Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
2/PN/DEG/AM/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych artykułów medycznych i podobnych artykułów dla
potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 8 pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu I – Artykuły medyczne jednorazowego
użytku
Nomenklatura:
CPV 331 41000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło łącznie 12 ofert.
W zakresie pakietu I wpłynęły 4 oferty złożone przez:
KOT-BUD II S.C. J.KOT, T. Zbroński
u. Astrów 21, 43-100 Tychy
(oferta nr 6)
Centrum Zaopatrzenia Medycznego
CEZAL S. A. WROCŁAW
(oferta nr 7)
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
(oferta nr 10)
ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
(oferta nr 12)
Oferta nr 10, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zakresie pakietu I.
Pozostałe oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważną w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 45 739,35 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 51 099,99 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu I wg kryteriów
cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego zamówienia
(min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych):
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 6 uzyskała 80,56 punktów
oferta nr 7 uzyskała 88,01 punktów
oferta nr 12 uzyskała 90,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności w zakresie danego pakietu (min. 14 dni, max. 30 dni)
– 5%:
oferta nr 6 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 7 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 12 uzyskała 5,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin dostawy kompletnego zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5
dni roboczych) – 5%:
oferta nr 6 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 7 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 12 uzyskała 5,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 6 uzyskała 90,56 punktów
oferta nr 7 uzyskała 98,01 punktów
oferta nr 12 uzyskała 100,00 punktów
Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, dokonano w zakresie pakietu I wyboru oferty nr 12
złożonej przez:
ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Wartość (z VAT): 45 739,35 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu I, wg kryterium oceny ofert (cena
- 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego zamówienia (min.
1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
2/PN/DEG/AM/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych artykułów medycznych i podobnych artykułów dla
potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 8 pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu II – Test ureazowy Helicobacter
Nomenklatura:
CPV 331 41000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
CPV 331 24131-2 Paski odczynnikowe
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło łącznie 12 ofert.
W zakresie pakietu II wpłynęły 4 oferty złożone przez:
LENCOMM Trade International
E. Lenczowska – Tomczak S. j.
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
(oferta nr 4)
BIOMAXIMA S. A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
(oferta nr 8)
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
(oferta nr 10)
ANMAR Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
(oferta nr 11)
Wszystkie oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne
w postępowaniu w zakresie tego pakietu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 2 608,20 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 4 105,08 zł
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu II wg kryteriów
cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego zamówienia
(min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych):
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 4 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 8 uzyskała 57,18 punktów
oferta nr 10 uzyskała 77,82 punktów
oferta nr 11 uzyskała 81,71 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności w zakresie danego pakietu (min. 14 dni, max. 30 dni)
– 5%:
oferta nr 4 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 8 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 10 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 11 uzyskała 5,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin dostawy kompletnego zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5
dni roboczych) – 5%:
oferta nr 4 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 8 uzyskała 2,5 punktów
oferta nr 10 uzyskała 2,5 punktów
oferta nr 11 uzyskała 5,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 4 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 8 uzyskała 64,48 punktów
oferta nr 10 uzyskała 85,32 punktów
oferta nr 11 uzyskała 91,71 punktów
Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, dokonano w zakresie pakietu II wyboru oferty nr 4
złożonej przez:
LENCOMM Trade International
E. Lenczowska – Tomczak S. j.
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Wartość (z VAT): 2 608,20 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu II, wg kryterium oceny ofert
(cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego
zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
2/PN/DEG/AM/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych artykułów medycznych i podobnych artykułów dla
potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 8 pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu III – Zamknięty aspiracyjno-próżniowy
system pobierania krwi oraz mikrometoda do pobrań krwi włośniczkowej
Nomenklatura:
CPV 331 41000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
CPV 331 41300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
CPV 331 41310-6 Strzykawki
CPV 331 41320-9 Igły medyczne
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło łącznie 12 ofert.
W zakresie pakietu III wpłynęły 3 oferty złożone przez:
SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25, Blinze Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice
(oferta nr 3)
PLS Rafał Borowski
u. Zwycięstwa 8A, 15-703 Białystok
(oferta nr 5)
BIOMAXIMA S. A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
(oferta nr 8)
Wszystkie oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne
w postępowaniu w zakresie tego pakietu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 109 926,72 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 140 310,36 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu III wg kryteriów
cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego zamówienia
(min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych):
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 4 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 8 uzyskała 70,52 punktów
oferta nr 10 uzyskała 89,41 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności w zakresie danego pakietu (min. 14 dni, max. 30 dni)
– 5%:
oferta nr 3 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 5 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 8 uzyskała 5,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin dostawy kompletnego zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5
dni roboczych) – 5%:
oferta nr 3 uzyskała 3,33 punktów
oferta nr 5 uzyskała 2,00 punktów
oferta nr 8 uzyskała 5,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 3 uzyskała 98,33 punktów
oferta nr 5 uzyskała 77,52 punktów
oferta nr 8 uzyskała 99,41 punktów
Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, dokonano w zakresie pakietu III wyboru oferty nr 8
złożonej przez:
BIOMAXIMA S. A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Wartość (z VAT): 110 661,12 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu III, wg kryterium oceny ofert
(cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego
zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
2/PN/DEG/AM/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych artykułów medycznych i podobnych artykułów dla
potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 8 pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu IV – Pojemniki z wodą do dozowników
Nomenklatura:
CPV 331 41000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
CPV 331 00000-1 Urządzenia medyczne
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło łącznie 12 ofert.
W zakresie pakietu IV wpłynęła 1 oferta złożona przez:
SKAMEX Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
(oferta nr 1)
Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym została uznana za ważną w postępowaniu
w zakresie tego pakietu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 1.853,28 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 1.853,28 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu IV wg kryteriów
cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego zamówienia
(min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych):
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 1 uzyskała 90,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności w zakresie danego pakietu (min. 14 dni, max. 30 dni)
– 5%:
oferta nr 1 uzyskała 5,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin dostawy kompletnego zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5
dni roboczych) – 5%:
oferta nr 1 uzyskała 5,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 1 uzyskała 100,00 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu IV dokonał
wyboru oferty nr 1 złożonej przez:
SKAMEX Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Wartość (z VAT): 1.853,28 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu IV, wg kryterium oceny ofert
(cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego
zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
2/PN/DEG/AM/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych artykułów medycznych i podobnych artykułów dla
potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 8 pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu V – Papier EKG, USG do drukarek
laboratoryjnych
Nomenklatura:
CPV 331 41000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
CPV 229 93200-9 Papier termoczuły lub tektura
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło łącznie 12 ofert.
W zakresie pakietu V wpłynęły 3 oferty złożone przez:
KOT-BUD II S.C. J.KOT, T. Zbroński
ul. Astrów 21, 43-100 Tychy
(oferta nr 6)
ANMAR Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
(oferta nr 11)
ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
(oferta nr 12)
Wszystkie oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym zostały uznane za ważne w postępowaniu
w zakresie tego pakietu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 2 517,72 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 2 970,33 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu V wg kryteriów
cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego zamówienia
(min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych):
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 6 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 11 uzyskała 76,29 punktów
oferta nr 12 uzyskała 77,83 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności w zakresie danego pakietu (min. 14 dni, max. 30 dni)
– 5%:
oferta nr 6 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 11 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 12 uzyskała 5,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin dostawy kompletnego zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5
dni roboczych) – 5%:
oferta nr 6 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 11 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 12 uzyskała 5,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 6 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 11 uzyskała 86,29 punktów
oferta nr 12 uzyskała 87,83 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu V dokonał
wyboru oferty nr 6 złożonej przez:
KOT-BUD II S.C. J.KOT, T. Zbroński
ul. Astrów 21, 43-100 Tychy
Wartość (z VAT): 2 517,72 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu V, wg kryterium oceny ofert
(cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego
zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
2/PN/DEG/AM/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych artykułów medycznych i podobnych artykułów dla
potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 8 pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu VI – Wkład i dren do ssaka
Nomenklatura:
CPV 331 41640-8 Dreny
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło łącznie 12 ofert.
W zakresie pakietu VI wpłynęła 1 oferta złożona przez:
BERYL MED LTD.
(oferta nr 2)
1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON,ENGLAND, W1F b7PP
Zjednoczone Królestwo
Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym została uznana za ważną w postępowaniu
w zakresie tego pakietu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 829,44 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 829,44 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu VI wg kryteriów
cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego zamówienia
(min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych):
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności w zakresie danego pakietu (min. 14 dni, max. 30 dni)
– 5%:
oferta nr 2 uzyskała 5,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin dostawy kompletnego zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5
dni roboczych) – 5%:
oferta nr 2 uzyskała 5,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu VI dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
BERYL MED LTD.
1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON,ENGLAND, W1F b7PP
Zjednoczone Królestwo
Wartość (z VAT): 829,44 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu VI, wg kryterium oceny ofert
(cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego
zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
2/PN/DEG/AM/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych artykułów medycznych i podobnych artykułów dla
potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 8 pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu VII - Test do wykrywania narkotyków w
moczu
Nomenklatura:
CPV 331 41000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło łącznie 12 ofert.
W zakresie pakietu VII wpłynęły 3 oferty złożone przez:
LENCOMM Trade International
E. Lenczowska – Tomczak S. j.
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
(oferta nr 4)
BIOMAXIMA S. A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
(oferta nr 8)
STAMAR
ul. Perla 5, skr. Poczt. Nr 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza
(oferta nr 9)
Wszystkie oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym zostały uznane za ważne w postępowaniu
w zakresie tego pakietu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 843,70 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 2 798,06 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu VII wg kryteriów
cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego zamówienia
(min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych):
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 4 uzyskała 27,14 punktów
oferta nr 8 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 9 uzyskała 82,52 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności w zakresie danego pakietu (min. 14 dni, max. 30 dni)
– 5%:
oferta nr 4 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 8 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 9 uzyskała 5,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin dostawy kompletnego zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5
dni roboczych) – 5%:
oferta nr 4 uzyskała 2,00 punktów
oferta nr 8 uzyskała 5,00 punktów
oferta nr 9 uzyskała 5,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 4 uzyskała 34,14 punktów
oferta nr 8 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 9 uzyskała 92,52 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu V dokonał
wyboru oferty nr 9 złożonej przez:
BIOMAXIMA S. A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Wartość (z VAT): 843,70 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu VII, wg kryterium oceny ofert
(cena - 90%, termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 5%, termin dostawy kompletnego
zamówienia (min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych) uzyskała największą liczbę punktów.