Nowy_czas_2011_11_23_UJ i PUNO w Londynie

Transkrypt

Nowy_czas_2011_11_23_UJ i PUNO w Londynie
UJ i PUNO w Londynie
2011.11.23 / Aleksandra Junga
12 listopada odbyła się inauguracja roku pierwszych zagranicznych studiów
podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowanych wspólnie z
londyńskim PUNO
Ambitny cel postawiła sobie najstarsza polska Alma Mater. Przy współpracy z
PUNO (Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie działającym w Londynie) chce
kształcić przyszłych pracowników instytucji rządowych, organizacji non profit i
innych jednostek. Pracowników, którzy specjalizować się będą w rel acjach polskobrytyjskich. Na sobotniej konferencji prasowej dr hab. Arkady Rzegocki
(Uniwersytet Jagielloński) – kierownik studiów – mówił, iż „poziom będzie
znakiem firmowym kierunku”. Zajęcia prowadzić mają pracownicy zarówno
uniwersytetów polskich, jak i brytyjskich. Dodatkowo w ramach wykładów
otwartych do Londynu zaproszono znane osobistości ze świata polskiej polityki
międzynarodowej, m.in. ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego czy
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł w liście do studentów
zaznaczał: „Chciałbym, żeby nasze studia stały się początkiem większej obecności
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wielkiej Brytanii wśród innych renomowanych
uczelni”. Oświadczenie zdaje się istotne, biorąc pod uwagę fakt, iż Uniwersytet
Jagielloński, we wspominanym w „Nowym Czasie”, międzynarodowym rankingu
QS World University Rankings plasuje się dopiero na 393 miejscu [O niezwykłej
mocy rankingów, NC14/171, 8.09.11]. Na pocieszenie warto jednak przypomnieć,
że jest to najwyższe miejsce, jakie w tym rankingu przypadło polskiej uczelni.
W Londynie 23 Polaków podejmie naukę w ramach studiów podyplomowych.
Wszyscy z nich mają za sobą studia licencjackie lub magisterskie, zakończone
dyplomem w Polsce bądź za granicą. Większość z nich mieszka obecnie w Wielkiej
Brytanii, jedna studentka na każdy zjazd będzie przylatywać specjalnie z Polski.
Dlaczego zdecydowali się rozpocząć studia na tym nowym kierunku?
Anna Bigaj, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej UJ, obecnie na
wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus mówi: – Jestem w Londynie
od miesiąca. Obecnie mam tylko cztery wykłady na uniwersytecie Middlesex. Jest
to dla mnie troszeczkę za mało, więc dlatego zdecydowałam się zapisać na te
studia. Liczę na to, że rzeczywiście będą to prawdziwe studia oraz dobrzy
wykładowcy.
Justyna Turewicz, studiowała najpierw w Polsce, a następnie w Wielkiej Brytanii,
przyznaje że na brytyjskiej uczelni brakowało jej swego rodzaju polskości. –
Brakowało mi kogoś, kto będzie się wywodził z tej samej kultury co ja i będzie
mnie w 95 proc. rozumiał. Rzucona w inny świat, jako jedyna Polka, musiałam
przekonywać ludzi wokół mnie do moich racji.
Stefan Lipiński, studiował na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w
Warszawie nauki polityczne, w Londynie przebywa od około roku. Trafiłem na te
studia przypadkowo– mówi – i od razu mnie zainteresowały. Stwierdziłem, że
będą dobrym punktem do dalszego rozwoju. Może studia będą dla mnie
elementem mobilizującym do powrotu do kraju?
Ilu studentów, tyle różnego rodzaju motywacji do podjęcia studiów i dalszego
kształcenia. Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i w NATO to tak
naprawdę w pewnym sensie kierunek eksperymentalny. Sami studenci mają tutaj
wiele do powiedzenia, gdyż jak podkreśla Arkady Rzegocki: – Będziemy wspólnie
ze studentami pracowali nad konkretnymi projektami.
Po każdym zjeździe studenci będą poddawać ewaluacji prowadzone zajęcia i w
ten sposób wpływać na ich przyszły kształt. Warto z pewnością byłoby poszerzyć
ofertę o liczbę wykładów w języku angielskim we współpracy z brytyjskimi
uczelniami. Gdyż obecnie stanowić one będą zaledwie ok. 30 proc.
A co po studiach? Niektórzy uważają, że będą stanowić elitę w temacie pol skobrytyjskiego partnerstwa strategicznego i w związku z tym zwiększą się ich szanse
na rynku pracy. Inni podchodzą do tematu bardziej sceptycznie, jednak liczą, iż
studia umożliwią im rozwój. Jak podkreślała rektor PUNO, prof. dr hab. Halina
Taborska: – Zadaniem uniwersytetu dzisiaj jest wspieranie edukacyjne wszystkich
pokoleń polskiej emigracji.
Studia mają trwać rok. Zakończą się w kwietniu 2012 roku. Z pewnością właśnie
wtedy warto będzie zapytać studentów czy ich oczekiwania wobec UJ oraz PUNO
sprawdziły się.