Wykaz szkolnych podręczników do języków obcych dla klasy III

Transkrypt

Wykaz szkolnych podręczników do języków obcych dla klasy III
Wykaz szkolnych podręczników do języków obcych
dla klasy III GIMNAZJUM na rok szkolny 2016/2017
PRZEDMIOT
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
AUTOR
WYDAWNICTWO
Język włoski
Progetto Italiano junior 3.
Podręcznik + ćwiczenia
Marin T.
(poziom B1).
EDILINGUA
Język hiszpański
Club Prisma A2/B1.
Podręcznik.
Paula Cerdeira, Ana
Romero
EDITORIAL
EDINUMEN
Język francuski
Amis et compagnie 3.
Podręcznik
(poziom A2/B1).
Samson Colette
Język niemiecki
Magnet 3.
Język niemiecki.
Podręcznik.
Motta Giorgio
LEKTORKLETT
Język rosyjski
Всё просто! 3
Podręcznik do nauki
języka rosyjskiego
Barbara Chlebda,
Irena Danecka
Wydawnictwo
Szkolne PWN
CLE INTERNATIONAL

Podobne dokumenty