przedmiar robót - pgkim.konin.pl

Transkrypt

przedmiar robót - pgkim.konin.pl
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZZN/T/114/2014
844-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
bud: Plac Zamkowy 7 - remont podestu komunikacyjnego
ob: Budynek mieszkalny
rob: Budowlane
Poz
Symbol
DZIAŁ 1
10. KNR 401-03-48-03-00
Nazwa
1)
90. 000-00-00-00-01
1)
100. 000-00-00-00-03
110. KNR 401-01-08-11-00
1)
120. KNR 401-01-08-12-00
1)
130. 000-00-00-00-01
1)
3,407
Kalkulacja własna - utylizacja gruzu na wysypisku
3,407
1)
40. KNNR N002-12-01-01-14
1)
50. KNNR N002-01-06-01-00
1)
60. KNR 401-07-26-02-00
1)
70. KNNR N007-02-02-03-00
80. KNNR N007-02-02-04-00
DZIAŁ 2
10. KNR 401-03-54-05-00
1)
20. KNR 202-12-03-03-00
1)
30. 000-00-00-00-01
1)
Ilość
Remont schodów zewnetrznych
Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
SCHODÓW OD STRONY PODWÓRZA
1,13*1,58+1,75*1,58+1,16*1,3
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm
1,00*1,75*0,2+1*1*1,75+1,16*1*0,5
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w
gruncie kat 3
(0,4*0,4*1,2)*6
Podkład z betonu żwirowego B-10 na gruncie gr. 15cm pod schodami
1,4*3,20*0,15
Zabetonowanie słupów stalowych betonem B-10
(0,3*0,3*1,0)*6
Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m2
3
Konstrukcja stalowa ocynkowana schodów i podestu wykonana z profili zamkniętych
80x40x3 z przyspawanymi kątownikami 30x30x3 do oparcia kraty pomostowej
podestu i stopni WEMA. Ciężar wyrobu 30 kg.
Balustrada stalowa ocynkowana wykonana ze stali profila zamknięty 30x20x2. Ciężar
wyrobu 30 kg.
0,030
Dostarczenie i montaż kratek WEMA stopni schodowych w wym. 1200x270
4
Dostarczenie i montaż kratek WEMA podestu o wym. 1200x2000
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km
6,058*0,12+2,68
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 5 km
1)
20. KNR 404-03-01-04-00
1)
30. KNR 201-03-10-02-00
Jedn
m2
m3
m3
6,058
6,058
2,680
2,680
1,152
Mg
1,152
0,672
0,672
0,540
0,540
3,000
3,000
0,050
Mg
0,030
m3
m3
m2
szt
szt
m3
m3
0,030
4,000
4,000
1,000
3,407
3,407
3,407
m3
3,407
3,407
3,407
m2
2,183
m2
2,183
2,183
Wymiana drzwi zewnętrznych
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 od
strony podwórza.
0,97*2,25
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe lewostronne otwierane na zewnątrz
budynku,ocieplane,naświetle w górnej części ościeżnicy,profile stalowe zamknięte
systemowe,zawiasy łożyskowe kulowe,uszczelki przylgowe styku skrzydła i ościeżnicy
we wrębie,szyba zespolona wsp. U-1,0, klamka-klamka, zamek wpuszczany
zapadkowo-zasuwkowy,stopka skrzydła,malowane proszkowo w kolorze brąz.
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYMIARY STOLARKI NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
0,97*2,25
Analiza własna - montaż odboju
1
szt
2,183
1,000
1,000