Konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa

Transkrypt

Konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa
Konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku
szkolnym 2014/2015
Literatura:
1. Wczoraj i dziś – podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Nowa Era, Warszawa 2013.
2. Atlas Historyczny Od starożytności do współczesności wyd. II, Nowa Era, Wrocław 2013.
3. Ilustrowany atlas historii Polski, Wydawnictwo DEMART, Warszawa 2006 r.Przeworsk CzK
94(438)
4. Encyklopedia szkolna. Historia, WSiP, Warszawa 2005 r.
5. J. Pilikowski, Szkolny Słownik Historii Polski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2001 r.
6. B. Snoch, Słownik Szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, WSiP, Warszawa 1990 r.Przemyśl
WP 78888, Przemyśl WP 78889, Przemyśl CzP 93/94(03), Jarosław CzJ 94, Lubaczów
CzL 37411, Przeworsk CzK 94
7. R. Antosik, E. Pustuła, Historia. Vademecum. Egzamin Gimnazjalny 2012, Operon 2011 r.
Ponadto podręczniki "Śladami przeszłości" do klasy I i II gimnazjum, Wydawnictwo Nowa Era jako
uzupełnienie treści podręcznika do szkoły podstawowej.
W wyżej wymienionych wydawnictwach encyklopedycznych obowiązują tylko hasła (pojęcia i
postacie) związane z tematyką konkursu.