Mamy listopad i nikt już nie płacze w przedszkolu, każdy dumnie

Transkrypt

Mamy listopad i nikt już nie płacze w przedszkolu, każdy dumnie
Mamy listopad i nikt ju nie płacze w przedszkolu, ka dy
dumnie chodzi do przedszkola uczy si , liczy, maluje, rysuje
i ta czy. My nauczycielki bardzo si z tego cieszymy i nadal
nad dzieciakami pracujemy, aby mogły Pa stwu pochwali si
tym co ju potrafi .
14 pa dziernika obchodzili my w naszym przedszkolu wi to
Edukacji Narodowej, nasi podopieczni i rodzice mile nas
zaskoczyli podarunkami, słodko ciami, laurkami i kwiatami.
Jest nam niezmiernie miło, e nasza praca zarówno przez dzieci
jaki i rodziców jest doceniana. Ka da grupa dla nas
przygotowała wiersze i piosenki.
Uroczyste pasowanie na przedszkolaka ju za nami oraz
konkurs “Malowane jesieni ”, przed nami wi to Misia oraz
Andrzejki jak co roku b d pełne niespodzianek i magicznych
mocy.
OPRACOWANIE GRAFICZNE : IWONA GRZE KOWIAK
TEKST: AGNIESZKA ADAMCZYK
POKOLORUJ
PRZEPIS:
K CIK KUCHCIKA
BANANOWY DUSZEK NA HALOOWEEN
Banana obieramy ze skórki, przecinamy na pół, zawijamy w
foli aluminiow i zamra amy (2-3 godziny).
Wkładamy kawałki czekolady do miseczki i rozpuszczamy w
mikrofalówce (lub do rondelka i rozpuszczamy nad ogniem).
Gdy czekolada jest płynn mas wyjmujemy banana z
zamra alnika, nabijamy na patyczek i polewamy czekolad .
Ozdabiamy płatkami migdałowymi i wkładamy z powrotem do
zamra alnika na 3-4 minuty.
SMACZNEGO!!!
BAJKA DLA DZIECI
“Dziwny go ”
POTRZEBUJEMY:
- banana
- czekolad
- płatki migdałowe
- patyczek do lodów
- foli aluminiow
Wczoraj w lesie na polanie ogłoszono pilne zebranie,
wszyscy ch tnie si zjawili i tak wspólnie uradzili, e gdzie
w lesie obok buka kto tam ci gle stuka, puka. Lis ma do tego
hałasu, zaj c chce mie czas relaksu. Wspólnie wszyscy si
zebrali i pod buk pow drowali, zagl dali i słuchali, lecz nikogo
nie spotkali. W nocy w lesie kolo buka znów kto puka, znów
kto stuka. Rano nied wied z srog min spotkał si z le n
zwierzyn
- mam ju do krzykn ł nerwowy, trzeba si poradzi sowy!
W nocy obok buka, znów kto stuka, znów kto puka.
Nagle patrz leci sowa u miechni ta m dra głowa
- wiem, ju wiem kto ci gle puka, to jest dzi cioł z wielkiego
buka.
Okazało si e w buku dzi cioł robił stuku - puku, bo to jego
ci ka praca, ale drzewom si opłaca, bo ten dzi cioł drodzy
mili, kornikami si tu ywi.
Od tej pory koło buka ju nie puka, ju nie stuka, wybrał klon
gdzie koło domu i nie mówi c nic nikomu, tam co wieczór
podlatuje ludziom stuka, hałasuje.
ZRÓB TO SAM
DUSZKI NA HALOWEEN
Potrzebujemy: biały materiał, no yczki, wata, igła, czarna nitka,
kolorowy filc, klej.
Z materiału wytnij kwadrat o
wymiarach 20X20
centymetrów. Wa ne, eby
materiał si nie strz pił, wi c
zwró na to uwag przy wyborze materiału.
We niewielk ilo waty i uformuj z niej kulk . Połó t kulk na
rodku kwadratu. Zbierz materiał wokoło kulki i zwi go tu pod
ni , aby uformowa wypchan kul na rodku materiału. B dzie to
głowa naszego duszka. Zwi materiał gumk recepturk , aby
utrzyma nadany kształt.
Nast pnie nawlecz nitk na igł i naszyj oczy i buzi naszemu
duszkowi. Z filcu wytnij krótki pasek. Owi paskiem gumk
recepturk , aby j zakry . Przyklej pasek do niej, aby miejsce
ł czenia si ko ców pasków wyszło tu pod naszyt buzi duszka.
Nast pnie wytnij z filcu kokardk i przyklej j jak much z
przodu, w miejscu styku dwóch ko ców paska. Doszyj jeszcze
duszkom tasiemki, aby mo na było je powiesi . Gotowe.
UDANEJ ZABAWY!!

Podobne dokumenty