Proszówki: otwarcie przedszkola

Transkrypt

Proszówki: otwarcie przedszkola
GMINA BOCHNIA
Proszówki: otwarcie przedszkola
Na początku października nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie przedszkola w Proszówkach.
Dzięki rozbudowie obiekt powiększył się o blisko 140 m2 powierzchni użytkowej, w tym o dużą salę zabaw. Dodatkowo
odnowione zostały dotychczasowe pomieszczenia przedszkola, zmodernizowano kotłownię oraz otoczenie wokół
budynku. Łączne wydatki na rozbudowę, modernizację i doposażenie przedszkola w Proszówkach wyniosły około 772
tys. zł.
Przy współudziale przedszkolaków, otwarcia przedszkola dokonali Marek Bzdek - wójt gminy oraz Marta Orłowska –
dyrektor placówki, a następnie ks. Krzysztof Duda – proboszcz miejscowej parafii poświęcił obiekt. Podczas
uroczystości nie zabrakło oczywiście części artystycznej, podczas której mali artyści zaprezentowali swoje
umiejętności taneczne, odśpiewali piękne piosenki oraz wyrecytowali wierszyki. W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały
od Wójta słodycze.
1