Regulamin konkursu plastycznego pn. Bytomskie Anioły

Transkrypt

Regulamin konkursu plastycznego pn. Bytomskie Anioły
Regulamin konkursu plastycznego pn. Bytomskie Anioły
Celem konkursu jest propagowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Bytomia.
1. Konkurs przeznaczony jest dla każdego kto ma chęć wykonania pracy
i zgłoszenia jej do konkursu.
2. Organizatorem konkursu jest Rada Bytomskich Organizacji Pozarządowych.
3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać jedną pracę w formacie
A3 wykonaną dowolną techniką plastyczną (mogą to być rysunki, kolaże, prace
wykonane farbami).
4. Prace należy opisać na odwrocie: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek, e-mail oraz
telefon kontaktowy.
5. Prace należy dostarczyć do siedziby Hufca ZHP Bytom przy ul. Kolejowej 6/11
w terminie do 30 listopada.
6. Nadesłane prace oceniane będę przez specjalnie powołane jury konkursu.
Od postanowień jury nie ma odwołania.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach obrad jury.
8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych data
urodzenia do 2002 roku pomiędzy 2001 - 1996 oraz 1995 - ...... .
9. Z wszystkich prac zostanie wybrana jedna praca, której autor otrzyma nagrodę aparat fotograficzny.
10. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej
prezentację podczas uroczystej Gali wręczenia statuetki Anioła Wolontariatu,
która odbędzie się 5 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 w Bytomskim Teatrze Tańca
i Ruchu ROZBARK

Podobne dokumenty