Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Rodzaj: Wydatki na

Transkrypt

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Rodzaj: Wydatki na
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna
nr 046/2015 z dnia 30 czerwca 2015
Rodzaj:
Dział
Rozdział
Wydatki na zadania własne
Treść
Paragraf
750
75023
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiana
Administracja publiczna
2 637 300,00
0,00
2 637 300,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 340 600,00
0,00
2 340 600,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
20 000,00
11 000,00
31 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
32 000,00
5 000,00
37 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
227 500,00
- 16 000,00
211 500,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
175 550,00
0,00
175 550,00
75075
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
27 000,00
- 16 000,00
11 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
1 500,00
11 500,00
4300
Zakup usług pozostałych
94 592,00
16 000,00
110 592,00
4410
Podróże służbowe krajowe
1 500,00
- 1 000,00
500,00
4420
Podróże służbowe zagraniczne
500,00
- 500,00
0,00
2 564 092,00
0,00
2 564 092,00
715 536,00
0,00
715 536,00
89 736,00
- 15 000,00
74 736,00
4 500,00
15 000,00
19 500,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
56 588,94
0,00
56 588,94
Pozostała działalność
56 588,94
0,00
56 588,94
Oświata i wychowanie
801
80104
Przedszkola
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
853
85395
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
1 020,00
- 212,50
807,50
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
180,00
- 37,50
142,50
4307
Zakup usług pozostałych
6 655,50
85,00
6 740,50
4309
Zakup usług pozostałych
1 174,50
15,00
1 189,50
4417
Podróże służbowe krajowe
467,50
127,49
594,99
4419
Podróże służbowe krajowe
82,50
22,51
105,01
2 023 400,00
0,00
2 023 400,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
2 900,00
2 900,00
250 000,00
- 2 900,00
247 100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
926
92601
Kultura fizyczna
234 170,00
0,00
234 170,00
Obiekty sportowe
45 330,00
0,00
45 330,00
130,00
30,00
160,00
5 300,00
- 30,00
5 270,00
15 786 576,94
0,00
15 786 576,94
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
Razem:
Rodzaj:
Dział
Rozdział
Wydatki na zadania zlecone
Treść
Paragraf
750
75011
4010
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiana
Administracja publiczna
11 700,00
56,00
11 756,00
Urzędy wojewódzkie
11 700,00
56,00
11 756,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
11 284,59
56,00
11 340,59
529 339,06
56,00
529 395,06
Razem: