Projekty edukacyjne realizowane przez uczniów gimnazjum w roku

Transkrypt

Projekty edukacyjne realizowane przez uczniów gimnazjum w roku
REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM
W ROKU SZKOLNYM 2013-2014
Lp
Przedmiot,
klasa
Temat projektu
Formy prezentacji/termin
prezentacji projektu
Opiekunowie
projektu
1
fizyka
kl 2ag, 2bg
Symulacja komputerowa
doświadczeń fizycznych.
Prezentacja multimedialna,
30.04.14r.
Zbigniew Ogar
2
biologia
kl 2ag, 2bg
Czy odruchy są niezbędne
do życia?
Prezentacja multimedialna,
pokaz doświadczeń, quiz z
nagrodami, film z
wywiadem z neurologiem
05.06.14r.
Ewa Okas
3
geografia
kl 2ag
Jak i dlaczego zmienia się
liczba ludności Tarnowa?
Prezentacja multimedialna,
16.06.14r.
Katarzyna
Kawalec
4
chemia
kl 1 ag, 2 ag,
2bg
Czy sól jest tylko
kuchenna?
5
historia
kl 2bg
Mniejszości w PolsceŻydzi i Romowie.
Prezentacja multimedialna z
prezentacją wywiadów i
opowiadaniem o
mniejszościach.
29.05.14r.
Tomasz Malec
6
język angielski
kl 2bg
W jaki sposób muzyka
brytyjska wpłynęła na
rozwój światowej muzyki
rozrywkowej?
Przedstawienie tekstu,
prezentacja multimedialna,
quizy, utwory muzyczne.
28.03.14r.
Mirosława
Bielecka
7
chemia
kl 2bg
Jakie są objawy
zachodzących reakcji
chemicznych?
Prezentacja multimedialna Lidia Homińska
połączona z wykonywanymi
przez uczniów
doświadczeniami.
18.06.14r.
8
Język
niemiecki
kl 2bg
Unsere Schule unsere
Stadt.
Przedstawienie teatralne,
prezentacja multimedialna z
komentarzem podczas
wizyty w szkole w Berlinie.
24.06.14r.
Prezentacja multimedialna, Jadwiga Kuczek
doświadczenia wykonane
przez uczennice, gazetka,
folder z zestawem
toksycznych substancji, quiz
16.06.14r.
Ewa Bochenek