Budynek 12 magazyn uzbrojenia.a

Transkrypt

Budynek 12 magazyn uzbrojenia.a
Jednostka Wojskowa 4340
<<72-231 Szczecin ul. Narutowicza 10A>>
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
DATA OPRACOWANIA
:
:
:
:
:
Remont stolarki okiennej i drzwiowej w magazynie uzbrojenia
<<70-727 Szczecin Podjuchy - bud. nr. 12 ul. Metalowa 39>>
Jednostka Wojskowa 4340
72-231 Szczecin ul. Narutowicza 10A
Budowlana
:
:
Sporządził kalkulację : Marian Łakomiak
27.07.2015
Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru:
Przedmiar sporządził:
Przedmiar sprawdził:
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
budynek nr 12 ul. Metalowa 39
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Remont stolarki okiennej i drzwiowej
1 KNR 4-01
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
0354-10
(2.25*1.06)*5
2 KNR 4-01
0354-06
3 KNR 4-01
0354-08
4 KNR 4-01
0303-02
5 KNR 4-01
0354-06
6 KNR 4-01
0354-08
7 KNNR 2
1302-03
j.m.
m2
szt.
12
szt.
Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
m2
(2.25*1.85)*24+(1.85*1.10)*3
m2
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w m2
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.80*1.10)*2
m2
Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2
szt.
12
szt.
Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2
m2
(2.25*1.85)*24+(1.85*1.10)*3
m2
Montaż drzwi stalowych specjalnych wejsciowych do magazynu uzbrojenia
kpl.
5
kpl.
8 KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
1018-04
106.005
m2
10 KNR 2-02
1210-01
11 KNR 2-02
1210-03
m2
szt
12
szt
Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2
szt
27
szt
szt.
14 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
0702-02
20 cm
187
m
15 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome
202 1134-02 oscieża okien
187*0.20
m2
16 KNR-W 2-02 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
2008-05
słupach, belkach i ościeżach na zaprawie
187*0.20
m2
17 KNR 0-33
0121-01
Ochrona narożników wypukłych
m
187
m
-2-
Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 12407 Użytkownik: Marian Łakomiak
11.925
12.000
RAZEM
12.000
106.005
RAZEM
106.005
3.960
RAZEM
3.960
12.000
RAZEM
12.000
106.005
RAZEM
106.005
5.000
RAZEM
5.000
106.005
RAZEM
106.005
6.120
RAZEM
6.120
12.000
RAZEM
12.000
27.000
RAZEM
27.000
27.000
RAZEM
27.000
27.000
RAZEM
27.000
187.000
RAZEM
187.000
37.400
RAZEM
37.400
37.400
RAZEM
37.400
187.000
RAZEM
187.000
37.400
RAZEM
37.400
szt.
13 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m wewnętrz- szt.
0135-02
nych
27
szt.
18 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
1510-05
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
37.400
11.925
RAZEM
m2
Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2
12 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m zewnętrz0135-02
nych
27
Razem
m2
Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - okna piwniczne
9 KNR-W 2-02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2
1018-01
(1.00*0.51)*12
Poszcz.
m
m2
m2
m2
m2