowa niespodzianka
od Kubusia dla dzieci
W sezonie jesienno-zimowym Kubuś przygotował dwa nowe, limitowane smaki.
P
ierwszy z nich to pyszny wariant
dyniowy (jabłko-marchew-dynia-marakuja), który marka przygotowała na powitanie jesieni. Wyjątkowy smak dyni i oryginalna etykieta
inspirowana świętem Halloween
to mocne wyróżniki nowego Kubusia GO! „Strrrasznie dyniowy” Kubuś z marakują z pewnością przypadnie do gustu wielu maluchom.
Druga, sezonowa nowość w ofercie
marki to Kubuś GO! o smaku marchew-malina-winogrono-acerola.
Propozycja dedykowana dzieciom
na sezon zimowy, to ciekawe połączenie smaku malin i winogron
zamkniętych w butelce smakowitego, przecierowego soku.
Wprowadzenie na rynek Kubusia GO! w nowych wariantach wspiera emisja billboardów
sponsorskich w pasmach dziecięcych w telewizji Polsat i Puls oraz
na kanałach dziecięcych, takich
jak Nickelodeon czy TVP ABC.
Paulina Kołodko,
Dział Marketingu Mokrego
Kubuś w popularnych, polskich serialach!
„M jak miłość”, „Prawo Agaty”, „Lekarze” – we wszystkich tych serialach, cieszących
się dużą popularnością i doskonale znanych widzom, pojawiły się produkty Kubusia.
P
oprzez obecność w serialach Kubuś starał się wykorzystywać niestandardowe formy komunikacji, aby realizować przyjętą strategię i przypominać wszystkim, że produkty Kubusia to smakowita porcja witamin dla dzieci
i doskonałe uzupełnienie drugiego śniadania, niezwykle istotnego w diecie dzieci.
41
nr 71 / grudzień 2014
Kubuś rozdał aż 100 000 śniadaniówek
w ramach programu
„Po pierwsze drugie śniadanie”
Kubuś konsekwentnie edukuje dzieci i ich mamy
w zakresie znaczenia drugiego śniadania. Podpowiada
ciekawe pomysły na wyjątkowe, oryginalne i smakowite
śniadaniowe przepisy, wyjaśnia dlaczego drugie
śniadanie jest tak istotne i jak należy się z nim
„obchodzić” . Po sukcesie platformy popierwsze.
pl, przyszedł czas na konkurs skierowany do szkół
podstawowych, w którym Kubuś rozdał dzieciakom
aż 100 000 śniadaniówek.
U
czniowie szkół podstawowych,
pod czujnym okiem nauczycieli z wielkim zapałem i zaangażowaniem wykonywali zadanie
konkursowe, którym było przygotowanie ilustracji do jednego z haseł
„Manifestu Drugiego Śniadania”
w formie zewnętrznej dekoracji
szkolnego budynku. Kubusiowy
manifest to zestaw zasad i reguł
dotyczących drugiego śniadania,
opracowany w humorystycznej,
lekkiej i atrakcyjnej dla dzieci formie. Wielkoformatowa praca w dowolnej formie np. planszy, płótna
czy też papieru miała zostać sfotografowana oraz umieszczona na
stronie konkursu. Udział w konkursie sprawił dzieciakom prawdziwą frajdę. Nadesłane na konkurs
zdjęcia prace dowiodły, że „dzieci
wiedzą o co chodzi” i doskonale
interpretują zasady manifestu. Zwyciężyły szkoły z Tychów (Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte
Okno”), Rybnika Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka),
Wałbrzycha (Publiczna Szkoła podstawowa im. Armii Krajowej nr 30)
i Marcinkowic (Szkoła podstawowa
w Rdzistowie). To w tych miastach
i szkołach pojawił się Kubuś i unikalne KuBusy z ekipą telewizyjną.
Kubuś zaprosił wszystkie dzieci do
doskonałej zabawy oraz wspólnego przygotowania smakowitego,
pożywnego drugiego śniadania.
W wyniku odwiedziń w zwycięskich szkołach w „Pytaniu na
Śniadanie”pojawiły się wyjątkowe
relacje. Wizyty w szkołach stały
się inspiracją do zorganizowania
drugiej odsłony konkursu – tym
razem – Kubuś zaprosił wszystkich nauczycieli i dzieci ze szkół
podstawowych do stworzenia pomysłowego, smacznego drugiego śniadania – pełnego witamin
i pysznych, różnorodnych smaków.
Wyniki konkursu już wkrótce!
Paulina Kołodko, Sebastian Herzyk,
Dział Marketingu Mokrego
nr 71 / grudzień 2014
42
W Święta dobrze być razem…
Tymbark – kochaj życie!
Świąteczna kampania Tymbarku
Świąteczny, ciepły i pełen wyjątkowych emocji film przenosi widzów w na pozór zupełnie
zwyczajną scenerię miejskiego dworca – miejsca kojarzonego z pośpiechem i pędem,
które finalnie – staje się szczególne i iście magiczne. W pierwszych ujęciach pojawiają się
eleganckie kieliszki, pełne soku Tymbark, które za sprawą wprawnego artysty ulicznego,
niosą melodię doskonale wszystkim znanej, polskiej kolędy („Oj maluśki, maluśki”).
S
ubtelnie wygrywana melodia
staje się pewnego rodzaju
„hasłem” dla przechodniów do zatrzymania się w biegu codziennych
zdarzeń oraz cieszenia się wyjątkową chwilą i szczególną atmosferą,
jaką buduje brzmienie tradycyjnej,
polskiej kolędy. Jej dźwięk łączy
wszystkich przechodniów – rodziny,
przyjaciół, zakochanych. Sprawia,
że zapominają o pędzie, pośpiechu, wszystkich codziennych sprawach po to, żeby po prostu pobyć
razem. Artysta, który za sprawą
szkła i soku stworzył wyjątkową atmosferę, z życzliwym uśmiechem,
rozdaje świąteczne upominki w postaci soku Tymbark, wszystkim tym,
którzy zatrzymali się, by wysłuchać
jego kolędy.
Tymbark w swoim świątecznym
spocie podkreśla, że chwile, które
spędzamy wspólnie z bliskimi są
bezcenne i szczególnie wyjątkowe.
Wspólnie spędzony czas może być
najlepszym i najbardziej trafionym
świątecznym podarunkiem, dla tych,
na których nam zależy. Na spotkaniach z rodziną czy przyjaciółmi
doskonale sprawdzą się produkty
Tymbarku, marki, którą polscy kon-
sumenci od lat darzą zaufaniem
i która towarzyszy im zarówno w codziennych, jak i szczególnych chwilach. Tymbark przypomina - warto
być razem na Święta.
Spot emitowany jest w największych stacjach telewizyjnych m.in.
w TVP, Polsat, TVN oraz na kanałach
tematycznych.
Mateusz Ficner,
Dział Trade Marketingu Mokrego
Świąteczne działania Tymbarku
W okresie Świąt Bożego Narodzenia,
Tymbark planuje szereg działań promocyjnych
skierowanych do kanału nowoczesnego.
T
ymbark oferuje atrakcyjne rabaty cenowe oraz świąteczne pakiety
produktowe. Specjalnie przygotowane animacje połączone z pro-
mocją typu „buy&get”, pozwolą klientom na otrzymanie darmowego
soku 100%, w kartonie 1L, w nagrodę za większe zakupy. Dodatkowo,
działania promocyjne będą wspierane poprzez te z zakresu merchandisingu. W sklepach pojawią się przykuwające uwagę displaye, ekspozycje i zabudowy paletowe oraz inne. Cały szereg świątecznych działań Tymbarku powoli nie tylko na stworzenie
niepowtarzalnych ekspozycji w punkcie sprzedaży, ale również na powiązanie marki Tymbark
z magicznym okresem Świąt w świadomości konsumentów.
W związku z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia przygotowaliśmy również coroczny program świąteczny dla klientów detalicznych. Premiujemy detalistów za zwiększone
zakupy, w ramach produktów wchodzących w skład promocji. Kupujący zbierają punkty, które mogą wymieniać na cenne nagrody.
Barbara Penkala, Piotr Pilarski, Dział Trade Marketingu Mokrego
43
nr 71 / grudzień 2014
Kapsel zostaje Świętym Mikołajem!
Świąteczne konkursy Tymbarku
Tymbark przygotował wyjątkowe, konkursowe niespodzianki z atrakcyjnymi nagrodami
dla wszystkich fanów Kapsla i doskonałej zabawy w świątecznym klimacie.
N
a Facebooku wystartował konkurs na zaprojektowanie unikalnej kartki świątecznej. Uczestnik
konkursu tworzy ją dodając swoje
zdjęcie i nadając mu świąteczny
charakter, za pomocą dodatków –
dostępnych w specjalnym kreatorze.
Przygotowane przez Kapsa gadżety
pogrupowane są w cztery kategorie
(brody, nakrycia głowy, okulary, inne
dodatki). W trakcie trwania konkursu, do każdej z nich będą dodawane nowe propozycje. Po zaprojektowaniu zdjęcia, uczestnik konkursu
musi opatrzyć je oryginalnymi życzeniami. Każdego dnia, najlepsze
prace Kapsel nagrodzi atrakcyjnymi
nagrodami. Na Facebookowym profilu Tymbarku pojawiła się jeszcze
jedna, świąteczna niespodzianka –
powszechnie znany i lubiany Kapsel
zyskał nowy image! Popularny brandhero marki Tymbark, tym razem
pojawia się na Facebooku z brodą,
która rośnie wraz z aktywnością
użytkowników konkursowej aplikacji
nr 71 / grudzień 2014
Tymbark przygotował także niespodzianki dla użytkowników Twittera i Instagrama. Codziennie, na
profilu Tymbarku, w jednym z wymienionych kanałów, pojawia się nowe
zadanie specjalne. Autorzy najciekawszych rozwiązań są nagradzani
przez Jury.
Aleksandra Stalmach,
Dział Marketingu Mokrego
44
100% Multiwitamina Tymbark
– owocowy sposób na porcję witamin
T
ymbark 100% Multiwitamina to mozaika owocowych smaków i wartościowa porcja witamin z owoców, których
potrzebujemy, by przez cały dzień mieć energię do działania i zachować doskonałe samopoczucie. Jak wiele zależy
od codziennej, owocowej porcji witamin? Odpowiedź przynosi spot Tymbarku. Sok 100% Multiwitamina jest idealnym
uzupełnieniem śniadania oraz doskonałym wyborem na dobry początek dnia. Spot jest emitowany w ogólnopolskich
stacjach telewizyjnych, takich jak TVP, TVN, Polsat oraz na kanałach tematycznych. Uzupełnieniem kampanii telewizyjnej jest kampania radiowa.
Zapraszamy do zapoznania się z reklamą: http://www.youtube.com/watch?v=33M5zx39mhE
Jabłka Tymbark z polskich sadów
– unikalna akcja marki Tymbark
Pozytywna energia, radość, autentyczność i niepowtarzalna skala – to wyróżniki
kolejnej kampanii Tymbarku.
J
edna z najnowszych kampanii
marki to wyjątkowa relacja z unikalnej, ogólnopolskiej akcji „Jabłka Tymbark z polskich sadów”,
podczas której ponad 2000 pracowników i partnerów handlowych
firmy Tymbark oraz ich rodzin i bliskich rozdało aż pół miliona jabłek.
Uczestnicy akcji wyruszyli na ulice
50 miast w całej Polsce oraz 2
miast na Litwie, by poczęstować
mieszkańców pysznymi jabłkami
pochodzącymi z polskich sadów.
To właśnie z takich owoców, dostarczanych przez sprawdzonych
dostawców, powstają soki 100%
Tymbark, które wyróżnia najwyższa
jakość i doskonały smak. Film obrazuje przygotowania oraz przebieg
eventu, trafnie oddając wyjątkową
atmosferę akcji i pozytywny nastrój,
który udzielał się wszystkim uczestnikom wydarzenia, a także częstowanym przechodniom.
Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=i-WD-LOelG0
Mateusz Ficner, Dział Marketingu Mokrego
45
nr 71 / grudzień 2014
Pokaż jak się budzi ludzi!
Kreatywne zadanie i atrakcyjne nagrody
w konkursie Tigera
„Tiger Budzik – pokaż jak budzić ludzi” to jeden z najnowszych konkursów marki
Tiger, związany z unikalną, budzikową aplikacją. „Tiger Budzik” to nowa, mobilna
propozycja dostępna dla użytkowników systemu IOS oraz Android, która cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród tych, którzy rankiem potrzebują skutecznej pobudki
w niestandardowym wydaniu.
J
ak dotąd, została pobrana już
ponad 30 000 razy! Aplikację
wyróżniają oryginalne dźwięki, takie jak tygrys w dżungli czy medytujący buddyjscy mnisi, które
z powodzeniem stawiają na nogi
wszystkich amatorów porannych
drzemek. Tiger, chcąc po raz kolejny wyzwolić kreatywność swoich
fanów, zaproponował im wyjątkowy konkurs związany z budzikową
aplikacją. Zadaniem uczestników
było stworzenie krótkich plików
„Zestaw gracza” (Playstastion 4,
puszek Tiger 250 ml we wszystkich
dźwiękowych – pobudek. Naj-
telewizor Sony, kamera, gra Fifa
wariantach napoju – Mental, Re-
bardziej pomysłowe, oryginalne,
2015, Just Dance z kontrolerem
start, Classic, Zero. Unikalna grafi-
zabawne, a przede wszystkim –
move).
ka nie tylko skutecznie przykuwała
skuteczne propozycje, Tiger nagra-
Konkursowi towarzyszyła kam-
uwagę, ale także zachęca konsu-
dzał atrakcyjnymi nagrodami. Co-
pania internetowa i mobilna oraz
mentów do pobrania bezpłatnej
dziennie do wygrania były unikalne
działania w mediach społecznoś-
aplikacji Tigera oraz do udziału
bluzy od chrum.com, a co tydzień
ciowych, a także limitowana edycja
w budzikowym konkursie marki.
nr 71 / grudzień 2014
46
„TIGER mówi”
– unikalne dialogi w najnowszych
spotach Tigera w konkursie Tigera
„Seba z Podlasia”, „Marceli z Łodzi”, „Żaneta z Żor” – charakterystyczne
postaci z popularnych spotów z serii „TIGER Show” skutecznie zapisały się
w pamięci wszystkich fanów humoru w najlepszym wydaniu. Tym razem zabawne
teksty dialogów Tygrysa i sowy, kury oraz sarny powróciły w nowej odsłonie.
W
ostatnim czasie TIGER zaproponował swoim
języków (czeskim, niemieckim lub hiszpańskim).
fanom wyjątkowy konkurs, pod hasłem „TI-
W najnowszej kampanii Tigera wykorzystano zwycię-
GER mówi”. Zadaniem uczestników zabawy było
skie propozycje. Najzabawniejsze i najbardziej orygi-
wcielenie się w rolę scenarzysty i napisanie włas-
nalne teksty i pomysły laureatów konkursu zostały
nych dialogów do jednego z trzech spotów z serii
zaadaptowane w dialogach, które pojawiły się w naj-
„TIGER Show”, w jednym z trzech zaproponowanych
nowszych spotach marki.
Karolina Zagórska, Maciej Poczekaj, Dział Marketingu Mokrego
47
nr 71 / grudzień 2014
Uwielbiam chrupiące
śniadania… z Lubellą!
Pod takim tytułem 11 października 2014 r. odbyły
się warsztaty marki Lubella dla blogerów, zorganizowane
w klubokawiarni Czuły Barbarzyńca na warszawskim
Powiślu. Podczas tego wydarzenia blogerzy mieli okazję
nauczyć się, pod okiem eksperta kulinarnego marki
Lubella oraz uczestnika 3. edycji programu Top Chef
Piotra Ceranowicza, jak w ciekawy i kreatywny sposób
wykorzystać płatki Lubella Corn Flakes Pełnoziarniste.
N
ie od dziś wiadomo, że śnia-
porozmawiać z Anną Różyk, die-
bloger packi w których znalazły się:
danie
najważniejszym
tetyczką współpracującą z mar-
obrandowana śniadaniowa taca
posiłkiem w ciągu dnia – jednak
jest
ką Lubella. Natomiast warsztaty
– idealna na weekendowe leniwe
rzadko kiedy mamy okazję, żeby
praktyczne poprowadził Piotr Ce-
śniadania, płatki śniadaniowe mar-
poświęcić na jego przygotowanie
ranowicz.
ki Lubella oraz soki marki Tymbark.
więcej niż kilka minut. O poranku
najczęściej spożywamy standardowe kanapki lub, z reguły jedzoną w biegu do pracy lub szkoły,
Pod okiem kucharza blogerzy
drożdżówkę. Podczas warsztatów
mieli okazję w nietypowy sposób
zależało nam na pokazaniu bloge-
wykorzystać płatki Corn Flakes Peł-
rom, że aby zjeść pożywne i uroz-
noziarniste. Były one składnikiem
maicone śniadanie nie potrzeba
sałatki owocowej, sałatki warzyw-
dużo czasu. Wystarczy posiadać
nej z kiełkami, omletu bananowe-
odpowiednie składniki i odrobinę
go oraz chrupiących grzanek z ło-
kreatywności. Jako produkt ide-
sosiem. Wszystkie przygotowane
alnie sprawdziły się płatki Corn
potrawy idealnie nadają się do
Flakes Lubella i jedyne na rynku
śniadaniowego menu. Po przy-
Corn Flakes Pełnoziarniste. O die-
rządzeniu potraw wszyscy obecni
tetycznych właściwościach śnia-
skosztowali efekty swojej pracy.
dań oraz płatków blogerki mogły
Na pożegnanie blogerki otrzymały
Dorota Liszka,
Dział Public Relations
nr 71 / grudzień 2014
48
Promocja konsumencka Lubelli
z unikalnymi fartuchami kuchennymi!
Lubella to niekwestionowany ekspert
i codzienna inspiracja dla amatorów, jak
również koneserów sztuki kulinarnej. Tym
razem, marka zaproponowała konsumentom
unikalną promocję z prostym mechanizmem.
Wystarczyło kupić opakowanie z naklejką
promocyjną, a następnie zarejestrować kod
z opakowania na dedykowanej stronie
www.promocja.lubella.pl.
K
ażdy zgłoszony kod był podwójną szansą
na wygraną. W losowaniu dziennym moż-
na było zdobyć unikalne fartuchy kuchenne
z zabawnymi hasłami, a w losowaniu tygodniowym, uczestnicy promocji mieli szansę
wygrać profesjonalny kurs gotowania. Lubellowe fartuchy to nie tylko nagroda w postaci
oryginalnego gadżetu, ale także symbol uznania dla naszych świadomych kucharzy, którzy
zawsze wybierają najlepsze produkty. Wyróżnia
je najwyższa jakość, nowoczesny wzór i pomysłowe hasła („Niezła Babka”, „Fajne Ciacho”,
„Podgrzewam Atmosferę” i inne), dzięki którym czas spędzony na gotowaniu z pewnością
będzie doskonałą zabawą. Dodatkowo, każdy
laureat mógł sam wybrać hasło. Zwycięzców losowania tygodniowego Lubella zaprosi na specjalne warsztaty kulinarne. Zajęcia prowadzone
przez renomowanych, profesjonalnych szefów
kuchni z pewnością są świetnym doświadczeniem i inspiracją dla własnych poszukiwań kulinarnych.
Wyjątkową promocję Lubelli wspierała najnowsza reklama marki. Charakterystyczne postaci występujące w filmie w zabawny sposób
pokazują prawdziwą stronę gotowania.
Spot puentują humorystyczne hasła na wyjątkowych fartuchach bohaterów.
Zapraszamy do zapoznania się z reklamą:
https://www.youtube.com/watch?v=HLpUMkm3WuQ&feature=youtu.be
Agnieszka Wawro, Dział Marketingu Suchego
49
nr 71 / grudzień 2014
Świąteczne wypieki z Lubellą!
Makowiec inaczej
czyli
ciasto makowo-jabłkowe
Przygotowanie:
Masło ucieramy z cukrem i stopniowo dodajemy do niego
żółtka. Do masy maślano-jajecznej dodajemy mak, starte
na grubej tarce jabłka, kaszę mannę, proszek do pieczenia
i rodzynki.
Składniki:
Mak (300 g)
Jabłka (300 g)
Kasza Manna Lubella (8 łyżek)
Masło (300 g)
Cukier (300 g)
Jajka (6 szt.)
Proszek do pieczenia (2,5 łyżeczki)
Gorzka czekolada (200 g)
Śmietanka kremówka (100 ml)
Wiórki kokosowe
Rodzynki (50 g)
Białka upijamy na sztywno i mieszamy delikatnie z ciastem.
Przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy 45 minut w 180 stopniach. Kiedy się upiecze, odstawiamy do wystygnięcia.
Śmietankę zagotowujemy, wrzucamy do niej czekoladę
i mieszamy na wyłączonym gazie do momentu aż się rozpuści. Pokrywamy ciasto polewą i posypujemy wiórkami
kokosowymi.
Pierniczki
Przygotowanie:
Podgrzewamy miód i masło do momentu aż się zagotuje. Przesiewamy mąkę, dodajemy nieco ostudzone miód
i masło, wsypujemy cukier, przyprawę korzenną i proszek
do pieczenia.
Składniki:
Mąka Lubella Puszysta Tortowa (300 g)
Cukier (100 g)
Miód (1/4 szklanki)
Przyprawa do pierników (1 łyżeczka)
Masło (20 g)
Proszek do pieczenia (1/2 łyżeczki)
Jajko (1 szt.)
nr 71 / grudzień 2014
Zagniatamy i wyrabiamy ciasto, do momentu aż będzie
miękkie i gładkie. Rozwałkowujemy je na grubość około
2 mm i przy pomocy foremek wycinamy pierniczki.
Układamy na blaszce z papierem do pieczenia i pieczemy
w 180 stopniach przez 10-15 minut, do momentu, aż się
zezłocą.
50
Świąteczne babeczki
Przygotowanie:
Składniki:
Babeczki:
Mąka Lubella Puszysta Tortowa (125 g)
Miękkie masło (125 g)
Cukier (125 g)
Jajko (1 szt.)
Laska wanilii (1 szt.)
Proszek do pieczenia (1 łyżeczka)
Imbir sproszkowany (1 łyżeczka)
Kandyzowany imbir
Dekoracja:
Kolorowe małe cukiereczki
Masło (170 g w temperaturze pokojowej)
Cukier puder (1 i 1/4 szk.)
Kremowy serek (200 g)
Zielony barwnik spożywczy
Babeczki: Mąkę przesiewamy i łączymy z proszkiem do pieczenia oraz imbirem w proszku. Mikserem ucieramy masło z cukrem na puszystą masę. Następnie dodajemy jajko, ziarenka
z laski wanilii i miksujemy. Podczas miksowanie powoli dodajemy suche składniki i mieszamy dalej. Na sam koniec dodajemy
kandyzowany imbir pokrojony w drobną kostkę. Przekładamy
masę do foremki na babeczki, wyłożonej papilotkami, wypełniając foremki do 2/3 wysokości. Pieczemy w 180 stopniach
przez około 20 minut. Sprawdzamy patyczkiem, czy się dopiekły
a następnie wystawiamy na kratkę (może być taka z piekarnika)
i studzimy.
Dekoracja: Masło miksujemy z cukrem do uzyskania jasnego,
puszystego kremu. Następnie dodajemy serek i dalej mieszamy. Dodajemy barwnik spożywczy dla uzyskania ładnego zielonego koloru (choinkowego). Krem schładzamy przez 40 minut.
Na ostudzone babeczki wyciskamy krem okrężnymi ruchami
formując choinkę. Doklejamy kolorowe cukierki lub posypujemy
kolorowymi posypkami. Schładzamy babeczki.
Świąteczny keks
Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy. Bakalie zalewamy whiskey. Kiedy namoczą
się, odcedzamy je, mieszamy z 2 łyżkami mąki i odstawiamy
na później.
Masło ucieramy z cukrem na puszystą masę i dodajemy do niej
stopniowo po jednym żółtku. Do powstałej masy dorzucamy
mąkę z proszkiem do pieczenia.
Składniki:
Mąka Lubella Puszysta Tortowa (250 g)
Cukier (200 g)
Jajka (5 szt.)
Masło (250 g)
Proszek do pieczenia
Bakalie: skórka pomarańczowa,
rodzynki, figi, suszone owoce (250 g)
Whiskey (30 ml)
51
Białka ubijamy na sztywną pianę i stopniowo łączymy je z ciastem. Gdy ciasto jest gładkie, dodajemy bakalie i pozostałą
whiskey.
Przygotowane ciasto przekładamy do keksówki i pieczemy
w 180 stopniach przez około 45 minut.
Po 40 minutach sprawdzamy drewnianym patyczkiem, czy już
się upiekło. Gdy już jest gotowe, wystawiamy i czekamy, aż wystygnie.
nr 71 / grudzień 2014
Konkurs Malmy zakończony
– jakimi zdjęciami konsumenci
zaskoczyli Malmę?
Tuż przed konkursem w Internecie pojawił się
film promujący akcję, w którym Malma skutecznie
zaskoczyła konsumentów. Obejrzało go ponad pół
miliona widzów! Sam konkurs, w którym zadaniem
dla konsumentów było… zaskoczenie Malmy,
również cieszył się bardzo dużą popularnością
wśród wszystkich amatorów i koneserów kuchni
makaronowej.
W
łochy to melodyjna muzyka,
radosny taniec, unikalna sceneria urokliwych uliczek i kamienic
oraz doskonały makaron – dostępny na wyciągnięcie ręki. W spocie
zapowiadającym konkurs Malma
zaskoczyła swoich konsumentów,
przenosząc ich podczas codziennych zakupów ze sklepowej alejki
właśnie do Włoch.
nr 71 / grudzień 2014
52
By wziąć udział w konkursie
marki wystarczyły trzy proste kroki.
Należało kupić dowolny makaron
Malma, zrobić zaskakujące zdjęcie z paczką makaronu i nadać mu
intrygujący tytuł. Dla uczestników
konkursu Malma przygotowała wyjątkowe nagrody. Codziennie można
było wygrać wielofunkcyjny, praktyczny multicooker – idealny do przygotowywania włoskich dań makaronowych, a co tydzień – voucher na
wycieczkę do słonecznych Włoch.
Anna Moryto,
Dział Marketingu Suchego
Konferencja dla plantatorów
pszenicy durum w Polsce
W listopadzie, w siedzibie firmy Lubella została
zorganizowana konferencja dla plantatorów pszenicy
durum. W Lublinie spotkali się główni plantatorzy pszenicy
durum z Lubelszczyzny, Wielkopolski i Opolszczyzny.
S
potkanie rozpoczęło się wycieczką po młynie pszenicy durum, gdzie goście mogli przekonać
się dokąd trafiają ich cenne zbiory.
Następnie wraz z zarządem firmy
Lubella obejrzeli linię produkcyjną,
na której powstają nasze znakomite makarony. Po pełnej wrażeń
wycieczce odbyła się konferencja,
na której zaprezentowano firmę
oraz zaktualizowane dane na temat upraw pszenicy durum.
W obecnej chwili procentowy
udział tych upraw w Polsce jest
niewielki, ale mamy nadzieję na
dalszy ich rozwój. Wiceprezes
Piotr Romańczuk, razem z najbardziej doświadczonym pracownikiem zajmującym się współpracą z plantatorami – doktorem
agronomii Dariuszem Gontarzem,
podsumował
ponad
9-letnią
współpracę rolników z Lubellą.
Ostatnim punktem konferencji
53
była część dyskusyjna, podczas
której nasi goście wymienili doświadczenia związane z uprawą
pszenicy Durum na terenie Polski.
Konferencja połączona ze szkoleniem miała na celu właśnie tę
wymianę doświadczeń i motywację do doskonalenia jakości pszenicy, jakiej używamy do produkcji
pionierami w dziedzinie uprawy
pszenicy durum w Polsce.
Jesteśmy przekonani, że takie spotkanie to obopólna korzyść, zarówno dla rolników, jak
i dla naszej firmy. Dzięki bezpośrednim kontaktom łatwiej nam
zmierzyć się z oczekiwaniami
dostawców, a dostawcom rea-
najlepszych makaronów. Na koniec drobnymi upominkami wyróżniliśmy plantatorów, którzy odważyli się, z naszym wsparciem, być
lizować nasze założenia. Ma to
znamienny wpływ na jakość produktów, które oferujemy.
Magdalena Gomoła, Lubella
nr 71 / grudzień 2014
Włoski savoir vivre
według MALMY
Wiadomo nie od dziś, że kulinaria to sztuka nie tylko dla podniebienia, ale
i dla oka. Dlatego tym razem postanowiliśmy nauczyć zaprzyjaźnione blogerki jak
można we własnym domu odtworzyć klimat słonecznej Italii. Kluczem do sukcesu
jest wspaniały smak cucina italiana uzyskany za sprawą MALMY oraz stylizacyjne
dodatki, którymi przystroimy nasz stół.
S
potkanie odbyło się w sobotę
22 listopada w domu naszej
prowadzącej, Małgorzaty Krasuskiej, właścicielki znanej i cenionej
przez show biznes warszawskiej
kwiaciarni. Jako doświadczona florystka i stylistka wnętrz zdradziła jak
wykorzystać proste triki, aby udekorować jadalnie tak, byśmy poczuli
klimat włoskich smaków, knajpek
i wakacyjnych podróży. Tak wystylizowany stół będzie świetnie wyglądał zarówno na spotkanie w gronie
znajomych i przyjaciół, jak również
na świąteczne przyjęcie, biznesowy
bankiet czy kolację we dwoje. Przy
użyciu kilku drobiazgów dostępnych
w każdym domu można wyczarować swoje własne Porto Fino czy
plac Świętego Marka. Do dekoracji
można wykorzystać słoiczki, szklanki, kieliszki, suszone owoce, liście,
wstążki, serwetki itp. Ogranicza nas
tylko nasza wyobraźnia.
Poznaliśmy zasady savoir vivre,
które obowiązują we włoskich domach i restauracjach. Zgłębiliśmy
tajniki, jak ułożyć zastawę stołową,
dlaczego na restauracyjnych stołach
stoją trzy kieliszki i do czego służą?
Czy Włosi używają do jedzenia makaronu łyżki i do czego służy chleb
podawany do dań makaronowych?
nr 71 / grudzień 2014
Kolejną atrakcją były warsztaty fotograficzne prowadzone przez
Macieja Zaczka, fotografa z wieloletnim stażem, autora zdjęć, które
możecie zobaczyć m.in. na stronie
Malmy. Maciej uczył blogerki jak
małym kosztem stworzyć własne
domowe studio fotograficzne. Jak
przy pomocy foli aluminiowej, kartki i zwykłej żarówki mogą przygotowywać zdjęcia na swojego bloga
bez ograniczeń pory dnia. Opowiadał o technikach wykonywania
zdjęć i odpowiednim kadrowaniu
tak, by mieć większą kontrolę nad
światłem, cieniem i ostrością.
Było kolorowo, włosko i świątecznie. Na koniec warsztatów każda z uczestniczek wykonała swoją
choinkę, Były również takie, do
których dekoracji posłużył makaron
MALMA. Całe spotkanie zwieńczyła
pokazowa stylizacja stołu przygotowanego na świąteczną kolację.
Dorota Liszka,
Dział Public Relations
54
Caffe Latte on the go
– nowość od DecoMorreno
Najwyższa jakość, wspaniały smak, idealne
dostosowanie do potrzeb i preferencji. Kobiety
niewątpliwie zasługują na to, co najlepsze. To właśnie
z myślą o kobietach marka DecoMorreno opracowała
kolejny produkt doskonale spełniający ich oczekiwania.
C
affe Latte on the go od DecoMorreno to intensywny aromat, delikatny,
mleczny smak i lekka, pyszna pianka zamknięte w wygodnym kubku
z zamykanym wieczkiem. Nowoczesne opakowanie w atrakcyjnej szacie graficznej, pozwala cieszyć się smakiem ulubionej kawy w dowolnym momencie,
w drodze do pracy, na spotkanie, czy na zakupy. Wystarczy tylko dodać
gorącą wodę, dokładnie wymieszać, założyć wieczko i gotowe! Caffe Latte
on the go od DecoMorreno to propozycja przygotowana z myślą o kobietach
aktywnych i pełnych energii, które cenią sobie wolność, intensywną radość
i przyjemność. To dla nich powstają propozycje z powodzeniem łączące w sobie wyborny smak, doskonałą jakość i wygodną formę produktu.
La Festa Chocolatta
Hot Classico z ciasteczkami –
innowacja w kategorii
DecoMorreno La Festa Chocolatta to najwyższej jakości napój czekoladowy,
który od lat cieszy się zaufaniem i uznaniem konsumentów. Produkt charakteryzuje
się delikatnym smakiem, kremową konsystencją i intensywnym aromatem.
D
ecoMorreno La Festa Chocolatta oferuje konsumentom
szeroką gamę wariantów smakowych, dostosowanych do
ich potrzeb i preferencji. W ostatnim czasie marka przygotowała wyjątkową nowość, propozycję dla wszystkich koneserów doskonałego smaku. Do jednego z kultowych smaków
napoju – DecoMorreno La Festa Chocolatta Hot Classico
dodano pyszne, kruche ciasteczka, które wspaniale komponują się z aromatycznym, czekoladowym napojem. To
innowacyjne połączenie zapewnia konsumentom intensywną
przyjemność i prawdziwą głębię smakowych doznań, dzięki doskonale uzupełniającym się produktom.
Wanda Żulik,
Dział Marketingu Suchego
55
nr 71 / grudzień 2014
Puchatek z ciasteczkami wielozbożowymi
– jesienno – zimowa niespodzianka
od Puchatka dla wszystkich dzieci
Dla wszystkich poszukiwaczy nowych smaków, którzy chcą przełamać codzienną
rutynę, Puchatek przygotował nową propozycję na okres jesienno- zimowy.
Najnowszy produkt marki to unikalne połączenie ulubionego przez dzieci Puchatka
i doskonałego dodatku w formie pysznych, chrupiących ciasteczek.
W
wieści z Bułgarii
ielozbożowa przekąska powstała z 8 zbóż i najwyższej
jakości czekolady. Jest doskonałym
uzupełnieniem kubka gorącego Puchatka idealnego na chłodne, jesienno – zimowe poranki i wieczory.
Jak skupić się na kilku różnych rzeczach jednocześnie? Jak
poradzić sobie ze szkolnymi obowiązkami? I jak sprawić, by nauka
była zabawą, a zabawa nauką? To
pytania, które często zadają sobie
dzieci i ich rodzice. Puchatek wie,
że rozwój to długotrwały proces,
w którym krok po kroku dzieci zdobywają nowe umiejętności i wiedzę. Codziennie stawiają czoła
ekscytującym wyzwaniom i potrzebują energii, aby w swoich główkach pomieścić wszystko, czego
się uczą i doświadczają. Puchatek
to najwyższej jakości napój kakaowy, szczególnie ceniony przez dzieci i mamy, wzbogacony specjalną
formułą, zwierającą cynk, magnez
i witaminę B12, które wspomagają
pamięć, koncentrację i uczenie się.
Puchatek z ciasteczkami zbożowymi to innowacyjny produkt, który łączy w sobie wielozbożową, smaczną przekąskę oraz najwyższej
jakości napój kakaowy, uwielbiany
przez dzieci i opracowany z myślą
o ich rozwoju i potrzebach. W ostatnim czasie, Puchatek zyskał nową
szatę graficzną. Z tyłu każdego opakowania znajduje się „Akademia
Puchatka”, w której dzieci mogą
poprzez ciekawe ćwiczenia i zabawy trenować logiczne myślenie.
Joanna Rozpędzik,
Dział Marketingu Suchego
Świąteczna wersja kapselkowej
aplikacji Queen’s
Queen’s przygotował kolejną niespodziankę dla wszystkich
swoich fanów. Tym razem, kapselkowa aplikacja, która cieszy
się ogromną popularnością wśród bułgarskich użytkowników,
„dostraja się” do nastroju świątecznego.
W
okresie świątecznym, posiadacze aplikacji, będą otrzymywać sympatyczne wiadomości z unikalnymi grafikami i pozytywnymi hasłami dnia, utrzymanymi w świątecznym klimacie. Z pewnością będą poprawiały nastrój i motywowały do działania.
Wśród nich pojawią się między takie teksty jak: „Jesteś świątecznym cudem”, „Ty
jesteś świątecznym prezentem”, „Pocałuj 10 ludzi w Nowy rok”, „Wyślij życzenia
sms na 10 nieznanych numerów”.
Zapraszamy do świątecznej zabawy z kapslową aplikacją!
nr 71 / grudzień 2014
56
G
rudzień to miesiąc, w którym
wszystkie marki walczą o uwagę
klientów, chcąc wyróżnić się w punktach sprzedaży i w ciekawej formie
zaprezentować swoją ofertę. Queen’s
poprosił o pomoc… samego Mikołaja, który jak wynika z poufnych informacji, jest wielkim fanem marki .
W rezultacie – soki Queen’s 100% - idealne na świąteczny stół i spotkania
w gronie rodziny i przyjaciół, „wjeżdżają” do najpopularniejszych, bułgarskich sklepów unikalnych, Mikołajowych saniach.
Plamen Gospodinov,
Tymbark Bułgaria
Duo saszetka La Festa
– nowość na bułgarskim rynku
L
a Festa to produkty najwyższej jakości, o delikatnym
smaku i wspaniałym aromacie, dostępne w różnych
wariantach. Marka oferuje konsumentom oryginalne
smaki w nowoczesnych, wygodnych opakowaniach.
Najnowszym produktem marki La Festa jest pierwsza na bułgarskim rynku duo saszetka. Koncept produktu opiera się na znanym
od lat i niezmiennie cieszącym się zaufaniem konsumentów cappuccino,
do którego dodane zostały przepyszne ciasteczka w wyjątkowym,
symbolicznym kształcie serca, który kojarzony jest ze szczególnie
ciepłymi, pozytywnymi emocjami, a także nawiązuje do logotypu
marki La Festa.
Nowy kartonik - zimowa
niespodzianka od Queen’sa dla
najmłodszych konsumentów
G
rudzień to idealny czas na wprowadzenie „zimowej” innowacji. Najnowszy
produkt marki Queen’s to projekt bazujący na niezwykle popularnym filmie
animowanym „Kraina Lodu”. Na opakowaniach pojawili się doskonale znani
najmłodszym konsumentom bohaterowie: Elza, Anna, Kristoff oraz Oskar. Jesteśmy przekonani, że nowy produkt spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony
dzieci.
Marieta Dimitrova, Tymbark Bułgaria
57
nr 71 / grudzień 2014
wieści z Bułgarii
Mikołaj i Queen’s
łączą siły!
wieści z Czech i Słowacji
Kubuś Mus – nowe, pyszne smaki!
Po sukcesie dwóch pierwszych smaków Kubusiowego Musu 100% (truskawka
i banan), wprowadzonych na rynku czeskim, postanowiliśmy pójść dalej i rozszerzyć
ofertę o kolejne propozycje – smak jabłkowy i brzoskwiniowy.
W
prowadzenie nowych wariantów musu, uwielbianego przez dzieciaki, wspiera kampania PR oraz
działania w social mediach. Kubuś Mus to pyszny,
owocowy posiłek w formie owocowego musu - idealny
produkt dla dzieci na drugie śniadanie w wygodnym,
lekkim i bezpiecznym opakowaniu. To doskonała propozycja do śniadaniówki, plecaka, czy na wycieczkę.
Kubuś Mus jest pożywną, naturalnie owocową przekąską, stanowiącą porcję warzyw i owoców. Wszystkie
musy od Kubusia są bez dodatku cukru oraz bez konserwantów.
Gabriela Lengyelová, Maspex Czech
Relax Fruktajl
Relax Fruktajl to nowa, owocowa przekąska na
rynku czeskim – wyjątkowa propozycja w kategorii
koktajli owocowych. Innowacyjny produkt jest idealnym
rozwiązaniem dla tych konsumentów, którzy szukają
smacznej, zdrowej przekąski i oczekują od niej więcej
niż tylko zaspokojenia głodu.
O
wieści z Rosji
wocowy Fruktajl jest doskonałą alternatywą dla batonów, jogurtów, czy innych przekąsek, które najczęściej podjadamy
w ciągu dnia. Produkt dostępny
jest w ciekawych wariantach smakowych: ananas & kokos, brzos-
kwinia & mango, śliwka & jabłko,
truskawka & banan. Relax Fruktajl nie tylko zaspokają głód, ale
także doskonale smakuje. Dodatkowo – zawiera kawałki owoców
i cenny błonnik. Niskokaloryczną,
pożywną przekąskę bez dodatku
cukru, możesz mieć przy sobie
w każdej chwili i pić ją prosto
z butelki – dzięki lekkiemu, wygodnemu opakowaniu w formacie
„one-the-go”.
Daniela Netrdová,
Maspex Czech
Wieści z Rosji
W
ostatnim czasie, w Протвино (miasto w regionie moskiewskim) odbyły się Dni Rodziny. Głównym spon-
sorem imprezy był zakład MARK-IV. Przewodnim motywem
stał się zdrowy styl życia. Wszystkie proponowane atrakcje,
gry zabawy i aktywności kierowane były przede wszystkim
do najmłodszych. Każdy uczestnik konkursowych zmagań
sportowych otrzymywał atrakcyjne upominki z rąk misia
Tedi, który z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem
kibicował zawodnikom oraz z przyjemnością witał się i pozował do zdjęć ze wszystkimi uczestnikami Dni Rodziny,
częstując ich pysznymi sokami.
Barbara Bomba, Mark IV
nr 71 / grudzień 2014
58
Tradycja dekorowania choinki
i wręczania świątecznych prezentów
Dzisiaj, już chyba nikt nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez choinki. Skąd
u nas zwyczaj ubierania choinki? Jaka jest historia tej najpopularniejszej,
światecznej dekoracji?
W
Polsce jest to jedna z najnowszych
tradycji
wigilij-
nych, bo pojawiła się u nas dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, a
przywędrowała z Niemiec. Początkowo dekorowanie choinki przyjęło się tylko w miastach. Na wsi
długo dominowała ludowa ozdoba,
tak zwana „podłaźniczka”. Była to
ucięta gałąź sosny, świerku lub
jodły wieszana pod sufitem. Na
niej również wieszano dekoracje,
które potem przeniesiono właśnie
na choinkę.
Ubieranie choinki przyjęło się
w domach katolickich, jednak nie
od razu zostało zaaprobowane
ubiera się sosnę lub jodłę. Według
Choinkowe dekoracje nigdy
przez Kościół. Tradycja ta istnia-
ludowych wierzeń drzewo, zwłasz-
nie były przypadkowe. Dawniej
ła już u pogan i miała charakter
cza iglaste, jest uważane za sym-
na drzewku wieszano ciastka,
magicznego rytuału mającego za-
bol życia, odradzania się, trwania
orzechy, jabłka, kawałki opłatka,
pewnić ludziom bezpieczeństwo,
i płodności.
także ozdoby z papieru, czy sło-
dostatek, zdrowie i szczęście.
W drzewku kryje się zarówno
my. Zawsze na gałązkach umiesz-
Dekoracje były swego rodzaju ta-
świecka, jak i religijna symbolika.
czano zapalone świeczki i zimne
lizmanem dla domu i chroniły go
Jego zielony kolor oznacza wital-
ognie.
przed złymi duchami. Tradycyjnie,
ność i narodziny życia.
Niektóre ze wspomnianych dekoracji są wieszane na drzewkach do dnia dzisiejszego.
Każdy element ma swoją własną symbolikę:
59
Jabłka: mają zapewnić zdrowie i urodę,
według wierzeń religijnych symbolizują rajską jabłoń.
Orzechy: zawijane w sreberka przynoszą dobrobyt i siłę.
Łańcuchy: wzmacniają rodzinne więzi.
Światełka: to światło broniące przed
ciemnościami i złem.
Gwiazda betlejemska: ma pomagać
w powrotach do domu.
Dzwoneczki: oznaczają dobrą nowinę i radość.
nr 71 / grudzień 2014
Kto zostawia pod choinką prezenty?
Prezenty pod choinką to długa
Tradycja Gwiazdora pochodzi od
tradycja, którą nadal chętnie pie-
grup kolędników, którzy dawniej
lęgnujemy. Najczęściej zostawia
wędrowali po domach i nosili ze
je pod choinką znany doskonale
sobą gwiazdę. To postać ubra-
wszystkim Św. Mikołaj, jednak
na w baranicę i futrzaną czapę,
w zależności od regionu Polski
z twarzą ukrytą pod maską lub
może to być także: Gwiazdor,
umazaną sadzą. Gwiazdor nosił
Dziadek Mróz, Śnieżynka oraz
ze sobą wór z podarkami i rózgę.
Dzieciątko lub Aniołek. Gwiazdor
Pytał dzieci modlitwy, wiedział
to postać, która rozdaje prezen-
o ich dobrych oraz złych uczyn-
ty w Wigilię Bożego Narodzenia
kach. Wręczał prezent lub rózgę.
w Poznańskiem, na Ziemi Lubu-
Polakom na Kresach Wschod-
skiej, Kujawach oraz na Warmii.
nich znany z podrzucania prezentów jest Dziadek Mróz. Pierwotnie
była to postać z wschodniosło-
nr 71 / grudzień 2014
wiańskiego folkloru, którą w okre-
która pomaga w roznoszeniu
sie istnienia Związku Radzieckie-
prezentów.
go spopularyzowano jako świecki
Na Górnym Śląsku prezenty
odpowiednik Świętego Mikołaja
pod choinką zostawia Dzieciąt-
(z którym czasem bywa mylony
ko, czyli Jezus. Natomiast na nie-
ze względu na podobieństwo
których terenach dawnej Galicji
wyglądu). Dziadek Mróz wręcza
(woj. małopolskie, podkarpackie)
dzieciom prezenty w Nowy Rok.
w Święta prezentami obdarowuje
Jego wnuczką jest Śnieżynka,
Aniołek.
60
foreign version
Ladies and Gentlemen,
As Christmas draws near, we would like to
take this opportunity to wish you all a very
Merry christmas - may the time be full of joy
and love, spent with your nearest and dearest.
In the new year, we wish you health, good
fortune, success and that all your plans and
dreams are fulfilled.
The Owners of The Maspex Wadowice Group:
,
Krzysztof Pawinski, Zdzisław Stuglik,
Jerzy Kasperczyk, Sławomir Rusinek, Józef Szczur
English version
Tymbark, Lubella, Kubuś, Tiger
- our brands featured in the
prestigious ranking of Polish Brands
„Rzeczpospolita”
We already know the results of the ranking of
Polish Brands - the most expensive, most powerful
and most well-known brands of 2014 have been
published in the newspaper „Rzeczpospolita”.
The ranking was created on the basis of brand
value and brand awareness, popularity and feeling for
products that affect the value of the brand. Among the
most valuable and powerful Polish brands, Tymbark
and Lubella once again proved to be unbeatable - both
attaining first place in their respective categories.
In the category of „most valuable brand in the
field of non-alcoholic beverages” Tymbark - for the
fourth time, was named the most powerful brand in
Poland beverages.
The Tymbark brand was also highly valued in
terms of the most popular and strongest brands
of 2014 as well as prestige, perceived quality and
brand awareness.
Lubella once again took first place among the
most valuable brands in the category of „other foods”. Lubella also took 2nd place in the category of
„Strongest Brands 2014” and was highly ranked in
terms of consumer loyalty, prestige and quality.
Kubuś took a very high 6th place in the category
„The most valuable brand in the soft drink industry”,
61
which is the strongest brand in the category of beverages and juices for children.
Grand Prix at the Golden Drum
Festival Tiger campaign!
We are pleased to inform you that this year’s
edition of the prestigious „Golden Drum”, the Grand
Prix in the digital category went to the Tiger campaign „Game Is Not Over”.
The idea of the project was to activate a specific platform on which three games developed in
a unique style of slot machines from the 80s were
available. The games referred to various situations
in which young people drink Tiger and the way they
spend their free time.
Tymbark wins Mixx Awards 2014
Gramofun is a unique, musical Tymbark idea.
The innovative combination - valued by thousands
of young consumers, and exceptional sound and
light effects meant Gramofun is valued by the audience.
The mobile application was downloaded by more
than 125 000 users! A record number of downloads,
interesting formula and concept application lead to
Gramofun Tymbark being recognized by industry professionals, winning in the category „Mobile Application” in the „Mixx Awards” 2014.
Try the game for yourselves at: https://www.youtube.com/watch?v=WjygqLrNwMA
nr 71 / grudzień 2014
foreign version
Employees and their families Tymbark
half a million apples distributed within
the national campaign „Tymbark
Apples from Polish Orchards”
A record number of pupils in the sixth
edition of the “Puchatek Safety Club”
and the National Security Knowledge
Test
October 18th was the second edition of our promotion. It was a unique and remarkable day for our
entire company. On this day our staff and their families, as well as our business partners distributed
more than half a million Polish apples as part of the
“Tymbark Apples from Polish orchards”.
A huge number of people took part in the action more than 2,000 employees and their families, from
all of our plants in Poland, as well as the commercial
structures. The project involved the employees from
almost all departments. Together we handed out
apples in nearly 50 towns throughout the country.
The uniqueness of our project was also highlighted by the media and on social networking sites in
Poland.
300 000 students from 8 000 primary schools
across Poland are taking part in the sixth edition of
the national educational program “Puchatek Safety
Club”. The aim of the campaign is to educate and
improve the safety of the first year pupils. Thanks to
innovative teaching methods combined with a fun,
children learn how to be safe on the way to school, at
school, at home, at play, or when using the internet.
In November primary schools participating in the
program also took part in the National Security Knowledge Test. With an attractive form developed for
opportunities and needs of young learners, this was
an important test of knowledge acquired during the
course of the “Puchatek Safety Club” .
Special Award for the national
campaign „Tymbark Apples from
Polish Orchards” from „Puls Biznesu”
The campaign „Tymbark Apples from Polish Orchards” was awarded a Special Prize - „corporate
apple eaters” organized by Puls Biznesu.
The special Prize from „Puls Biznesu” confirms
that our action certainly was exceptional and unique.
Magdalena Dąbrowska,
Public Relations Department
Over a quarter of a million children in
record fifteenth edition Tymbark Cup
More than 270 thousand girls and boys from all
over Poland registered for the fifteenth anniversary edition of the Tournament „From Backyard to the
Stadium for the Tymbark Cup” The first matches in
this edition have already been played and everyone
is cometing to appear in the grand final in the National Stadium in Warsaw on May 2nd 2015.
The current edition of the tournament is divided
into three age categories: U-8, U-10 and U-12. This
means the tournament is now open to almost every elementary school pupil. Over the last 14 years
more than a million children have taken part in the
competition. THe Honorary patron of the fifteenth
edition of the tournament is the wife of the President
of Poland, Anna Komorowska.
For more information on the tournament, visit
the official website www.zpodworkanastadion.pl
Daniel Karaś,
Public Relations Department
nr 71 / grudzień 2014
Justyna Skrzekut,
Public Relations Department
Kubuś Friends of Nature
Nature is beautiful and delights us at every step,
whether rising morning sun, blooming spring flowers,
the rustle of autumn leaves, beautiful snowflakes
or smell and taste of fresh raspberries. We all see
this beauty and we want to share it. However, we
realize that the development of civilization, pollution
has a pernicious influence on nature. We learn to
care for her every day: saving water, sorting trash,
planting plants in our gardens.
This respect for nature and its gifts should be
taught to children from an early age. By shaping
toddlers sensitivity to the world around them and
teaching them respect for the animal and plant ecology, we give them the basis for consciously and
sustainably building thier future.
“Kubuś Friends of Nature” is Poland’s largest
eco-educational program for kindergartens. Every year
thousands of children participate in our program.
All participating nursery schools receive free educational materials and additional materials along
with a certificate. With these materials toddlers gain
important ecological knowledge from an early age.
All materials and many other interesting information can be found at www.przyjacielenatury.pl
Over 12 500 Polish students break
the Guinness World Record with „Breakfast Gives Power”
In more than 500 Polish elementary students
broke the Guinness World Record for organising of
the largest lessons in cooking a healthy breakfast.
62
What we know about vitamins and
second breakfast? Kubuś Public Relations Campaign
Vitamins and regular meals are the basis for
a child’s development. The results of a nationwide
educational campaign „Vitamin Challenge”, organized by the Kubuś clearly confirmed Poles know what
makes a healthy breakfast. As many as 99% of the
respondents gave their children vitamin-rich fruit, vegetables and juices, and 97% of them made sure that
their children consumed a healthy lunch at school.
The Kubuś educational campaign, under the slogan „Vitamin Challenge”was run on one of the most
popular parenting websites in Poland - BabyOnline.pl.
On the platform there was a lot of information about
vitamins and the role of second breakfast. We could
also get advice from a nutritionist - Dr. Susan Anteckiej. The platform also prepared a survey for moms.
Through the survey, we found that as many as
84% of parents know that a vitamin deficiency can
cause problems in learning and dealing with their
peers. 98% have indicated that fruit, vegetables and
juices are the richest source of vitamins, while 99%
of them said they make healthy snacks for their children to give them their daily supply of the necessary
minerals. Also, 92% of respondents said that they
strive to read labels on products and look for those
with a dose of vitamins and no added preservatives.
An example is the fruit and carrot juice - Kubuś GO!,
which is a great idea for a lunch to go. It contains
vitamins such as A and C, and Kubuś GO! Multivitamin version also has an additional vitamins B and
E. Vitamins without preservatives can also be found
in fruit mousse such as Kubuś Mus. Available in the
form of a mousse with fruit and carrots in a comfortable, lightweight and safe packaging it is tasty and
healthy suggestion for breakfast, the backpack, or
on a school trip.
Magdalena Dąbrowska,
Public Relations Department
Caffe Latte on the go
- news from DecoMorreno
Highest quality, great taste, perfect adaptation
to the needs and preferences. Women certainly deserve the very best. DecoMorreno has developed
a new product designed for women that meets their
expectations perfectly.
63
Caffe Latte on the go from DecoMorreno has an intense aroma, a delicate, milky taste and a light, delicious foam encased in a convenient cup with closed lid.
The modern packaging in an attractive layout, allows
you to enjoy the taste of your favourite coffee at any
time, on the way to work, a meeting or for shopping.
Wanda Żulik, Dry Marketing Department
News from the Czech Republic
and Slovakia
Kubuś Mus - new, delicious flavours!
After the success of the first two flavours of Kubuś Musu 100% (strawberry and banana), in Czech,
we decided to go ahead and extend the offer with
the taste of apple and peach.
The introduction of new mousse variants, adored
by kids, is supported by a PR campaign and activities in social media.
Gabriela Lengyelová, Maspex Czech
Relax Fruktajl
Relax Fruktajl is a new fruit snack on the Czech
market - a unique proposition for fruit smoothies.
This innovative product is ideal for those consumers
who are looking for tasty, healthy snacks and expect
more than just satisfy their hunger.
Fruktajl fruit is an excellent alternative to chocolate bars, yogurt, and other snacks. The product is
available in interesting flavors: pineapple & coconut,
peach & mango, plum & apple, strawberry & banana. Relax Fruktajl not only satisfies hunger, but also
tastes great. In addition it contains valuable pieces
of fruit and fibre. It’s a low-calorie, nutritious snack
with no added sugar that you can have with you at all
times and drink it straight from the bottle - with the
lightweight, convenient package format „one-the-go”.
Daniel Netrdová, Maspex Czech
News from Russia
Family Days with Tedi
More recently, in Протвино (a city in Moscow region) Family Days were held. The main sponsor of the
event was MARK-IV. All attractions, games and activities were directed primarily at children. Each participant received a competition of attractive sport gifts
from the hands of Tedi, who with great interest and
commitment to the players and cheering greeted with
pleasure and posed for pictures with all participants of
Family Days, helping himself to their delicious juices.
Barbara Bomba, Mark IV
nr 71 / grudzień 2014
foreign version
At almost at the same time in more than 7 100
schools, 142 000 pupils prepared breakfast together.
Beating the Guinness Record took place within the
framework of the fourth edition of the „Breakfast Gives Power”, organized by the Partnership for Health.
baw się z Kurierem
Zabawa
Bardzo dziękujemy za udział w poprzedniej zabawie. Nagrody wylosowali: Paulina Zajdel Stępień,
Anna Pomorska, Krzysztof Wierzchowski, Aneta Bobryk Mamcarz, Paweł Kołodziejczyk.
Gratulujemy i zapraszamy do kolejnej
zabawy z Kurierem!
13.
4.
14.
11.
3.
1.
5.
1. Golden… – prestiżowy konkurs reklamy, w którym
kampania Tigera została uhonorowana nagrodą
Grand Prix.
2. Akcja… – wspólne, ogólnopolskie przedsięwzięcie
pracowników naszej firmy, ich bliskich oraz naszych
partnerów handlowych.
3. Tiger… – nowa aplikacja Tigera.
4. Dzień… – obchodzony 25 października, jedna
z najsmaczniejszych dat w kalendarzu.
5. …Biały – brała udział w Wielkiej Bitwie Na Smaki
na krakowskim rynku.
6. Wielki Finał Turnieju Tymbarku odbywa się na
Stadionie…
7. Witaminowe… dla Mam – hasło kampanii Kubusia,
w której sprawdzaliśmy wiedzę Mam o witaminach.
8. La Festa Chocolatta Hot Classico z… – nowość od
DecoMorreno.
9. Etykieta jednego z nowych wariantów Kubusia GO!
jest inspirowana świętem…
10. 8 listopada to Dzień Zdrowego…
11. Tiger… – kreatywny konkurs marki Tiger, w którym
uczestnicy zmierzyli się z zadaniem napisania
oryginalnych dialogów do spotów Tygrysa.
12. … Awards – konkurs, w którym wyróżniono muzyczną
aplikację Tymbarku.
13. Uwielbiam… śniadania z Lubellą – hasło przewodnie
śniadaniowych warsztatów kulinarnych Lubelli.
14. W tym roku odbywa się już … edycja programu
„Klub Bezpiecznego Puchatka”.
IMIĘ I NAZWISKO
12.
7.
2.
6.
8.
9.
10.
Wypełnione kupony konkursowe z hasłem
proszę wrzucać do skrzynek rozmieszczonych
na terenie firmy lub przesłać na adres redakcji:
„Kurier MW”,
ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice.
Na Państwa zgłoszenia czekamy
do 15 lutego 2015 roku.
Zapraszamy do udziału w zabawie!
KUPON KONKURSOWY
...................................................................................................................................
Dział/Firma .................................................................................................................
Hasło .........................................................................................................................
Kurier MW 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, tel. (033) 873-15-99. Redaguje: Justyna Skrzekut. Osoby współredagujące: Magdalena Dąbrowska, Magdalena Chrapla, Daniel Karaś, Dorota
Liszka. Współpraca: Matthew Payne, Elżbieta Stelmach, Katarzyna Janicka, Halina Golian, Teresa Stasiorowska, Alina Drożdż, Wioletta Ficek, Katarzyna Winiarska, Małgorzata Górczak, Dariusz
Piotrowski, Barbara Piotrowska Barbara Majeran, Zofia Puchała, Wojciech Ryś, Dagmara Gąsiorek, Paulina Kołodko, Iga Pacut, Wojciech Kożuszek, Piotr Byner, Marcelina Drozd, Anna Śliwińska,
Anna Siemińska, Małgorzata Ciuba, Sebastian Herzyk, Łukasz Wala, Anna Żabczak, Łukasz Rojek, Joanna Rozpędzik, Wanda Żulik, Kinga Wrzeszcz–Ryżycka, Agnieszka Wawro, Magdalena
Wachowska, Magdalena Kujawa, Agnieszka Jusińska, Joanna Podlasin–Jurzak, Katarzyna Szczotka, Marzena Malarz, Marieta Dimitrowa, Robert Samaruk, Ioana Rata, Błażej Herzyk, Anna Moryto,
Jacek, Borek, Joanna Rozpędzik, Aleksandra Stalmach, Mateusz Ficner, Maciej Poczekaj, Karolina Zagórska, Wojciech Dendys, Radim Ochman. Druk i skład: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon,
Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice, tel. 33/ 873-46-20.
64
nr 71 / grudzień 2014
Kurier MW jest drukowany na ekologicznym papierze

Podobne dokumenty