kurs: obsługa programu symfonia handel

Transkrypt

kurs: obsługa programu symfonia handel
DOST
K U R S : O B S Ł U G A P RO G R A M U
SYMFONIA HANDEL
PNE KURSY

KADRY I PŁACE OD PODSTAW

RACHUNKOWO Ć I FINANSE

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

OBSŁUGA PROGRAMU
SYMFONIA FINANSE
I KSI GOWO Ć

OBSŁUGA PROGRAMU
SYMFONIA KADRY I PŁACE
I WIELE INNYCH….
ZAPRASZAMY NA NASZ
STRON WWW.EFFEKT.BIZ.PL
GDZIE ZNAJDZIESZ WIELE
WI CEJ INFORMNACJI!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Podstawowe zasady obsługi programu.
Zakładanie nowej firmy, ustawienia, parametry.
Administrowanie danymi firmy.
Przygotowanie programu do pracy.
Parametry pracy i uprawnie u ytkowników.
Dokumenty.
Zaopatrzenie, towary.
Tworzenie i przesyłanie zamówie do kontrahentów.
Dokumenty zakupu.
Gospodarka magazynowa.
Wystawianie dokumentów sprzeda y.
Wystawianie i rozliczanie dokumentów finansowych.
Zestawienia i raporty.
Archiwizacja danych.
PO UKO CZONYM KURSIE OTRZYMASZ ZA WIADCZENIE MEN
ORAZ CERTYFIKAT
ZADZWOŃ NAPISZ ZAPISZ SIĘ
EFFEKT SP. Z O.O. UL. STAROMIEJSKA 6/2, 40-013 KATOWICE
TEL. 32 203-41-75, KOM. 720-820-804, [email protected], [email protected]
SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE WWW.FACEBOOK.COM/EFFEKT.KATOWICE