Zwroty: Język biznesu | List (szwedzki-szwedzki)

Transkrypt

Zwroty: Język biznesu | List (szwedzki-szwedzki)
Język biznesu
List
List - Adres
szwedzki
szwedzki
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Strona 1
08.03.2017
Język biznesu
List
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Strona 2
08.03.2017
Język biznesu
List
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
List - Wstęp
szwedzki
szwedzki
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Bäste herrn,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch
zwrotów formalnych
Strona 3
08.03.2017
Język biznesu
List
Bästa fru,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów
formalnych
Bästa herr eller fru,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Bästa herrar,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu,
co przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på
mottagarens befattning),
mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Bäste John Smith,
Bäste John,
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver till er angående ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver till er angående ...
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i samband med ...
Strona 4
08.03.2017
Język biznesu
List
Vidare till ...
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Med hänvisning till ...
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jag skriver för att fråga om ...
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formalny, zwrot uprzejmy
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
List - Rozwinięcie
szwedzki
szwedzki
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss
mer detaljerad information om/gällande ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer
detaljerad information om/gällande ...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Strona 5
08.03.2017
Język biznesu
List
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formalna prośba, uprzejmie
Jag måste fråga er om/angående ...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle ni kunna rekommendera ...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Skulle ni kunna skicka mig ...
Vi ber er omgående att ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi ber er omgående att ...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar
...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har för avsikt att ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
List - Zakończenie
szwedzki
szwedzki
Strona 6
08.03.2017
Język biznesu
List
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig
och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och
kontakta mig.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare
hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare
hjälp.
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
Tack på förhand...
Om ni behöver ytterligare information, vänligen
tveka inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka
inte med att kontakta mig.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde
undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka
denna fråga så snart som möjligt.
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare
information.
Formalne, uprzejme
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare
information.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta
tillsammans med er.
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans
med er.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formalne, uprzejme
Tack för hjälpen med detta ärende.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Om ni behöver mer information ...
Formalne, bezpośrednie
Om ni behöver mer information ...
Strona 7
08.03.2017
Język biznesu
List
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formalne, bezpośrednie
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mniej formalne, uprzejme
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med vänlig hälsning,
Med vänliga hälsningar,
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy
nieznanym odbiorcy
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
Med vänlig hälsning,
Vänliga hälsningar,
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Hälsningar,
Hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują
Strona 8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
08.03.2017

Podobne dokumenty