Katalog cyfrowych książek mówionych

Komentarze

Transkrypt

Katalog cyfrowych książek mówionych
Katalog cyfrowych książek mówionych
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im.
Henryka Ruszczyca
nagranych w latach 2007 – 2015
w ramach projektów realizowanych dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Narodowego
Centrum Kultury, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Nowojorskiego
Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, Darczyńców
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka
Ruszczyca powstało w 2003 r. Założycielami stowarzyszenia są osoby niewidome i
słabowidzące, które chcą działać na rzecz swojego środowiska. Do 2007 roku członkowie
stowarzyszenia angażowali się w szereg inicjatyw, których celem było wsparcie niewidomych
na rynku pracy, podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie umiejętności pracy z komputerem
oraz tworzenia technologii im przyjaznych. Członkowie stowarzyszenia są bowiem
ekspertami w kształceniu niewidomych i technologiach informatycznych.
Od 2007 roku stowarzyszenie zaangażowało się w promocję czytelnictwa wśród
osób niewidomych, szczególnie w nowoczesnym standardzie cyfrowym bez użycia kaset
magnetofonowych. Przygotowując się do tych działań, w 2005 roku stowarzyszenie
przeprowadziło ankietę wśród bibliotek publicznych w całym kraju dotyczącą
zapotrzebowania na książki cyfrowe dla osób niewidomych. Ankieta została wykonana
przede wszystkim w bibliotekach publicznych posiadających zbiory książki mówionej na
kasetach. Odzew bibliotek był bardzo pozytywny, jednak biblioteki otwarcie przyznawały, że
nie będą w stanie zakupić nowych książek z powodu braku środków.
Realizując projekt pilotażowy w zakresie nagrania i udostępnienia cyfrowych książek
mówionych w roku 2007, stowarzyszenie zaproponowało nowatorskie rozwiązanie. Książki
były przekazywane bibliotekom nieodpłatnie w celu dalszego ich wypożyczania osobom
niewidomym. Jednocześnie – zgodnie z prawem autorskim – stowarzyszenie zapewniło
zabezpieczenie książek przed nieuprawnionym kopiowaniem. Książki mogą być odtwarzane
na specjalistycznym odtwarzaczu dla osób niewidomych, którego dofinansowanie umożliwia
PFRON. Projekt był ogromnym sukcesem. Książki otrzymało ponad 50 bibliotek, które
współpracują ze stowarzyszeniem do dzisiaj.
Do końca czerwca 2015 r. stowarzyszenie nagrało i bezpłatnie przekazało bibliotekom
publicznym aż 1023 książek polskich i zagranicznych autorów. We wrześniu bieżącego roku
Stowarzyszenie przekaże bibliotekom kolejne 64 książki. Literatura nagrywana i
udostępniana przez Stowarzyszenie „Larix” osobom niewidomym, to najwybitniejsze dzieła
polskie i światowe, książki historyczne, popularno-naukowe i inne, które nigdy wcześniej nie
były dostępne dla niewidomych w wersji dźwiękowej. Stało się to możliwe dzięki realizacji
projektów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum
Kultury oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wzrosła też liczba współpracujących
z nami bibliotek. Obecnie książki otrzymuje 160 instytucji. Czytelnicy mogą je wypożyczać
w bibliotekach lub on-line – poprzez stronę Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej
Biblioteki Ministerstwa Pracy ( byłej Biblioteki Centralnej PZN). Natomiast biblioteki od
roku 2013 mogą pobierać książki poprzez FTP.
Od 2013 roku oprócz nieodpłatnego przekazywania książek przeznaczonych dla osób
niewidomych, Stowarzyszenie rozpoczęło także przekazywanie bibliotekom urządzeń
specjalistycznych do słuchania cyfrowych książek mówionych. Urządzenia te są
przystosowane do obsługi przez osoby niewidome. Stowarzyszenie przekazało bibliotekom
160 takich odtwarzaczy. Wykaz bibliotek posiadających urządzenia znajduje się na stronie
www.stowarzyszenielarix.pl W roku 2015 projekt „Wypożyczalnia…” jest kontynuowany.
Na biblioteki publiczne czeka kolejnych 120 cyfrowych odtwarzaczy dla osób niewidomych.
Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że jest ogromne zapotrzebowanie na
książkę mówioną, przekazywaną nieodpłatnie bibliotekom i innym instytucjom.
Zapotrzebowanie to wynika z utrudnień w dostępie do dóbr kultury, z jakimi borykają
się instytucje, takie jak biblioteki publiczne, a także osoby niewidome i mające problemy
ze wzrokiem. Dlatego wszelkie działania naszego stowarzyszenia mają na celu
poszerzenie kulturalnych „horyzontów” osób niewidomych.
Sygn.
20001
20002
20003
20004
20005
20006
Autor
Lancelyn Green
Roger
Renard Maurycy
Verne Juliusz
Verne Juliusz
Twain Mark
Łuszczewska
Jadwiga
20007 Koneczny Feliks
20008 Verne Juliusz
Alarcón Pedro
20009
Antonio
Tytuł
Król Artur i Rycerze Okrągłego
Stołu
Człowiek, który chciał być bogiem
Gwiazda Południa
Dwa lata wakacji
Yankes na Dworze Króla Artura
20012 Koneczny Feliks
20013 Bellow Saul
Parkinson Cyril
20014
Northcote
20015 Baldwin James
20016 Bellow Saul
20017 Christie Agata
20018 Murdoch Iris
20019 Prus Bolesław
20020 Woolf Virginia
20021 Garnett David
Williams William
20022
Carlos
20023 Sterne Laurence
20024
20025
20026
20027
20028
20029
20030
20031
20032
20033
20034
May Karol
Barlow James
Faulkner Nancy
Murdoch Iris
Spark Muriel
Kolonko Mariusz
Max
Verne Juliusz
Porter Katherine
Anne
Chesterton Gilbert
Keith
Twain Mark
Conrad Joseph
Kiss Jacek
Bajno Dorota
Badeński Stanisław
Filipowicz Leszek
Urban Wojciech
Pamiętnik Deotymy
Idzikowska Teresa
Polska między wschodem a
zachodem
Robur zdobywca
Grabowska
Agnieszka
Filipowicz Leszek
Trójgraniasty kapelusz
Al-Saadi Venus
20010 Zapolska Gabriela Z pamiętników młodej mężatki
20011 Twain Mark
Lektor
Nieszczęsny narzeczony Aurelii
Święci w dziejach Narodu
Polskiego
Herzog
Bieńkowska
Klaudia
Nawrot Anna
Bajno Dorota
Kiss Jacek
Spisek kucyków
Mucha Alicja
Głoś to na górze
Henderson, król deszczu
N czy M
Skromna róża
Dzieci
Pani Dalloway
Różne miłości
Ratajczyk Anna
Kiss Jacek
Ratajczyk Anna
Mucha Alicja
Bajno Dorota
Nawrot Anna
Mucha Alicja
Farmerskie córki
Bajno Dorota
Życie i myśli JW Pana Tristrama
Shandy
Czarny Mustang
Patrioci
Tajemniczy szyfr
Czarny książę
Memento Mori
Odkrywanie Ameryki. Zapiski w
Jeepie
Zielony promień
Kiss Jacek
Filipowicz Leszek
Szczygieł Jan
Żońca Mirosław
Kiss Jacek
Mucha Alicja
Siemianowski Roch
Filipowicz Leszek
Biały koń, biały jeździec
Bajno Dorota
Żywy człowiek
Mucha Alicja
Feralny krążek
W oczach Zachodu
Filipowicz Leszek
Kiss Jacek
Sygn.
Autor
20035 Drabble Margaret
Hawthorne
20036
Nathaniel
20037 Stucley Elizabeth
Lovett Cameron
20038
Verney
Tytuł
Sezon w teatrze Garricka
Lektor
Kinder-Kiss Hanna
Midas, złoty król
Mucha Alicja
Kamienica pod Magnolią
Kinder-Kiss Hanna
Czarny książę
Filipowicz Leszek
Małe niedole pożycia
małżeńskiego
Fatchen Max
Królowie rzeki
Spójrz ku domowi aniele. Historia
Wolfe Thomas
pogrzebanego życia.
Cukiernia pod Pierożkiem z
Compton Clare
Wiśniami
Conrad Joseph
Szaleństwa Almayera
13 bajek z Królestwa Lailonii dla
Kołakowski Leszek
dużych i małych oraz inne bajki
Pritchett Victor
W jaskini lwa. Opowiadania
Sawdon
Conrad Joseph
Sześć opowieści
Niezabitowska
Prawdy jak chleba
Małgorzata
Albrecht Piotr,
Rodzice pytają, pediatra
Niecikowska Olga odpowiada
Reymont
Bunt
Władysław
Loeff van der An
Lawina
Rudgers
Bhattacharya
Tak wiele jest głodów
Bhabani
Cronin Archibald
Doktor Robert Shannon
Joseph
Fast Howard
Niezwyciężony. Tom I
My mamy kota na punkcie kota,
Bańkowska Anna czyli najważniejsze wypisy z
literatury przedmiotu
Europa między wschodem a
Davies Norman
zachodem
Kraszewski Józef
Lublana
Ignacy
Kraszewski Józef
Barani kożuszek
Ignacy
Techno, aikido, amulety.
Tekieli Robert
Popularna encyklopedia “new
age”
Fast Howard
Niezwyciężony. Tom II
Kraszewski Józef
Bracia rywale
Ignacy
20039 Balzac Honoriusz
Nawrot Anna
20040
Bajno Dorota
20041
20042
20043
20044
20045
20046
20047
20048
20049
20050
20051
20052
20053
20054
20055
20056
20057
20058
20059
20060
Kiss Jacek
Mucha Alicja
Kiss Jacek
Filipowicz Leszek
Kiss Jacek
Szczygieł Jan
Kinder-Kiss Hanna
Bajno Dorota
Ferenc Andrzej
Mucha Alicja
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Kinder-Kiss Hanna
Bajno Dorota
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Szczygieł Jan
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Sygn.
20061
20062
20063
20064
20065
20066
20067
20068
20069
Autor
Kumor Andrzej
Jan
MacDonald
George
Niziurski Edmund
Isakowicz-Zaleski
Tadeusz ks.
Mularczyk Dorota
Read Herbert
Przybył Elżbieta
Simenon Georges
Lindley Jack
20070 Murdoch Iris
20071
Kowalewski
Włodzimierz
20072 Kosik Rafał
20073
20074
20075
20076
20077
Sieniewicz
Mariusz
Siczyński Paweł,
Sumińska Dorota
Zuchniewicz
Paweł
Sumińska Dorota
Seipp Jerzy
20078 Murdoch Iris
20079
20080
20081
20082
20083
20084
20085
20086
20087
20088
Miklaszewska
Maryna
Rymkiewicz
Jarosław Marek
Zuchniewicz
Paweł
Seipp Jerzy
Fabicka Joanna
Żurek Jerzy
Matuszkiewicz
Irena
Albiński Wojciech
Lindley Jack
Żurawiecki Bartosz
Tytuł
Od Kalahari do Kamczatki
Siemianowski Roch
Królewna i Goblin
Kinder-Kiss Hanna
Awantura w Niekłaju
Szczygieł Jan
Księża wobec bezpieki
Kiss Jacek
Przejście. Tajemnica Almarynu
Sens sztuki
Prawosławie
Rewolwer Maigreta
Opowieść o roku 1649. Tom I
Kinder-Kiss Hanna
Szczygieł Jan
Bajno Dorota
Filipowicz Leszek
Kiss Jacek
Bieniuszewicz
Hanna
Dzwon (tom I)
Bóg zapłacz!
Kiss Jacek
Felix, Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi
Mastalerz Andrzej
Żydówek nie obsługujemy
Kiss Jacek
Trudne tematy
Bajno Dorota
Lolek - młode lata Papieża
Szczygieł Jan
Szczęśliwy kot
Angielka
Bajno Dorota
Seipp Jerzy
Bieniuszewicz
Hanna
Dzwon (tom II)
Wojtek z Armii Andersa
Filipowicz Leszek
Wieszanie
Kiss Jacek
Wujek Karol - kapłańskie lata
Papieża
Królewna
Szalone życie Rudolfa
Sonia
Nie zabijać pająków
Lidia z Kamerunu
Opowieść o roku 1649. Tom II
Ja, czyli 66 moich miłości
20089 Simenon Georges Maigret i trup młodej kobiety
20090 Mularczyk Dorota
Bałchan Anna
20091
SMI, Wiśniewska
Lektor
Przejście. Morfoza kontra Zenda
Kobieta nie jest grzechem
Szczygieł Jan
Seipp Jerzy
Mastalerz Andrzej
Kiss Jacek
Bieniuszewicz
Hanna
Mastalerz Andrzej
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Konarowski
Mirosław
Kinder-Kiss Hanna
Bieniuszewicz
Hanna, Kinder-Kiss
Autor
Katarzyna
20092 Bieńczyk Marek
Nawrocka
20093
Małgorzata
Tytuł
Sygn.
20094 Tekieli Robert
20095 Tekieli Robert
20096 Badde Paul
20097 Raczek Tomasz
Król Piotr
20098
Stanisław
Piotrowska-Dubik
20099
Barbara
Kuropatnicka20100
Salamon Halina
20101 Badde Paul
Leżejska
20102
Katarzyna
20103 Łubieński Tomasz
20104 London Jack
20105 Beśka Krzysztof
20106 Piskorski Krzysztof
20107 Piskorski Krzysztof
Nawrocka
20108
Małgorzata
Tworki
Lektor
Hanna
Kiss Jacek
Anhar. Powieść antymagiczna
Kinder-Kiss Hanna
Homeopatia. Popularna
encyklopedia “new age”
Harry Potter, metoda Silvy, tai
chi. Popularna encyklopedia „new
age”
Guadaluppe. Objawienie które
zmieniło dzieje świata
Karuzela z madonnami
Szczygieł Jan
Czy tędy na wyspy szczęśliwe
Kiss Jacek
Kwiaty na stepie
Kinder-Kiss Hanna
Landrynki
Kinder-Kiss Hanna
Boskie Oblicze
Rayzacher Maciej
Kamień w sercu
Kiss Jacek
M jak Mickiewicz
Mieszkańcy otchłani
Bumerang
Opowieść Piasków. Wygnaniec
Opowieść Piasków. Najemnik
Alhar, syn Anhara. Powieść
antymagiczna 2
Szczygieł Jan
Rayzacher Maciej
Siemianowski Roch
20109 Szpilewska Julita
Dom wdowy
20110 Piskorski Krzysztof
Posacki SJ
20111
Aleksander
Piekarska
20112 Małgorzata
Karolina
Brzezińska Anna,
20113 Wiśniewski
Grzegorz
Opowieść Piasków. Prorok
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Kinder - Kiss
Hanna
Kinder - Kiss
Hanna
Kiss Jacek
Psychologia i New Age
Rayzacher Maciej
Dzika
Turzyńska Julia
Za króla, ojczyznę i garść złota.
Wielka wojna. Tom I
Filipowicz Leszek
20114 Wawryniuk Beata
Motyl na szpilce
Kinder - Kiss
Hanna
Tropiciele
Turzyńska Julia
Słowianie i wikingowie
Kiss Jacek
Klasa Pani Czajki
Turzyńska Julia
Piekarska
20115 Małgorzata
Karolina
Chrzanowski
20116
Witold
20117 Piekarska
Sygn.
20118
20119
20120
20121
20122
20123
Autor
Małgorzata
Karolina
Scott Walter
Chrostowski
Waldemar,
Słowiński Mirosław
Wolski Marcin
Górski Artur
Sędzikowska
Mirosława
Gacek Katarzyna,
Szczepańska
Agnieszka
20124 Parus Magda
20125 Hołownia Szymon
20126 Mathea Grzegorz
Zambrzycki
20127
Władysław
20128 Bochenek Kinga
20129 Kępczyński Paweł
20130 Półtawska Wanda
Kuźnik Danuta,
20131
Kuźnik Marek
20132 Bieńkowski Dawid
Borzestowski
20133
Waldemar
Tochman
20134
Wojciech
20135 Orłoś Maciej
20136 Kumor Andrzej
20137 Brzeziecki Andrzej
20138 Tamaro Susanna
Andrzejczuk
20139
Beata
20140 Kumor Andrzej
20141 Nair Anita
Perez-Reverte
Arturo
Zambrzycki
20143
Władysław
20142
Tytuł
Piękne dziewczę z Perth
Kiss Jacek
Nie powtarzałem siebie
Rayzacher Maciej,
Kiss Jacek
Antybaśnie z 1001 dnia
Magia „Sacro Arsenale”
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Kinder - Kiss
Hanna
Eus, deus, kosmateus
Zabójczy spadek uczuć
Wilcze dziedzictwo. Cienie
przeszłości
Tabletki z krzyżykiem
Spadek
Komorowska Anna
Siemianowski Roch
Kiss Jacek
Popczyński Marcin
W oficynie Elerta
Rayzacher Maciej
Zrodzony, by służyć
Hekate
Stare rachunki
Aby miłości nie zabrakło - czyli o
kobiecości i męskości prywatnie
Biało-czerwony
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Kinder-Kiss Hanna
Kinder-Kiss Hanna,
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Bulterier Samson i ja
Filipowicz Leszek
Wściekły pies
Chorąży Wojtek
Tajemnicze przygody Meli
Wspomnienia afrykańskie
Białoruś, kartofle i dżinsy
Idź za głosem serca
Tatusiada. Ja, mój Tata i reszta
świata
Wyprawy po złote runo
Opowieść żony, która spróbowała
czarów
Kinder-Kiss Hanna
Pijanowski Henryk
Popczyński Marcin
Kijowska Elżbieta
Życie jak w Madrycie
Filipowicz Leszek
Kwatera bożych pomyleńców
Rayzacher Maciej
Niezidentyfikowany obiekt
halucynogenny
20145 Sławiński Bohdan Królowa Tiramisu
20146 Bujko Mirosław M. Wyspy Szerszenia
20147 Ryunosuke
Życie pewnego szaleńca i inne
20144 Bukowska Paulina
Lektor
Filipowicz Leszek
Pijanowski Henryk
Chorąży Wojtek
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Utta Mirosław
Popczyński Marcin
Autor
Akutagawa
20148 Rudzka Zyta
20149 Szestow Lew
Tytuł
Sygn.
20151 Richter Conrad
20152 Żakowski Jacek
opowiadania
Ślicznotka doktora Josefa
Początki i końce. Zbiór artykułów
Nowy Jork. Przewodnik
niepraktyczny
Światło w lesie
Nauczka
20153 Żakowski Jacek
Trwoga i nadzieja
20150 Sławińska Kamila
20154
20155
20156
20157
20158
20159
20160
20161
20162
20163
20164
Wądołowski
Krzysztof Jan
Bąkiewicz
Grażyna
Bratkowski Stefan
Koziarski Daniel
Koryl Janusz
Bednarski Piotr
Jasienica Paweł
Semka Piotr
Leżeńska
Katarzyna
Rymkiewicz
Jarosław Marek
Kuropatnicka Salamon Halina
Lektor
Kijowska Elżbieta
Kiss Jacek
Komorowska Anna
Filipowicz Leszek
Popczyński Marcin
Kiss Jacek,
Pijanowsk, Henryk
Mordechaj Levi z Tykocina
Rayzacher Maciej
Coś za coś
Kim chcą być Niemcy
Klub samobójców
Śmierć nosorożca
Jastrzębie wzgórze
Kraj nad Jangcy
Obrazki z wystawy
Kinder - Kiss
Hanna
Chorąży Wojtek
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Chorąży Wojtek
Ależ Marianno !
Kijowska Elżbieta
Kinderszenen
Kiss Jacek
W domach moich przyjaciółek
Kijowska Elżbieta
Cena Strachu. Gross w oczach
historyków
Brudzińska Zofia. Zaślubiona Wschodowi.
Siostra Jana
Wspomnienia
Avalli Ippolita
Kochaj mnie
Listy Ellen Terry i Bernarda
Shaw Bernard
Shaw.
Rybiński Maciej
Bruderszaft z Belzebubem
Był sobie dwa razy baron
Rodari Gianni
Lamberto, czyli tajemnice wyspy
Giulio San
Kirst Hans Hellmut Koty z Caslano
20165 Jankowski Robert
Kiss Jacek
20166
Kijowska Elżbieta
20167
20168
20169
20170
20171
20172 Bartyński Andrzej
Sumliński
Wojciech
20174 Zubrzycki Witold
Najfeld Joanna,
20175 Terlikowski
Tomasz
Rodziewiczówna
20176
Maria
20173
Taki świat
Kijowska Elżbieta
Kiss Jacek, KinderKiss Hanna
Rayzacher Maciej
Filipowicz Leszek
Filipowicz Leszek
Kinder-Kiss Hanna,
Kiss Jacek
Kto naprawdę go zabił?
Chorąży Wojtek
W szponach kontrrazwiedki
Kiss Jacek
Agata
Utta Mirosław
Kądziel
Kijowska Elżbieta
Sygn.
Autor
20177 Pasek Mariusz
20178 Guy des Cars
Rodziewiczówna
20179
Maria
20180 Butenko Bohdan
Zambrzycki
20181
Władysław
Witkun Janusz
20182
Andrzej
20183 Zubrzycki Witold
20184 Peters Ralph
20185 Szolc Izabela
20186 Talko Leszek K.
20187 Żółtowski Michał
Tytuł
Paragraf 13
Pocieszycielka
Lektor
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Pożary i zgliszcza
Chorąży Wojtek
KrUlewna Śnieżka
Chorąży Wojtek
Pamiętnik Filipka
Rayzacher Maciej
Myśli grube i cienkie
Rayzacher Maciej
Pięć opowiadań
Na Bałkanach bez zmian
Cichy zabójca
Pomocy, Jestem Tatą!
Henryk Ruszczyc i jego praca dla
niewidomych
Kiss Jacek
Utta Mirosław
Komorowska Anna
Filipowicz Leszek
Babiński Fryderyk
Strefa cienia
Kinder - Kiss
Hanna
Sztuczne raje
Kiss Jacek
Busz po polsku
Rayzacher Maciej
Demian
Królowa Gizella. Tom I.
Chorąży Wojtek
Kijowska Elżbieta
PL - Boy. Tom I
Filipowicz Leszek
20194 Piwkowska Anna
Achmatowa, czyli kobieta
Kinder - Kiss
Hanna
20195 Zubrzycki Witold
Sfotografowana miłość i inne
opowiadania
Kiss Jacek
Ona
Seweryn Maria
Wiosna PL -Boya. Tom II
Filipowicz Leszek
Królowa Gizella. Tom II.
Karuzela z herosami
Początki Polski. Zagadki i
tajemnice
Gwiazdy, ludzie i zwierzęta
Książęta boru
Kijowska Elżbieta
Siemianowski Roch
Na fali
Ferenc Andrzej
Facet z prostą instrukcją obsługi
Popczyński Marcin
Kinder - Kiss
Hanna
20188 Zender Wiktoria
20189
20190
20191
20192
20193
Baudelaire
Charles
Kapuściński
Ryszard
Hesse Hermann
Mniszek Helena
Szczygielski
Marcin
Rodziewiczówna
Maria
Szczygielski
20197
Marcin
20198 Mniszek Helena
20199 Raczek Tomasz
20196
20200 Zieliński Andrzej
20201 Salij Jacek O.
20202 Mniszek Helena
Rodziewiczówna
20203
Maria
20204 Mańczyk Agata
20205 Lisak Agnieszka
Zambrzycki
Władysław
20207 Odojewski
20206
Miłość staropolska
Kiss Jacek
Rayzacher Maciej
Chorąży Wojtek
Kaskada Franchimont
Rayzacher Maciej
Jedźmy wracajmy
Kiss Jacek
Autor
Tytuł
Włodzimierz
20208 Żywulska Krystyna Przeżyłam Oświęcim
Sygn.
20209 Adler Laure
20210
Bruczkowski
Marcin
Zambrzycki
20211
Władysław
20212
20213
20214
20215
20216
20217
20218
20219
20220
20221
20222
20223
20224
20225
20226
20227
20228
Nietzsche
Fryderyk
Nowakowski
Marek
Romański
Romuald
Goldsmith
Kenneth
Zeldis Mcdonough
Yona
Rymkiewicz
Jarosław Marek
Wells Herbert
George
Bruczkowski
Marcin
Szczygielski
Marcin
Morgan Forster
Edward
Brodski Josif
Lynch Scott
Śladami Hannah Arendt
Bezsenność w Tokio
Psie głowy
Niewyjaśnione zagadki historii
świata
Będę Twoim lustrem. Wywiady z
Warholem
Popczyński Marcin
Rayzacher Maciej
Filipowicz Leszek
Kiss Jacek
Na kawie z... Marilyn
Kijowska Elżbieta
Słowacki. Encyklopedia
Rayzacher Maciej,
Kiss Jacek
Wyspa doktora Moreau
Utta Mirosław
Singapur czwarta rano
Popczyński Marcin
Nasturcje i ćwoki - czyli kryminał
romantyczny.
Szczepanowska
Patrycja
Droga do Indii
Pijanowski Henryk
20229 Travers Pamela L. Mary Poppins i numer osiemnasty
20231 Yan Ma
Kijowska Elżbieta
Kinder - Kiss
Hanna
Nasza Pani Radosna, czyli
dziwne przygody pułkownika
Rayzacher Maciej
Armii Belgijskiej Gastona
Bodineau
Ecce homo: jak się staje - kim się
Chorąży Wojtek
jest
Mniej niż ktoś. Eseje
Kłamstwa Lockea Lamory
Mary Poppins na ulicy
Travers Pamela L.
Czereśniowej
Nietzsche
Zmierzch bożyszcz, czyli jak
Friedrich
filozofuje się młotem
Szczygielski
Farfocle namiętności
Marcin
Forster Jerzy
Podróż Naokoło Świata
Bunt w Sobiborze. Opowieść o
Bialowitz Philip,
przetrwaniu w Polsce
Bialowitz Robert
Okupowanej przez Niemców
20230 Frank Anne
Lektor
Dziennik
Dziennik Ma Yan. Z życia
chińskiej uczennicy
Kiss Jacek
Filipowicz Leszek
Kinder-Kiss Hanna
Chorąży Wojtek
Szczepanowska
Patrycja
Pijanowski Henryk
Kiss Jacek
Kinder - Kiss
Hanna
Seweryn Maria
Kinder - Kiss
Hanna
Sygn.
Autor
20232 Davis Christopher
Wędziagolski
20233
Karol
Bruczkowski
20234
Marcin
Chrostowski
20235
Waldemar ks. prof.
20236 Kukuczka Jerzy
20237
20238
20239
20240
Musil Robert
Bojarska Maria
Balon Marek
Musil Robert
Ringelblum
20241
Emmanuel
Szejnert
20242
Małgorzata
20243 Troyat Henri
20244 Musil Robert
20245 Tuszyńska Agata
20246 Musil Robert
Raszkin - Nowak
Felicja
20248 Wołkow Solomon
20247
20249 Tuszyńska Agata
Bruczkowski
20250 Marcin, Borek
Monika
20251 Sipowicz Kamil
Leśniewski
20252
Sławomir
Nietzsche
20253
Friedrich
20254 Alejchem Szolem
20255 Alejchem Szolem
20256 Fell Derek
20257 Clapton Eric
20258 Czechow Antoni
20259 Frankel Alona
Mielcarek
20260
Remigiusz
20261 Gajda Krzysztof
Tytuł
Filadelfia
Lektor
Filipowicz Leszek
Pamiętniki
Kiss Jacek
Zagubieni w Tokio
Popczyński Marcin
Kościół, Żydzi, Polska
Kiss Jacek,
Rayzacher Maciej
Mój pionowy świat, czyli 14 ×
8000 metrów
Człowiek bez właściwości. Tom I
Król Lear nie żyje
Quo Vadis bez tajemnic
Człowiek bez właściwości. Tom II
Pijanowski Henryk
Filipowicz Leszek
Kijowska Elżbieta
Kijowska Elżbieta
Filipowicz Leszek
Kronika getta warszawskiego
Kiss Jacek
Czarny ogród
Mastalerz Andrzej
Marina Cwietajewa - wieczna
buntownica
Człowiek bez właściwości. Tom III
Rodzinna historia lęku
Człowiek bez właściwości. Tom
IV
Kinder - Kiss
Hanna
Filipowicz Leszek
Kijowska Elżbieta
Moja gwiazda
Szostakowicz i Stalin
Maria Wisnowska. Jeśli mnie
kochasz - zabij!
Filipowicz Leszek
Horawianka
Barbara
Kiss Jacek
Nawrot Anna
Radio Yokohama
Popczyński Marcin
Hipisi w PRL-u
Utta Mirosław
Jan Zamoyski Hetman i polityk
Rayzacher Maciej
Z genealogii moralności
Chorąży Wojtek
Motel, syn kantora
Marienbad
Kobiety w życiu van Gogha
Clapton. Autobiografia
Wujaszek Wania, Trzy siostry,
Wiśniowy sad
Dziewczynka
Listy afrykańskie : reportaże z
podróży
To Moja Droga. Biografia Jacka
Kaczmarskiego
Pijanowski Henryk
Kiss Jacek
Chorąży Wojtek
Popczyński Marcin
Kiss Jacek
Seweryn Maria
Pijanowski Henryk
Kiss Jacek
Sygn.
Autor
20262 Pryzwan Mariola
20263 Pryzwan Mariola
20264 Pryzwan Mariola
20265
20266
20267
20268
20269
Cherezińska
Elżbieta
Buber Martin
Kaminer Vladimir
Peretti Frank
Kwiatkowski
Marek
20270 Huxley Aldous
20271 Moncada Jesus
20272 Jarocka Mariola
20273
20274
20275
20276
Venclova Tomas
Peretti Frank
Bobkowski Andrzej
Sounes Howard
Sowa Kazimierz
20277
ks.
20278 Dostojewski Fiodor
20279
Wańkowicz
Melchior
20280 Bauman Janina
20281 Kołakowski Leszek
20282 Marsden Philip
20283 Kołakowski Leszek
20284 Nabokov Vladimir
20285 Woolf Virginia
20286 Kumor Andrzej
20287 Ekiert Janusz
Makuszyński
Kornel
20289 Dylan Bob
20290 Overy Richard
Shakespeare
20291
William
20288
Tytuł
Cześć, starenia! Wspomnienia o
Zbyszku Cybulskim
Ja minę ty miniesz Wspomnienia
o Halinie Poświatowskiej
Tańcząca Eurydyka.
Wspomnienia o Annie German
Byłam sekretarką Rumkowskiego
Dzienniki Etki Daum
Mojżesz
Podróż do Trulali
Przysięga
Gawędy warszawskie
Nowy Wspaniały Świat
poprawiony
Historie z lewej ręki
Bies i Czady oraz inne baśnie dla
dzieci
Opisać Wilno
Nawiedzenie
Listy z Gwatemali do matki
Bob Dylan: Autostradą do sławy
Słownik języka boskiego.
Gwiazdy o ważnych sprawach
Notatki z podziemia
Strzępy epopei; Szpital w
Cichiniczach; Wrzesień żagwiący;
Po klęsce
Zima o poranku: Opowieść
dziewczynki z warszawskiego
getta
O co nas pytają wielcy
filozofowie. Część III
Dom na kresach. Powrót
Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i
inne pytania
Ada albo Żar
Widoki Londynu
Przez życie
Fryderyk Chopin. Biografia
ilustrowana
Lektor
Pijanowski Henryk
Kinder - Kiss
Hanna
Seweryn Maria
Kijowska Elżbieta
Kiss Jacek
Pijanowski Henryk
Filipowicz Leszek
Rayzacher Maciej
Siemianowski Roch
Kiss Jacek
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Filipowicz Leszek
Kiss Jacek
Popczyński Marcin
Siemianowski Roch
Popczyński Marcin
Kiss Jacek
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Rayzacher Maciej
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Kijowska Elżbieta
Siemianowski Roch
Rayzacher Maciej
Makuszyński dla dorosłych
Siemianowski Roch
Moje kroniki Część I
Dyktatorzy. Hitler i Stalin
Siemianowski Roch
Utta Mirosław
Król Lear
Kiss Jacek
Autor
Le Clezio Jean20292
Marie Gustave
Tytuł
Sygn.
Diego i Frida
Lektor
Kinder - Kiss
Hanna
20293 Maleszka Andrzej
Magiczne drzewo. Czerwone
krzesło
Chorąży Wojtek
20294 Wojtyszko Maciej
Bromba i psychologia
Kinder - Kiss
Hanna
Shakespeare
William
Shakespeare
20296
William
20297 Kołakowski Leszek
Kapuściński
20298
Ryszard
Wieczór Trzech Króli
Kiss Jacek
Burza
Kiss Jacek
Bergson
Kiss Jacek
Dałem głos ubogim
Kiss Jacek
Dzieła. Tom 16. Sknocony
kryminał
Siemianowski Roch
Na ziemi niczyjej. Wielka wojna.
Tom II
Filipowicz Leszek
Opowieści Tatrzańskich kurierów
Bellow. Noblista z Chicago
Tajemnice Jana Pawła II
Krzyk dzikiej czajki
Pijanowski Henryk
Kiss Jacek
Rayzacher Maciej
Kijowska Elżbieta
Shakespeare. Stwarzanie świata
Kiss Jacek
W polu
Kiss Jacek
Rok 1920
Chorąży Wojtek
Lewa wolna
Nad Wisłą i Wkrą. Studium do
polsko - radzieckiej wojny 1920
roku.
Filipowicz Leszek
Dzieci Ireny Sendlerowej
Kijowska Elżbieta
20295
20299 Lem Stanisław
Brzezińska Anna,
20300 Wiśniewski
Grzegorz
20301 Filar Alfons
20302 Atlas James
20303 Socci Antonio
20304 Śliwa Zuzanna
Greenblatt
20305
Stephen
20306 Rembek Stanisław
Piłsudski Józef,
20307 Tuchaczewski
Michaił
20308 Mackiewicz Józef
20309
Sikorski
Władysław
20310
Mieszkowska
Anna
Chorąży Wojtek
20311 Ordonówna Hanka Tułacze dzieci
Kinder - Kiss
Hanna
Paderewski Ignacy
Pamiętniki
Jan
20313 Skórzyński Jan
Zadra. Biografia Lecha Wałęsy
Kamyk na szańcu gawęda o
Wachowicz
20314
druhu Aleksandrze Kamińskim w
Barbara
stulecie urodzin
Baranowski
Rozmowy z Piłsudskim 1916 20315
Władysław
1931
20316 Bieniek Horst
Pierwsza Polka
20317 Frisch Max
Powiedzmy, Gantenbein...
20318 Mosebach Martin Książę mgieł
Popczyński Marcin
20312
Kiss Jacek
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Popczyński Marcin
Filipowicz Leszek
Sygn.
Autor
20319 Tornielli Andrea
20320 Baziak Jolanta
20321 Parus Magda
20322 Grętkiewicz Ewa
Tytuł
Santo Subito! Tajemnice
świętości Jana Pawła II
Ziemia początku
Wilcze dziedzictwo:
Przeznaczona
Szminka w kolorze cyklamenu
Lektor
Rayzacher Maciej
Kijowska Elżbieta
Siemianowski Roch
Kijowska Elżbieta
Kinder - Kiss
20323 Opala Renata
[email protected] czyli kłopoty nastolatki
Hanna
20324 Giffin Emily
Dziecioodporna
Kijowska Elżbieta
Kinder - Kiss
20325 Adivar Halide Edip Rabia
Hanna
Mój znak. O noblistach
Kinder - Kiss
20326 Illg Jerzy
kabaretach przyjaźniach
Hanna
książkach kobietach
20327 Talko Leszek K
Dziecko dla profesjonalistów
Filipowicz Leszek
20328 Wereśniak Piotr
Nie szukaj mnie
Chorąży Wojtek
20329 Spiro Gyorgy
Mesjasze
Pijanowski Henryk
20330 Kuroń Jacek
Autobiografia
Kiss Jacek
Rymkiewicz
Rozmowy polskie latem roku
20331
Rayzacher Maciej
Jarosław Marek
1983
20332 Gould Judith
Trzy gwiazdy Tom I
Nawrot Anna
20333 Gould Judith
Trzy gwiazdy Tom II
Kijowska Elżbieta
Kinder - Kiss
20334 Gould Judith
Trzy gwiazdy Tom III
Hanna
Nowak
20335
Obwód głowy
Chorąży Wojtek
Włodzimierz
20336 Murakami Ryu
Dzieci ze schowka
Popczyński Marcin
20337 Updike John
Pary
Kiss Jacek
20338 Saramago Jose
Miasto ślepców
Chorąży Wojtek
20339 Parus Magda
Wilcze dziedzictwo: Ukryte cele
Siemianowski Roch
Czarna Perła. Saga Rodu
20340 Richardson V. A.
Popczyński Marcin
Windjammerów
Syberia. Wyprawa na biegun
20341 Pałkiewicz Jacek
Pijanowski Henryk
zimna
Nowakowski
20342
Moja Warszawa. Powidoki
Rayzacher Maciej
Marek
Córka Lichwiarza. Saga Rodu
20343 Richardson V. A.
Popczyński Marcin
Windjammerów
Tajemnice carskiego dworu.
Kinder - Kiss
20344 Zinovieff Sofka
Zapiski czerwonej księżniczki
Hanna
20345 Herbert Zbigniew Bajki
Chorąży Wojtek
Tocqueville de
20346
O demokracji w Ameryce
Popczyński Marcin
Alexis
Rowerem i pieszo przez Czarny
20347 Nowak Kazimierz
Pijanowski Henryk
Ląd
20348 Woolf Wirginia
Niebieska zasłona
Kijowska Elżbieta
20349 Szestow Lew
Ateny i Jerozolima
Kiss Jacek
Sygn.
Autor
20350 Hugo-Bader Jacek
Szczurek (wybór i
20351 opracowanie)
Józef
20352 Głowacki Janusz
20353 Ginzburg Eugenia
20354 Grote Paul
Odrowąż20355
Pieniążek Janusz
20356 Rawicz Sławomir
Nowosielski Jerzy,
20357 Podgórzec
Zbigniew
20358 Szklarski Alfred
20359 Szklarski Alfred
20360 Bellow Saul
20361 Ruiz Zafón Carlos
20362 Baniewicz Artur
20363 Barbery Muriel
20364 Tokarczuk Olga
20365 Terzani Tiziano
20366 Baniewicz Artur
20367 Przybyłek Marcin
20368 Otto Dariusz
20369
Babczenko
Arkadij
20370 Baniewicz Artur
20371 Przybyłek Marcin
Miłoszewski
Zygmunt
20373 Stasiuk Andrzej
Czubaj Mariusz,
20374
Krajewski Marek
20372
20375 Waksberg Arkadij
Tytuł
Biała gorączka
Lektor
Kiss Jacek
Ciemność przezwyciężona
Kinder - Kiss
Hanna, Kiss Jacek
Moc truchleje
Stroma ściana
Rioja dla matadora
Bulwar Wilshire albo Lądowanie
w Kyzył Kija
Długi marsz
Rozmowy z Jerzym Nowosielskim
Wokół ikony - „Mój Chrystus - mój
Judasz”
Tomek u źródeł Amazonki
Tomek w Gran Chaco
Dar Humboldta
Marina
Smoczy pazur czyli magiczne i
bohaterskie, wesołe i straszne
przypadki Debrena z Dumayki,
czarokrążcy, w księgach czterech
opisane
Elegancja Jeża
Prowadź swój pług przez kości
umarłych
W Azji
Pogrzeb Czarownicy
Gamedec. Granica rzeczywistości
Kim był? Kim będzie? Pisarz
Ryszard Kapuściński. Część 1.
Dziesięć kawałków o wojnie.
Rosjanin w Czeczenii
Gdzie księżniczek brak
cnotliwych
Gamedec. Sprzedawcy
lokomotyw
Chorąży Wojtek
Kijowska Elżbieta
Popczyński Marcin
Uwikłanie
Kiss Jacek
Taksim
Rayzacher Maciej
Róże cmentarne
Siemianowski Roch
Uwodzicielka. Życie Lili Brik
Horawianka
Barbara
Zadura Janusz
20376 Przybyłek Marcin
Gamedec. Zabaweczki. Błyski
20377
Fiodor Dostojewski Dziennik pisarza
_a
2077_ Fiodor Dostojewski Dziennik pisarza
Filipowicz Leszek
Pijanowski Henryk
Chorąży Wojtek
Popczyński Marcin
Popczyński Marcin
Kiss Jacek
Filipowicz Leszek
Filipowicz Leszek
Kijowska Elżbieta
Kinder - Kiss
Hanna
Pijanowski Henryk
Filipowicz Leszek
Zadura Janusz
Kiss Jacek
Chorąży Wojtek
Filipowicz Leszek
Zadura Janusz
Popczyński Marcin
Popczyński Marcin
Sygn.
Autor
b
2077_
Fiodor Dostojewski
c
20378 Jens Walter
20379 Marai Sandor
Chrostowski
20380 Waldemar ks.,
Mróz Mirosław ks.
Marcinkowska20381
Schmidt Ewa
20382 Frost Mark
20383 Levinas Emmanuel
20384 Murakami Haruki
20385 Kowalski Jacek
Tytuł
Lektor
Dziennik pisarza
Popczyński Marcin
Pani Tomaszowa Mann
Zbuntowani
Kinder-Kiss Hanna
Kiss Jacek
Oblicza kryzysu w Biblii
Rayzacher Maciej,
Chorąży Wojtek
Dzieci czarownicy
Kinder-Kiss Hanna
Filipowicz Leszek
Utta Mirosław
Popczyński Marcin
Rayzacher Maciej
20387 Miłosz Czesław
Drugi cel
Bóg, śmierć i czas
Przygoda z owcą
Niezbędnik Sarmaty
Widzenia nad Zatoką San
Francisco
Szukanie ojczyzny
20388 Miłosz Czesław
Historia literatury polskiej
20389 Miłosz Czesław
20390 Miłosz Czesław
Życie na wyspach
Zniewolony umysł
Przygody młodego umysłu.
Publicystyka i proza 1931-1939
Ogród nauk
Zaczynając od moich ulic
Legendy nowoczesności. Dzieła
zebrane
O podróżach w czasie
20386 Miłosz Czesław
20391 Miłosz Czesław
20392 Miłosz Czesław
20393 Miłosz Czesław
20394 Miłosz Czesław
20395 Miłosz Czesław
Tolkien John
20396
Ronald Reuel
20397 Lauren St John
20398 Spencer Johnson
20399 Marklund Liza
Tarasiewicz
20400
Kordian
20401 Stasiuk Andrzej
20402 Camilleri Andrea
Szpilman
20403
Władysław
20404 Tessarech Bruno
20405 Kęskrawiec Marek
20406
20407
20408
20409
Chorąży Wojtek
Popczyński Marcin
Kiss Jacek,
Rajzacher Maciej
Chorąży Wojtek
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Ferenc Andrzej
Ferenc Andrzej
Zadura Janusz
Siemianowski Roch
Dzieci Hurina
Filipowicz Leszek
Pieśń delfina
Kto zabrał mój ser?
Zamachowiec
Kinder-Kiss Hanna
Kinder-Kiss Hanna
Popczyński Marcin
Cały wiek w Warszawie
Kiss Jacek
Dziennik pisany później
Cierpliwość pająka
Rayzacher Maciej
Popczyński Marcin
Śmierć miasta
Popczyński Marcin
Strażnicy
Czwarty pożar Teheranu
Wielki bazar kolejowy. Pociągiem
Theroux Paul
przez Azję
Terzani Tiziano
Koniec jest moim początkiem
Szemrane towarzystwo
Milewski Stanisław
niegdysiejszej Warszawy
Giordano Paolo
Samotność liczb pierwszych
Utta Mirosław
Pijanowski Henryk
Pijanowski Henryk
Popczyński Marcin
Ferenc Andrzej
Zadura Janusz
Sygn.
20410
20411
20412
20413
20414
20415
20416
20417
20418
20419
20420
Autor
Mrożek Sławomir
Bukowski Charles
Camus Albert
Dostojewski Fiodor
Chandler
Raymond
Ruiz Zafón Carlos
Woolf Virginia
Tochman Wojciech
Styron William
Chatwin Bruce
Lindgren Astrid
20421 Ephraim Kishon
20422 DiCamillo Kate
20423 Bauer Belinda
Doctorow Edgar
20424
Laurence
20425 Irving John
20426 Bobkowski Andrzej
20427 Pamuk Orhan
20428 Lessing Doris
20429 Libera Antoni
Herling-Grudziński
20430
Gustaw
20431 Gide Andre
20432 Eco Umberto
20433 Mazzucco Melania
Tytuł
Dziennik tom 1 1962-1969
Szmira
Mit Syzyfa i inne eseje
Młodzik
Lektor
Chorąży Wojtek
Chorąży Wojtek
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Żegnaj, laleczko
Siemianowski Roch
Gra anioła
Fale
Dzisiaj narysujemy śmierć
Wybór Zofii
Utz
Dzielna Kajsa
Abraham nic tu nie zawinił: 66
opowiadań satyrycznych
Magiczny Słoń
Szczątki
Filipowicz Leszek
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Popczyński Marcin
Rayzacher Maciej
Kijowska Elżbieta
Witajcie w Ciężkich Czasach
Popczyński Marcin
Regulamin tłoczni win
Szkice piórkiem
Biały zamek
Mrowisko
Madame
Kinder - Kiss Jacek
Chorąży Wojtek
Pijanowski Henryk
Seweryn Maria
Popczyński Marcin
Skrzydła ołtarza
Rayzacher Maciej
Fałszerze
Pięć pism moralnych
Tak ukochana
Kiss Jacek
Kinder-Kiss Hanna
Utta Mirosław
20434 Korczak Janusz
Kajtuś czarodziej
20435 Grossman Wasilij
Kryłow Iwan
20436
Andriejewicz
Życie i los
Filipowicz Leszek
Chorąży Wojtek
Kijowska Elżbieta
Kinder - Kiss
Hanna
Kiss Jacek
Bajki dla dzieci
Siemianowski Roch
20437 Półtorak Dagmara
Tak trudno być mną
20438 Herbert Frank
Schopenhauer
20439
Artur
20440 Dąmbski Stefan
20441 Vonnegut Kurt
20442 Steinbeck John
20443 Mrożek Sławomir
20444 Grynberg Henryk
20445 Grabski Maciej
Diuna
Erystyka, czyli sztuka
prowadzenia sporów
Egzekutor
Kocia kołyska
Długa dolina
Uwagi osobiste
Kalifornijski kadisz
Ksiądz Rafał
Szczepanowska
Patrycja
Filipowicz Leszek
20446 Fromm Erich
Ucieczka od Wolności
Siemianowski Roch
Chorąży Wojtek
Zadura Janusz
Siemianowski Roch
Chorąży Wojtek
Rayzacher Maciej
Pijanowski Henryk
Kinder - Kiss
Hanna
Sygn.
Autor
20447 Drużnikow Jurij
20448 Babel Izaak
Liosa Mario
20449
Vargas
20450 Davies Norman
20451 Huff Phillip
Tolkien John
20452
Ronald Reuel
20453 Dostojewski Fiodor
Michniewicz
20454
Tomek
Felscherinow
20455
Christiane
20456 Caldwell Erskine
20457 Slouka Mark
Strugacki Arkadij,
20458
Strugacki Borys
Piekarska
20459 Małgorzata
Karolina
20460
Cortazar Julio
_a
20460
Cortazar Julio
_b
Sołżenicyn
20461
Aleksander
20462 Müller Herta
20463 Hesse Hermann
20464 Kafka Franz
20465 Kertesz Imre
Taborska
20466
Agnieszka
20467 Praca zbiorowa .
Biłas-Najmrodzka
20468 Maria, Narbutt
Elżbieta
Sienkiewicz
Henryk
20470 Lem Stanisław
20471 Albiński Wojciech
20469
Tytuł
Pierwszy dzień reszty życia
Opowiadania odeskie
Lektor
Popczyński Marcin
Pijanowski Henryk
Wojna końca świata
Kiss Jacek
Europa walczy 1939-1945. Nie
takie proste zwycięstwo
Dni trawy
Chorąży Wojtek
Silmarillion
Filipowicz Leszek
Wspomnienia z domu umarłych
Samsara. Na drogach, których
nie ma
Popczyński Marcin
My, dzieci z dworca ZOO
Kijowska Elżbieta
Sługa boży
Widzialny świat
Poniedziałek zaczyna się w
sobotę
Rayzacher Maciej
Rayzacher Maciej
LO-teria
Utta Mirosław
Pijanowski Henryk
Siemianowski Roch
Kinder - Kiss
Hanna
Gra w klasy (wersja podstawowa) Popczyński Marcin
Gra w klasy (wersja według
klucza)
Popczyński Marcin
Krąg pierwszy
Kiss Jacek
Człowiek jest tylko bażantem na
tym świecie
Podróż na wschód
Wyrok
Dossier K.
Okruchy amerykańskie
Kijowska Elżbieta
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Chorąży Wojtek
Kinder - Kiss
Hanna
Odessa transfer. Reportaże znad
Pijanowski Henryk
Morza Czarnego
Horawianka
Barbara, Kijowska
Bigos w papilotach
Elżbieta,
Pijanowski Henryk
Listy z Pustyni i z Puszczy
Bajki robotów
Achtung, Banditen!
Intymne życie niegdysiejszej
20472 Milewski Stanisław
Warszawy
20473 Tyrmand Leopold Gorzki smak czekolady Lucullus
Chorąży Wojtek
Siemianowski Roch
Rayzacher Maciej
Siemianowski Roch
Kijowska Elżbieta
Sygn.
20474
20475
20476
20477
20478
20479
20480
20481
20482
20483
20484
20485
20486
20487
20488
20489
20490
20491
20492
20493
20494
20495
20496
20497
20498
20499
20500
20501
20502
Tytuł
Lektor
O zajączku Filipie, który ze
Kinder - Kiss
Zubrzycka Elżbieta
strachu dokonał wielkich czynów. Hanna
D’Adamo
Iqbal
Zadura Janusz
Francesco
Talko Leszek K.
Dziecko dla początkujących
Filipowicz Leszek
Dziecko dla średnio
Talko Leszek K.
Filipowicz Leszek
zaawansowanych
Etruskowie. Dzieje tajemniczego
Sandrelli Eleonora
Pijanowski Henryk
ludu
Vandenberg
Piąta ewangelia
Filipowicz Leszek
Philipp
Makowski Ryszard Miłość, czy sport
Filipowicz Leszek
Bauwen Patrick
Oko Kaina
Utta Mirosław
Sacks Oliver
Muzykofilia.
Kiss Jacek
Czerwińska
Hirsi Ali Ayaan
Niewierna
Elżbieta
Iwaszkiewicz
Dzienniki (1911-1955)
Chorąży Wojtek
Jarosław
Iwaszkiewicz
Dzienniki (1956-1963)
Chorąży Wojtek
Jarosław
Glukhovsky Dmitry Metro 2033
Popczyński Marcin
Peebles de Pontes
Szwaczka
Kijowska Elżbieta
Frances
Ellory J. R.
Cicha wiara w anioły
Siemianowski Roch
Schacter Daniel L. Siedem grzechów pamięci.
Pijanowski Henryk
Barańska Ewa
Pierwiastek zero
Zadura Janusz
Szczepanowska
Martynowska Ada Karpie, łabędzie i Big Ben
Partycja
Kręgi obcości. Opowieść
Głowiński Michał
Kiss Jacek
autobiograficzna
Pawlikowski
Dzieciństwo i młodość Tadeusza
Rayzacher Maciej
Maciej K.
Irteńskiego.
Kinder - Kiss
Madeyska Ewa
Katoniela
Hanna
Uratuj mnie. Opowieść o złym
Reiland Rachel
Kijowska Elżbieta
życiu i dobrym psychoterapeucie
Poświatowska
Opowieść dla przyjaciela
Kijowska Elżbieta
Halina
Wiśniakowski
Psi węch
Kiss Jacek
Zbigniew
Geniusz i obsesja. Wewnętrzny
Kinder - Kiss
Goldsmith Barbara
świat Marii Curie
Hanna
Machowiak
Ze światłem
Kiss Jacek
Stanisław Leon
Werth Nicolas
Wyspa kanibali
Kiss Jacek
Rudnicki Janusz
Męka kartoflana
Kiss Jacek
Hulova Petra
Stacja Tajga
Pijanowski Henryk
Autor
Sygn.
20503
20504
20505
20506
20507
20508
Autor
Dumas Aleksander
DeLillo Don
Reichlin Linus
Sabato Sábato
Tammuz Benjamin
Zyman Edward
Klimko20509 Dobrzaniecki
Hubert
20510 Lanzmann Claude
20511 Pauli Michał
20512
20513
20514
20515
20516
20517
20518
Matuszkiewicz
Irena
Achebe Chinua
GogolewskaDomagała Ewa
Rowlands Mark
Scott Orson Card
Sandor Marai
Osbourne Ozzy
Tytuł
Kawaler de Sainte-Hermine
Punkt Omega
Tęsknota atomów
Abaddon, anioł zagłady
Minotaur
Ściana pełna jeżyków
Lektor
Pijanowski Henryk
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Chorąży Wojtek
Siemianowski Roch
Kiss Jacek
Bornholm, Bornholm
Pijanowski Henryk
Zając z Patagonii. Pamiętniki
12 razy śmierć. Opowieść z
krainy uśmiechu
Chorąży Wojtek
Szepty
Komorowska Anna
Nie jest już łatwo
Utta Mirosław
Szczepanowska
Patrycja
Rayzacher Maciej
Filipowicz Leszek
Popczyński Marcin
Popczyński Marcin
Kaczmarska
Małgorzata
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Ferenc Andrzej
Kijowska Elżbieta
Popczyński Marcin
Kiss Jacek
Zadura Janusz
Blondie$
Filozof i wilk
Pamięć ziemi
Pokrzepiciel
Ja, Ozzy
20519 Camilleri Andrea
Pensjonat „Ewa”
20520
20521
20522
20523
20524
20525
20526
Hosseini Khaled
Bernhard Thomas
Hennel Yannick
Michalski Dariusz
Jangfeldt Bengt
Miller Henry
Kosik Rafał
Słobodzianek
20527
Tadeusz
Ożarowska
20528
Dominika
20529 Janczyk Marek
Tysiąc wspaniałych słońc
Moje nagrody
Jan Karski
Kalina Jędrusik
Majakowski. Stawką było życie
Zwrotnik Raka
Kameleon
Nasza klasa. Historia w XIV
lekcjach
20530 Borek Elżbieta
Uciekinierka
20531 Fogg Mieczysław
Od palanta do belcanta
Potęga irracjonalności. Ukryte
siły, które wpływają na nasze
decyzje
Miłość, kobieta i małżeństwo w
XIX wieku
20532 Ariely Dan
20533 Lisak Agnieszka
Bosacka
Katarzyna,
20534
KozłowskaWojciechowska
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Nie uderzy żaden piorun
Filipowicz Leszek
Antonówka
Zadura Janusz
Szczepanowska
Patrycja
Kiss Jacek
Czy wiesz, co jesz? Poradnik
konsumenta, czyli na co zwracać
uwagę, robiąc codzienne zakupy
Utta Mirosław
Utlińska Barbara
Filipowicz Leszek,
Szczepanowska
Patrycja
Autor
Tytuł
Małgorzata
Wachowicz20535
Czas nadziei
Makowska Jolanta
20536 Dukaj Jacek
Lód
20537 Fisher Catherine
Więzień – Incarceron
Sygn.
20538
Morawska Olga,
Morawski Piotr
20539 Sumińska Dorota
20540
20541
20542
20543
20544
20545
20546
20547
20548
20549
20550
20551
20552
20553
20554
20555
20556
20557
20558
Błotnicka
Agnieszka
Jodko-Kula
Elżbieta
Lauren St John
Zamoyski Adam
Cabrera-Infante
Guillermo
Moers Walter
Od początku do końca
Zwierz w łóżku
Kiedy zegar wybije dziesiątą
Karina
Biała żyrafa
Paderewski
Lektor
Kijowska Elżbieta
Popczyński Marcin
Filipowicz Leszek
Kijowska Elżbieta,
Pijanowski Henryk,
Utta Mirosław
Szczepanowska
Patrycja
Siemianowski Roch
Szczepanowska
Patrycja
Kinder-Kiss Hanna
Popczyński Marcin
Moja wina, bo tańczyłem cha-chę Ferenc Andrzej
Miasto śniących książek
Henryk Ruszczyc we
Szczurek Józef
wspomnieniach
Magiczne drzewo. Tajemnica
Maleszka Andrzej
mostu
Hugo-Bader Jacek W rajskiej dolinie wśród zielska
Evans Richard
Stokrotki w śniegu
Paul
Pilipiuk Andrzej
Dziedziczki
Cegielski Tadeusz Morderstwo w Alei Róż
Miłoszewski
Ziarno prawdy
Zygmunt
Autobiografia na czterech łapach,
Sumińska Dorota
czyli historia jednej rodziny
Co to znaczy... 101 zabawnych
Kasdepke
historyjek, które pozwolą
Grzegorz
zrozumieć znaczenie niektórych
powiedzeń
Godwin Peter
Gdzie krokodyl zjada słońce
Dehnel Jacek
Balzakiana
Littell Jonathan
Łaskawe
Glukhovsky Dmitry Metro 2034
20559 Grętkiewicz Ewa
Dostaliśmy po dziecku
20560 Nowak Ewa
Bardzo biała wrona
20561 Oates Joyce Carol Niebieski ptak
20562 Thompson Hunter Dziennik rumowy
Chorąży Wojtek
Rayzacher Maciej
Chorąży Wojtek
Rayzacher Maciej
Kiss Jacek
Kiss Jacek
Filipowicz Leszek
Kiss Jacek
Szczepanowska
Patrycja
Łyczba Monika ,
Filipowicz Leszek
Pijanowski Henryk
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Popczyński Marcin
Kaczmarska
Małgorzata
Kwaśniewska
(Komorowska)
Anna
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Autor
Tytuł
Stockton
20563 Holmberg Ake
Latający detektyw
20564 Mendoza Eduardo Niewinność zagubiona w deszczu
20565 Benioff David
Miasto złodziei
Prowadzący umarłych. Opowieści
20566 Yiwu Liao
prawdziwe. Chiny z perspektywy
nizin społecznych
20567 Krusvar Zoran
Pluszowe bestie
20568 Bart Andrzej
Don Juan raz jeszcze
Sygn.
Lektor
Filipowicz Leszek
Filipowicz Leszek
Utta Mirosław
Pijanowski Henryk
20570 Marsé Juan
Zielińska Dorota
Chorąży Wojtek
Szczepanowska
Patrycja
Popczyński Marcin
20571
Ferenc Andrzej
20569 Carroll Lee
20572
20573
20574
20575
Dziewczyna w złotych majtkach
Ciemne sprawy dawnych
Milewski Stanisław
Warszawiaków
Binet Laurent
HHhH. Zamach na kata Pragi
Brown Daniel
Piękna bestia
Patrick
Zamoyski Adam
Orły nad Europą
Rudnicka Olga
Natalii 5
20576 Lauren St John
20577
Królestwo czarnego łabędzia
Ostatni lampart
Zaremba-Bielawski
Higieniści. Z dziejów eugeniki
Maciej
20578 Barańska Ewa
Nie odchodź, Julio
20579 Blubaugh Penny
Mrok kwiatów
20580 Grzebuła Marta
Kobieta z okna
Gorgolewska Anna
20581
Na granicy snu
M.
Zaginione miasto Z. Amazońska
20582 Grann David
wyprawa tropem zabójczej
obsesji
20583 Jean Rollin
I ktoś rzucił za nim zdechłego psa
Naturalnie wolno strzelać.
Słowiński
20584
Biografia Ulrike Meinhof. Rzecz o
Przemysław
terrorze seksie i polityce
20585 Davies Norman
Zaginione królestwo
Popczyński Marcin
Kijowska Elżbieta
Rayzacher Maciej
Kijowska Elżbieta
Kinder - Kiss
Hanna
Popczyński Marcin
Kaczmarska
Małgorzata
Kinder-Kiss Hanna
Seniuk Anna
Zielińska Dorota
Pijanowski Henryk
Rayzacher Maciej
Siemianowski Roch
20586 Mostowik Jan
Amatorka
20587 Zink Michelle
Szczygielski
20588
Marcin
20589 Żulczyk Jakub
20590 Szolc Izabela
Kaplan Robert
20591
David
Proroctwo sióstr.
Chorąży Wojtek
Kwaśniewska
(Komorowska)
Anna
Kinder-Kiss Hanna
Czarny młyn
Zadura Janusz
Instytut
Strzeż się psa. Psi kryminał
Bałkańskie upiory. Podróż przez
historię
Zielińska Dorota
Zielińska Dorota
Pijanowski Henryk
Sygn.
Autor
20592 Brink Andre
Gortner Cristopher
20593
W.
20594 Nesbo Jo
20595 Solecki Piotr
Nowakowski
20596
Marek
Chołownia
20597
Szymon
Paradowska
20598
Janina
Johansson
20599
Krystyna Ylwa
20600
20601
20602
20603
20604
20605
20606
20607
Tytuł
Tamta strona ciszy
Lektor
Kiss Jacek
Ostatnia królowa
Kijowska Elżbieta
Karaluchy
Saladyn i krucjaty
Popczyński Marcin
Pijanowski Henryk
Pióro. Autobiografia literacka
Rayzacher Maciej
Bóg. Życie i twórczość
Zadura Janusz
A chciałam być aktorką...
Utlińska Barbara
Stieg Larsson, czyli zbrodnia po
szwedzku
Czarni myśliwi. Brygada
Ingrao Christian
Dirlewangera
Michalski Marcin
81:1. Opowieści z Wysp Owczych
Marklund Liza
Raj
Niedziela, która zdarzyła się w
Szczygieł Mariusz
środę
Duszyński Tomasz Pietia i Witia. Co złego to nie my
Łoziński Mikołaj
Książka
Kuryluk Ewa
Frascatti. Apoteoza topografi
Krwawy południk albo Wieczorna
McCarthy Cormac
łuna na Zachodzie
Popczyński Marcin
Utta Mirosław
Pijanowski Henryk
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Filipowicz Leszek
Chorąży Wojtek
Kijowska Elżbieta
Siemianowski Roch
Kwaśniewska
(Komorowska)
Anna
Chorąży Wojtek
20608 Piega Anna
Lustro czasu
20609 Oscar Lewis
Grzebałkowska
20610
Magdalena
20611 Picoult Jodi
20612 Randall Cecilia
20613 Kucharski Damian
20614 Rosero Evelio
20615 Hayes Gwen
20616 Gawryluk Barbara
20617 Agassi Andre
Dzieci Sancheza
Ksiądz Paradoks. Biografia Jana
Twardowskiego
Linia życia
Hyperversum
Necrosis. Przebudzenie
Między frontami
Strąceni
Mali bohaterowie
Open. Autobiografia tenisisty
20618 Horwath Witold
Panna wina
Grochola
Katarzyna
Comte-Sponville
20620
Andre
Kryształowy Anioł
Więckiewicz Alina
Duchowość Ateistyczna
Kiss Jacek
20621 Szwaja Monika
Gosposia prawie do wszystkiego
Szczepanowska
Patrycja
20622 Grzegorczyk Jan
Dziurawy kajak i Boże
Miłosierdzie
Rayzacher Maciej
20619
Rayzacher Maciej
Kijowska Elżbieta
Popczyński Marcin
Kiss Jacek
Siemianowski Roch
Zielińska Dorota
Więckiewicz Alina
Siemianowski Roch
Kinder-Kiss Hanna,
Kiss Jacek
Sygn.
Autor
20623 Kershaw Alex
Majewski Michał
Brian Kate
Rudis Jaroslav
Lauren St John
Karwan20628
Jastrzębska Ewa
20624
20625
20626
20627
Tytuł
Misja Wallenberga. Pojedynek z
Eichmannem o życie 100 000
Żydów
Daleko od miłości
Ambicja
Grandhotel
Opowieść słonia
Sobowtór
Najazd 1939. Niemcy przeciw
Polsce
Krenz Katarzyna
Królowa pszczół
Ripabottoni
Święty Ojciec Pio: „Cyrenejczyk
Alessandro da
dla wszystkich”
Kordel Magdalena Okno z widokiem
GutowskaAdamczyk
Wystarczy, że jesteś
Małgorzata
Ulatowska Maria
Domek nad morzem
Busfield Andrea
Urodzony w cieniu Talibów
PaluchowskaProsektorium
Święcka Olga
Beręsewicz Paweł Warszawa. Spacery z Ciumkami
Kosowski Rafał
Perła
Nesser Hakan
Człowiek bez psa
Prilepin Zachar
Patologie
Sacks Oliver
Przebudzenia
Lektor
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Zielińska Dorota
Kiss Jacek
Kinder-Kiss Hanna
Zielińska Dorota
20629 Bohler Jochen
Chorąży Wojtek
20630
Kinder-Kiss Hanna
20631
20632
20633
20634
20635
20636
20637
20638
20639
20640
20641
20642 Miszczuk Joanna
20643
SłabuszewskaKrauze Iwona
20644 Hosseini Khaled
20645 Iwan Andrzej
20646 Hugo-Bader Jacek
Rowland Smith
20647
Robert
20648 Marklund Liza
20649 Lem Stanisław
20650 DeStefano Lauren
20651 Białoszewski Miron
20652 Scott Oden
20653 Oates Joyce Carol
20654 Segal Erich
20655 Billingham Mark
20656 Hjorth Michael
Matki, żony, czarownice
Ostatnie fado
Chłopiec z latawcem
Spalony
Dzienniki kołymskie
Filozofia na talerzu. Śniadanie z
Sokratesem
Dożywocie
Kongres futurologiczny
Atrofia
Tajny dziennik
Lew Kairu
Blondynka
Doktorzy
Naśladowca
Ciemne sekrety
Rayzacher Maciej
Więckiewicz Alina
Więckiewicz Anna
Kijowska Elżbieta
Kiss Jacek
Szczepanowska
Patrycja
Pijanowski Henryk
Zadura Janusz
Popczyński Marcin
Pijanowski Henryk
Utta Mirosław
Kwaśniewska
(Komorowska)
Anna
Kwaśniewska
(Komorowska)
Anna
Chorąży Wojtek
Kiss Jacek
Pijanowski Henryk
Chorąży Wojtek
Popczyński Marcin
Siemianowski Roch
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Pijanowski Henryk
Kijowska Elżbieta
Kijowska Elżbieta
Utta Mirosław
Popczyński Marcin
Tytuł
Odrodzenie Ziemi
Lektor
Filipowicz Leszek
Mój słownik PRL-u
Rayzacher Maciej
Strażniczka Bramy
Kinder-Kiss Hanna
Pirat stepowy
Pijanowski Henryk
Pandemonium
Cichociemni. Elita polskiej
dywersji
Zielińska Dorota
20663 Sumińska Dorota
Dalej na czterech łapach
20664 Coben Harlan
20665 Saubin Beatrice
20666 Dick Philip K.
Hassenmuiller
20667
Heidi
20668 Dahl Roald
20669 Holt Tom
Schronienie
Próba nadziei
Trzy stygmaty Palmera Eldritcha
Szczepanowska
Patrycja
Siemianowski Roch
Zielińska Dorota
Filipowicz Leszek
Niemy śmiech
Więckiewicz Alina
Matylda
Przenośne drzwi
Więckiewicz Alina
Filipowicz Leszek
Siemianowski
Roch, Utlińska
Barbara
Sygn.
Autor
20657 Card Orson Scott
Nowakowski
20658
Marek
20659 Zink Michelle
Łubieński
20660
Stanisław
20661 Oliver Lauren
20662 Śledziński Kacper
20670 Moskwa Jacek
20671
20672
20673
20674
20675
20676
20677
Lewis Clive
Staples
Genova Lisa
Pirandello Luigi
Sieniewicz Mariusz
Atwood Margaret
Rymkiewicz
Jarosław Marek
Myśliwski Wiesław
20678 Ruman Elżbieta
Nie Mów o Mnie Z Zofią
Morawską spotkania w Laskach.
Dopóki mamy twarze. Mit
opowiedziany na nowo
Motyl
Jeden, nikt, sto tysięcy
Miasto szklanych słoni
Zbójecka narzeczona
Zadura Janusz
Zielińska Dorota
Rayzacher Maciej
Kiss Jacek
Kinder-Kiss Hanna
Samuel Zborowski
Rayzacher Maciej
Nagi sad
Borowski Piotr
Chorąży Wojtek,
Kinder-Kiss Hanna
, Kijowska Elżbieta,
Rayzacher Maciej
Chorąży Wojtek
Chorąży Wojtek
Główna rola w teatrze życia
Miasto białych kart
Kot alchemika
Marianna i róże. Życie codzienne
20681 Fedorowicz Janina w Wielkopolsce w latach 18901914 z tradycji rodzinnej
20682 Nurowska Maria
Anders
20683 Andre Brink
Zanim zapomnę
Krótka historia czasu. Od
Hawking Stephen
20684
wielkiego wybuchu do czarnych
W.
dziur
20685 Hen Józef
Ja, Michał z Montaigne?
20686 Muller Herta
Sercątko
20687 Sołżenicyn
Morelowe konfitury
20679 Saramago Jose
20680 Moers Walter
Rayzacher Maciej
Utlińska Barbara
Siemianowski Roch
Kiss Jacek
Pijanowski Henryk
Popczyński Marcin
Kinder-Kiss Hanna
Kiss Jacek
Sygn.
Tytuł
Autor
Aleksander
Lektor
Kijowska Elżbieta,
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
20688 Fallaci Oriana
Wywiad z władzą
20689 Maleszka Andrzej
Nowakowski
20690
Marek
Magiczne drzewo. Pojedynek
Ten stary złodziej Benek
Rayzacher Maciej
Kwiaciarz
Helena Rubinstein. Kobieta, która
Zielińska Dorota
wymyśliła piękno
Więzień nieba. Książę Parnasu
Popczyński Marcin
20691 Fitoussi Michele
20692 Zafon Carlos Ruiz
Pawlikowska20693 Jasnorzewska
Maria
20694 Brown Sandra
20695 Rivers Francine
20696 Edwards Kim
20697 Słonimski Antoni
20698
20699
20700
20701
20702
20703
20704
20705
20706
20707
20708
20709
20710
20711
20712
20713
20714
20715
20716
20717
20718
20719
20720
20721
Vonnegut Kurt
Smith Wilbur
Cook Robin
Ignatius David
Musierowicz
Małgorzata
Mackiewicz Józef
Budzyński
Wiesław
Holt Victoria
Delinsky Barbara
Łukasiewicz
Stanisław
Nurowska Maria
Clancy Tom
James Peter
Machiavelli Niccolo
Morrell David
Holoubek Gustaw
Kurecka Maria
Musierowicz
Małgorzata
Silva Daniel
Solvey Craig
Iwaszkiewicz
Jarosław
Krajewski Marek
Picoult Judit
Higgins Clark
Marry
Wojnę szatan spłodził. Zapiski
1939-1945
Cięcie
Skryba
Córka opiekuna wspomnień
O dzieciach, wariatach i
grafomanach
Armagedon w retrospektywie
Pieśń słonia
Interwencja
Wydział Persja
Sprężyna
Kontra
Kinder-Kiss Hanna
Sisicki Rafał
Kiss Jacek
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Chorąży Wojtek
Pijanowski Henryk
Utta Mirosław
Popczyński Marcin
Szczepanowska
Patrycja
Kiss Jacek
Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila Rayzacher Maciej
Guwernantka
Nikt się nie dowie
Zielińska Dorota
Kinder-Kiss Hanna
Byłem sekretarzem Bieruta
Kiss Jacek
Innego życia nie będzie
Kardynał z Kremla
Tropy umarłego
Książę
Łowca
Wspomnienia z niepamięci
Jan Chrystian Andersen
Sprawa Rembrandta
Jasper Jones
Kinder-Kiss Hanna
Filipowicz Leszek
Zadura Janusz
Chorąży Wojtek
Pijanowski Henryk
Ferenc Andrzej
Rayzacher Maciej
Szczepanowska
Patrycja
Kiss Jacek
Sisicki Rafał
Dzienniki (1964-1980)
Chorąży Wojtek
Rzeki Hadesu
Dziewiętnaście minut
Popczyński Marcin
Kijowska Elżbieta
Pójdę sama tą drogą
Kinder-Kiss Hanna
Brulion Bebe B.
Sygn.
20722
20723
20724
20725
20726
20727
20728
20729
20730
20731
20732
20733
20734
20735
20736
20737
20738
20739
20740
Autor
Steel Danielle
Ben Jelloun Tahar
Kawalec Krzysztof
Palmer Michael
Pilipiuk Andrzej
Gerritsen Tess
Picoult Judit
Wańkowicz
Melchior
MacLean Alister,
Denis John
Matuszkiewicz
Irena
Maleszka Andrzej
Ossendowski
Antoni Ferdynand
Rulfo Huan
Ossendowski
Antoni Ferdynand
Nowakowski
Marek
Holt Victoria
Makuszyński
Kornel
Moers Walter
Persson Leif GW
20741 Lewis C. S.
20742 Tokarczuk Olga
20743
20744
20745
20746
20747
20748
20749
20750
20751
20752
20753
20754
Matuszkiewicz
Irena
CiepieńkoZielińska Donata
Terzani Tiziano
Steel Danielle
Roth Phillip
Baldacci David
Musierowicz
Małgorzata
Morrell David
Zink Michelle
Wrona Marcin
Fredro-Boniecki
Aleksander ks.
Nesser Hakan
Tytuł
Tata
To oślepiające nieobecne światło
Roman Dmowski
Piąta fiolka
Czarownik Iwanow
Dawca
Krucha jak lód
Lektor
Kijowska Elżbieta
Breitenwald Michał
Rayzacher Maciej
Popczyński Marcin
Filipowicz Leszek
Zielińska Dorota
Kijowska Elżbieta
Karafka la fonteine’a t. I
Kiss Jacek
Wieża zakładników
Utta Mirosław
Dziewczyny do wynajęcia
Komorowska Anna
Magiczne drzewo. Olbrzym
Chorąży Wojtek
Lenin
Rayzacher Maciej
Pedro Paramo
Chorąży Wojtek
Słoń Birara
Kinder-Kiss Hanna
Homo Polonicus
Rayzacher Maciej
Czarny opal
Zielińska Dorota
Bezgrzeszne lata
Ferenc Andrzej
Rumo i cuda w ciemnościach
Chorąży Wojtek
Umierający detektyw
Pijanowski Henryk
Trylogia międzyplanetarna Część
Siemianowski Roch
1. Z milczącej planety
Bieguni
Kinder-Kiss Hanna
Przeklęte, zaklęte
Kwaśniewska
(Komorowska)
Anna
Klaudyna z Działyńskich Potocka Utlińska Barbara
Nagie ostrza
Krąg ognia
Wrony w Ameryce
Popczyński Marcin
Kijowska Elżbieta
Kiss Jacek
Breitenwald Michał
Szczepanowska
Patrycja
Henryk Pijanowski
Kinder-Kiss Hanna
Utta Mirosław
Lepiej palić fajkę niż czarownice
Chorąży Wojtek
Samotni
Popczyński Marcin
Dobranoc Panie Lenin
Przyjaciele na zawsze
Upokorzenie
Zbaw nas ode złego
McDusia
Sygn.
0755
Autor
Konarzewska
Wanda
Tytuł
Inna wśród innych
Oskarżony (seria „Theodore
Boone.”)
Słonimski Antoni
W oparach absurdu
Kosztolanyi Dezso Ptaszyna
Wańkowicz
Karafka la Fontein’a Tom II
Melchior
Koontz Deen
Recenzja
Mackiewicz Józef Zwycięstwo prowokacji
Kindziuk Milena
Matka świętego
Pierwsze damy II
Janicki Kamil
Rzeczypospolitej
Warto podążać za marzeniami.
Kamiński Marek
Moja podróż przez życie
Genova Lisa
Lewa strona życia
Stachniak Ewa
Katarzyna Wielka. Gra o władzę
Zaremba Piotr,
Niepokorny
Karnowski Michał
Trójka z Dżemem. Palce lizać.
Gutowski Marcin
Biografia pewnego radia
Kuciek-Frydryszak
Słonimski – heretyk na ambonie
Joanna
Wandzel Tomasz Hycel
Pilipiuk Andrzej
Wampir z MO
Terzani Tiziano
Nic nie zdarza się przypadkiem
Rudnicka Olga
Drugi przekręt Natalii
Urbanek Mariusz
Brzechwa nie dla dzieci
Riding Alan
A zabawa trwała w najlepsze
Alpsten Ellen
Niewolnica
Axelsson Majgull
Pępowina
Stremecka Marta, Jerzy Urban. O swoim życiu
Urban Jerzy
rozmawia z Martą Stremecką
Franciszek. Papież wielkiej
Polak Grzegorz
nadziei
Grzywaczewski
Przez dziki wschód
Tomasz
Śmigielska
Nadzieja herbu Róża
Krystyna
Montero Carla
Szmaragdowa tablica
Correy James S. Przebudzenie Lewiatana (tom I i
A.
II)
Flynn Gillian
Zaginiona dziewczyna
Włodarczyk
Nie ma jednej Rosji
Barbara
Adler Elizabeth
Spotkanie w Wenecji
Gonzalo Giner
Weterynarz z Toledo
Lektor
Utlińska Barbara
20756 Grisham John
Zadura Janusz
20757
20758
Chorąży Wojtek
Zadura Janusz
20759
20760
20761
20762
20763
20764
20765
20766
20767
20768
20769
20770
20771
20772
20773
20774
20775
20776
20777
20778
20779
20780
20781
20782
20783
20784
20785
20786
20787
Kiss Jacek
Siemianowski Roch
Kiss Jacek
Kinder-Kiss Hanna
Chorąży Wojtek
Siemianowski Roch
Zielińska Dorota
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek,
Popczyński Marcin
Siemianowski Roch
Chorąży Wojtek
Zadura Janusz
Filipowicz Leszek
Popczyński Marcin
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Rayzacher Maciej
Kiss Jacek
Kinder-Kiss Hanna
Kijowska Elżbieta,
Siemianowski Roch
Rayzacher Maciej
Pijanowski Henryk
Kaczmarska
Małgorzata
Zielińska Dorota
Siemianowski Roch
Popczyński Marcin
Kijowska Elżbieta
Kinder-Kiss Hanna
Filipowicz Leszek
Sygn.
20788
20789
20790
20791
20792
20793
20794
20795
Autor
Dreller Christian,
Schmitt Petra
Maria
Bruszewski
Wojciech
Liosa Mario
Vargas
Terakowska
Dorota
Young William P.
Bronte Charlotte
Minier Bernard
Burgess Anthony
20796 Witcher Moony
20797 Flanagan John
20798
Michalak
Katarzyna
20799 Żebrowski Marek
20800 Mafi Tahereh
Niemczyńska
20801
Małgorzata
20802 Boglar Krystyna
20803 Nix Garth
20804 Nowak Ewa
20805 Gaarder Jostein
20806 Clarke Arthur C.
20807 Simons Paulina
20808 Romaniuk Anna
20809 Dahl Roald
20810
20811
20812
20813
20814
20815
20816
Montefiore Simon
Sebaq
Coben Harlan
Young William
Paul
Cunningham
Michael
Bąkiewicz Grażyna
Brown Sandra
Green John
Tytuł
Lektor
Skąd się biorą dziury w serze?
Historyjki dla ciekawskich dzieci
Ignaczak Tomasz
Big Dick
Chorąży Wojtek
Miasto i psy
Chorąży Wojtek
Ono
Zielińska Dorota
Chata
Shirley
Bielszy odcień śmierci
Nakręcana pomarańcza
Dziewczynka z Szóstego
Księżyca (tom I)
Ruiny Gorlanu (księga pierwsza
cyklu Zwiadowcy)
Breitenwald Michał
Kijowska Elżbieta
Popczyński Marcin
Zadura Janusz
Mistrz
Kijowska Elżbieta
Jerzy Giedroyc. Życie przed
„Kulturą”
Dotyk Julii
Kinder-Kiss Hanna
Filipowicz Leszek
Rayzacher Maciej
Zielińska Dorota
Mrożek – striptiz neurotyka
Seweryn Maria
Klementyna lubi kolor czerwony
Pan Poniedziałek (tom I cyklu
„Klucze do królestwa”)
Kinder-Kiss Hanna
Chorąży Wojtek
Szczepanowska
Patrycja
Przepowiednia Dżokera
Kiss Jacek
2001: Odyseja kosmiczna
Siemianowski Roch
Pieśń o poranku
Kinder-Kiss Hanna
Kinder-Kiss Hanna,
Obecność – wspomnienia o
Popczyński Marcin,
Czesławie Miłoszu
Utta Mirosław
Szczepanowska
BFO, czyli Bardzo Fajny Olbrzym
Patrycja
Yellow bahama w prążki
Katarzyna Wielka i Potiomkin
Kijowska Elżbieta
Ostatni szczegół
Utta Mirosław
Rozdroża
Kiss Jacek
Nim zapadnie noc
Breitenwald Michał
1:0 dla Korniszonka
Powrót do życia
Szukając Alaski
Zadura Janusz
Ignaczak Tomasz
Filipowicz Leszek
Sygn.
Autor
20817 Gawande Atul
20818
20819
20820
20821
20822
20823
20824
20825
20826
20827
20828
20829
20830
20831
20832
Adamczyk
Wiesław
Higgins Clark Mary
Rivers Francine
Krajewski Marek
Steel Danielle
Higgins Jack
Baldacci David
Bradby Tom
Bikont Anna,
Szczęsna Joanna
Child Julia
D’Estaing Valery
Giscard
Baigent Michael,
Leigh Richard,
Lincoln Henry
Canavan Trudi
Jagielski Wojciech
Ducret Diane
20833 Lodge David
Tytuł
Zapiski chirurga o niedoskonałej
nauce
Lektor
Chorąży Wojtek
Kiedy Bóg odwrócił wzrok
Rayzacher Maciej
Dziedziczka
Arcykapłan
Erynie
Podarunek
Zdrajca
Klub wielbłądów
Krwawa forsa
Pamiątkowe rupiecie. Biografia
Wisławy Szymborskiej
Moje życie we Francji
Zielińska Dorota
Kiss Jacek
Popczyński Marcin
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Filipowicz Leszek
Utta Mirosław
Zwycięstwo Armii Napoleona
Chorąży Wojtek
Święty Graal Święta Krew
Popczyński Marcin
Misja Ambasadora
Wypalanie traw
Kobiety dyktatorów – część 1
Który stawał na wysokości
zadania
Filipowicz Leszek
Siemianowski Roch
Jędryka Joanna
Kijowska Elżbieta
Kinder-Kiss Hanna
Kiss Jacek
20834 Nowak Ewa
Lawenda w chodakach
20835 Varga Krzysztof
20836 Ignatius David
Rosicka20837 Jaczyńska
Katarzyna
Sobolewski
20838
Tadeusz
20839 Grabski Maciej
20840 Nooteboom Cees
20841 Vonnegut Kurt
20842 Mate Ferenc
20843 Mate Ferenc
Gulasz z Turula
Krwawa forsa
Szczepanowska
Patrycja
Rayzacher Maciej
Utta Mirosław
Ołówek
Zielińska Dorota
Człowiek Miron
Chorąży Wojtek
Ksiądz Rafał. Niespokojne czasy
Dogi do Santiagor
Trzęsienie czasu
Winnica w Toskanii”
Wzgórza Toskanii
Pijanowski Henryk
Pijanowski Henryk
Ignaczak Tomasz
Kijowska Elżbieta
Kijowska Elżbieta
Szczepanowska
Patrycja, Filipowicz
Leszek
Filipowicz Leszek
Szczepanowska
Patrycja
20844
Kasdepke
Grzegorz
Powrót Bartusia, czyli Co to
znaczy… po raz drugi
20845 Herbert Frank
Dzieci Diuny
20836 Nowak Ewa
Rezerwat niebieskich ptaków
Michniewicz
Tomek
20848 Tuli Magdalena
Gorączka. W świecie
poszukiwania skarbów
Awantura w lesie
20847
Pijanowski Henryk
Szczepanowska
Sygn.
Tytuł
Autor
20849 Helak Wiesław
20850 Sałyga Joanna
Olczak-Ronikier
20851
Joanna
Lwowska noc
Chustka
Lektor
Patrycja
Kiss Jacek
Kwaśniewska Anna
Korczak. Próba biografii
Utlińska Barbara
20852 Grzelińska Ofelia
Mama dookoła świata
20853
20854
20855
20856
Osaczona
Soweto – my love
To nie jest dziennik
Ziemia Boga w 20 tajemnicach
Co zdążysz zrobić, to zostanie.
Portret Jerzego Turowicza
Ciemno, prawie noc
Dziennik Mai
Szczepanowska
Patrycja
Zielińska Dorota
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Rayzacher Maciej
Gerritsen Tess
Albiński Wojciech
Bauman Zygmunt
Badde Paul
20857 Mateja Anna
20858 Bator Joanna
20859 Allende Isabel
Gordon Roderick,
20860
Williams Brian
20861 Grisham John
20862 Chandler Charlotte
20863 Nurowska Maria
20864 Cook Robin
20865 Bradford Chris
20866 Beevor Anthony
20867 Rushdie Salman
20868 Mahfuz Nagib
20869 Koper Slawomir
20870 Surosz Mariusz
20871 Judt Tony
20872 Chua Anny
Cętkiewiczowie
20873
Alina i Czesław
20874 Chapman Gary D.
Niedźwiedzki
20875
Marek
20876 Jagielska Grażyna
Hanuszkiewicz
Adam, Dymna
20877 Renata,
Roszkowski
Janusz Bogdan
20878 Buscher Wolfgang
20879 Janicki Kamil
20880 Sharrie Williams
20881 Giffin Emily
Holland Sławomir
Zielińska Dorota
Kijowska Elżbieta
Tunele. Głębiej
Popczyński Marcin
Theodore Boone. Uprowadzenie
Ingrid Bergman
Drzwi do piekła
Polisa śmierci
Młody samuraj. Droga wojownika
Stalingrad
Joseph Anton. Autobiografia
Pensjonat Miramar
Afery i skandale Drugiej RP
Pepiki. Dramatyczne stulecie
Czechów
Pamięci pamięci
Bojowa pieśń tygrysicy
Człowiek, o którego upomniało
się morze
5 języków miłości
Zadura Janusz
Kwaśniewska Anna
Dąbrowska Izabela
Utta Mirosław
Chorąży Wojtek
Rayzacher Maciej
Kiss Jacek
Pijanowski Henryk
Chorąży Wojtek
Nie wierzę w życie pozaradiowe
Siemianowski Roch
Anioły jedzą trzy razy dziennie
Dąbrowska Izabela
Kobieto! Boski diable
Kinder-Kiss Hanna,
Popczyński Marcin
Hartland. Pieszo przez Amerykę
Upadłe damy II Rzeczypospolitej.
Prawdziwe historie
Maybelline; historia rodziny, która
stworzyła Maybelline
Pewnego dnia
Ignaczak Tomasz
Pijanowski Henryk
Zielińska Dorota
Ignaczak Tomasz
Pijanowski Henryk
Pijanowski Henryk
Rayzacher Maciej
Zielińska Dorota
Kijowska Elżbieta
Sygn.
Autor
20882 Woydyłło Ewa
Caddick-Adams
20883
Peter
20884 Thubron Colin
Baron-Cohen
20885
Simon
20886 Asadi Huszang
20887 Connel Sara
20888
Pawlikowska
Beata
Tytuł
My – rodzice dorosłych dzieci
Monte Cassino. Piekło dziesięciu
armii
Po Syberii
Lektor
Kinder-Kiss Hanna
Teoria zła
Chorąży Wojtek
Listy do mojego oprawcy
Surogatka. Jak moja mama
urodziła mi syna
Breitenwald Michał
Teoria bezwzględności
Szczepanowska
Patrycja
Nie bój się żyć. Biografia Ojca
Joachima Badeniego
20890 Jaruzelska Monika Towarzyszka Panienka
Kochanki i królowe. Władza
20891 Craveri Benedetta
kobiet
Wanna z kolumnadą. Reportarze
20892 Springer Filip
o polskiej przestrzeni
20893 Janko Anna
Pasja według Świętej Hanki
20894 Bacigalupi Paolo
Nakręcana dziewczyna
20895 Montero Carla
Wiedeńska gra
Angela Merkel. Cesarzowa
20896 Stępin Arkadiusz
Europy
20897 Brown Sandra
Buntownik
20898 Piccoult Jodi
To, co zostało
20899 Herlich Anna
Dziewczyny z Powstania
Bralczyk Jerzy,
Markowski
20900 Andrzej, Miodek
Wszystko zależy od przyimka
Jan, Sosnowski
Jerzy
20901 Hoover Colleen
Hopeles
20902 Morrell David
Przymierze ognia
Chauvel
20903
Dar miłowania
Genevieve
20904 King Stephen
Joyland
20905 Tochman Wojciech Eli, Eli
20906 Jaruzelska Monika Rodzina
Grzebałkowska
20907
Beksińscy. Portret podwójny
Magdalena
20889 Syrek Judyta
20908 Collee Miriam
W Chinach jedzą księżyc
20909 Coelho Paulo
20910 Janko Anna
Rodowicz Maryla,
20911 Szubrycht
Jarosław
Zdrada
Boscy i nieznośni
Wariatka tańczy
Rayzacher Maciej
Pijanowski Henryk
Zielińska Dorota
Rayzacher Maciej
Kijowska Elżbieta
Zielińska Dorota
Chorąży Wojtek
Kinder-Kiss Hanna
Popczyński Marcin
Zielińska Dorota
Zielińska Dorota
Ignaczak Tomasz
Kijowska Elżbieta
Jędryka Joanna
Chorąży Wojtek
Kinder-Kiss Hanna
Utta Mirosław
Jędryka Joanna
Zadura Janusz
Głogowski Bartosz
Kijowska Elżbieta
Kiss Jacek
Szczepanowska
Patrycja
Kinder-Kiss Hanna
Rayzacher Maciej
Jędryka Joanna,
Chorąży Wojciech
Sygn.
Autor
Tytuł
20912 Jagielska Grażyna Miłość z kamienia
Zawsze piękne. Miłość, śmierć i
20913 Boo Katharine
nadzieja w slumsach Bombaju
Dziwactwa i sekrety władców
20914 Kienzler Iwona
Polski
20915 Kaczyńska Marta Moi rodzice
20916 Halter Marek
Królowa Saby
13 i ½ życia Kapitana
20917 Moers Walter
Niebieskiego Misia
Puklerz Mohorta. Lektury
20918 Masłoń Krzysztof
kresowe
20919 Irving John
Jednoroczna wdowa
20920 Cook Robin
Nano
20921 Huberath Marek S. Gniazdo światów
20912 Delinsky Barbara Kiedy moja siostra śpi
20923 Jung Izabela
Chuliganka
20924 Keaton Diane
Wciąż od nowa
Nowakowski
20925
Dziennik podróży w przeszłość
Marek
20926 Montefiore Simon Pewnej zimowej nocy
Kowalczyk Janusz
20927 R., Szlachetko
STS – tu wszystko się zaczęło
Paweł
20928 Harris Charlaine
Czyste szaleństwo
20929 Harris Charlaine
Czyste intencje
Błażejowska
Uparte serce. Biografia Haliny
20930
Kalina
Poświatowskiej
Wasielewski
20931
Jutro przypłynie Królowa
Maciej
20932 Zawadzki Mariusz Nowy wspaniały Irak
20933 Urbanek Mariusz
Tuwim. Wylękniony bluźnierca
Dzierżyński. Miłość i rewolucja.
20934 Frołow Sylwia
Biografia intymna
20935 Gorczyńska Wera Dlaczego nie poczekałaś
20936 Krajewski Marek
W otchłani mroku
20937
Matuszkiewicz
Irena
Salonowe życie
20938
20939
20940
20941
20942
20943
Waltari Mika
Rivers Francine
Koper Sławomir
Morrell David
Shore Marci
ZeLenay Martin
Kto zabił Panią Skrow?
Wojownik
Kobiety władzy PRL-u
Obrońca
Kawior i popiół
Tajny raport Millingtona
20944 Wilk Paulina
Znaki szczególne
20945 Horst Jorn Lier
Jaskiniowiec
Lektor
Dąbrowska Izabela
Głogowski Bartosz
Utlińska Barbara
Kinder-Kiss Hanna
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Rayzacher Maciej
Kiss Jacek
Utta Mirosław
Siemianowski Roch
Zielińska Dorota
Zielińska Dorota
Kinder-Kiss Hanna
Rayzacher Maciej
Kijowska Elżbieta
Chorąży Wojtek
Zielińska Dorota
Zielińska Dorota
Kinder-Kiss Hanna
Chorąży Wojtek
Utta Mirosław
Chorąży Wojtek
Kijowska Elżbieta
Dąbrowska Izabela
Popczyński Marcin
Kwaśniewska
(Komorowska)
Anna
Popczyński Marcin
Kiss Jacek
Chorąży Wojtek
Utta Mirosław
Rayzacher Maciej
Popczyński Marcin
Grankowska
Agnieszka
Popczyński Marcin
Sygn.
Autor
20946 Higgins Jack
Montefiore Simon
20947
Sebag
20948 Moers Walter
20949 Baldacci David
Gordon Roderick,
20950
Williams Brian
20951 Faletti Giorgio
Jurczenko20952
Topolska Iwona
20953 Szarlat Aleksandra
20954 Cousins Dave
20955 Henra Lian
Tytuł
Mroczne kryjówki
Lektor
Głogowski Bartosz
Stalin. Dwór czerwonego cara
Kijowska Elżbieta
Labirynt śniących książek
Ściana
Chorąży Wojtek
Utta Mirosław
Tunele. Otchłań
Popczyński Marcin
Zapiski sprzedawcy kobiet
Wieczorek Jakub
Podróżą każda miłość jest
Kinder-Kiss Hanna
Prezenterki
Czekając na Gonza
Krzyk czapli
20956 Sumińska Dorota
Uśmiech gekona
20957
20958
20959
20960
20961
20962
20963
20964
Beaulieu Baptiste
Ducret Diane
Murakami Haruki
Patchett Ann
Pastoureau Michel
Pilipiuk Andrzej
Picoult Jodi
Stenka Barbara
Pacjentka z Sali numer 7
Kobiety dyktatorów. Część 2
Zniknięcie słonia
Stan zdumienia
Niebieski. Historia koloru
Zagadka Kuby Rozpruwacza
Już czas
Sekundnik
20965
Budzińska
Magdalena red.
Zapomniane słowa
20966
20967
20968
20969
20970
20971
Pilipiuk Andrzej
Lackberg Camilla
Urbanek Mariusz
Nesser Hakan
Donogue Emma
Sebald W. G.
Siemianowski Roch
Kiss Jacek
Kijowska Elżbieta
Szczepanowska
Patrycja
Zadura Janusz
Jędryka Joanna
Popczyński Marcin
Zielińska Dorota
Ignaczak Tomasz
Filipowicz Leszek
Kijowska Elżbieta
Walden Kaja
Kaczmarska
Małgorzata, Ferenc
Andrzej
Filipowicz Leszek
Głogowski Bartosz
Chorąży Wojtek
Popczyński Marcin
Zielińska Dorota
Chorąży Wojtek
20972 Przełomiec Maria
20973 Nesser Hakan
20974 Shafak Elif
20975 Alban Googier
20976 Łuszczyna Marek
20977 Thu Kim
20978 Szabłowski Witold
Twardoch
20979
Szczepan
20980 Pratchett Terry
20981 Wojdyłło Ewa
Wieszać każdy może
Zamieć śnieżna i woń migdałów
„Zły” Tyrmand
Całkiem inna historia
Ladacznica
Wojna powietrzna i literatura
Tymoszenko. Historia
niedokończona
Rzeźniczka z Małej Birmy
Sufi
Historie świętych grześników
Zimne. Polki, które nazwano
zbrodniarkami
Ru
Tańczące niedźwiedzie
Kijowska Elżbieta
Popczyński Marcin
Kinder-Kiss Hanna
Rayzacher Maciej
Wieczorek Jakub
Dąbrowska Izabela
Popczyński Marcin
Morfina
Chorąży Wojtek
Spryciarz z Londynu
Siemianowski Roch
Kinder-Kiss Hanna,
Kijowska Elżbieta,
Dobra pamięć, zła pamięć
Sygn.
Autor
Tytuł
20986 Durante Georgia
Tove Jansson. Mama Muminków
Żydzi papieża
Hyperion
Cesarzowa nocy. Historia
Katarzyny Wielkiej
W złym towarzystwie
20987 Sokół Monika
Serce kamienia
20982 Westin Boel
20983 Gordon Thomas
20984 Simons Dan
20985 Stachniak Ewa
20988 Wałkuski Witold
20989 Olejnik Agnieszka
Ameryka po kawałku
Zabłądziłam
Zapiski nosorożca. Moja podróż
20990 Orbitowski Łukasz po drogach, bezdrożach i
legendach Afryki
20991 Modiano Patrick
Willa Triste
Chleb i proch. Wędrówka przez
20992 Anderson Tony
góry Gruzji
Muzy Młodej Polski. Życie i świat
20993 Śliwińska Monika
Marii, Zofii i Elizy Pareńskich
20994 Cohen Julie
Drogie maleństwo
Kiedy i jak wynaleziono naród
20995 Sand Shlomo
żydowski
20996 Żulczyk Jakub
Radio „Armageddon”
Richter William
20997
Podwójna tożsamość
Harlan
20998 Bator Joanna
Wyspa Łza
20999 Quigley Sarah
Dyrygent
Christiane F. Życie mimo
21000 F. Christiane
wszystko
Witkiewicz
21001
Pierwsza na liście
Magdalena
Kossakowski
21002
Na granicy zmysłów
Przemysław
21003 Forman Gayle
Zostań, jeśli kochasz
21004 Orzech Artur
Wiza do Iranu
21005 Stella Charlie
Johnny Porno
21006 Wilson Cathy
Byłam żoną seryjnego mordercy
Perzanowski
Wspomnienia zaplutego karła
21007
Mieczysław
reakcji
21008 Mafii Tahereh
Sekret Julii
21009 Reiss Tom
Czarny hrabia
Bracken
21010
Mroczne umysły
Aleksandra
Gordon Roderick,
21011
Tunele. Bliżej
Williams Briam
21012 Nabokov Wladimir Zaproszenie na egzekucję
Lektor
Popczyński Marcin
Utlińska Barbara
Rayzacher Maciej
Popczyński Marcin
Kijowska Elżbieta
Zielińska Dorota
Kwaśniewska
(Komorowska)
Anna
Utta Mirosław
Dąbrowska Izabela
Głogowski Bartosz
Popczyński Marcin
Chorąży Wojtek
Jędryka Joanna
Kijowska Elżbieta
Rayzacher Maciej
Kiss Jacek
Utta Mirosław
Kinder-Kiss Hanna
Popczyński Marcin
Kijowska Elżbieta
Szczepanowska
Patrycja
Filipowicz Leszek
Kijowska Elżbieta
Utta Mirosław
Wieczorek Jakub
Zielińska Dorota
Kiss Jacek
Zielińska Dorota
Chorąży Wojtek
Zielińska Dorota
Popczyński Marcin
Kiss Jacek
Sygn.
21013
21014
21015
21016
21017
21018
21019
21020
21021
21022
Autor
Musierowicz
Małgorzata
Chamberlain
Diane
Maleszka Andrzej
Zusak Markus
Kaluga Agnieszka
Modzelewski Karol
Bradford Chris
Hearn Lian
Vargas Liosa
Mario
Kuijer Guus
21023 Flanagan John
Tytuł
Wnuczka do orzechów
Lektor
Szczepanowska
Patrycja
W słusznej sprawie
Kijowska Elżbieta
Magiczne drzewo. Gra
Posłaniec
Zorkownia
Zajeździmy kobyłę historii
Młody samuraj. Droga miecza
Sieć niebios
Chorąży Wojtek
Głogowski Bartosz
Walden Kaja
Kiss Jacek
Chorąży Wojtek
Kijowska Elżbieta
Dyskretny bohater
Kiss Jacek
Książka wszystkich rzeczy
Kiss Jacek
Płonący most (księga druga cyklu
Biczysko Stanisław
Zwiadowcy)

Podobne dokumenty