ZMIANA W KODEKSIE WYBORCZYM

Transkrypt

ZMIANA W KODEKSIE WYBORCZYM
ZMIANA
W
KODEKSIE
WYBORCZYM
GŁOSOWANIE
KORESPONDENCYJNE W WYBORACH PREZYDENCKICH PRZEZ
KAŻDEGO WYBORCĘ !!!
Zgodnie z art. 53 a § 1 Kodeksu wyborczego każdy wyborca może głosować
korespondencyjnie.
Do tej pory korespondencyjnie mogły głosować osoby przebywające za granicą,
a w kraju tylko wyborcy niepełnosprawni.
Zmiany kodeksu wyborczego w tym zakresie dotyczy wyborów prezydenckich,
parlamentarnych i do parlamentu europejskiego.
Ta forma głosowania nie dotyczy wyborów samorządowych, gdzie tak jak do tej
pory z głosowania korespondencyjnego będą mogli skorzystać jedynie wyborcy
niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Zamiar skorzystania z głosowania korespondencyjnego w wyborach
prezydenckich, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. należy zgłosić
w Urzędzie Miejskim w Libiążu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2015 r. – wzór zgłoszenia w załączeniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/624-92-37