Jednocześnie Fundacja Orange zainaugurowała program

Transkrypt

Jednocześnie Fundacja Orange zainaugurowała program
NOWOCZESNE BIBLIOTEKI
Z TRADYCJĄ
Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem od 2011 rok bierze udział
w programie "Akademia Orange dla Bibliotek"
Wsparcie finansowe otrzymane od Fundacji w 2012 roku, pozwoliło na
kontynuację programu w Filii Bibliotecznej w Kopkach. Przekazana przez
Fundację dotacja oraz materiały promocyjne i edukacyjne pomogły
w działaniach na rzecz popularyzacji nowych technologii, bezpieczeństwa
w sieci, zwiększenia bezpłatnego dostępu do Internetu dla czytelników
oraz podniesienia atrakcyjności biblioteki.
Dostęp do Internetu pozwolił też na rozpoczęcie prac przy tworzeniu
elektronicznego katalogu książek w filii przez łączność z katalogiem
głównym w Rudniku nad Sanem.
„Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych
i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały
się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi,
kulturalnymi i edukacyjnymi”
źródło: http://www.biblioteki.fundacja.orange.pl/