piłka siatkowa dziewcząt na rok szkolny 2

Transkrypt

piłka siatkowa dziewcząt na rok szkolny 2
Testy sprawnościowe dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego do klasy
sportowej - piłka siatkowa dziewcząt na rok szkolny 2016/2017
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Wołowie
ZESTAW TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ KRYTERIA OCENY
Zestaw prób sprawności motorycznej przygotowanych do rekrutacji –
(część praktyczna) dla klasy sportowej o profilu piłka siatkowa dziewcząt
1. Skok w dal z miejsca. Ćwiczący staje w lekkim rozkroku ze stopami ustawionymi
równolegle przed wyznaczoną linią. Po jednoczesnym odbiciu obunóż wykonuje skok
w dal. Skok mierzony jest od linii skoku do najbliższego punktu podparcia. Próba
wykonywana jest dwukrotnie, zapisywany jest najlepszy wynik mierzony stopami
(wynik zaokrągla się do całej stopy).
Punktacja:
9 stóp – 10 pkt
8 stóp – 8 pkt
7 stóp – 6 pkt
6 stóp – 4 pkt
5 stóp – 2 pkt
poniżej 5 stóp – 0 pkt
2. Skok dosiężny z miejsca. Ćwiczący staje bokiem do ściany (ręką sprawniejszą) pod
zawieszoną taśmą mierniczą , unosi ramię w górę i zaznacza miejsce dotknięcia taśmy.
Następnie odsuwa się od ściany tak, aby móc wykonać swobodny zamach. Wykonuje
półprzysiad z zamachem ramion i skacze w górę z jednoczesnym wyciągnięciem
ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Od uzyskanego wyniku
odejmuje się zasięg. Punktowana jest różnica mierzona w centymetrach. Próba
wykonywana jest dwukrotnie, zapisywany jest najlepszy wynik mierzony
w centymetrach.
Wynik w centymetrach
poniżej 17
18 - 19
20 - 22
23 – 25
26 -28
29 - 34
35 – 38
powyżej 38
Punktacja
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Rzut piłką lekarską 2 kg w przód. Ćwiczący klęczy w lekkim rozkroku przodem do
kierunku rzutu – piłka trzymana oburącz za głową w dłoniach. Wyrzut piłki z padem
w przód na materac /odległość/. Wykonywane są dwie próby, zapisywany jest lepszy
wynik mierzony w metrach.
Punktacja:
powyżej 6,6 m – 10 pkt
6,1 m – 6,5 m– 8 pkt
5,6 m – 6,0 m - 6 pkt
5,0 m – 5,5 m - 4 pkt
Poniżej 5 m – 2 pkt
4. Szybkość – szybkość ruchu ze zmianą kierunku biegu.
Bieg ciągły na odcinku 6 m. Sposób wykonania: zawodnik biegnie 8 razy (4 razy
przodem i 4 razy tyłem). Za każdym razem musi dotknąć obiema nogami linii
wyznaczających dystans próby. Zawodnik wykonuje dwie próby, ocenie podlega
lepszy wynik.
Wynik w sekundach
powyżej 21,31
20, 30 – 21,30
19,81 – 20,30
19,21 – 19,80
18,31 – 19,20
17,81 – 18, 30
17,31 – 17, 80
poniżej 17,30
Punktacja
3
4
5
6
7
8
9
10
Zestaw prób umiejętności z piłki siatkowej przygotowanych
do rekrutacji – (część praktyczna) dla klasy sportowej o profilu piłka
siatkowa dziewcząt
1. Odbicia piłki sposobem górnym. Ćwiczący na połowie boiska przyjmuje postawę
siatkarską. Odbija piłkę sposobem górnym.
Postawa siatkarska – 2 pkt
Praca rąk
– 2 pkt
Praca nóg
– 2 pkt
Koordynacja
– 2 pkt
Ilość odbić :



0 – 2 – 0 pkt
3– 6 – 1 pkt
powyżej 6 – 2 pkt
2. Wykonanie pięciokrotnie zagrywki sposobem tenisowym. Ćwiczący wykonuje
zagrywkę w strefę I, V lub VI. Za błąd uznajemy uderzenie piłki w siatkę, wybicie
na aut. Za każdą wykonaną próbę ćwiczący może otrzymać: - 2 pkt.
Postanowienia końcowe:
1. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie
zdobytych punktów.
2. W indywidualnych przypadkach decyduje dyrektor szkoły.