Pobierz - Publio

Transkrypt

Pobierz - Publio
NR 10/2016
Gadał jak nakręcony,
że wszyscy kradną.
A on?
str. 6
CENA
2,89 ZŁ
(W TYM 8% VAT)
Wymyśliłam, że też go
zdradzę. Wet za wet
str. 4
Wybuchł wulkan
i… wpadłem!
str. 32
Możemy udawać,
że jesteś
moją mamą
str. 14
To śmierć z nim
na wozie jechała
str. 30
od ołtarza
MYŚLAŁEM, ŻE SIĘ KOCHAMY, A ONA WYCIĘŁA MI TAKI NUMER! str. 8
z notatnika redaktorki
=GDZDïRE\�VLÚ��ĝH���ODW�]ZLÈ]NX�WR�Z\VWDUF]DMÈFR�GïXJR��DE\�
VLÚ�GREU]H�SR]QDÊ��7DN�P\ĂODï�3LRWU��DOH�VLÚ�]DZLöGï��0RQLND�
SU]HG�RïWDU]HP�RGHJUDïD�VFHQÚ�QLF]\P�]�ğOPX��MHGQDN�GOD�
QLHJR�WR�E\ïR�SUDZG]LZH�ĝ\FLHĮ��ķ2NUXWQD�QDU]HF]RQDĵ��
VWU������$JDWD�WHĝ�QLH�VWDQÚïD�]�$QGU]HMHP�QD�ĂOXEQ\P�
NRELHUFX��FKRÊ�SHZQLH�PLDïD�WDNLH�SODQ\��=DQLP�MHGQDN�
]GÈĝ\ïD�PX�R�QLFK�SRZLHG]LHÊ��MHM�VFHQDULXV]�QD�ĝ\FLH�FDïNLHP�
VLÚ�SRV\SDï��ķ-HVWHP�PDWNÈ�FXG]\FK�G]LHFLĵ��VWU�������
&]DVHP�QD�SU]HV]NRG]LH�GR�VSHïQLHQLD�PDU]Hñ�PRĝH�VWDQÈÊ�
SRWÚJD�QDWXU\��R�F]\P�SU]HNRQDï�VLÚ�0DUHN��JG\�MHJR�EH]WURVNLH�
SRGZöMQH�ĝ\FLH�UXQÚïR�]�SRZRGX�HUXSFML�LVODQG]NLHJR�ZXONDQXĮ�
�ķ=QRZX�MHVWHĂ�]�QLÈ"ĵ��VWU�������.ROHMQ\�UD]�RND]DïR�VLÚ��ĝH�QLH�ZV]\VWNR�GD�VLÚ�]�JöU\�
SU]HZLG]LHÊ��0LïHM�OHNWXU\�
SPIS TREŚCI
JA, TY, MY
Miarka się przebrała . . . . . . . . . . . . . . 4
Okrutna narzeczona . . . . . . . . . . . . . . 8
Jestem matką cudzych dzieci . . . .14
Milczące dziecko i Robak . . . . . . . .24
Koń, który wiózł śmierć . . . . . . . . 30
Znowu jesteś z nią? . . . . . . . . . . . . 32
Niespodzianka . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
CO O TYM MYŚLISZ?
I kto to mówi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Czy wiesz, że…
JAK TAK MOŻNA!
FOT: EAST NEWS
9 października 1936 r. (80. rocznica) urodziła się
AGNIESZKA OSIECKA, poetka, pisarka, dziennikarka
i reżyserka filmowa, autorka ponad dwóch tysięcy (!)
tekstów piosenek, skeczy i utworów scenicznych.
Zyskała rozgłos, napisawszy dla słynnego Studenckiego Teatru Satyryków (STS) piosenkę „Okularnicy”,
która w siermiężnych czasach towarzysza Gomułki
stała się hymnem młodej polskiej inteligencji.
Agnieszka przyjaźniła się z Marylą Rodowicz, dla której
napisała mnóstwo przebojów (m.in. „Dziś prawdziwych
Cyganów już nie ma”, „Ballada wagonowa”, „Sing Sing”,
„Damą być”, „Diabeł i raj”, „Małgośka”, „Niech żyje bal”).
Piosenki z jej tekstami śpiewali najwięksi artyści polskiej estrady: Fetting, Przybylska, Villas,
Jędrusik, Sipińska, Dąbrowski, Janda, Skaldowie, Czerwone Gitary. Bez Osieckiej smutne, szare
czasy PRL-u byłyby jeszcze bardziej ponure. Jej genialne piosenki chwytają za serce do dziś.
Trzeba nie mieć serca. . . . . . . . . . . 10
Z PARAGRAFEM
Za drogi towar . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NA RODZINNYM
FRONCIE
Dość tych ustępstw! . . . . . . . . . . . . .28
ŚWIAT PEŁEN
TAJEMNIC
Szepty w ciemności . . . . . . . . . . . . .36
PORADNIKI
Bądź zawsze zdrowa . . . . . . . . . . . 18
Jesienne kłopoty z oskrzelami
Bądź zawsze piękna . . . . . . . . . . . 21
Kuracje dla włosów
Dobra kuchnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pyszności z papryką
ROZRYWKA
Krzyżówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 20
Do czytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Szukam Cię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Horoskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
RYS.: JERZY LINDER; ZDJĘCIE NA OKŁADCE: FOTOLIA
NIA!
NASTĘPNY NUMER „CIENI I BLASKÓW” UKAŻE SIĘ JUŻ 28 WRZEŚ
3